Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


"Aserälläkästä" Hallinto-oikeudelle 05.12.2013

"Aserälläkästä" Hallinto-oikeudelle 05.12.2013:

Vastineenani Pohjois-Savon poliisilaitoksen ja Poliisihallituksen valitukseeni antamiin lausuntoihin ilmoitan Kuopion hallinto-oikeudelle kunnioittavasti seuraavaa: Laillisesti omistamieni ja laillisesti hallussa pitämieni ampuma-aseiden "väliaikainen haltuunotto” on ilmoitettuna ”turvaamistoimenpiteenä” kestänyt jo 22.3.2013 alkaen.

Ensimmäisen aseenkantoluvan pistoolille sain 1958. Olin tuolloin rajajääkärinä Lapin Rajavartiostossa (1./LR). Vuodesta 1957 olen palvellut Suomen valtiota ensiksi Rajavartiolaitoksessa aikavälin 12.11.1957 - 31.1.1960 ja sen jälkeen Puolustusvoimissa 1.2.1960 alkaen aina eläkkeelle siirtymiseeni 31.1.1984 saakka.

Luottamustoimet aloitin 1958, toimien aluksi silloisen Rajajääkäriliiton Kemijärven osaston rahastonhoitajana. Olen toiminut mm. valtakunnallisen, Ilmavoimien Lennonvarmennusteknillisen yhdistyksen puheenjohtajana. Rajavartiolaitosta ja Puolustusvoimia palvellessani minua ei ole tarvinnut nuhdella kertaakaan eikä mistään syystä. Minua vain kiittiin ja palkittiin.

Yhteiskunnallisissa luottamustoimissa olen toiminut vuodesta 1981 alkaen ja niissä toimissani - ennen muuta saadessani toiminnoillani aikaan sen, että kuopiolaisten omistama Kuopion Energia ei joutunut pörssin riepoteltavaksi - sain lukuisan joukon vihamiehiä, mistä tämäkin operaatio on yksi osoitus. "Pelastaessani Kuopion Energian" olen säästänyt kuopiolaisille n. 600-700 miljoonaa euroa tähän mennessä.

Laillisesti hallussa pitämäni ja omistamani aseet otettiin minulta 22.3.2013 pois poliisin virkatoimena minuun kohdistetun poliittisen ajojahdin perusteilla, ilman osoitettua syytä ja aihetta, josta minulle ei annettu minkäänlaista kirjallista päätöstä. Syyteharkinta asiassa on päättynyt. Virallinen syyttäjä vaatii minulle rangaistusta ampuma-aserikkomuksesta ”summaarisena” aikavälinä 28.10.2012 – 28.11.2012. Juttua käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa 4.3.2014.

Metsästyksen aktiivisena harrastajana olen menettänyt harrastusmahdollisuuteni lähes vuoden ajaksi. Tutkimatta tuomittuna olen kärsinyt minulle haitallista seuraamusta 22.3.2013 alkaen. Poliisi on tehnyt ampuma-aseitteni väliaikaisesta haltuunotosta jatkopäätöksen 7.8.2013. Jatkopäätös on tehty myöhässä. Tällä hetkellä vallitsee laiton tilanne.

En halua syyttää ilmeisesti "rosvoparoonien voitelemaa poliisia", vaikka poliisikin on tässä asiassa ”tunaroinut”. Minun tulisi saada joutuisasti oikeutta. Poliisin lausunnon on laatinut rikoskomisario Esko Huttunen Iisalmesta. Mielestäni piittaamattomuuttaan laillisesta oikeuksistani hän kirjoittaa lausumansa viimeisessä kappaleessa seuraavaa: ”... Pohjois-Savon poliisilaitoksen tekemä päätös Kalevi Kauhasen ampuma-aseiden väliaikaisesta haltuunotosta ja väliaikaisen haltuunoton jatkamisesta turvaamistoimenpiteenä on ollut perusteltu, eikä millään tavoin kohtuuton, vaikkakin jatkopäätös on tehty myöhässä, joten sitä ei tule muuttaa eikä kumota.”

Olen ollut siinä käsityksessä, että poliisin perustoimi on turvata kansalaisten laillinen oikeustila. Poliisihallituksen lausunto 31.10.2013: Lausunnon laatinut poliisitarkastaja Jonne Lähteenmäki lausuu lausumansa viimeisessä virkkeessä seuraavaa: ”Kun otetaan huomioon edellä mainittu ampuma-aselain säännös, asian käsittelyssä on Poliisihallituksen käsityksen mukaan tapahtunut menettelyvirhe.”

En ole havainnut, että Poliisihallitus olisi ryhtynyt asiassa joihinkin asian vaatimiin toimenpiteisiin. Laittoman menettelyn jälkeen laiton tila jatkuu edelleenkin.

Pyyntöni välitoimenpiteenä: Pyydän, että Kuopion hallinto-oikeus välitoimena määrää, että kaikki ”turvaamistoimena” minulta 22.3.2013 poliisin haltuun otetut aseet, 4 pistoolia, 3 kivääriä ja 2 haulikkoa, palautetaan minulle välittömästi. Saatan tämän lausumani tiedoksi myös eduskunnan oikeusasiamiehelle tarpeelliseksi katsottaviin toimiin ryhtymiseksi.

Asiassa poliittisista syistä tehdyt, minulle vihamieliset ilmoitukset ja siitä johtuneet viranomaistoimet koen minua ja elämäntyötäni syvästi loukkaavina. (Tekstiä on joiltakin osin "muokattu kotisivulle sopivaksi").

Lisää tietoa löytyy kotisivuiltani www.kalevikauhanen.fi