Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


"Aserälläkästä" valitus Hovioikeuteen (15.4.2014)

Valitus Itä-Suomen hovioikeudelle ampuma-aserikkomusta koskevassa asiassa 15.4.2014:

Pohjois-Savon käräjäoikeuden Kuopion kanslian tuomio 14/112400, annettu 21.3.2014 asiassa numero R 13/2826. Muutoksenhaun laajuus: Valituksenalainen tuomio kokonaisuudessaan, mutta valitus ja jatkokäsittelylupaa koskeva pyyntö eivät kuitenkaan miltään osin koske käräjäoikeuden tuomiossa annettuja muita lausuntoja, joiden perusteella takavarikot 8510/R/8327/13/KEY/1 ja 8510/R/8327/13/TPV/1 on kumottu ja takavarikoidut esineet numerot 1-15 on määrätty palautettavaksi omistajalleen Kalevi Kauhaselle.

Muutoksenhakuvaatimukset: Vaadin, että minua vastaan ajettu syyte hylätään ja että valtio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikuluni käräjäoikeudessa 3.340 eurolla. Niin ikään vaadin, että valtio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikuluni myös hovioikeudessa. Oikeudenkäyntikuluni yksilöin myöhemmin.

Valituksen perusteet ja perustelut: Käräjäoikeus on erehtynyt jutussa paitsi oikeudellisessa arvioinnissa, myös harkitessaan jutussa esitettyä näyttöä. Käräjäoikeus on lukenut minun syykseni ampuma-aserikkomuksen aikavälillä 28.9.2012 - 28.10.2012. Kun minuun kohdistettu syyte koskee peräti kuukauden pituista aikaväliä, minun on ollut mahdoton valvoa etuani puolustaakseni itseäni ”summaarisella” aikavälillä väitetyksi tehdystä rikkomuksesta.

Voidakseni puolustaa itseäni minuun kohdistetusta väitetystä rikkomuksesta minun tulee tietää paitsi se, mikä on rikkomuksen nimike (se tosin on esitetty), mutta ennen muuta myös se, milloin olen ajallisesti ja hetkellisesti menetellyt väitetyllä moitittavalla tavalla. Oikeudenkäyttö ei saa olla mielivaltaa. Käräjäoikeus on näytön (henkilötodistelun) osalta käsitellyt juttua ikään kuin jutussa ei olisi ollut ketään muita "uskottavia todistajia" kuin ”YK-kapteeni” Erkki Palisalo.

Entisen "puoluetoverini" Erkki Palisalon kertomus oli mitä suurimmassa määrin ”summaarinen” niin kertomuksen sisällön kuin tapahtuma-ajankohdankin osalta. Oikeus on kirjannut perusteluihinsa, että ”Palisalo on kertonut Kauhasen tulleen vaalityöaikaan luultavimmin viimeistä edellisellä viikolla aamulla vaalivaunulle ja avanneensa mustan tai tummansinisen takkinsa ja vilauttaneen taskussa olevaa pientä pistoolia.” Tuohon lausumaan sisältyy seuraavia summaarisia elementtejä: - luultavimmin viimeistä edellisellä viikolla aamulla, - avanneen mustan tai tummansinisen takkinsa (miksi avata takki, jos ase on ollut takin ulkotaskussa?) - vilauttaneen taskussa olevaa pientä pistoolia (miten vilauttaneen, nostamalla asetta, ottamalla sen käteensä vai kuinka vilauttaneensa?).

Vielä käräjäoikeus on kirjannut seuraavaa: ”Palisalo ei ole ollut varma, näytettiinkö asetta taskua aukaisemalla vai nostamalla ase taskusta vai jotenkin muutoin. Hän on muistellut nähneensä aseesta kahvan, luistimen ja jonkin matkaa piippua.” Erkki Palisalon ”näkemä” pistooli olisi mahtunut minun ulkotakin taskuuni niin, että siitä ei olisi näkynyt ”jälkeäkään”, kaikkein vähiten jonkin matkaa piippua. Pistooleissa, pois luettuna jotkin harvinaisemmat aseet, ei piippu ole näkyvillä aivan aseen piipun kärkeä lukuun ottamatta muutoin kuin luistimen ollessa taka-asennossa.

Ihmettelen myös, miksi Palisalo ei tehnyt rikosilmoitusta heti, vaikka hän varmasti tuntee aselain säädökset aseiden säilytyksen ja kuljettamisen osalta. Lainkuuliainen kansalainen ilmoittaa nähdäkseni kaikki havaitsemansa lainrikkomukset välittömästi poliisille. Viitaten Erkki Palisalon kahteen kuulustelukertomukseen, niin ihmettelen myös sitä, että Erkki Palisalo "muistaa aseen vilauttamisen torilla", mutta mm. ei muista, että hän on käynyt vapaa-ajan asunnollani Leppävirralla kaksi kertaa, 22.01.2011 ja 28.04.2012 sekä käynyt Kuopiossa kaupunkikodissani ainakin 5 kertaa.

Kun kävimme vapaa-ajan asunnollamme 28.4.2012, niin esittelin Erkki Palisalolle kahta pistooliani ja hän tutki niitä jopa niin tarkkaan, että hän otti lippaista yhden patruunan pois, eli "katsoi ammunko vielä ns. armeijan patruunoilla vai siviilikaupasta ostetuilla patruunoilla". Tein Erkki Palisalon käynnistä la 28.4.2012 vapaa-ajan asunnollani ja siellä tapahtuneesta minun pistoolieni esittelystä selvityksen, jonka lähetin 15.5.2013 sähköpostikirjeenä minua kuulustelleelle rikosylikonstaapeli Antti Nissiselle, mutta Antti Nissinen ei ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin.

Jos syyttäjä olisi saanut tietää mm. sanotusta aseitteni esittelystä, niin ilmeisesti minua ei olisi syytetty rikkomuksesta jota en ole tehnyt. Muistan, että oikeudessa kertoessaan Palisalo avustajani kysymysten johdosta jopa ”hermostui”. Onko hermostuminen merkki uskottavasta esiintymisestä? Minun mielestäni ei. Käräjäoikeus lausuu johtopäätöksissään, että ”Käräjäoikeus katsoo, etteivät vastaajan ja todistajan väliset poliittiset erimielisyydet ja välien katkeaminen ja se, ettei Palisalo ole tehnyt asiasta rikosilmoitusta, ole riittävä horjuttamaan Palisalon kertomuksen uskottavuutta.” Tuollainen johtopäätös on kaiken esitetyn perusteella käsittämätön, eikä se voi perustua objektiivisiin syihin perustuvaan harkintaan.

Kateus on muuttunut vihaksi. Yhtenä esimerkkinä kunnallisvaalit 2012, joissa Palisalo sai 74 ääntä ja minä sain 632 ääntä. Käräjäoikeus johtopäätöksissään jatkaa seuraavasti ja mielestäni käsittämättömästi: ”Se, ettei Palisalo ole pystynyt täysin tarkasti kertomaan, kuinka aseen näyttäminen tapahtui, on ymmärrettävää huomioiden tapahtumasta kulunut pitkä aika.” Rikosprosessioikeudessa tunnetaan puolustuksen suosimisen periaate. Minä en ole puolustuksen suosimiseen vedonnut, mutta käräjäoikeus näyttää katsoneen, että käräjäoikeuden tehtävänä on ollut ”suosia” sekä syytteen sisältöä että todistaja Palisaloa hänen todisteluissaan.

Tämä juttu, jonka ilmeisesti on virittänyt Erkki Palisalo ja Leila Savolainen, on johtanut siihen, että minulta - turvallisuusmieheltä, poliisi takavarikoi eli otti haltuunsa 22.3.2013 kaikki aseeni, 4 pistoolia, 3 kivääriä ja 2 haulikkoa. Ensimmäisen oman pistoolin ostin kesäkuussa 1958. Palisalon menettely ja käräjäoikeuden ratkaisu loukkaa sotilaskunniaani. Olaus Petrin tuomarinohjeessa sanotaan seuraavaa (kohdan 16 kohta 3): ”Vihamies ei kelpaa todistamaan.” Näytän erehtyneeni, ja eritoten, kun tuollaiselle henkilölle (Palisalolle) ja hänen kertomuksilleen on annettu langettavan seuraamuksen merkitys.

Peruste jatkokäsittelyluvan myöntämiselle asiassa: Jatkokäsittelyn tarve ja syy on se, että käräjäoikeus on arvioinut jutussa esitettyä näyttöä täysin virheellisesti ja kokonaan sivuuttamalla todistaja XX:n jutussa antaman uskottavan kertomuksen, vaikka todistajana ollut XX kaikkein parhaiten tiesi sen, mitä aikavälillä 28.9.2012 – 28.10.2012 vaalivaunussa tapahtui.

Niin ikään jatkokäsittelylupa on myönnettävä myös sillä perusteella, että syyksilukevalla, lainvoimaisella tuomiolla olisi merkittävä negatiivinen vaikutus, minun Kalevi Kauhasen, tulevaisuuden mahdollisuuksiini vaikuttaa politiikassa ja jatkaa poliittista uraani Kuopion kaupunginvaltuutettuna. Muistettakoon, että "pelastaessani Kuopion Energian", olen säästänyt kuopiolaisille n. 600-700 miljoonaa euroa tähän mennessä.

Pyyntö suullisen pääkäsittelyn toimittamiseksi hovioikeudessa: Pyydän, että jutussa järjestetään suullinen pääkäsittely hovioikeudessa. Hovioikeudessa haluan tulla todistelutarkoituksessa kuulluksi ja todistajana haluan kuulusteluttaa käräjäoikeudessakin kuultua XX:stä, jonka kertomuksen käräjäoikeus näyttää tuomiota tehdessään kokonaan sivuuttaneen, sekä toista isänmaallista ja rehellistä henkilöä, puhelin xxx, joka tietää mm. "toritapahtumiin liittyvistä" yms. Kuopion viranhaltijoiden sekä luottamusmiesten "salaisista-asioista" paljon.

LIITTEENÄ:                                                                                                                                                                 1). Pohjois-Savon käräjäoikeuden Kuopion kanslian tuomio 14/112400/R 13/2826 / 21.03.2014, 5 lehteä.                                                                                                                                                                         2). Kalevi Kauhasen 05.12.2013 ennakkovastaus syytteeseen Pohjois-Savon käräjäoikeudelle / asianumero R 13/2826, 15 lehteä.                                                                                                                                                      3). Kalevi Kauhasen 05.12.2013 vastine Kuopion hallinto-oikeuden lähetteeseen 5.11.2013 nro 6509/13, diaarinumero 01624/13/1602, 3 lehteä.                                                                                                                                                    

TIEDOKSI: Kihlakunnan syyttäjä. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (Tätä kirjelmää on muokattu kotisivulle sopivaksi)

Lisää tietoa mm. energiatoimistani ja aloitteistani löytyy kotisivuiltani www.kalevikauhanen.fi