Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


"Aserälläkästä" vastine Hallinto-oikeuteen (21.10.2014)

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE

Viite: Itä-Suomen hallinto-oikeuden lähete 10.10.2014 nro 6927/14 asiassa 11151/14/1602 (ampuma-aseasia.)

Asia: Kalevi Kauhasen vastine Itä-Suomen poliisilaitoksen ja poliisihallituksen Kalevi Kauhasen valituksen johdosta antamiin lausuntoihin.

Vastineen antaja ja valittaja

Kauhanen Otto Kalevi (ht. 220736-491Y), kapteeni evp., osoite Taivaanpankontie 1 C 34, 70200 Kuopio, puhelin 041 436 8398, sähköposti kalevi.kauhanen@gmail.com, kotisivut www.kalevikauhanen.fi, vanhemmat kotisivut www.traakki.net/kalevi/

Asiamies ja prosessiosoite

Asianajaja Pauli Markkanen, osoite Asianajotoimisto Pauli Markkanen Ky, PL 53, 77601 Suonenjoki, puhelin 017-511 541, telefax 017-513 195, sähköposti pauli.markkanen@aatsto-markkanen.inet.fi

Vastine Itä-Suomen poliisilaitoksen lausuntoon (laatijana ylikomisario Risto Jääskeläinen)

Tämä minulle erityisen raskas tapahtumankulku sai aiheensa varmuudella ”poliittisista syistä”, kun Pohjois-Savon poliisilaitokselle ilmoitettiin 20.3.2013 Jari Uusitalon (komisario) toimesta ja vastaanottajana siitä, että minä olisin syyllistynyt ampuma-aserikokseen 28.10.2012 ja 28.11.2012 välisenä aikana.

Poliisin toimenpide aseitteni ja muiden aseisiin liittyvien tarvikkeiden haltuunotosta merkitsi sitä, että poliisi piti minua väitettyyn rikokseen syyllisenä.

Ylikomisario Risto Jääskeläisen laatimassa lausunnossa ylikomisario Jääskeläinen kirjoittaa seuraavaa: ”Poliisilaitos ei voi yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäjänä pitää hyväksyttävänä Kauhasen toimintaa liikkua pistoolimallinen ampuma-ase mukana yleisillä paikoilla.”

Tuo lausuma tarkoittaa langettavan lausuman minun muka syyllistymisestäni rikokseen. Lausuma on Suomen oikeusjärjestyksen vastainen.

Edelleen samassa lausunnossaan ylikomisario Jääskeläinen lausuu sivun 2 kolmannessa kappaleessa viimeisessä virkkeessä seuraavaa: ”Näiltä osin poliisilaitos toteaa, että Kalevi Kauhanen on 19.10.2009 saanut ampuma-aselain mukaisen varoituksen käyttäytymisen ja terveydentilan perusteella.”

Noihinkaan toimenpiteisiin ei ole ollut perustetta. Minä en ole sairas enkä ole ollut sairas. Pitkän työkokemukseni perusteella tiedän, kuinka ”a-tarvikkeita” on käytettävä ja säilytettävä.

Poliisihallituksen lausunto (laatijana poliisitarkastaja Mika Koponen)

Lausunnon sisältö on asiallisen maltillinen.

Itä-Suomen hovioikeuden tuore tuomio

Itä-Suomen hovioikeus on 16.10.2014 antanut rikosasiassa tuomion nro 14/143581 (asianumero R 14/542).

Hovioikeus on hylännyt minua vastaan ajetun syytteen. Hovioikeus on velvoittanut valtion korvaamaan oikeudenkäyntikuluni sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa.

Mitä ilmeisintä on, että hovioikeuden tuomio jää lainvoimaiseksi ja lopulliseksi ratkaisuksi asiassa. Minulle hovioikeuden tuomion sisältö ei ole yllätys. Hovioikeus on arvioinut tapausta siten kuin aikanaan sekä poliisin että käräjäoikeuden olisi tullut tapausta arvioida.

Lausumani pääasiassa

Hovioikeuden tuomion sisältö huomioon ottaen Itä-Suomen hallinto-oikeuden on kumottava ja poistettava Itä-Suomen poliisilaitoksen Kuopion pääpoliisiaseman päätös ampuma-aseasiassa 10.7.2014 nro 2014/36270. Samalla vaadin, että minulta väliaikaisesti haltuunotetut ampuma-aseet ja hallussapitoluvat patruunoineen palautetaan minulle välittömästi.

Asian laatuun nähden, koska poliisin toimenpiteille ei ole alunpitäenkään ollut asiallisia perusteita eikä syitä, Suomen valtion on korvattava oikeudenkäyntikuluni Itä-Suomen hallinto-oikeudessa 3500 eurolla. Kuluvaatimukseni sisältää korvauksen asianajaja-avustajani suorittamista toimenpiteistä.

Suonenjoella lokakuun 21 päivänä 2014

Kalevi Kauhanen kapteeni evp. Kuopiosta

Kirjoitti: Pauli Markkanen asianajaja Suonenjoelta

Liitteet:

- Näköisjäljennös Itä-Suomen hovioikeuden tuomiosta 16.10.2014 nro 14/143581 (näköisjäljennös sisältää lyhennysjäljennöksen tuomiosta), jonka liitteenä

- Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomio 21.03.2014 nro 14/112400.