Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Eergiameklareista pysyttävä erossa! (SS 01.12.2000)

Energiameklareista pysyttävä erossa! (01.12.2000)

Juuri kun päättäjät saivat estettyä Kuopion Energian lahjanomaisen luovuttamisen Espoon Sähkölle ja kuopiolaisten Voimarenkaaseen maksajan paikalle joutumisen, niin Kuopion Energiaa ollaan jo liittämässä osakkaaksi Energiameklarit Oy:öön. Ehdotuksen sanottuun yhtiöön osakkaaksi ilmoittautumisesta oli tehnyt toimitusjohtaja Raimo Martikka Kuopion Energian johtokunnalle 10.11.2000.

Ehdotuksesta ilmenee, että ilmeisesti samat puuhamiehet ovat heti välittömästi Voimarengas-hankkeen tyssättyä neuvotelleet salassa 9 kaupungin yhteisen, työnimeltä Kauppahuone, palveluyhtiön perustamista ja sittemmin sen yhdistämistä n. 30 energiayhtiön omistamaan 1996 toimintansa aloittaneeseen Energiameklarit Oy:öön, jonka kotipaikka on Kankaanpäässä.

Kaupunginvaltuuston tai -hallituksen lupaa neuvotella uudesta yhtiöstä ja osakkuudesta ei ole ollut. Palveluyhtiö tarjoaisi osakkailleen sähkökauppaan liittyviä salkunhallintapalveluja. Yhtiön liiketoiminnat kattaisivat aluksi mm. sähkösopimusten hallinnan ja kauppa-toiminnan johdannaismarkkinoilla. Taktiikka kuten Voimarenkaassa, kaapata Kuopion Energia pala palalta, näyttää siis jatkuvan.

Päättäjien osalta taktiikkaa oli kuitenkin muutettu siten, että päätös Energiameklarit Oy:n osakkuudesta olisi nyt naulattu johtokunnan päätöksellä, kun vielä Voimarenkaaseen liittymistä, joka todettiin sangen epäedulliseksi Kuopiolle ja kuopiolaisille, apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen oli ehdottanut 14.2.2000 kaupunginhallitukselle / valtuustolle.

Vaikka ilmoittautuminen ei sitoisikaan osakkaaksi tässä vaiheessa, niin selvää on, että Kuopion Energia otettaisiin mieluusti maksajaksi yhtiöön. Myöskään minkäänlaisia tietoja aikeesta ei ole annettu tiedotusvälineille eikä Kuopion Energian henkilöstölle.

Martikan selvityksen mukaan sähkökauppa on niin riskialtista puuhaa, että Kuopion Energian omana työnä tehtävä riskienhallinta ei laadultaan vastaa ostopalveluina saatavaa asiantuntemusta, sillä kauppa-yrityksillä on tähän ylivoimainen osaaminen ja resurssit. Siinä sitä on toimitusjohtajalta henkilöstölleen motivoivaa kiitosta ja kannustusta, kun huomioi, että Kuopion Energialla on juuri ollut ylivoimaisesti parhaimmat näytöt osaamisesta ja tuloksen teosta sähkökaupassa koko Suomessa.  
Energiameklarit Oy:n osakkuudesta Kuopiolle koituvista kustannuksista ja mahdollisista hyödyistä ei Martikalla kuitenkaan ole ollut esittää minkäänlaista laskelmaa eikä todellista näyttöä.

Aiheetonta on pelottelu sähkökaupan riskeillä Kuopion Energian ollessa kyseessä. Sen riskittömämpää kauppaa on vaikeaa osoittaa, kuin mitä oman tuotannon sähkön ja kaukolämmön kauppa on. Tuotannossa omavaraisen Kuopion Energian sähkönmyynnin nettotulos % oli 1999  21 %.  Sen sijaan jakeluyhtiöiden voitot ovat romahtaneet, osan tehdessä jopa tappiollista sähkönmyyntiä. Aiottuun yhtiöön osakkaiksi kaavaillut, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, ovat juuri näitä sähkön myynnin tuloksessa romahduksen kokeneita.

Vaikka sähkön myynnillä menisikin huonommin, niin sähkön siirrolla, joka on monopoli, ottavat yhtiöt tarvittavat voitot. Kuopion Energiakin nettotulos sähkön siirrosta, joka 1996 oli vain 10 milj. markkaa, oli jo vuonna 1999 peräti 22 milj. mk, eli tuloksen kasvu kolmen vuoden aikana oli huikea 120 %.

Kuopion Energian nettotulos % vuonna 1999 oli 27 %, mikä Suomen 500 suurimpaan yritykseen verraten oli kolmanneksi korkein sellaisista yrityksistä, jotka tekevät jostakin raaka-aineesta myymäänsä hyödykettä.
Kuopion Energian ainoan kilpailtavan eli sähkönmyynnin nettotulos 15 milj. mk oli vain 1/5 kokonaistuloksesta. Vaikka sähkö olisi 1999 myyty omakustannushintaan, niin Kuopion Energian nettotulos % olisi ollut 21 % ja se olisi ollut vieläkin kaikkein korkein Suomen kaikista merkittävistä energiayhtiöistä.

Jos käyttökate pieneneekin tänä vuonna muutamalla miljoonalla sähkön nykyisten pienempien taksojen ja poikkeuksellisen lämpimän vuoden takia, niin hyödyn ovat saaneet kuopiolaiset energiankuluttajat. Jos Kuopion Energialla menee nyt heikommin kuin viime vuonna, niin muilla sähköyrityksillä Suomessa menee vielä paljon heikommin.

Ehdotetussa Kuopion Energian riskienhallinnassa salkunhallintapalveluineen johdannaismarkkinoilla on ilmeistä, että lisättäisiin sähkön/lämmön jakeluketjuun yksi myyntiporras pääkonttoreineen lisää, voitosta käytäisiin maksamaan veroa 29 % ja nostettaisiin rapakuntoisten osakkaiden tulosta. Moisesta riskienhallinnasta on syytä pysyä erossa.

Valppaana ollut Kuopion Energian johtokunta olikin jättänyt toimitusjohtaja Raimo Martikan ehdotuksen Energiameklari-osakkuudesta pöydälle ja vaatinut lisäselvityksiä, laskelmia kuluista ja mahdollisista hyödyistä, sopimuksista yms., ennen kuin käy päättämään asiasta.

On vihdoinkin aika katkaista jo farssiksi muodostunut kuopiolaisten edunvastainen puuhastelu Kuopion Energian kohdalla.

KALEVI KAUHANEN                                                                                                                                                                 Kapteeni evp.                                                                                                                                                                                   Kuopio