Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Ehdotus / pyyntö Suomen Keskustan eduskuntaryhmälle 17.10.2004

Kalevi Kauhanen                                                                                Ehdotus / pyyntö
Taivaanpankontie 1 C 34
70200 Kuopio
Puh. (017) 2828844 ja 041-4368398
kalevi.kauhanen@dnainternet.net   
www.kalevikauhanen.net                                                                17.10.2004

 

Suomen Keskusta rp:n eduskuntaryhmä
00102 Eduskunta
HELSINKI


Viitteet: EU:n direktiivi 2003/54/EY ja hallituksen esitys 127/2004

EHDOTUS HALLITUKSEN ESITYS 127/2004 TARKISTAMISEKSI JA MUUTTAMISEKSI

  Viitteissä sanottuihin asiakirjoihin viitaten, esitän kunnioittavasti  Suomen Keskusta rp:n eduskuntaryhmälle / kansanedustajille hallituksen esityksen 127/2004 tarkistamista ja muuttamista varten seuraavaa:

1. Energian tuotannon ja jakelun sekä liikelaitoksen merkitys
 
  Energian tuotanto ja jakelu on koko yhteiskunnan kannalta ylivoimaisesti tärkein teknillinen toiminta. Sen vuoksi energialaitokset ja -yhtiöt pitäisi säilyttää tiukasti yhteiskunnan omistuksessa ja hallinnassa.
  Jos kunnallinen energialaitos tai osa siitä yhtiöitetään, on vaarana, että osakkeita käydään lyhytnäköisesti myymään sijoittajille. Osakkeet pystyy yleensä johtosääntönsä mukaan myymään jo kunnanhallitus, sillä ne ovat   irtainta omaisuutta.
  Tämän vuoksi sähköverkkotoiminta sekä sähköntuotanto- ja myyntitoiminnat   pitäisi saada eriyttää liikelaitoksiksi ilman yhtiöittämistä. Se olisi varsinkin   niiden kuntien edun mukaista, jotka viisaudessaan / kaukonäköisyydessään   ovat säilyttäneet lämmön ja sähkön tuotanto- ja jakelukoneistonsa (monopolit)   liikelaitoksina.

2. Kysymyksiä direktiiviä ja hallituksen esitystä katsoen

  Miksi hallituksen esityksessä ei ole käytetty direktiivissä mahdollistettua 100000 asiakkaan kynnysrajaa?
  Mitkä ovat perusteet 200 gigawattitunnin kynnysrajan asettamiselle?
  Onko sähkömarkkinalain muuttamisessa hallituksen pääasiallisena tarkoituksena yhdenmukaistaa liikelaitosten ja yritysten verotuksellinen kohtelu, eli ”rangaista” kaikkia niitä kuntia (ja samalla niitä päättäjiä), jotka ovat   säilyttäneet kuntien omistamat energiantuotanto- ja jakelukoneistot liikelaitoksina?

3. Kysymyksiä toimintojen eriyttämisestä ja oikeushenkilöstä

  Hallituksen esityksen sivulla 53 on todettu, että 34a §:n mukaan olisi mahdollista, että kunnallinen liikelaitos jatkaisi sähköverkkotoimintaa, mikäli sähköntuotanto- ja myyntitoiminnot yhtiöitettäisiin kunnasta erillisen    oikeushenkilön hoidettavaksi. Sen sijaan kunnallisen liikelaitoksen jakaminen kahdeksi erilliseksi liikelaitokseksi ei hallituksen esityksen mukaan täyttäisi erillisen oikeushenkilön vaatimusta.

  Mitkä ovat perusteet edellä mainitulle erillisen oikeushenkilön vaatimukselle?  
  Hallituksen esityksen perusteluissa 34a §:n 2 momentin osalta todetaan, että: ”Vastaavanlainen omistusoikeuteen perustuva määräysvalta olisi kunnalla sen liikelaitokseen ja sen omistamaan osakeyhtiöön.”
  Eikö tässä maininnassa juuri aseteta samaan asemaan kunnan omistama yhtiö ja liikelaitos?                               Jääkö perusteeksi enää mitään muuta kuin aiemmin kohdassa 2 mainittu verotuksen yhdenmukaistaminen ja kuntien ”rankaiseminen”?

4. Ehdotus Ehdotan, että hallituksen esitystä 127/2004 vielä tarkistetaan hallituksen esityksen sivulla 16 mainitun vuoden 2000 työryhmän esityksen pohjalta, jossa   työryhmä päätyi esittämään sähköverkkoliiketoiminnan yhtiöittämistä tai eriyttämistä kunnan tai valtion liikelaitokseksi ja, että samalla erityisesti tarkistetaan, että onko yhtiöittäminen ja erillisen liikelaitoksen perustaminen katsottu keskenään samanlaisiksi toimiksi.

5. Pyyntö Pyydän kunnioittavasti, että Suomen Keskustan eduskuntaryhmä ryhtyisi ehdotukseni mukaisiin tarkistuksiin ja sellaisiin toimenpiteisiin, että sanotut  sähköverkkotoiminnat sekä sähköntuotanto- ja myyntitoiminnat voidaan eriyttää liikelaitoksiksi ilman minkään toiminnan yhtiöittämistä.
  Samalla pyydän, että kirjeeni toimitetaan tiedoksi kaikille Keskustan kansanedustajille.


  Kapteeni evp.  Kalevi Kauhanen