Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Energia-hankkeen kaatuminen pohjautui niukkoihin tietoihin! (SS 23.03.2000)

Energia-hankkeen kaatuminen pohjautui niukkoihin tietoihin! (23.03.2000)

Sähköviestissä 1/2000 oli artikkeli Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtajan, Kuopion kaupunginjohtajan vs. Jukka Pulkkisen haastattelusta otsikolla, "Keskustelu Kuopion Energiasta jatkuu". Haastattelussa Pulkkinen painottaa, että "Kuopion ja Espoon Kaupunkienergia-hanke kaatui Kuopion osalta osittain väärillä perusteilla ja väärää tietoa levittämällä".

Muuten oikein, mutta jostakin syystä se vain oli jäänyt Pulkkiselta painottamatta, että Kaupunkienergia-hankkeen kaatumiseen johtaneita osittain vääriä perusteita ja vääriä tietoja levittivät fuusiota puuhanneet pelimiehet.
Päättäjille annettiin vain vähän tietoja. Olennaisia asioita salattiin ja osa tiedoista oli harhauttavaksi ja virheelliseksi katsottavaa.

Vaikka päätöksen tekoa varten valtuutetuilla ei ollut käytettävissään sellaisia tietoja, joiden pohjalta heillä olisi ollut todellisia mahdollisuuksia arvioida mm. yhtiöiden arvonmääritystä, taloudellisia ym. seuraamuksia, etuja ja haittoja, niin silti enemmistö luotti ja päätti. Mutta esittelijät eivät olleet sen luottamuksen arvoisia. Emme siis elä enää mummolassa.

Kun valtuutetut sittemmin riittävästi oikeaa tietoa saatuaan totesivat, että fuusio ei ole Kuopion eikä kuopiolaisten edun mukainen, päättivät he luopua Kuopion Energian yhdistämisestä Espoon Sähköön. Oikeaa tietoa päättäjät saivat valtaosin ja pääasiassa fuusiopäätöksestä valittaneilta.

Mikäli päätöksestä ei olisi valitettu, niin fuusio olisi saanut lainvoiman 17.4.1998 ja kuopiolaisten rahat  olisivat ruvenneet virtaamaan Espooseen jo 10.3.1998 alkaen. Luopuessaan Kuopion Energian ns. lahjanluontoisesta luovutuksesta Kuopio on siis jo tähän mennessä säästänyt yli 120 miljoonaa markkaa eli n. 1000 henkilön vuoden työpalkan verran.

Myös Pulkkisen lausumasta, että "kaupunginvaltuusto on hiljattain linjannut, että Kuopion Energia ei ole myynnissä", saa harhauttavan käsityksen. Sen jälkeen, kun valtuusto 19.4.1999 tyrmäsi fuusion ja nimesi energiatyöryhmän valmistelemaan vuoden 1999 loppuun mennessä ehdotukset Kuopion energiatoiminnan järjestämisestä tulevaisuudessa, valtuusto on 24.1.2000 päättänyt ainoastaan, että energiatyöryhmän ehdotus merkitään vain tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Tiedoksianto ei sido eikä linjaa.

Sen sijaan kaupunginhallitus on linjannut seuraavasti: 1) Ehdotti Korkeimmalle hallinto-oikeudelle poikkeuksellisesti, että energiafuusiosta valittaneet velvoitettaisiin korvaamaan kaupungin oikeudenkäyntikulut. 2) Päätti yksimielisesti, että Kuopion Energia osallistuu Voimarengas-hankkeen selvitykseen. 3) Päätti yksimielisesti, että valtuuston asettaman energiatyöryhmän ehdotukset annetaan valtuustolle vain tiedoksi. 4) Päätti Voimarengas-hankkeesta yksimielisesti, että Kuopion kaupunki keskeyttää hanketta koskevat valmistelut. Eli ei lopeta valmisteluja, vaan keskeyttää.

Mylläkkä Energian tiimoilta siis jatkuu ja Kuopion tauti vain pahenee. Mutta kuopiolaiset päättäjät eivät näytä pääsevän yhteisymmärrykseen, millä keinoilla muutamien virkamiesten Kuopion ja kuopiolaisten edunvastainen toiminta saataisiin vihdoinkin päättymään.

KALEVI KAUHANEN                                                                                                                                                           Kapteeni evp.                                                                                                                                                                              Kuopio