Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Energia / pyyntö kaupunginvaltuutetuille 24.01.2006

Kalevi Kauhanen                                                                                Pyyntö
Kuopio                                                                                                  24.01.2006

 

Arvoisa Kuopion kaupunginvaltuutettu


KUOPION ENERGIAN TOIMINTOJEN ERIYTTÄMINEN

Lehtitiedon mukaan Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen tulee esittämään kaupunginhallitukselle Kuopion Energian laajaa yhtiöittämistä. Osakeyhtiöön siirtyisi sähkön tuotanto ja myynti sekä kaukolämmön tuotanto, jakelu ja myynti. Liikelaitokseen jäisi vain sähkönsiirto. Mistä oikein on kysymys? Tähtääkö kaupunginjohtaja jatkossa eräänlaisiin fuusiojärjestelyihin ja/tai Kuopion Energian osakkeiden myyntiin?

Takavuosina yleensä konsulttien myötävaikutuksella johtavat virkamiehet höynäyttivät monissa kaupungeissa lyhytnäköiset päättäjät yhtiöittämään kaupungille tuloa tuottavan energialaitoksen. Mallia yhtiöittämiseen oli haettu väittämällä, että kun sielläkin on yhtiöitetty, niin kyllä meidänkin energialaitos on yhtiöitettävä ja yksityistettävä. Päällimmäisenä on kuitenkin nähty olleen vain yhtiön tulevan johdon ja/tai esittelijöiden etu, jossa kaupungin ja kaupunkilaisten etu oli unohdettu.

Osakeyhtiö ja liikelaitos ovat oikeudelliselta luonteeltaan kaukana toisistaan. Liikelaitoksessa, joka toimii kaupungin organisaatiossa, noudatetaan kuntalakia ja julkishallinnon pelisääntöjä. Osakeyhtiössä, joka on kaupungista erillinen yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, toimitaan yhtiölain mukaan. Yhtiötä ei koske mm. julkisuuslaki ja valitussäännökset. Osakeyhtiössä esim. Kuopion Energian 9.3.1998 myyntipäätöksestä ei olisi voinut valittaa. Ilman valituksia sanottu päätös olisi saanut lainvoiman 16.4.1998, jonka jälkeen kuopiolaiset olisivat joutuneet ahneiden saalistajien  pelin maksajiksi. Koska energialaitoksessa on kyse ns. kuopiolaisten omistamista ”uuneista” ja sähköjohdoista, niin toiminnan on oltava mahdollisimman avointa. Todellista salattavaa ei energialaitoksesta löydy.

Kuopion Energian toiminnosta sähkönsiirto ja kaukolämpö ovat monopoleja, joiden osuus esim. vuosien 2000-2004 tuloksesta on ollut 80 %. Ainoa kilpailun piirissä oleva on sähkön myynti/tuotanto, jonka osuus tuloksesta on ollut keskimäärin vain 20 %.
Toimiessaan liikelaitoksena Kuopion Energia on tehnyt suhteellisesti mitaten parhainta tulosta Suomen kaikista energialaitoksista ja -yhtiöistä valtakunnan edullisimpiin kuuluvilla energian hinnoilla. Osakeyhtiöillä ei ole todellisuudessa mistään toiminnasta parempaa näyttöä, vaan päinvastoin. Miksi siis pitäisi hypätä hyvin toimivasta, tutusta ja turvallisesta liikelaitoksesta yhtiöön - Kuopion ja kuopiolaisten edunvastaisesti? Minkäänlaista laskelmaa osakeyhtiön paremmuudesta ei ole pystytty valtuutetuille esittämään.

Osakeyhtiössä Kuopion Energia joutuisi täyden yhteisöveron piiriin, jolloin kaupungille tulevan veronpalauksen jälkeenkin maksettavaa veroa jäisi n. 20 %, eli joka viides euro voitoista maksettaisiin turhana verona. Lisäksi kaupungin käyttämästä energiasta maksettaisiin 22 prosentin arvonlisäveroa. Palautuksen jälkeenkin menoerä saattaisi olla merkittävä, sillä kaupunki on ilmeisesti jopa ylivoimaisesti suurin energian kuluttaja, kun otetaan huomioon kaikki Kuopion kaupungin omistamat kiinteistöt, kokonaan tai osaksi omistamat tytäryhteisöt, kuntayhtymät ja osakkuusyritykset. Jos Kuopion Energia olisi yhtiöitetty 1991, jolloin virkamiehet ovat sitä ensimmäisen kerran esittäneet, niin pelkästään yhteisöveroa olisi maksettu jo lähes 40 miljoonaa euroa.

Kaavaillussa mallissa perustettavan osakeyhtiön tase muodostettaisiin siten, että 20 % olisi osakepääomaa ja 80 % velkaa kaupungille, josta kaupungille maksettaisiin tuloutusta korkoina, eli kierrettäisiin veronmaksua vähintäänkin kyseenalaisella ja arveluttavalla tavalla. Moinen meno loppuu ennen pitkää, sillä velanmaksun jälkeen viimeistään alkaa myös todellinen veron maksaminen. Kun sitten ylivelkainen yhtiö käy investoimaan uusiin voimaloihin, niin rahoitusongelma on valmis. Silloin viimeistäänkin on nähtävissä yhtiön osakekannan myyntiin tähtäävät toimet kaupungin yhä pahenevan rahapulan paikkaamiseksi. Osakeyhtiön verot, konsulttipalkkiot, optiot, velat, investoinnit ja muut maksut maksaa aina energiankuluttaja. Jos tuloutus kaupungille aiottaisiin pitää samansuuruisena kuin aiemminkin, olisi yhtiöitettäessä vääjäämättä edessä tuntuva energian hintojen ja veron korotus. 
Energian tuotanto ja jakelu on koko yhteiskunnan kannalta ylivoimaisesti tärkein teknillinen toiminta. Tärkeimmillä, energialla ja vedellä ei pidä keinotella. Energia-asioissa pitäisi periaatteessa nähdä satoja vuosia eteenpäin. Kaupungin liikelaitoksen yhtiöittäminen on yleensä ensimmäinen askel sen yksityistämiseen ja myymiseen.

Joulukuussa 2004 muutettu sähkömarkkinalaki edellyttää sähkön siirron tai sähkön tuotannon ja myynnin oikeudellista eriyttämistä vuoteen 2007 mennessä. Riittäisikö eriyttämiseksi toinen liikelaitos? Eräiden lakimiesten mukaan se näyttäisi riittävän. Tätä vielä selvitetään tiettävästi mm. Helsingissä ja Oulussa, joissa liikelaitoksia ei ole yhtiöitetty. Lisäksi myös eriyttäminen osuuskunnaksi on vielä Kuopiossa selvittämättä. Mitään kiirettä eriyttämiseen ei ole. Päätöksen eriyttämisestä voi tehdä vasta syksyllä.         

Arvoisa kaupunginvaltuutettu. Pyydämme kunnioittavasti, että tutustutte lähettämäämme aineistoon. Toivottavasti siitä on apua kun muodostatte omaa kantaanne Kuopion Energian toimintojen eriyttämiseen. Energiaan liittyvää tietoa löytyy lisäksi myös kotisivulta www.kalevikauhanen.net  Me allekirjoittaneet katsomme, että kuopiolaisten etu on parhaiten turvattavissa niin, että monopolit - kaukolämpö ja sähkönsiirto - jäävät liikelaitokseen ja ainoastaan sähkön tuotanto ja myynti eriytetään yhtiöön, ellei parempaa eriyttämismuotoa voida käyttää.


Kalevi Kauhanen   
Kuopio                                                                                                                                                                                               017-2828844                                      
0414368398    

Pekka Rantala ja Kalle Keinänen ovat myös allekirjoittaneet tämän laatimani kirjeen.

LIITTEET

1. Muistio 15.05.2005
2. Muistio 27.10.20053.
3. Numerotietoa Kuopion Energiasta 01.04.2005