Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Energiameklareiden osakkaaksi liittävä päätös purettava! (SS 10.11.2002)

Energiameklareiden osakkaaksi liittävä päätös purettava (10.11.2002)

Äänin 8-3 Kuopion kaupunginhallitus päätti 11.12.2000 (§ 793) liittää Kuopion kaupungin Energiameklarit Oy:n osakkaaksi ja valtuutti Kuopion Energian johtokunnan tekemään siitä lopullisen päätöksen eli hoitamaan osakekaupan käytännön järjestelyt ja ostamaan osakkeita enintään kahdella miljoonalla markalla.

Jo silloin oli tiedossa Energiameklarit Oy:n pitkään jatkunut huono taloudellinen asema ja heikot tulevaisuuden näkymät, mutta esittelijöiden taholta sitä ei tuotu päättäjien tietoon. Myöskään puuhamiesten kovasti mainostama Energiameklarit Oy:n osaaminen ja riskienhallinta sähkökaupassa, eivät tulosten valossa ole kehutun mukaisia.

Osoituksena tästä on, että osakkuutta esiteltäessä silloisista Energiameklarit Oy:n osakkaina olleesta 26 sähköyhtiöstä enää vain 20 yhtiötä oli Energiamarkkinaviraston sähkönmyyjien vuoden 2001 tilinpäätöslistalla ja näistä kahdestakymmenestä jäljelle jääneestä yrityksestä peräti 12 oli tehnyt tappiollisen tuloksen ja yksi yhtiö nollatuloksen sähkön myynnissä.

Suomen Asiakastieto Oy:n 29.7.2002 raportista käy puolestaan mm. ilmi, että 1.5.1996 toimintansa aloittaneen Energiameklarit Oy:n vuoden 2001 käyttökate oli -0,6 %, liikevoitto -0,7 %, sijoitetun pääomantuotto -8,8 %, omavaraisuusaste vain 0,3 % ja riskimittarin mukaan yhtiöllä on suuri konkurssiriski. Kolmena vuotena yhtiöllä on ollut voitollinen ja kolmena tappiollinen tilikauden tulos ja näiden vuosien (1996-2001) tulos on jäänyt yhteensä 0,302 milj. euroa tappiolliseksi.

Vastaavana aikana (1996-2001) Kuopion Energian nettotulos oli n. 63 milj. euroa voitollinen ja todellinen rahoitustulos kaupungille n. 72 milj. euroa ja nettotulosprosentti 21-28 %. 
Energiameklarit Oy ei selviydy selvitystilaan tai konkurssiin joutumisesta ilman osakkeenomistajien oman pääoman tuntuvaa ja nopeaa lisäpanostusta. Sanottu kaupunginhallituksen päätös, liittää Kuopio

Energiameklarit Oy:n osakkaaksi, on siis käsky Kuopion Energian johtokunnalle, jonka täytäntöönpanoa on viivyttänyt vain siitä tehdyt valitukset. Ilman valituksia Kuopio olisi jo joutunut maksajaksi nostaessaan kuiville rapakuntoista ”riskienhallitsijaa”.

Jos Korkein hallinto-oikeus hylkää tekemämme valituksen, niin Kuopion Energian johtokunnalle asetettu velvoite sanottujen osakkeiden ostamiseksi on edelleenkin voimassa. Päätös liittyä osakkaaksi on kuopiolaisten edun vastaista.

Kun Energiameklarit Oy:n tuloksia ja osaamista vertaa tuotannossa omavaraisen Kuopion Energian vastaaviin tuloksiin, niin uskottelut, että pärjätäkseen sähkömarkkinoilla Kuopion on liityttävä Energiameklarit Oy:n osakkaaksi, ovat vähintäänkin ristiriitaisia. 

Päätöksen teosta ja esittelystä vastuussa olevat joutuvat outoon valoon, ellei kaupunginhallitus pura sanottua 11.12.2000 tehtyä § 793 päätöstä.

KALEVI KAUHANEN                                                                                                                                                                 Kapteeni evp.                                                                                                                                                                                   Kuopio