Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Energian salainen - "kahdeksan mittaria" - 17.12.1997

Energian salaisen - "kahdeksan mittaria" 17.12.1997 mukaan esim. Kuopion Energian nettotulos "pörssiyhtiössä"olisi jo vuonna 2000 ollut 44,7 % suurempi verrattuna vuoden 1997 nettotulokseen, eli - Kuopion kaupunginvaltuuston Kuopion Energian "lahjoittamispäätöksen" 9.3.1998 jälkeen" jo v. 2000 kuopiolaiset olisivat joutuneet maksamaan energiastaan (kaukolämpö ja sähkö) n. 45 prosenttia (%) korkeampaa hintaa kuin "kuopiolaisten omistamassa" liikelaitoksessa. 

Jos valtuuston 9.3.1998 Energian fuusio / lahjoituspäätöksestä "Kauhasen ryhmä" ei olisi valittanut, niin päätös olisi saanut lainvoiman 16.4.1998, jonka jälkeen v. 1996 muutetun kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan Kuopion kaupunginhallitus olisi voinut myydä kaikki Kuopion Energian osakkeet irtaimena omaisuutena.

Ilmeisesti tätä varten "salaisessa mittarissa" oli jo valmiiksi Kuopion kaupungin omistusosuuden prosentit, myydä vielä lisää "näin aluksi" niin, että Kuopion kaupungin omistus olisi pienentynyt 28,2 prosentista (%) 21,8 prosentiin (%) ja - "saatu Heurun 26.1.1998 esittelyssä esiintuomaa likvidiä" (SS 27.1.1998).