Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Esitutkintapyyntö Kuopion poliisille "väärästä ilmiannosta ja kunnianloukkauksesta" 04.02.2015

Itä-Suomen poliisilaitos
Kuopion pääpoliisiasema
Suokatu 44 B
70100 Kuopio

 


Asia: esitutkintapyyntö mahdollista väärää ilmiantoa ja kunnianloukkausta koskevassa asiassa

Esitutkintapyynnön esittäjä ja asianomistaja

Kauhanen Otto Kalevi, kapteeni evp., osoite: Taivaanpankontie 1 C 34, 70200 Kuopio, puhelin: 041 436 8398, sähköposti: kalevi.kauhanen@gmail.com, kotisivut: www.kalevikauhanen.fi

Avustaja

Asianajaja Pauli Markkanen, osoite Asianajotoimisto Pauli Markkanen Ky, PL 53, 77601 Suonenjoki, puhelin 017-511541, telefax 017-513195, sähköposti pauli.markkanen@aatsto-markkanen.inet.fi.

Pyynnön tausta (tapahtumankulku)

Maaliskuun 22 päivänä 2013 asuntooni osoitteessa Taivaanpankontie 1 C 34 saapui minulle täysin yllättäen kaksi siviilipukuista poliisimiestä, Antti Koivisto ja Tero Suhonen, jotka ottivat haltuunsa 9 kappaletta laillisesti omistamaani ja hallussa pitämääni ampuma-asetta, aseluvat ja lukuisan määrän aseiden patruunoita.

Huhtikuun 25. päivänä 2013 antamallaan päätöksellä ampuma-aseasiassa nro 2013/21667 rikosylikonstaapeli Antti Nissinen teki aseisiin ja patruunoihin liittyvän väliaikaisen haltuunottopäätöksen nimikkeellä ”epäilty väärinkäyttö”.

Poliisin toimesta asiassa suoritettiin esitutkinta. Esitutkinnoista on ilmeisesti laadittu esitutkintapöytäkirjat 8510/S/1699/13 ja 8510/R/8327/13.

Esitutkinta johti syytteeseen niin, että Pohjois-Savon käräjäoikeudessa virallinen syyttäjä vaati minulle rangaistusta ampuma-aserikkomuksesta. Pohjois-Savon käräjäoikeus antoi jutussa langettavan tuomion 21.3.2014 numerolla 14/112400 (asianumero R 13/2826).

Itä-Suomen hovioikeudessa toimitetun suullisen pääkäsittelyn jälkeen hovioikeus antoi tuomionsa 16.10.2014 numerolla 14/143581 (asianumero R 14/542).

Hovioikeus hylkäsi minua vastaan ajetun syytteen. Hovioikeuden tuomio on lainvoimainen.

Minua koskevan perättömän ilmiannon johdosta menetin aseeni ja ampumatarvikkeeni sekä ampuma-aseisiin ja niiden käyttöön liittyvän harrastus- ja metsästysmahdollisuuteni yli puolentoista vuoden (1 vuosi ja n. 9 kuukautta) ajaksi.

Väärällä ilmiannolla tekijä on tai tekijät ovat syyllistyneet väärään ilmiantoon. Väärä ilmianto on johtanut syytteeseen ja käräjäoikeudessa jopa langettavaan tuomioon.

Esitutkintapyyntö

1. Pyydän suoritettavaksi esitutkinnan siitä, onko edellä mainitulla kertomallani menettelyllä joku henkilö antanut tai ovatko jotkut henkilöt antaneet esitutkintaviranomaiselle väärän ilmiannon siitä, että minä Kalevi Kauhanen olisin kantanut ampuma-asetta mukanani yleisellä paikalla Kuopion kaupungissa ainakin syksyllä 2012 kunnallisvaalien aikaan.

Väärän ilmiannon johdosta minulta otettiin poliisin haltuun laillisesti hallussa pitämäni ampuma-aseet ja suuri määrä patruunoita. Sen lisäksi minut on käräjäoikeudessa tuomittu väärin perustein sakkorangaistukseen.

Tältä osin viittaan rikoslain 15 luvun 6 §:n oikeusohjeen sisältöön. Väärästä ilmiannosta on lain mukaan tuomittava sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

Kunnianloukkaus

2. Pyydän suoritettavaksi esitutkinnan myös siitä, onko joku henkilö esittänyt tai ovatko jotkut henkilöt esittäneet minusta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että tieto on ollut omiaan aiheuttamaan minulle vahinkoa ja etenkin henkistäkärsimystä väittämällä, että minä olisin kantanut yleisellä paikalla Kuopion kaupungissa ampuma-asetta syksyllä 2012 kunnallisvaalien aikaan.

Tuollainen minua koskeva väite on valheellinen, ja minua loukkaa myös se, että lausuma olisi esitetty vihjauksen muodossa.

Olen lähes koko työurani palvellut rajavartiolaitosta ja puolustusvoimia. Aktiiviurani aikana minua ei ole koskaan edes moitittu, puhumattakaan, että minua olisi jostakin laiminlyönnistä taikka muusta moitittavasta menettelystä rangaistu. – Kylläkin minua on paitsi muutoin myös esimiestehtävissäni kiitetty.

Tältä osin viittaan rikoslain 24 luvun 9 §:n 1 momentin oikeusohjeen sisältöön.

Suorittavasta esitutkinnasta ja sen lopputuloksesta

Mikäli tästä pyynnöstäni suoritettava esitutkinta osoittaa jonkun tai joidenkin henkilöiden syyllistyneen rangaistavaan menettelyyn, pyydän, että henkilö tai henkilöt saatetaan menettelystään lain mukaiseen edesvastuuseen.

Minä tiedän, että poliisilla on omassa hallussa pitämässään aineistossa seikkaperäinen tieto siitä henkilöstä tai niistä henkilöistä, jotka ovat saaneet aikaan sen minulle raskaan prosessin, minkä olen kokenut vuoden 2013 keväästä aina vuoden 2014 loppupuolelle, kunnes sain tiedon hovioikeuden vapauttavasta tuomiosta. Sen vuoksi en voi tässä esitutkintapyynnössäni nimetä sitä henkilöä tai niitä henkilöitä (henkilöitä lienee useita), joita tässä asiassa on syyllisiksi epäiltynä kuultava.
Käräjäoikeudessa tulen vaatimaan mahdollisille syyllisille rangaistusta. Niin ikään tulen vaatimaan korvauksia minulle aiheutuneista vahingoista ja kärsimyksistä. Yhteystietoni ilmenevät tästä esitutkintapyynnöstäni.

Kuopiossa helmikuun 4 päivänä 2015


Kalevi Kauhanen
kapteeni evp. Kuopiosta


Kirjoitti:

Pauli Markkanen
asianajaja Suonenjoelta