Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Finnpulpin päästöt ja terveyshaitat (20.12.2016)

Tätä kirjoitustani Savon Sanomat ei ole vielä julkaissut - "jostakin syystä"?

Finnpulpin päästöt ja terveyshaitat (20.12.2016)

          Parhaimmat kiitokset Alpo Ruotsalaiselle (KL 3.12.), Olavi Hiltuselle (KL 17.12) ja Yrjö Pentikäiselle (SS 20.12) erinomaisista ”Finnpulpin päästöjä” koskevista kirjoituksista! Niistä pitäisi avartua tietoa ja oivallusta, että miksi maailman suurinta biotuotetehdasta ei saisi rakentaa Sorsasaloon, keskelle Kuopiota - pilaamaan Suomen suurinta vesistöä.
          Kun kaupunginhallituksen ”Finnpulp-myönteinen esitys” tuli 5.9.2016 valtuustoon, niin esitin, että 1) Kuopion kaupunginvaltuusto ei tee nyt päätöstä tästä ehdotetusta asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta sekä tontteja 22-21-10 ja 11 koskevasta sitovasta tonttijaosta, vaan keskeyttää sanotun kaavatyön Finnpulpin tehdashankkeen osalta, koska tämä maailman suurimman havusellutehtaan (biotuotetehtaan) rakentamiselle ei ole olemassa toiminnallisia ja terveydellisiä edellytyksiä Sorsasalon saareen ja koska myös maankäytölliset edellytykset puuttuvat tehtaan rakentamiselle tässä asemakaavaehdotuksessa ja että, 2) Sorsasalon kaavoitustyötä jatketaan yritysalueen pienen ja keskisuuren teollisuuden tarvepohjalta, joka on käynnistetty jo v. 2006, mutta keskeytetty ilmeisesti 2013 Finnpulp-tehdashankkeesta johtuen.
          Sanottua esitystäni kannatti Kaija Räsänen, mutta äänestyksessä ”jäimme hieman häiviölle”, eli 61- 2. Koska arvasin, että miten äänestyksessä tulee käymään, niin jätin jo samassa kokouksessa valtuustoaloitteen Finnpulp-hankkeen keskeyttämisestä ja v. 2006 alkaneen Sorsasalon kaavoitustyön jatkamisesta. Kun sitten 14.12.2016 valtuustossa käsiteltiin sanottua aloitettani ja esitystäni sen hyväksymisestä, niin äänestyksessä ”jäimme taas hieman häviölle”. 
          Tyrmistyttävintä, että kaikki valtuustossa istuvat lääkärit ja sairaanhoitajatkin olivat Suomen suurimman vesistön ”pilaamisen kannalla” ja hyväksyivät mm. tehtaan  palamisprosesseissa typpiyhdisteista ilmaan syntyvät syöpävaarallisuudet, eli kaikki haitat ja kulut joiden suurimmiksi maksajiksi joutuisivat kuopiolaiset - vuosikymmeniksi! 
          Tein 11.10.2016 muutoksenhaun Itä-Suomen hallinto-oikeuteen sanotusta Finnpulp-jutusta, jonka ”liitteissä n. 870 sivua - melkoinen nippu ilmeisesti Pöyry Finland Oy:n laatimia ”Finnpulp-selvityksiä”.
          Enemmän tietoa sanotuista ja muista toiminnoistani, kuten mm. ”Energia-valituksestani” 10.8.2016 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, löytyy kotisivuiltani www.kalevikauhanen.fi

Kalevi Kauhanen
Kapteeni evp.
Kaupunginvaltuutettu
Kuopio