Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Heuru oli myymässä ja yhtiöittämässä Kuopion Energiaa (VS 11.03.2005)

Heuru oli myymässä ja yhtiöittämässä Kuopion Energiaa (11.03.2005)

Erkki Moisander toi kirjoituksessaan (Uutis-Kukko 4.3.2005) hyvin esille jo kauan sitten tiedostetun ja sittemmin tuhansien ymmärtävien ja asioita seuraavien kuopiolaisten tunnustaman tosiasian, että Kuopion Energia on ollut viisas sijoitus kaupunkilaisten kannalta. Kirjoitukseen ei voi tältä osin muuta kuin sanoa, - kiitos tästä lausumasta Erkki Moisanderille, sillä onhan kuopiolaisten kultamuna ja monopoli omavaraista tuotantoa ja tuloksentekokykyä suhteellisesti mitaten valtakunnan ykkönen.

Koska sanotusta kirjoituksesta voi joku lukija kuitenkin saada kaupunginjohtaja Heurun todellisen toiminnan osalta virheellisen käsityksen, tuon tarkennuksena esille seuraavaa:

Poliittisin perustein kokoomuslaisena kaupunginjohtajaksi valittu Kauko Heuru aloitti Kuopion Energian myyntiä ja yhtiöittämistä koskevat neuvottelut Espoon kaupunginjohtaja Marketta Kokkosen ja Espoon Sähkön johdon kanssa ilman Kuopion kaupunginhallituksen ja/tai valtuuston lupaa ainakin jo 3.4.1997.

Sittemmin helmikuussa 1998 kaupunginjohtaja Kauko Heuru (kok.) ehdotti kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle Kuopion Energian myymistä Espoon Sähkö Oyj:lle. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana oli tuolloin Pekka Kantanen (kok.).

Silloinen valtuusto ”meni retkuun” ja päätti 9.3.1998, ilman tarvittavia ja riittäviä tietoja, äänin 51-8 ”lahjoittaa” Kuopion Energian pörssiyhtiölle Heurun esityksen mukaisesti. Lahjanomaisen luovutuksen puolesta äänestivät yksimielisesti kaikki silloiset kokoomuksen, sosialidemokraattien ja keskustan valtuutetut. Vain vasemmistoliiton, vihreiden ja kristillisten valtuutetuista löytyi rohkeutta ja/tai ymmärrystä vastustaa pelimiesten toimeenpanemaa Kuopion historian suurinta kaappausta ja siihen liittyvää uunotusta.

Kaikkein tyrmistyttävintä oli se, että mm. kaikki sen aikaiset ja entiset kansanedustajat sekä ministerit eli valtakunnan suurimmat päättäjät (Riitta Korhonen, Marja-Liisa Tykkyläinen, Jorma Kukkonen, Toivo Yläjärvi, Jorma Huuhtanen, ja Petter Savola) olivat kilvan ”lahjoittamassa” kuopiolaisten energian- ja veronmaksajien omistamia uuneja ja sähköjohtoja, eli Kuopion Energiaa, pörssiyhtiölle ja keinottelijoille.

Mikäli valtuusto ei olisi sittemmin vuonna 1999 perunut myyntipäätöstään, niin kuopiolaiset menettäisivät lähes 20 miljoonaa euroa vuosittain.

Kuopion Energian myymiseen tähtäävän toiminnan kaupunginjohtaja Heurun on katsottava aloittaneen johtosääntöjen muutoksilla jo vuonna 1994. Vai olisiko muutoin selitettävissä nämä seuraavat kolme hänen vuosina 1994-1996 esittämäänsä ja silloisen kaupunginhallituksen / valtuuston hyväksymää muutosta johtosääntöihin? Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtajana oli tuolloin Hannu Isotalo (kok.)

Aluksi valtuusto päätti 1994 muuttaa Kuopion Energian investointirahaston sääntöä niin, että velvoitteet varojen kartuttamiseksi voimalaitosten suurinvestointeja varten poistettiin ja rahastoon kertyneet varat (127,5 milj. mk) sisällytettiin kaupungin rahoitusomaisuuteen, jotka sittemmin käytettiin kaupungin muihin menoihin.

Seuraavana vuonna eli 1995 valtuusto muutti Kuopion energiatoimen johtosääntöä niin, että Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtajaksi on valittava jompikumpi kaupunginjohtaja tai kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Tämän jälkeen tähän luottamustehtävään on valittu apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen (sdp.), joka virkamiehenä johtaa Kuopion energiahuoltoa, eli istuu ns. "kahdella pallilla".

Kolmas ja tärkein (törkein) oli Kuopion kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen, jossa silloinen valtuusto 1996 päätti delegoida kaupunginhallitukselle ns. lähes rajattoman vallan mm. kaupungin kaiken irtaimen ja kiinteän omaisuuden myymiseen rakentamattomia liiketontteja lukuun ottamatta.

Lopuksi todettakoon, että Heurun lähdön jälkeen apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen on jatkanut uskollisesti Kuopion Energian myymiseen / pilkkomiseen tähtäävää toimintaa ja kaupunginjohtaja Heuru sai ”ansioistaan” Kuopio mitalin.    

Kalevi Kauhanen
Kapteeni evp.
Kaupunginvaltuutettu 
Kuopio