Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Johtosääntöjen muutosehdotukset ja äänestykset valtuustossa (VS 14.02.2001)

Johtosääntöjen muutosehdotukset ja äänestykset valtuustossa (14.02.2001)

Tiedotusvälineissä uutisoitiin lyhyesti Kuopion kaupunginvaltuuston 22.1.2001 kokouksessa äänestyksiin johtaneista johtosääntöjen muuttamiseksi tekemistäni ehdotuksista. Ettei joillekin lukijoista jäisi väärää käsitystä asiasta, tuon julki seuraavaa:

Luottavainen kaupunginvaltuusto höynäytettiin äänin 51-8 tekemään 9.3.1998 päätös Kuopion Energian lahjanomaisesta luovuttamisesta "Espoon Sähkön torppariksi", jota silloinen kaupunginhallitus yksimielisesti ehdotti. Valitin päätöksestä 2.4.1998. Koskaan aikaisemmin en ole valittanut. Tällöin alustavasti selvisi tarkasti suunniteltu pelikuvio, johon yhtenä palana liittyi kolme 1993-1996 muutettua sääntöä, joiden muuttamiseksi pyynnöstäni Kalle Keinänen ja 7 muuta valtuutettua allekirjoitti 30.10.2000 laatimani valtuustoaloitteen.

Puijonlaakson Keskustan toimeksiannosta em. sääntöjen muuttamiseksi olin tehnyt jo 7.3.2000 ehdotuksen kunnallisjärjestölle sekä 19.9.2000 kuntalaisen valtuustoaloitteen, koska kuopiolaisten edunvastainen liikehdintä mm. Kuopion Energian ympärillä ei ole laantunut. Ehdotuksillani pyrin saamaan seuraavat Kuopion ja kuopiolaisten edun mukaiset muutokset:

1. Muuttaessaan Kuopion kaupunginhallituksen johtosäännön valtuusto oli 11.3.1996 delegoinut kaupunginhallitukselle ns. lähes rajattoman vallan mm. kaupungin kaiken kiinteän omaisuuden (liiketontteja lukuun ottamatta) ja irtaimen omaisuuden myymiseen ja ostamiseen. Kaupunginhallitus voisi myydä esim. Kuopion Energian, Kuopion Veden tai Niiralan Kulma Oy:n 5000 asuntoa niin halutessaan. Päätökseen riittää 6-5 enemmistö. Ehdotin, että kaupunginhallituksen päätösvalta myymisessä samoin kuin ostamisessa rajataan 40 miljoonaan markkaan.

2. Energiatoimen 1995 johtosääntömuutoksen jälkeen Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtajaksi on aina valittu Kuopion energiahuoltoa johtava apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen, joka siis istuu ns. "kahdella pallilla". Ehdotin, että Kuopion Energian johtokunta muutetaan lautakunnaksi, jolloin "kahdella pallilla" ei voisi enää istua, ja että Kuopion Energian omistus- ja/tai hallintosuhteiden muuttamisesta päättää aina kaupunginvaltuusto.

3. Kuopion energialaitoksen investointirahaston sääntömuutoksella 1994 oli poistettu velvoite varojen kartuttamiseksi voimalaitosten suurinvestointeja varten. Ehdotin, että rahastoon siirretään vuosittain tilinpäätöksessä liittymismaksut, korot ja valtuuston päättämä määräraha.

Valtuustossa suoritetuissa äänestyksissä ehdotukseni hävisivät. Enemmistö valtuutetuista ei siis halunnut, että: kaupunginhallituksen ns. rajatonta valtaa rajataan kaupungin (n. 4 mrd. mk) omaisuuden myymisessä, Kuopion Energian omistus- ja/tai hallintosuhteiden muuttamisesta päättää aina valtuusto, johtavan virkamiehen "kahdella pallilla" istuminen estetään ja, varataan varoja energialaitoksen suurinvestointeja varten edes paperilla. 

Toivoa vain sopii, ettei uuden kaupunginhallituksen päätöksillä tapahdu mitään kuopiolaisten edunvastaista ja peruuttamatonta. Sitkeässä kun tuntuu joillakin tahoilla itävän ajatus, "pistää lihoiksi" kaupungin tuottavin omaisuus - Kuopion Energia.

KALEVI KAUHANEN                                                                                                                                                                   Kapteeni evp. Kuopio