Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Kauhanen tutkii ennen kuin hutkii! (SS 16.11.2004)

Kauhanen tutkii ennen kuin hutkii! (16.11.2004)

Jos en olisi tutkinut ennen hutkimista esim. energia-asioita 1998, niin Esa Lindholm ei allekirjoittaisi sopimuksia eikä kirjoittaisi lehteen Kuopion Energian toimitusjohtajana (SS 11.11). Tämä on syytä muistaa. Saksalainen energiajätti E.ON olisi herrana. Pörssiyhtiön hinnoilla kuopiolaiset olisivat menettäneet lähes 50 miljoonaa euroa vuosittain eli noin 300 miljoonaa euroa tähän mennessä, ellei energiakolmikko olisi valittanut Kuopion Energian myyntipäätöksestä.

Näissä energia-asioissa minua ei ole tarvinnut herätellä tuon 1998 törkeän Kuopion Energian kaappausyrityksen jälkeen. Yrityksen, jota myös Lindholm valmisteli Kuopion Energian johtoryhmässä, saaden johtokunnan 29.4.1998 päätöksellä ”siitä hyvästä” tuntuvan palkankorotuksen. Sitä vastoin Lindholmille 4.10 toimittamiini kysymyksiin sain vastaukset vasta 27.10.

Mitä taas tulee leijukerroskattiloihin, joiden rakentamista on laiminlyöty, niin niiden polttoainevalikoima on laaja. Niissä voidaan polttaa sateisen kesän turpeen lisäksi mm. kaikkia puuperäisiä polttoaineita, energiajätettä ja jätevesilaitoksen lietettä käytännöllisesti katsoen ilman kallista öljyä. 

Myös tässä Jyväskylän Energia Oy:n puuhaamassa lauhdevoimalaprojektissa, jota koskevan esisopimuksen Lindholm on allekirjoittanut, tutkin ensin ja jos on aiheellista - hutkin. Sen vuoksi olenkin pyytänyt kaupungin tilintarkastajaa selvittämään ja vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Onko päätöksenteko esisopimuksen allekirjoittamisesta ja sopimukseen sitoutumisesta tapahtunut kuntalain ja Kuopion energiatoimen johtosäännön edellyttämällä tavalla? Olisiko päätös mittavaan investointiin tähtäävästä, noin 7 miljoonan euron esisopimuksesta kilpailevien yritysten kanssa, pitänyt päättää ensin Kuopion Energian johtokunnassa ja edelleen kaupunginvaltuustossa?

Ylittikö Kuopion Energian toimitusjohtaja Esa Lindholm toimivaltuutensa allekirjoittaessaan lauhdevoimalaprojektin esisopimuksen omalla päätöksellään? Laiminlöikö Kuopion kaupungin apulaiskaupunginjohtaja, Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtaja Jukka Pulkkinen ja Kuopion Energian johtokunta valvontavelvollisuutensa? 

Onko asiassa syntynyt jo nyt korvausvastuu? Onko lauhdevoimalaitosprojektin esisopimuksesta tiedottaminen tapahtunut kuntalain, hallintomenettelylain ja hyvän hallintotavan mukaisesti? Onko lainhengen mukaista ja toteutuuko kunnallinen demokratia lain tarkoittamalla tavalla, kun virkamies, joka johtaa ja valvoo kaupungin energiahuoltoa, on samalla poliittisena päätöksentekijänä johtokunnan puheenjohtajana ja ns. valvoo omia toimiaan?

Ja lopuksi: Uskaltaisiko toimitusjohtaja allekirjoittaa laudevoimalaitosprojektia koskevaa esisopimusta ilman esimiehensä käskyä?

 KALEVI KAUHANEN
 Kapteeni evp. 
Kuopio