Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Kirje Kuopion kaupunginvaltuutetuille 17.01.2000

Arvoisa Kuopion kaupunginvaltuutettu


Ilmeisesti aivan lähiaikoina tulee päätettäväksenne yksi kuopiolaisia merkittävimmin koskettavista asioista.             Kyse on Kuopion Energian yhtiöittämisestä / liittämisestä kaavailtuun Voimarenkaaseen, jota virkamiehet ovat jo noin vuoden valmistelleet.

Yhteiskunnan perustoimintojen turvaamisessa entistä suurempi ja jatkuvasti kasvava merkitys elinoloihimme on energiahuollolla. Kuopiossa on tähän jo 1950-1980-luvulla osattu kaukonäköisesti ja viisaasti varautua, rakentamalla Kuopion Energian omavaraiseen sähkön ja lämmön edulliseen yhteistuotantoon perustuvat tuotanto- ja jakelukoneistot, jotka kuluttajille edullisilla energian hinnoilla tuottavat kaupungille erittäin merkittävää voittoa.

Annetaanko esim. valta energian hinnan määräämisestä ja voitot pois Kuopiosta, jossa mm. asumiskustannukset ovat toiseksi korkeimmat Suomessa? Onko Kuopion, josta kovalla kädellä on riisuttu teollisuutta ja viety työpaikkoja, varaa enää lahjoittaa ostovoimaa ja kaventaa täällä asuvien elinoloja? Mm. edullisen energian hinnan merkitys teollisuuden ja kaupan kilpailukyvylle sekä uusien yritysten ja samalla työpaikkojen     lisäämiseksi on osaltaan ratkaisevaa.
 
Jos suhteellisesti parhainta tulosta tekevä Kuopion Energia yhdistetään Voimarenkaaseen: lisätään samalla sähkön myyntiketjua, tasataan huonokuntoisten osakkaiden tulosta sekä lisätään veroja.                                           Kuitenkin puolestapuhujat antavat ymmärtää, että Voimarenkaaseen liityttäessä energian kuluttajahinnat pienenevät ja kaupungin saama tulos kasvaa. Kun vielä otetaan huomioon, että jäljelle jääneistä voitoista omistajille jaetaan osinkoina yl. vain puolet, niin tällaisen yhtälön toteutuminen on käytännössä mahdoton. 

Katsomme, että Kuopion Energian kaikkien toimintojen säilyttäminen yhtenäisenä nykyisessä muodossa liikelaitoksena, kokonaan Kuopion omistuksessa ja hallinnassa, on kuopiolaisten sekä myös maakunnan    kannalta edullisinta, varminta ja turvallisinta toimintaa sekä nyt että varsinkin jatkossa pitkällä aikavälillä.
                                                                                                                                                                                                        Pyydämme kunnioittavasti, että tutustuisitte myös oheistamaamme muistioon ja ottaisitte sekä siinä että edellä esittämämme seikat huomioon ko. asiaa käsiteltäessä.  

  Kuopiossa 17.01.2000

 

 Kalevi Kauhanen                                                                                                                                                          Taivaanpankontie 1 C 34 
 70200 Kuopio  
 Puh. 017-2828844  

Pekka Rantala ja Kalle Keinänen ovat myös allekirjoittaneet tämän laatimani kirjeen.