Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Kirje / pyyntö kaupunginjohtajalle ja valtuutetuille 13.09.2006

Kalevi Kauhanen                                                                                                    Pyyntö
Taivaanpankontie 1 C 34
70200 KUOPIO
017-2828844 ja 041-4368398
kalevi.kauhanen@dnainternet.net
www.kalevikauhanen.net                                                                                       13.09.2006

 


Herra kaupunginjohtaja, FaT
Petteri Paronen
KUOPIO

 

Viitteet: 

1. Kuopion kaupunginvaltuuston päätös 03.04.2006 / 36 §.
2. Isecapitalin laatimat Kuopion Energian eriyttämis- / toteutusvaihtoehdot 12.9.2006.

KUOPION ENERGIAN LIIKETOIMINTOJEN UUDELLEEN JÄRJESTELY

  Pyydän, että otatte tarkastelun alle ja selvitettäväksi oheen liittämäni valtuustoaloitteen 15.05.2006, jonka liitteessä on ilmeisesti jopa ylivoimaisesti paras malli Kuopion Energian liiketoimintojen eriyttämiseen, ennen kuin tuotte esitystä eriyttämisestä kaupunginhallituksen / -valtuuston käsiteltäväksi, - mikäli Teillä ei ole tarkoitus jatkossa yhtiöittää kokonaan ja/tai myydä Kuopion Energiaa.
  Lisäksi todettakoon, että Icecapital on ollut konsulttina monissa energialaitoksen ja -yhtiön myyntiin johtaneissa toiminnoissa.


  Kaupunginvaltuutettu 
  Kapteeni evp.                                            Kalevi Kauhanen


LIITTEENÄ Valtuustoaloite 15.05.2006 ja siihen kuuluva liite.


TIEDOKSI 

-   Kuopion kaupunginvaltuutetut (sähköpostilla)
-   Kuopion Energian toimitusjohtaja (sähköpostilla

LIITE

-  Valtuustoaloite Kuopion Energian sähköverkkoliiketoimintojen järjestelystä

Sähkömarkkinalain muutos (21.12.2004 / 1172 /  § 34 a) edellyttää Kuopion Energian sähköverkkoliiketoimintojen eriyttämistä sähkön myynnistä ja tuotannosta 01.01.2007 alkaen. 
Valtuuston työjärjestykseen viitaten me allekirjoittaneet Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenet esitämme, että Kuopion kaupunginhallitus selvittää pikaisesti sanotun lain vaatiman sähköverkkopalvelun eriyttämisen Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleen järjestämiseksi liitteenä olevan esityksemme mukaisesti.
Edellytämme, että 03.04.2006 valtuuston kokouksessa (36 §) esillä olleiden ja/tai niistä äänestettyjen yhtiöittämismallien rinnalla tulee esitellä myös liitteenä oleva esityksemme / aloitteemme sähköverkkopalvelun yhtiöittämisestä vertailulaskelmineen sekä hinta- ja tuottovertailuineen, joiden pohjalta valtuusto voi sitten tehdä varsinainen ratkaisun ja päätöksen syksyn 2006 aikana Kuopion Energian tulevasta hallintomallista.

Liitteenä  Esitys Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleen järjestelystä.

Kuopiossa 15.05.2006


Kaupunginvaltuutettu  
Kapteeni evp.                                         Kalevi Kauhanen

Muut allekirjoittajat: 
                                    

LIITE valtuustoaloitteeseen 15.05.2006 / Kalevi Kauhanen ja muut valtuutetut

Esitys Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleen järjestelystä Verkkopalvelu Oy             

Sähkön siirron myyntiä varten perustetaan erillinen yhtiö - Verkkopalvelu Oy, joka vuokraa verkon kaupungilta/liikelaitokselta ja myy sähkön siirto-oikeutta energian ostajille.
Verkkopalvelua myyvä yhtiö ei omista sähköverkkoa, muuntajia yms. laitteita eikä niiden alla olevaa maata, vaan omistusoikeus säilyy kaupungilla/liikelaitoksella. Yhtiö maksaa sopimuksen mukaista pääomavuokraa verkosta omistajalle.
Yhtiö vastaa kaikista verkkoon kohdistuvista kuluista jotka liittyvät verkon huoltoon ja ylläpitoon sekä laskuttaa sähkön siirtomaksun asiakkaille. Sähkön ostajilta perittävän siirtomaksun määrittää verkkopalvelua myyvä yhtiö.
Verkon omistajan ja vuokraajan välisellä sopimuksella sovitaan kummankin sopijapuolen vastuut ja velvollisuudet. Verkkoon kohdistuvista lisäinvestoinneista ja niiden aiheuttamasta mahdollisesta vuokran lisäyksestä sovittaisiin aina verkon omistajan ja vuokraajan kesken.
Verkkopalveluyhtiön osakekannan omistaa 100 prosenttisesti Kuopion kaupunki. Perustamisen yhteydessä kaupunki pääomittaa yhtiön osakepääoman ja muun omaisuuden käyttöpääoman kautta.
Perustettava yhtiö on erillinen oikeushenkilö, jolla on omat päätösvaltaa käyttävät elimet; hallitus, toimitusjohtaja ja muu tarvittava henkilöstö.


Perustelu:

Sähköverkon omistus on perusasia sähkökaupassa.
Laki ei edellytä sähköverkon ulkoistamista.
Sähköverkon käyttöoikeus on mahdollista antaa vuokralle, jolloin omistus jää kaupungille.
Sähköverkon vuokratulo olisi omistajalle (Kuopion kaupungille) yhteisöverosta vapaata tuloa..
Edellä esitetty toimintojen eriyttäminen ei estä millään tavoin tulevaisuudessa mahdollisesti tehtäviä toimintojen järjestelyä.
Monopolin piiriin kuuluva sähkön siirtohinnan määrittely ja myynti tulisi eriytetyiksi lain edellyttämällä tavalla.
Energian ja siirron hinta olisi jatkossakin edullinen kuluttajille.

Liikelaitokseen jäisi edellä sanotun järjestelyn jälkeen:
Sähkön tuotanto ja siihen liittyvät laitokset,
kaukolämmöntuotanto ja siihen kuuluvat laitokset,
kaukolämpöverkko,
sähkön ja kaukolämmön myynti,
sähkön siirtoverkko laitteineen.

Liikelaitoksella olisi oma johtokunta, toimitusjohtaja ja muu tarvittava henkilöstö. Liikelaitoksen tilinpäätös tulee myös pitää erillään kaupungin muusta kirjanpidosta ja verkkopalveluyhtiön kirjanpidosta.