Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Korvaamattomat vahingot, jos Kuopion Energia olisi myyty (31.10.2003)

Korvaamattomat vahingot, jos Kuopion Energia olisi myyty (31.10.2003)

Kuopion kaupunginvaltuusto höynäytettiin 9.3.1998 myymään Kuopion Energia lahjanomaiseksi luovutukseksi katsottavalla tavalla Espoon Sähkölle. Kun silloinen kaupunginjohtaja Kauko Heuru apulaisineen valmisteli ja esitteli myyntiä, niin näkyvimpänä argumenttina oli, että pieni liikelaitos ei tule menestymään avautuvilla sähkömarkkinoilla.

Myyntiä puuhanneet ”unohtivat” kuitenkin kertoa päättäjille, että Kuopion Energian päätuote on kaukolämpö ja tuloksesta yli ¾ tulee monopolitoiminnalla eli n. ½ kaukolämmöllä ja n. ¼ sähkönsiirrolla. Vain vajaa ¼ tulee kilpaillusta sähkön myynnistä.

Kuopion Energiasta jäi myös kertomatta, että se on lähes täysin omavarainen sekä lämmön että sähkön tuotannossa, sillä on pienet energiansiirtokustannukset (lyhyet energiansiirtoverkot) ja tehokkaiden vastapainevoimaloiden hyötysuhde raakaenergiasta on jopa 85 %. Vastaavasti laudevoimaloiden hyötysuhde on vain 38 %. 

Halvalla vesivoimalla peloteltaessa ja ”jäi myös sanomatta”, että kuivempina aikoina Norjaan ja Ruotsiin myydään täältä sähköä, sähkön käyttö lisääntyy n. 2-4 % vuosittain ja että käytännöllisesti katsoen kaikki vesivoima on jo valjastettu Pohjoismaissa.

Kuopion Energia ostaa sähköä lähinnä kesäisin, silloin kun runsaasta vesitilanteesta johtuen Norjalla ja/tai Ruotsilla on vesivoimaa myytävänä, jonka hinta alittaa oman lauhdesähkön tuotantokustannukset. Todellisuudessa silloinkin, vaikka olisi myyty omaa lauhdesähköä, niin tuloutus olisi ollut vain muutamia miljoonia markkoja vuodessa pienempi.

Kaiken kaikkiaan esittelijöiltä unohtui tiedottaa, että Kuopion Energia on omavaraisuutta ja tuloksentekoa suhteellisesti mitaten ilmeisesti paras koko valtakunnan energiayhtiöistä ja -laitoksista ja, että tällaisen laitoksen myyntiin johtaneesta ”konsultoinnista” palkkiot on sanottu olevan jopa 10 prosenttia myyntihinnasta. Palkkiot silloisesta 846 miljoonan markan myyntihinnasta olisivat siis olleet n. 85 milj. mk.

Sähkön tuotannossa omavaraiseksi katsottavan Kuopion Energian sähkön myynnin tuloksen pieneneminen viime vuosina johtui lähinnä silloisen Kuopion Energian johtokunnan päätöksestä, antaa silloiselle toimitusjohtajalle valtuudet tehdä 2 vuoden sopimuksia sähkön myyntiin. Myyntihintojen voimakkaan muutosprosessin aikana pisin sopimus olisi voitu tehdä korkeintaan puoleksi vuodeksi. Kaikesta huolimatta Kuopion Energian sähkön myynninkin nettotulos prosenttikin viime vuosina on ilmeisesti ollut paras Suomessa.

Jos valtuusto ei olisi 19.4.1999 purkanut päätöstään, myydä Kuopion Energia Espoon Sähkölle, niin 62 % kaikista voitoista menisi nyt saksalaiselle E.ON Energielle. Laskennallisesti Kuopio olisi menettänyt tähän mennessä 47 milj. euroa (280 milj. mk). Todellisuudessa kuopiolaisten menetykset olisivat olleet ilmeisesti jopa yli 70 milj. euron, sillä tuskinpa  pörssiyhtiö olisi meille enää edullista lämpöä ja sähköä myynyt. Pörssiyhtiössä on tärkeintä voiton maksimointi.

Pelimiesten uskottelut kilpailukyvyttömyydestä ovatkin osoittautuneet paksuksi huuhaaksi, sillä pörssistä ostettava sähkö maksaa nyt yli kolme kertaa enemmän kuin Kuopion Energian oman lauhdesähkön tuotantokustannukset.

Kalevi Kauhanen                                                                                                                                                             Kapteeni evp.                                                                                                                                                                                   Kuopio