Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Kuntalaisen valtuustoaloite kaupungin johtosääntöjen muuttamiseksi (19.09.2000)

SUOMEN KESKUSTA RP:N                                                         KUNTALAISEN VALTUUSTOALOITE   PUIJONLAAKSON KESKUSTA-KLUBI RY.                                                                                                           Kalevi Kauhanen                                                                                                                                 Taivaanpankontie 1 C 34                                                                                                                                       70200 KUOPIO                                                                              19.09.2000

 

Kuopion kaupunginvaltuusto
KUOPIO

 

Viite: Kuntalaki 28 §

KUOPION KAUPUNGIN ENERGIALAITOKSEN INVESTOINTIRAHASTON SÄÄNNÖN, KUOPION ENERGIATOIMEN JOHTOSÄÄNNÖN JA KUOPION KAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN JA MUUTTAMINEN


1. Valtuustokaudella 1993 - 1996 muutettuja sääntöjä:

1.1. Kuopion kaupungin energialaitoksen investointirahaston sääntöä on  27.6.1994 muutettu 2 §:n, Pääoman kartuttaminen, osalta niin, että varsinaiset velvoitteet rahaston kartuttamisesta poistuivat; ja 4 §:n, Varojen säilyttäminen ja pääoman korko, osalta niin, että rahaston  varat sisältyvät kaupungin yleiseen rahoitusomaisuuteen.

Aiemmin ainakin liikelaitoksen liittymismaksut ja rahaston pääomalle laskettu korko piti ehdottomasti siirtää investointirahastoon. Vuoden 1992 jälkeen investointirahastoa ei ole kartutettu edes koroilla ja aiemmin rahastoon säästetyt n. 127,5 milj. mk on käytetty kaupungin rahoitukseen.  

1.2. Kuopion energiatoimen johtosääntöä on 27.11.1995 muutettu (2 §) niin, että Kuopion Energian yhdeksi johtokunnan jäseneksi ja samalla sen puheenjohtajaksi on valittava kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja. 

Sittemmin Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtajaksi vuodesta 1997 alkaen on valittu apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen, vaikka Kuopion  kaupunginhallitus oli 1.2.1993 hyväksynyt kaupunginjohtajien työjärjestyksen, jonka mukaan apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on mm. johtaa ja valvoa energiahuoltoa. Kaupunginjohtajat toimivat myös toistensa sijaisina.

Sanottua energiatoimen johtosäännön muutosta ja velvollisuutta valita apulaiskaupunginjohtaja Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtajaksi ei voitane pitää kunnallislain hengen mukaisena, vaikka laillista estettä siihen ei olisikaan. Ilmeisesti ei edes  lainlaatijoilla "pälkähtänyt päähän" sellainen mahdollisuus, että johonkin kunnalliseen johtokuntaan tai lautakuntaan voitaisiin edes ehdottaa kaupunginhallituksen puheenjohtajaa, kaupunginjohtajaa tai apulaiskaupunginjohtajaa.      .

Nykyinen Kuopion Energian johtosäännön mukainen malli ja käytäntö on ilmeisesti ainutlaatuista kunnallisessa demokratiassa. Nythän tavallaan virkamies istuu ns. kahdella pallilla eli valvoo itseään: virkamiehenä luottamushenkilöä ja luottamushenkilönä virkamiestä. Vähintäänkin yhtä ristiriitainen olisi tilanne, jos johtokunnan puheenjohtajana olisi kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

1.3. Kuopion kaupungin kaupunginhallituksen johtosääntöä on 5 §:n osalta 11.3.1996 muutettu niin, että kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluu mm., mikäli toimivaltaa ei ole annettu muulle kaupungin toimielimelle;                                                                                                                                           - kiinteän omaisuuden ostaminen, myyminen ja kiinnittäminen sekä kiinteän omaisuuden lunastushakemuksista päättäminen kuitenkin siten, että rakentamattomien liiketonttien myymisestä päättää valtuusto; ja                                                                                                                                                  -  irtaimen omaisuuden ostaminen ja myyminen.

Sanotun muutoksen jälkeen kaupunginhallituksen johtosääntö antaa  ns. lähes rajattoman vallan kaupunginhallitukselle Kuopion kaupungin kiinteän ja irtaimen omaisuuden myymiselle rakentamattomia liiketontteja lukuunottamatta. Miljardien omaisuus, esim. Kuopion kaupungin omistaman Kuopion Energian liiketoiminta ja liikeomaisuus kiinteistöineen, voitaisiin myydä kaupunginhallituksen 6-5 enemmistö päätöksellä tai 5-5 päätöksellä puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

Kohtuullisempaa voisi olla kunnallisen demokratian toimivuuden sekä valtion ja kuntalaisen kunnallishallintoon kohdistuvan valvonnan kannalta, rajata kaupunginhallituksen toimivalta päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden myymisestä ja ostamisesta esim. 50 miljoonaan markkaan.  

2. Kuntalaisen valtuustoaloite 

Me allekirjoittaneet kuntalaiset vaadimme Kuntalain 28 §:ään vedoten, että Kuopion kaupunginvaltuusto ottaa välittömästi käsittelyyn ja ryhtyy toimenpiteisiin kohdissa 1.1., 1.2. ja 1.3. sanottujen sääntöjen tarkistamiseksi ja muuttamiseksi ainakin niin, että:                                                               - Kuopion kaupunki velvoitetaan kartuttamaan Kuopion kaupungin energialaitoksen investointirahastoa määrätyllä summalla vuosittain uuden voimalan rakentamista varten,   

- Kuopion Energian johtokunnan jäseneksi ja sen johtokunnan puheenjohtajaksi ei saa valita Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtajaa, Kuopion kaupunginjohtajaa ja Kuopion apulaiskaupunginjohtajaa ja                                                                                                                                    - Kuopion kaupungin kaupunginhallituksen toimivalta päättää kaupungin omaisuuden myymisestä ja ostamisesta rajataan esim. 50 miljoonaan markkaan.

Puheenjohtaja
Kapteeni evp                                                              Kalevi Kauhanen 


Sihteeri
Luokanopettaja                                                          Teuvo Tirkkonen
  
  
Vastaukset pyydetään osoitteella:                                                                                                                           Kalevi Kauhanen                                                                                                                                           Taivaanpankontie 1 C 34                                                                                                                                         70200 KUOPIO

 
TIEDOKSI  Suomen Keskusta rp:n Kuopion kunnallisjärjestö / valtuustoryhmä