Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Kuopaksesta lyhennetty muistio 2014

LYHENNETTY MUISTIO 2014 KUOPAKSESTA (31.12.2008)

Tämän päivittämäni muistion laatimisen aloitin 21.08.2006. Huomioita vuodesta 2001 alkaen Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:stä (Kuopas)

Aluksi: Kuopaksen yhtiökokous oli valinnut minut Kuopaksen hallitukseen ensimmäisen kerran 23.03.2001 ravintola Isä Camillossa. Hallituksen puheenjohtajaksi minut valittiin ensimmäisen kerran 24.04.2001 Kuopaksen hallituksen kokouksessa.

Saadun tiedon mukaan ilmeisesti Kuopaksen yhtiö- ja hallituksen kokoukset, ennen minun puheenjohtajuuttani Erkki Karvosen aikana, on pääsääntöisesti pidetty jossakin ravintolassa.

Kokouspalkkioista: Kuopion kaupungin konserniohjeen 02.12.1996 mukaan konsernin toimielinten kokous- ja vuosipalkkioissa noudatetaan soveltuvin osin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöä. Kuopaksen yhtiökokousten päätösten mukaan hallituksen kokouspalkkiot ovat kuitenkin olleet 23.03.2001 - 03.05.2006 välisenä aikana 76 euroa kaikille hallituksen jäsenillä.

Sanottuna aikana minulle, - puheenjohtajalle, ei siis maksettu 50 prosentilla korotettua kokouspalkkiota eikä puheenjohtajalle kuuluvaa n. 800 euron vuosipalkkiota, kuten muissa kaupungin lautakunnissa ja johtokunnissa. Ilmeisesti, - koska ”yhtiössä hallituksen puheenjohtajan työn ja vastuun on sanottu olevan hyvin vähäisen”.

Hallituksen puheenjohtajana olen joutunut avaamaan Kuopaksen yhtiökokoukset ja olemaan niissä mukana vuosina 2002, ja 2004 - 2008, yhteensä 11 kokousta, mutta minulle ei ole niistä maksettu kokouspalkkiota.

Muistioon ei ole merkitty Kuopakseen toimintaan liittyviä minun kotona tekemiäni työtunteja ja puheluita, aikaa ja rahaa sekä matkoihin käytettyjä aikoja ja ajokilometrejä (Kuopiossa ja, Kuopio - Leppävirta - Kuopio).

Muistiossa lyhenteinä: Kuopas = Kuopion Opiskelija-asunnot Oy ja/tai sen pääpaikka Torikatu 15 Kuopio, Turontalo = Kiinteistö Oy Turontalo, pj = (Kuopaksen) hallituksen puheenjohtaja, vpj = hallituksen varapuheenjohtaja, tj = toimitusjohtaja, tp = talouspäällikkö, kp = kiinteistöpäällikkö.

Taloussotkujen selvitykseen liittyvää: Helmikuussa 2006, ennen tilinpäätöskokousta 2 / 07.03.2006, toimitusjohtaja Tuula Vartiainen toi minulle esiin ensimmäisen kerran Kuopaksen alijäämän rahoituksessa. Hallituksen kokous 2 / 07.03.2006 / 6 § / (tilinpäätöskokous), tuli hallituksessa ensimmäisen kerran esiin Kuopaksen rahoitusvaje. Uskoin silloin johonkin ns. ”kohinoorteknilliseen virheeseen”, koska Kuopaksen entinen toimitusjohtaja Erkki Karvonen, Kuopaksen silloinen hallituksen jäsen, ei ottanut siihen kokouksessa kantaa, kun kysyin sitä häneltä. Sittemmin vasta kesäkuussa 2006 alkoi epäilykset kohdistua mm. Turontalon rahoitukseen. Noin viikkoa ennen tilintarkastusta toimitusjohtaja toi vielä huolensa esiin, että puuttuvatkohan tilintarkastajat em. rahoitusvajeeseen. Vieläkin uskoin johonkin numerolliseen virheeseen, mutta pyysin toimitusjohtajaa selvittämään asiaa, mistä vaje (n. 800000 €) johtuu.

Tilivuoden 01.01. – 31.12.2005 tilintarkastus 18.04.2006, Kari Janhonen, Ilkka Koutaniemi, Kirsi Airaksinen (Kirsi Airaksinen oli silloin talouspäällikkö sekä myös va. toimitusjohtaja) ja pj (pj klo 10 – 13). Pyysin tilintarkastajia, kuten aiemmin vuosia 2001 – 2005 koskevissa tilintarkastuksissa - joissa olin mukana, raportoimaan / huomauttamaan mahdollisista virheistä ja puutteista yhtiön kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, hallinnosta, tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta.

Kuten aiemminkaan, niin nytkään mitään huomautettavaa eivät tilintarkastajat löytäneet tai eivät ainakaan mitään raportoineet, eivät pöytäkirjaan kirjallisesti tai muutoin, edes suullisesti. Antoivat ainoastaan kiitosta, kuten aiemminkin ja samanlaisen vastuuvapauden myöntävän kirjallisen tilintarkastuskerto-muksen (vuodelta 2005) kuten aiemmin vuosilta 2001 - 2004, sekä kiittelivät minua "Kuopion Energian pelastamisesta".

Kuopaksen yhtiökokous 03.05.2006 klo 14.15 - 14.45, Markku Söderström, pj, tj, Kirsi Airaksinen ja Erkki Karvonen. Silloin yhtiökokous päätti Kuopion kaupungin omistajaohjausjohtaja Erkki Karvosen ehdotuksesta johtuen, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kaupunginhallituksen kokouspalkkion (93 euroa) mukaisesti. Erkki Karvonen toimi tuolloin Kuopaksen hallituksen jäsenenä kaupunginjohdon nimeämänä virkamiehenä.

Hallituksen kokous 4 / 16.05.2006 / 6 §. Turontalon silloinen hallituksen puheenjohtaja Erkki Karvonen ilmoitti, että hän eroaa hallituksen jäsenyydestä. Hallitus päätti 16.05.2006 esittää yhtiökokoukselle Turontalon hallitukseen Kalevi Kauhasta ja Sirpa Lätti-Hyvöstä ja varalle Anna-Maija Valtosta. Todettakoon, että hallituksen päätöstä aiemmista Turontalon hallituksen jäsenistä ja toimihenkilöistä ei ole, - ainoastaan tiedoksianto.

Hallituksen kokous 5 / 13.06.2006 / 5 §. Kiinteistöpäällikkö Risto Tikkanen on irtisanonut 05.06.2006 työsopimuksensa, vaikka uutta työpaikkaa hänellä ei ilmeisesti ollut silloin vielä tiedossa. Pyysin 13.06.2006 toimitusjohtaja Tuula Vartiaista tutkimaan ja selvittämään perusteellisesti Kuopaksen tileihin / taloudenpitoon liittyviä asioita.

Palaveri Kuopaksella 16.06.2006, pj ja tj. Kun tj esitti minulle laatimansa muistion Kiinteistö Oy Turontaloa koskevista hallituksen päätöksistä, rahoituksesta ja siihen liittyvistä ”sotkuista”, pyysin toimitusjohtajaa varaamaan ajan tarkastuspäällikkö Ilkka Koutaniemen kanssa käytävään keskusteluun.

Palaveri Tarkastustoimistolla 27.06.2006 klo 09 -11 / pj, tj ja kaupungin tarkastuspäällikkö Ilkka Koutaniemi. Tällöin ilmeni, että tj oli käynyt Koutaniemen luona selvittämässä Kuopaksessa ilmenneitä sotkuja jo joulukuussa 2005 ja yrittänyt selvittää niitä sekä kysynyt neuvoa Koutaniemeltä. Pyysin tarkastuspäällikköä harkitsemaan Kuopaksen tilien erityisen tarkkaa tarkastamista ja muita toimenpiteitä, mitä voitaisiin tehdä taloussotkujen selvittämiseksi? Sovittiin, että palataan asiaan elokuussa.

Talouspäällikkö Kirsi Airaksinen soitti 10.08.2006 ja kertoi irtisanomisestaan. Uutta työpaikkaa hänellä ei ollut, oman kertomansa mukaan, vielä tiedossa.

Soitin 11.08.2006 tarkastuspäällikölle ja ehdotin palaveria molempien tilintarkastajien kanssa. Palaveri Kuopaksella 14.08.2006 klo 14 - 16 / pj, vpj ja tj. Tj kertoi pyytäneensä ulkopuoliselta tilintarkastajalta lausunnon. Pidimme vpj:n kanssa toimenpidettä hyvänä.

Palaveri Kaupungintalolla 15.08.2006 klo 09 - 10 / pj, Erkki Karvonen ja tj.

Palaveri Kuopaksella 17.08.2006 klo 12 - 15.30 / pj, vpj, tj sekä tilintarkastajat Kari Janhonen ja Ilkka Koutaniemi. Sovittiin em. palaverin jälkeen vpj:n kanssa hallituksen koolle kutsumisesta 23.8.2006.

Hallituksen kokous 6 / 23.08.2006 / 3 §. Pyysin Erkki Karvosta kolme kertaa poistumaan jäävinä § 3:n käsittelyn ajaksi. Erkki Karvonen poistui vasta, kun kolmannen kehotukseni jälkeen pyysin poliisilta (puh. 112) virka-apua Erkki Karvosen poistamiseksi kokouksesta. Päätettiin ehdotuksestani erityistilintarkastuksen suorittamisesta ja tutkimuspyynnöstä poliisille.

Alustus, jonka pidin em. kokouksessa 6 / 23.08.2006: Hallituksen vastuu - mistä päätetään. Hallituksen on huolehdittava, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. OYL 8 luku 6 §. Voiko hallitus juuri muuta kuin, luottaa toimitusjohtajaan, sisäiseen tarkastukseen ja etenkin tilintarkastajiin? Kun toimitusjohtaja on nyt tuonut taloussotkut hallituksen tietoon, niin vastuu on siirtynyt hallitukselle. Erityistilintarkastus puhdistaa ilman huhuista, jos mitään väärinkäytöstä ei ole tapahtunut, hyvä niin, mutta jos, - niin hallitus siirtää vastuun itseltään. Jos nyt emme suorita erityistarkastusta, niin jos joskus kuitenkin ilmenee jotakin väärinkäytöstä, niin olemme vastuussa kaikista tapahtumista korvausvelvollisuus mukaan luettuna. Tässä kokouksessa siis päätetään: Suoritetaanko erityistilintarkastus? Tehdäänkö tutkimuspyyntö poliisille? Tehdäänkö molemmat, erityistilintarkastus ja poliisitutkinta? Vai eikö tehdä mitään eli, ”painetaanko asia villaisella”?

Kun Kuopion Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja tarjosi minulle Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n (Kuopaksen) hallituksen puheenjohtajuutta syksyllä 2000 kunnallisvaalien jälkeen (eli pyysi puheenjohtajaksi), otin selvää yhtiön hallinnosta, henkilöstöstä ja taloudesta, silloisista tilintarkastajista alkaen, ja monilta muilta asiantuntijoilta, mm. talouteen liittyvistä kysymyksistä. (Mm. Juhani Nousiainen, Seppo Vauhkonen, Hannu Harjunheimo, Martti Rönkkö ja Markku Auvinen) Sain kaikilta kuulemiltani vain ylistäviä lausumia - sekä Kuopaksen ”johtoryhmään” kuuluvista henkilöistä että heidän yhtiön taloudenpitoon kuuluvista toiminnoistaan. ”Kuopas on Kuopion yhtiöistä ykkönen”. Erkki Karvosesta mm. sanottiin, että hänet valittiin Kuopaksen toimitusjohtajaksi alan ammattimiehenä ja huippuosaajana.

Tulin Kuopaksen hallitukseen yhtiökokouksen päätöksellä 26.03.2001 ja ”valittiin demokraattisesti” puheenjohtajaksi 3 / 24.04.2001. Avauspuheenvuorossani 24.4.2001, juuri valittuna puheenjohtajana, sanoin mm., että meidät on valittu tähän tehtävään tekemään yhteistyötä kaupungin ja kuntalaisten parhaaksi, asioita pitää käsitellä maltillisesti, niistä pitää keskustella ja niistä pitää kysyä. Tähdensin erikoisesti hallituksen vastuuta ja korvausvelvollisuutta. Toin esiin mm. OYL 29.9.1998 / 734 / luvut 8, 9, 10, 15 ja 16 sekä Aravalain säännökset - sanoen mm., että ”jos näyttää menevän vikaan, niin jokaisen velvollisuus on tuoda se esille. Pieneltäkin tuntuva asia voi olla todella suuri. Kaikki esiintuodut huomiot ja ehdotukset ovat hyviä eli samalla viivalla”.

Samaa, eli mm. em. asiat, sanoin myös nykyiselle hallitukselle tultuani valituksi 12.04.2005 Kuopaksen hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaikki näytti menevän hyvin. Ilmeisesi juuri syystä, kun yhtiöllä ”meni hyvin - etenkin tilintarkastajien mielestä”, sillä he vain kiittelivät, niin - pyysin silloista toimitusjohtaja Erkki Karvosta syyskesällä 2002 (tarkkaa päiväystä ei kalenteristani löydy) laatimaan ohjeen / käskyn yhtiön taloushallinnon sisäisestä valvonnasta ja tarkastuksesta.

Koska sanottua ohjetta / käskyä ei tuotu hallituksen kokoukseen päätettäväksi, niin sitä käsiteltiin aloitteestani hallituksen 1 / 21.01.2003 kokouksessa. Vasta hallituksen kokoukseen 3 / 01.04. 2003 / 5 §, silloinen toimitusjohtaja Erkki Karvonen toi sanotun valvonta, tarkastus ja taloushallinnon toimintaohjeet - tiedoksi, sanoen, että ne on laadittu yhteistyössä tilintarkastajien kanssa”.

Tiedoksi saattamisesta poiketen em. toimintaohjeen noudattaminen päätettiin hyväksyä yksimielisesti. Vain kahta kohtaa hallitus muutti yksimielisesti.

  • Ehdotin 23.8.2006 Kuopaksen hallituksen kokouksessa erityistilintarkastuksen suorittamista ja poliisitutkintaa. Hallituksen päätös oli ehdotukseni mukainen, vain kaupunginjohdon nimeämä hallituksen jäsen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Palaveri Kaupungintalolla 31.08.2006 klo 10.00 – 11.15, jossa kaupunginjohtaja Petteri Paronen, tarkastuspäällikkö Ilkka Koutaniemi, pj, vpj ja tj. Soitin 01.09.2006 kaupunginjohtaja Petteri Paroselle Erkki Karvosen jääviydestä osallistua Kuopaksen hallituksen kokoukseen. Kaupunginjohtaja Paronen piti Karvosta jäävinä. Petteri Paronen soitti 04.09.2006 klo 14.45 ja sanoi, että Karvonen on jäävi ja ei tule enää Kuopaksen hallituksen kokouksiin.

Palaveri Kuopaksella 08.09.2006 klo 14.00 – 16.00 Ernst & Young:n tilintarkastajien kanssa, Johanna Heikkinen, Ari-Pekka Poikonen, pj ja tj. Palaveri Kuopaksella 13.10.2006 klo 12 - 15.30, varatuomari Pauli Markkanen, pj, vpj ja tj.

Palaveri Kaupungintalolla 13.10.2006 klo 15.30 – 16.40, jossa kaupunginjohtaja Petteri Paronen, apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen, sisäinen tarkastaja Esko Karvinen, pj, vpj ja tj. Hallituksen kokous 8 / 24.10.2006, jossa päätettiin lähettää selityspyyntö Erkki Karvoselle, Kirsi Airaksiselle, Kari Janhoselle, Ilkka Koutaniemelle ja Seppo Vauhkoselle.

Palaveri Kuopaksella 30.10.2006 klo 16.00 – 18.00, jossa tilintarkastajat Kari Janhonen, Ilkka Koutaniemi, pj, vpj, tj, tp ja kp. Ks. muistio.

Hallituksen kokous 9 / 05.12.2006, jossa päätettiin pyytää selitykset; 1) erityistilintarkastuksen tehneeltä Ernst &Young Oy:ltä ja 2) Kuopion kaupungin asuntotoimelta.

Palaveri Kuopaksella 10.12.2006 klo 14.30 – 16.30, pj ja tj. Tällöin Tuula Vartiainen ensimmäisen kerran rohkeni kertoa minulle, millaisiin - käsittämättömiin vaikeuksiin hän oli joutunut tultuaan Kuopaksen toimitusjohtajaksi. Erkki Karvonen oli tyhjentänyt lähes kaikki tiedostot tietokoneeltaan. Vain muutamia merkityksettömiä papereita Karvonen oli jättänyt työhuoneeseensa. Lukuisista pyynnöistään huolimatta Tuula Vartiainen ei saanut Kirsi Airaksiselta ja Risto Tikkaselta Kuopaksen hallintoon, kuten tileihin, taseisiin, vuokranmäärityksiin, rakennuskohteisiin yms. yhtiön talouteen ja toimintoihin liittyvää todellista tietoa. Häneltä oli evätty pääsy atk:lla oleviin tili/taloustietoihin. Ne olivat vain Kirsi Airaksisen tiedostoissa. Tuula Vartiaisen moniin kyselyihin, oli Kirsi Airaksiselta tullut vastauksena kaikkein vähäisimpiä talouteen liittyviä tietoja, - lievästi sanottuna. Lisäksi Erkki Karvonen oli käynyt ”sanailemassa”, että Sinä (Tuula Vartiainen) kyselet tarpeettomia asioita Kirsi Airaksiselta Kuopaksesta. Vasta noin yli puolen vuoden jälkeen Tuula Vartiainen oli onnistunut saamaan tietokoneelleen toimitusjohtajana tarvitsemansa tiedot. Kun Tuula Vartiainen oli päässyt käsiksi sanottuihin Kuopasen taloutta koskeviin tiedostoihin, oli Erkki Karvosen aikaiset ”sotkut” alkaneet selviämään hänelle ns. pala palalta.

Palaveri Kuopaksella 20.12.2006 klo 13.40 – 15.40, Markku Söderström, pj ja tj (Markku Söderström klo 14 – 15), tiedottaminen kaupunginhallituksen jäsenille.

Tiedotustilaisuus Kuopaksella 27.12.2006 klo 18.00 – 19.30 Kuopion kaupunginhallituksen jäsenille ja varajäsenille, pj, vpj, tj, tp, Matti Keski-Nisula , Sirpa Lätti-Hyvönen, Veli-Matti Lammentausta.

Palaveri Kuopaksella 02.01.2007 klo 10.00 – 13.40, pj, vpj, tj, tp, Pauli Markkanen ja Matti Keski-Nisula. Palaveri Kuopaksella 07.03.2007 klo 10.30 – 11.30, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Toivo Yläjärvi, pj, tj, Matti Keski-Nisula ja Tuomas Järvinen. Toivo Yläjärvi yritti pelotella Kuopaksen hallitusta vetämään poliisille tehdyn tutkintapyynnön pois, koska ”tilintarkastajat ovat viattomia”.

Tilinpäätöstarkastus Kuopaksella 21.03.2007 klo 14.00 – 16.30, Esko Kekäläinen, Juha Tissari, Pirjo Suoranta, Ilkka Koutaniemi, pj, vpj, tj, tp, Matti Keski-Nisula, Pirjo Salmelainen ja Tuomas Järvinen.

Erityistilintarkastus Kuopaksella 02.05.2007, Pekka Loikkanen, Eila Sirviö, pj klo 09.00 – 12.20, Matti Keski-Nisula 09.00 – 16.30.

Savon Sanomilla 21.08.2007 klo 10.00 – 11.30, Vesa Kärkkäinen, Jukka Patrakka ja pj, koskien SS / Vesa Kärkkäisen kirjoittamaa väärää tietoa minusta..

Poliisikuulustelu poliisitalolla 6.2.2008 klo 10.00 - 15.00 (tarkka-aika klo 09.59 - 15.02 - eli 5 tuntia), minun kuulustelijana rikostarkastaja Jukka Räihä. Minua kuulusteltiin viisi tuntia kuin "Suomen suurinta rikollista". Ainoa tauko, kun sain kerran käydä ”vettä heittämässä WC:sä”, vaikka pyysin, että "voitaisiinko käydä välillä juomassa kahvit minun laskuuni, niin "kahvipyyntööni" Jukka Räihä sanoi, että ei tämä kuulustelu enää kauan kestä, ei tässä kahvitaukoa tarvita. Jouduin mm. kolme kertaa oikaisemaan kuulustelijan pöytäkirjaan kirjoittamia tietoja. Ilmeisesti ja/tai todennäköisesti kuulustelupöytäkirja oli jo aiemmin valmiiksi laadittu minun lyömiseksi. Ilmeisesti "voidellun poliisin tarkoituksena oli panna minut maksajaksi Karvosen lähes kolmen miljoonan euron rötöksistä"? Ilmeisesti "voideltu” Jukka Räihä arveli, että minä en vanhana miehenä kestä kauan jatkuvaa - 5 tuntia jatkunutta - kuulustelua, vaan allekirjoitan kuulustelupöytäkirjan sitä lukematta. Iljettävää. Tyrmistyttävää. Vaikka minun kuulustelu päättyi klo 15.02 (viisi 5 tuntia), niin kuulustelija Jukka Räihä oli merkinnyt kynällä jälkikäteen, että kuulustelu päättyi klo 13.40. Tyrmistyttävää. Kuulustelussa minulla oli mukana n. 17 kiloa painavat 3 paperisalkkua - paperinippu - muistini tueksi.

Heti kotiin tultuani laadin lyhyen muistiinpanon sanotusta kuulustelusta - tapahtumasta, jonka annoin sen Hovioikeuden tuomareille 21.01.2011, mutta se ei auttanut.

"Ihmeelistä, että miksi Kuopion voidellut poliisit ja/tai tuomarit eivät ole sinua vielä tappaneet"? Sitä mm. vaimoni Mirja - erikoissairaanhoitaja - ihmettelee?

Kirjeen vieminen poliisitalolle 12.02.2008 klo 14.00 – 15.00, Jukka Räihä ja pj.

Lisäys 06.05.2011 "Kuopaksen sotkujen" takia ns. ylimääräisiä lähtöjä kaupunki- ja/tai vapaa-ajanasunnoltani jouduin vuosien 2006-2011 aikana tekemään yhteensä 84 kertaa, ja tarkastamaan / korjaamaan kotona kaikki toimitus-johtajan ja asianajajan laatimat, tutkintaan liittyvät asiakirjat - satoja sivuja, - "takootyönä - tietenkin".

1) Jätimme (minä ja Kuopaksen toimitusjohtaja Tuula Vartiainen) esitutkintapyynnön poliisille 22.02.2007.

2) Vaikka kyseessä oli miljoonien sotkut, niin poliisi jätti tutkimatta Kuopaksen silloisen talouspäällikkön (2000 - 2006), kolmen (3) tilintarkastajan sekä myös "mahdollisen rahoittajan osuudet rötoksiin".

3) Vaikka kyseessä oli ns. "miljoonien rötökset", niin Kihlakunnansyyttäjä Jarmo Toivola ei yhtynyt asianomistajan, eli Kuopaksen rangaistus- ja korvausvaatimuksiin, ilmeisesti yleistyneellä katsannolla, eli - "mitäpä ne muutaman miljoonan rötökset kovapalkkaisten herrojen ja/tai "Rappareiden" sotkuissa meinaa".

4) Vaikka syyttäjä ei yhtynyt Kuopaksen rangaistus ja korvausvaatimuksiin, niin Pohjois-Savon Käräjäoikeus, rehelliset Jorma Tossavainen ja Hannu Lindgren, tuomitsivat jotakin, eli Erkki Karvoselle ns. ehdollista vankeutta yksi (1) vuosi ja kuusi (6) kuukautta, sekä korvauksia (miljoonista) n. 110 000 euroa, - vaikka "Erkki oli pistänyt liiviinsä lähes kolme miljoona euroa".

5) Vaikka Itä-Suomen hovioikeudessa 05.05.2011 Kaarina Heino katsoi, että Pohjois-Savon Käräjäoikeuden tuomio (kohta 4) on ns. kohdallaan, niin Juha Halijoki a Pirjo Soininen katsoivat, että liikaa on käräjillä mätkäisty, eli äänin 2-1 Erkki Karvosen ehdollista supistettiin kolmanneksella ja korvaus n. 2,77 miljoonasta eurosta lähes lähes täysin nollattiin.

6) Viitaten pitkään jatkuneeseen oikeudenhallintaan "tontillamme", - niin mitä vahvistui edellisistä? "Ilmeisesti: nakkivaras kyllä tutkitaan, jos tutkitaan, ja tuomitaan, - mutta, - kun kyseessä on isomman herran tekemä isompi miljoonien rötös, niin tulos voi olla kuin - "yhden ylipaineen tuprauksen vaikutus Saharan aavikolla".

Lisäys 29.6.2014 Asianajaja Aleksi Muhonen soitti minulle 27.02.2014 klo 10.22, asianajotoimisto Borenius Oy Helsinki, ja sanoi, että "sinut kutsutaan todistajaksi Kuopas-jutussa 24.4.2014 Itä-Suomen hovioikeuteen".

Edellisen kerran olin Hovioikeudessa todistamamassa 20.01.2011 ja sitä ennen Käräjäoikeudessa 29.3.2010.

Jouduin taas ns.ilmaiseksi opiskelimaan kolmannen kerran n. 53 cm paksun "paperinipun" Kuopaksen asioista kaikkien muistitietojeni tueksi. Eli n. 8 vuotta on tämä "Kuopas-painajainen mukanani kulkenut, joskin Kuopion Energia on n. 2 kertaa kauemmin eli 16 vuotta ollut riesanani".

"Juttelin Kuopaksen / Erkin rötösasioista" 23.4.2014 klo 19.05 - 22.10 Kuopaksen toimistolla toimitusjohtaja Tuula Vartiaisen, asianajaja Kristiina Liljedahlin ja asianajaja Aleksi Muhosen kanssa ennen Hovioikeuteen todistajaksi 24.4.2014 tulevastani Kuopas-jutusta, (n. kahden viikon oikesjuttu) eli 86 kertaa olen ns. ylimääräiistä kertaa ilman palkkaa "Kuopaksen Erkki - rötösjuttujen" takia olen joutunut kotoani ja/tai vapaa-ajan asunnoltani, ilman mitään korvauksia lähtemään, ja lisäksi ne tekemään ns. valtavat em. työmäärät paperi- ja/tai muissa sanotuissa em. jutuissa.

Todistaessani 24.4.2014 Hovioikeudessa, sanoin mm., että "elämäni toiseksi kallein harrastus on tämä Kuopas-juttu". "Elämäni kaikkein kallein harrastus on Kuopion Energian pelastaminen" - jossa olen säästänyt kuopiolaisille m. 600 - 700 miljoonaa euroa tähän mennessä - jonka vuoksi olen ilmeisesti kaikkein kadehtituin ja kaikkein vihatuin kuopiolainen.                                                                                                      Kuinka moni muu suomalainen pystyisi yksin tutkimaan ja laatimaan ne asiakirjat - jotka minä olen mm. Kuopion Energian pelastamiseksi tehnyt?

Kun näin Savon Sanomissa Hovioikeuden päätöksen 27.6.2014, "Karvosen tuomio on jo suoritettu", niin vahvistui uskomukseni - "älä luota rosvoparoonien voitelemiin poliiseihin ja/tai oikeuslaitokseen, ne ovat tarvittaessa suuresti voideltuja rötösherrojen ja/tai rapparien toimesta". On hyvin ymmärrettävää, että Hovioikeus ei voi käydä perumaan 5.5.2011 tekemäänsä ns. "lainvastaista ja/tai rikollista" päätöstä, sehän olisi ns. "omille alapään vehkeille lyömistä".

Minä ja ystäväni uskomme vieläkin vakaasti, että "tosi ketaleet löytyvät voidelluista poliiseista ja oikeuslaitoksesta". Esimerkkinä Helsingin "huumepoliisit ja nyt Itä-Suomen hovioikeus Kuopas jutussa"

Suurin virheeni elämässäni on ollut, että olen käynyt Kuopion kaupungin luottamustehtävissä toimiessani v. 1981 alkaen vaatimaan ja ehdottamaan, että "Kuopion kaupungin palveluksessa olevat - "ketaleet ja rosvoparoonit pitäisi saada lainmukaiseen järjestykseen".

Mutta - "köyhän miehen rahat eivät riitä, kun vastassa on koko Kuopion kaupungin veronmaksajien rahat ja parhaimmat ketaleet kaikkine lakimiehineen".

Lisäys 06.05.2011

"Kuopaksen sotkujen" takia ns. ylimääräisiä lähtöjä 
kaupunki- ja/tai vapaa-ajanasunnoltani jouduin vuosien
2006-2011 aikana tekemään yhteensä 84 kertaa,
ja tarkastamaan / korjaamaan kotona kaikki toimitus-
johtajan ja asianajajan laatimat, tutkintaan liittyvät
asiakirjat - satoja sivuja, - "takootyönä - tietenkin".

1) Jätimme (minä ja Kuopaksen toimitusjohtaja Tuula Vartiainen) esitutkintapyynnön  poliisille 22.02.2007.

2) Vaikka kyseessä oli miljoonien sotkut, niin poliisi jätti tutkimatta Kuopaksen  silloisen talouspäällikkön (2000 - 2006), kolmen (3) tilintarkastajan sekä myös  "mahdollisen rahoittajan osuudet rötoksiin".

3) Vaikka kyseessä oli ns. "miljoonien rötökset", niin Kihlakunnansyyttäjä Jarmo  Toivola ei yhtynyt asianomistajan, eli Kuopaksen rangaistus- ja korvausvaatimuksiin,       - ilmeisesti yleistyneellä katsannolla, eli - "mitäpä ne muutaman miljoonan rötökset  kovapalkkaisten herrojen ja/tai "Rappareiden" sotkuissa meinaa".

4) Vaikka syyttäjä ei yhtynyt Kuopaksen rangaistus ja korvausvaatimuksiin, niin  Pohjois-Savon Käräjäoikeus, rehelliset Jorma Tossavainen ja Hannu Lindgren,  tuomitsivat jotakin, eli Erkki Karvoselle ns. ehdollista vankeutta yksi (1) vuosi ja kuusi  (6) kuukautta, sekä korvauksia (miljoonista) n. 110 000 euroa, - vaikka "Erkki oli  pistänyt liiviinsä lähes kolme miljoona euroa".

5) Vaikka Itä-Suomen hovioikeudessa 05.05.2011 Kaarina Heino katsoi, että  Pohjois-Savon Käräjäoikeuden tuomio (kohta 4) on ns. kohdallaan, niin Juha Halijoki  ja Pirjo Soininen katsoivat, että liikaa on käräjillä mätkäisty, eli äänin 2-1 Erkki  Karvosen ehdollista supistettiin kolmanneksella ja korvaus n. 2,77 miljoonasta  eurosta lähes lähes täysin nollattiin.

6) Viitaten pitkään jatkuneeseen oikeudenhallintaan "tontillamme", - niin mitä  vahvistui  edellisistä?
"Ilmeisesti: nakkivaras kyllä tutkitaan, jos tutkitaan, ja tuomitaan, - mutta, - kun  kyseessä on isomman herran tekemä isompi miljoonien rötös, niin tulos voi olla kuin -  "yhden ylipaineen tuprauksen vaikutus Saharan aavikolla".

 
  Kalevi Kauhanen
  Kapteeni evp                                                                                                                                                                  www.kalevikauhanen.fi


Lisäys 29.6.2014

Asianajaja Aleksi Muhonen soitti minulle 27.02.2014 klo 10.22, asianajotoimisto Borenius Oy Helsinki, ja sanoi, että "sinut  kutsutaan todistajaksi Kuopas-jutussa 24.4.2014 Itä-Suomen hovioikeuteen". Edellisen kerran olin Hovioikeudessa todistamassa 20.01.2011 ja sitä ennen Käräjäoikeudessa 29.3.2010.

Jouduin taas ns.ilmaiseksi opiskelemaan kolmannen kerran n. 53 cm paksun "paperinipun" Kuopaksen asioista kaikkien muistitietojeni tueksi. Eli n. 8 vuotta on tämä "Kuopas-painajainen mukanani kulkenut, joskin Kuopion Energia on n. 2 kertaa kauemmin eli 16 vuotta ollut riesanani".

Juttelin  "Erkin rötösasioista" 23.4.2014 klo 19.05 - 22.10 Kuopaksen toimistolla toimitusjohtaja Tuula Vartiaisen, asianajaja Kristiina Liljedahlin ja asianajaja Aleksi Muhosen kanssa, ennen Hovioikeuteen todistajaksi 24.4.2014 tulemistani (n. kahden viikon Kuopas-juttu).

Yhteensä 86 ylimääräistä kertaa olen "Erkin rötösjuttujen" takia joutunut kotoani ja/tai vapaa-ajan asunnoltani lähtemään - ilman mitään korvausta tai palkkaa ja tekemään valtavan määrän ns. paperityötä. 

Todistaessani 24.4.2014 Hovioikeudessa, sanoin mm., että "elämäni toiseksi kallein harrastus on tämä Kuopas-juttu". "Elämäni kaikkein kallein harrastus on Kuopion Energian pelastaminen," - jossa olen säästänyt kuopiolaisille energiamaksuissa n. 800 - 1000 miljoonaa euroa ja yhden (1) veroprosentin euroina tähän mennessä - jonka vuoksi olen ilmeisesti kaikkein kadehtituin ja kaikkein vihatuin kuopiolainen.

Kuinka moni kuopiolainen pystyisi yksin tutkimaan ja laatimaan ne asiakirjat, jotka minä olen mm. Kuopion Energian pelastamiseksi tehnyt?

Kun näin Savon Sanomissa Hovioikeuden päätöksen 27.6.2014, "Karvosen tuomio on jo suoritettu", niin vahvistui uskomukseni oikeuslaitokseen.
On hyvin ymmärrettävää, että "Hovioikeus ei voi käydä syvemmältä ruotimaan" 5.5.2011 tekemäänsä päätöstä.  

Palkintona "Kuopion Energian pelastamisesta ja muista saavutuksistani on, että ilmeisesti rosvoparoonien toimesta" poliisit veivät 22.3.2013 kaikki aseeni, 4 pistoolia, 3 kivääriä ja 2 haulikkoa, jotka sain takaisin vasta 19.12.2014.

          Kalevi Kauhanen                                                                                                                                                            Kapteeni evp.                                                                                                                                                            www.kalevikauhanen.fi.