Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Kuopiolaista omistajapolitiikkaa ja edunvalvontaa (05.12.2005)

Kuopiolaista omistajapolitiikkaa ja edunvalvontaa (5.12.2005)

Ylivoimaisesti kaikkein tärkein teknillinen toiminta kuopiolaisten kannalta on Kuopion Energian kaukolämmön ja sähkön tuotanto sekä tähän liittyvä lämmön ja sähkön jakelu sekä vesihuolto.

Noin 90 % kuopiolaisista kiinteistöistä eli noin 81000 kuopiolaista on liitetty kaukolämpöön. Kaukolämpö ja sähkön siirto ovat monopolioikeuksia, joiden osuus Kuopion Energian nettotuloksesta on vuosina 1996-2004 ollut keskimäärin n. 80 %. Tuotannon omavaraisuutta ja tuloksentekokykyä suhteellisesti mitaten Kuopion Energia on ilmeisesti jopa ylivoimaisesti paras Suomessa. 

Myös Kuopion kaupungin talouden kannalta Kuopion Energian tuloutus on merkittävää. Ilman Kuopion Energian todellista rahoitustuloutusta, piiloveroa, Kuopion vero olisi n. 1,0-1,5 prosenttia korkeampi eli ilman Kuopion Energian tuloutusta noin 600 kaupungin työntekijää olisi pitänyt laittaa ”kilometritehtaalle”.

Todettakoon, että haja-asutusalueilla asuvat entiset ”pitäjäläiset” eivät ole kaukolämmön ja sähköverkon piiriin kytkettyjä, eli eivät näin ole maksaneet tätä piiloveroa.

Jukka Pulkkisen (sd.) ollessa Kuopion apulaiskaupunginjohtajana, vt. kaupunginjohtajana ja Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtaja, on vuodesta 1998 alkaen Kuopion Energian myymistä yms. Kuopion edunvastaisiksi sanottuja toimintoja - yhteensä kuutta projektia, käsitelty Kuopion Energian johtokunnassa, kaupunginhallituksessa, kaupunginvaltuustossa, ja/tai oikeusistuimissa. Sanotuissa toiminnoissa Jukka Pulkkisen on katsottu toimineen Kuopion ja kuopiolaisten etujen vastaisesti.

Mikäli esimerkiksi silloisen kaupunginjohtaja Kauko Heurun ja apulaiskaupunginjohtaja, Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtaja Jukka Pulkkisen kaupunginhallitukselle valmistelema ehdotus Kuopion Energian myymisestä Espoon Sähkö Oyj:lle olisi toteutunut, jonka silloinen kaupunginhallitus yksimielisesti ja valtuusto sittemmin 9.3.1998 äänin 51-8 hyväksyi, niin kuopiolaiset olisivat menettäneet silloisilla energian hinnoilla mitaten laskennallisesti noin 10 milj. euroa vuosittain.

Pörssiyhtiön luonteen huomioiden kuopiolaisten ns. iänikuiset menetykset varsinkin jatkossa olisivat olleet ilmeisesti vielä huomattavasti suuremmat, jopa 20 milj. euroa vuodessa, joten kuopiolaisten menetykset voisivat tähän mennessä olla noin 300 - 400 miljoonaa euroa. .

Huomattakoon, että jos Kuopion Energian myynti Espoon Sähkölle ehdotetulla lahjanomaiseksi luovutukseksi katsottavalla tavalla olisi toteutunut, niin Kuopion Energian voitoista menisi nyt n. 65 % saksalaiselle energiayhtiö E.ON Skandinavia AB:lle, jonka kanssa myyntiä koskevia neuvotteluja Espoon Sähkö oli käynyt lehtitiedon mukaan ainakin jo vuodesta 1998 lähtien.

Vaikka valtuutettujen on annettu ymmärtää, että mitään Kuopion Energian omistusjärjestelyihin kuuluvaa toimenpidettä ei suoriteta valtuuston tietämättä, niin apulaiskaupunginjohtaja / vt. kaupunginjohtaja, Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtaja Jukka Pulkkisen Kuopion edunvastainen toiminta on vain jatkunut. Tästä osoituksena on Voimarengas-hanke, Energiameklarit-hanke, Voimatel-hanke, Atro Oyj:n ja Kuopion Energian yhdistämishanke 2003, lauhdevoimala-hanke Jyväskylään ja viimeisimpänä Atroon fuusioiminen. 

Kalevi Kauhanen                                                                                                                                                             Kapteeni evp.                                                                                                                                                                         Kuopio