Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Kuopion pysyttävä erossa Voimatelistä! (SS 24.05.2001)

Kuopion pysyttävä erossa Voimatelistä! (24.05.2001)

Jo kymmenen vuotta jatkunut Kuopion ja kuopiolaisten edunvastainen puuhastelu ei näytä loppuvan Kuopion Energian kohdalla. Nyt Kuopion kaupunkia ollaan liittämässä osakkaaksi Voimatel Oy:öön, johon myös samalla siirrettäisiin Kuopion Energian sähköverkko-osaston kaikki asennus-, huolto- ja kunnossapitopalveluiden liiketoiminnat henkilöstöineen.

Voimatelin pääomistajana olisi Savon Voima Oy, josta jo nyt yhdysvaltalainen Texas Utilities omistaa n. 40 % ja muina omistajina ilmeisesti pääomasijoittaja Cap Manin juuri ostama Ivo Transmission Engineerig sekä Kuopion Puhelin Oyj. Ottaen huomioon mm. erittäin suurta paikallistuntemusta vaativan toiminnan, kyseinen yhtiö olisi lähes monopolin asemassa.

Nykyinen järjestelmä on toiminut hyvää tulosta tuottaen ja varmasti. Voimatel on hyppy tuntemattomaan. Miksi hyvin tuottavan Kuopion Energian sähköverkko-osaston asennuspalvelut pitäisi luovuttaa ulkopuolisten komentoon ja käydä maksamaan voittoja sijoittajille, joita me emme tarvitse? Pitäisikö johdon käydä esim. ukkosmyrskyn jälkeen anelemaan apua ulkopuolisilta sijoittajayhtiöiltä? Kenen vauriot ensin korjattaisiin?

Nurinkurista on perustelu suuremmalla tuottavuudella, kun jo nyt Kilpailuvirasto ja Energiamarkkinavirasto ovat niskassa. Hanketta näet on perusteltu mm. sillä, että luovuttamalla oma sähköverkon asennus- ja huoltotoiminta sijoittajayhtiölle, jossa Kuopio olisi vähäisenä osakkaana, saadaan Kuopion Energian tuottavuus paremmaksi.

Ettäkö monikansallinen sijoittajayhtiö kävisi puoli-ilmaiseksi tekemään töitä Suomen energiayrityksistä tuotannossa omavaraista ja suhteellisesti parhainta tulosta tekevälle Kuopion Energialle, jonka nettotulos markkamääräisestikin on suurempi kuin esim. Savon Voiman? Suurimmaksi maksajaksi ja häviäjäksi joutuu vääjäämättä parhainta tulosta tekevä.

Tärkein teknillinen toiminta kuopiolaisten kannalta on energian tuotanto ja jakelu. Kuopion ei pidä lähteä haihattelemaan ja seikkailemaan osakesalkun kanssa monikansallisten yhtiöiden talutusnuorassa. Luopuminen oman johdon käskynalaisena toimivasta asennus- ja huoltohenkilöstöstä olisi käsittämätöntä lyhytnäköisyyttä ja kunnallisen liikelaitoksen holtitonta pilkkomista.

Se olisi myös vastoin maanpuolustusta koskevassa valmiuslainsäädännössä kuntien viranomaisille määrättyä erityistä velvoitetta varautua poikkeusoloihin, joka koskee erikoisesti energiahuoltoa. Ahneet sijoittaja/pörssiyhtiöt kun eivät kustannusvaikutusten vuoksi juuri varmuuteen panosta. Tärkeintä on niille mahdollisimman suuren voiton tekeminen. 

Perusteluissa ei mainita mitään reaaliaikaisesta tiedonsiirrosta sähköverkossa, jonka käyttöönotto lieneekin kyseisen hankkeen päällimmäisenä tarkoituksena Kuopion Energian osalta. ”Datasähkön”, tiedonsiirron sähköverkossa kun katsotaan tulevaisuudessa olevan kasvava miljardien bisnes. Menisikö nyt kaupantekijäisinä Kuopion Energian sähköverkko tiedonsiirtoon, kuten fuusiossa Espoon Sähköön olisi mennyt yli 250 milj. markan arvoiset turvepeltojen turpeet?

Kuopion Energian tuottavuus ei suinkaan parane menemällä vähemmistöosakkaaksi ja maksajaksi sijoittajayhtiöön. Jos sähköverkko-osaston toiminta ei tyydytä, niin johtoon on vaihdettava ammattitaitoisempia osaajia. Jos henkilöstöä on liikaa, niin sitä on vähennettävä mieluiten luonnollisen poistuman kautta. Sähköverkkoa  tiedonsiirron käyttöön ei saa lahjoittaa, mutta on vuokrattava, jos ehdoista ja maksuista voidaan sopia.

Kuopion Energia on kuopiolaisten omistama tuottavin omaisuus. Säilyttämällä sen kaikki liiketoiminnat omassa organisaatiossa, pystyy Kuopion Energia toimimaan kuopiolaisten hyväksi parhaiten yhtenäisenä liikelaitoksena, varsinkin pitkällä tähtäyksellä katsoen.

KALEVI KAUHANEN                                                                                                                                                                       Kapteeni evp.                                                                                                                                                                                    Kuopio