Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Kuopion Vesi on säilytettävä Kuopion omana liikelaitoksena! (SS 23.09.2007)

Kuopion Vesi on säilytettävä Kuopion omana liikelaitoksena! (23.09.2007)

”Noin 1,1 miljardilla ihmisellä ei ole turvallista juomavettä. Veden puutteeseen tai saastuneen veden takia kuolee joka päivä 50000 ihmistä eli 18 miljoonaa vuodessa. Tanskaa lukuun ottamatta Pohjoismaissa raakaveden saatavuus on hyvä, mutta jo puolessa Euroopan maista sen saatavuus on huono.” Näin sanovat alan tiedemiehet.

Tulevaisuudessa vesi, joka käytännöllisesti katsoen on monopoli, on energiaakin kovempi bisnes. Ei siis ihme, että monet vesiasiantuntijat ovat ennustaneet seuraavien sotien käytävän vedestä. Meillä Suomessa, jossa puhdasta vettä on vielä millä mällätä, ei aina muisteta ja osata antaa sille kuuluvaa arvoa.

Kovaa vauhtia velkaantuvassa Kuopiossa on jo vuodesta 2004 alkaen puuhailtu toisen, ”sen vähemmän lypsävän lehmän” eli Kuopion Veden yhtiöittämistä ja sen liittämistä alueelliseen vesihuoltoyhtiöön. Kalliit konsultit ovat taas olleet asialla. Nyt puuhattua ehdotusta käsitellään valtuustossa 24.9.2007.

Mitä lisäarvoa ja erityistä hyötyä vesilaitoksen yhtiöittämisellä ja suuruuden ekonomialla saavutettaisiin? Sitä ei ole vielä pystytty osoittamaan. Sen sijaan liikelaitoksen etuja ja yhtiöstä koituvia haittapuolia ovat monet todelliset asiantuntijat sekä pitemmällä tähtäyksellä katsovat osaajat tuoneet julki vuosikausia.

Oikeudellisesti sekä kuntalaisten edun kannalta ei ole yhdentekevää toimitaanko liikelaitoksena vai yhtiössä. Liikelaitoksena Kuopion Vesi on kaupungin omaan organisaatioon kuuluva julkishallinnollinen yksikkö, mutta yhtiönä kaupungista erillinen yksityisoikeudellinen oikeushenkilö.

Yhtiössä kuopiolaisten ote vesilaitoksesta kirpoaisi siis lähes tyystin, sillä yhtiötä ei koske esimerkiksi julkisuuslaki tai kuntalain valitussäännökset. Sanonta, ”kunnan yhtiö elää kuin valtio valtiossa”, ei ole tuulesta temmattu.

Yhtiötä yleensä havitellaan, kun jostakin syystä halutaan irrottautua julkishallinnosta  ja toimia markkinoiden tavoin. Yhtiöittäminen onkin nähty olevan yleensä ensimmäinen askel liikelaitoksen myymiseen ja yksityistämiseen tähtäävässä toiminnassa, mikä on suurimpana vaarana.

Rahapulaa potevilla kunnilla olisikin suuri kiusaus myydä osakkeita. Ostajia vesiyhtiölle riittää maailmanlaajuisesti. Kukapa ei ostaisi monopolia, jossa sijoittajille  avautuu tie huikeisiin voittoihin. Vaikka osakkeiden myyntiä rajattaisiinkin, niin paperi on vain paperia sopimuksissakin. ”Vesimonopolin” yksityistäminen olisi kaikkein karmein vaihtoehto vesihuollostaan maksavalle kuluttajalle.

Huomioon on myös otettava mahdolliset palkkiot monopolin myyntiin johtaneista toimista, joiden arvellaan olevan n. 3-10 % myyntihinnasta. Monopoli myydään vain kerran.

Kuopion on syytä pysyä ehdotetusta hankkeesta poissa, sillä alueellisessa vesihuoltoyhtiössä suurimmiksi maksajiksi joutuisivat juuri kuopiolaiset. Jos esim. tuloutus pidettäisiin samana kuin nyt, niin taksat nousisivat Kuopiossa vääjäämättä. Jo pelkästään veroteknillistä syistä on parasta pitää vesimonopoli liikelaitoksena. 

Yhteistyötä kuntien kanssa on tietenkin pyrittävä tekemään, mutta siihen ei tarvita yhtiötä. Kuopion Vesi voi tehdä tarvittavat sopimukset ympäristökuntien kanssa ja toimittaa niille maksua vastaan vesi- ja jätevesipalveluja.

Vesihuolto on varsinkin jatkossa tärkein palvelumme. Pitäkäämme Kuopion Vesi tiukasti omissa näpeissämme ja liikelaitoksena!

KALEVI KAUHANEN
Kapteeni evp.
Kuopio

 

Oheisena Savon Sanomissa julkaistu kirjoitukseni.