Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Kysely Suomen kuntatarkastus Oy:lle KE:n osallistumisesta lauhdevoimalaitosprojektiin 10.11.2008

Kalevi Kauhanen                                                                                                   Kysely
Taivaanpankontie 1 C 34
70200 Kuopio
(017) 2828844 ja 041-4368398
kalevi.kauhanen@dnainternet.net                                                                      10.11.2008

 

 

Suomen Kuntatarkastus Oy
JHTT Kari Janhonen
Kasarmikatu 1
70110 KUOPIO

 


Viitteet:
1. Lauhdevoimalaitosprojekti / Esisopimus / Luonnos 6.4.2004/hh / Luottamuksellinen.
2. Jyväskylän Energia – 3.9.04: Kumppanit voimalaitosselvityksissä.
3. Tiedustelu Kuopion Energialle / Kalevi Kauhanen 02.10.2004.
4. Kuopion Energian vastaus tiedusteluun 02.10.2004 / 27.10.2004.
5. Savon Sanomien artikkelit: Kuopion Energia piilotti lauhdevoimahankkeen, Kuopion Energia
    investoisi Jyväskylään / 06.10.2004.

KYSELY KUOPION ENERGIAN OSALLISTUMISESTA LAUHDEVOIMALAITOSPROJEKTIIN
 
Viitteissä ilmenevien tietojen pohjalta tuon esille seuraavaa:

Kuopion Energian toimitusjohtaja Esa Lindholm on 02.09.2004 allekirjoittanut  lauhdevoimalaitosprojektia koskevan esisopimuksen Jyväskylän Energia Oy:n  kanssa. Sanottua lauhdevoimalaitosprojektia johtaa nähtävästi Jyväskylän  Energia Oy ja voimalaitos on tarkoitus rakentaa Jyväskylään.
Edellä mainittujen lisäksi esisopimuksen ovat allekirjoittaneet myös Keuruun  Sähkö Oy, KS Energiavälitys Oy, Satapirkan Sähkö Oy, Vapo Oy ja  Osuuskauppa Keskimaa.

Sanotun esisopimuksen toimitusjohtaja Esa Lindholm on allekirjoittanut ilman Kuopion Energian johtokunnan, Kuopion kaupunginhallituksen ja/tai Kuopion  kaupunginvaltuuston lupaa.  
 
Kuopion Energia ei ole tiedottanut 02.09.2004 sopimuksen allekirjoittamisesta,  vaikka Jyväskylän Energia oli tiedottanut siitä jo 03.09.2004. ”Yhdessä laadittiin tiedote ja toivoin, ettei Kuopion Energian nimi siinä näy”, oli toimitusjohtaja Esa  Lindholm myöntänyt Savon Sanomien artikkelissa.
Asia on salattu myös kaupunginvaltuustolta, kaupunginhallitukselta ja ilmeisesti  myös Kuopion Energian johtokunnalta.
 
Selvityskustannuksista yhtiöosuuden mukaan Kuopion Energian on ilmoitettu  maksavan 8000 euroa. Lisäksi Kuopion Energialle syntynee kuluja mm. projektin  ohjausryhmästä sekä YVA -selvityksestä. Esiselvityksen kustannukset saattavat  nousta jopa kymmeniin tuhansiin euroihin.

Esisopimuksen tarkoituksena on tehdä päätös voimalaitoksen rakentamisesta ja  rahoittamisesta, jos selvitykset sitä puoltavat. Sovitulla 10 prosentin osuudella  Kuopion Energian rahoitusosuudeksi tulisi noin 7 miljoonaa euroa, mahdollisesti  jopa yli 10 miljoonaa euroa.

Pyydän Teiltä kirjallisia vastauksia 25.11.2004 mennessä seuraaviin kysymyksiin:

1.  1.  Oletteko tehtävänne perusteella tutustunut aiemmin (ennen tätä 10.11.2004  päivättyä kirjettä) kyseessä olevaan, Kuopion Energian toimitusjohtaja Esa  Lindholmin 02.09.2004 allekirjoittamaan, lauhdevoimalaitosprojektin esisopimukseen?

2.  2. Onko päätöksenteko esisopimuksen allekirjoittamisesta ja sopimukseen sitoutumisesta tapahtunut kuntalain ja Kuopion energiatoimen johtosäännön  edellyttämällä tavalla?

3.  Olisiko päätös mittavaan investointiin tähtäävästä, noin 7 miljoonan euron esisopimuksesta kilpailevien yritysten kanssa, pitänyt päättää ensin Kuopion Energian johtokunnassa ja edelleen kaupunginvaltuustossa?

4.  Olisiko Kuopion Energian liittoutumisesta, sen merkittävän raakaenergian toimittajan Vapo Oy:n kanssa, pitänyt päättää ensin Kuopion Energian johtokunnassa ja edelleen kaupunginvaltuustossa?

5.  Ylittikö Kuopion Energian toimitusjohtaja Esa Lindholm toimivaltuutensa allekirjoittaessaan lauhdevoimalaprojektin esisopimuksen omalla päätöksellään?

6.  Laiminlöikö Kuopion kaupungin apulaiskaupunginjohtaja, Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtaja Jukka Pulkkinen ja Kuopion Energian johtokunta valvontavelvollisuutensa ja ylittivätkö he toimivaltansa, koska merkittävän  suuruiseen investointiin (noin 7 milj. euroa) tähtäävän esisopimuksen allekirjoittamisesta ei ole tiettävästi Kuopion Energian johtokunnan päätöstä?

7.  Kuka käski toimitusjohtaja Esa Lindholmia allekirjoittamaan mittavaan  investointiin tähtäävän esisopimuksen?

8.  Onko asiassa syntynyt jo nyt korvausvastuu?

9.  Onko lauhdevoimalaitosprojektin esisopimuksesta tiedottaminen tapahtunut  kuntalain, hallintomenettelylain ja hyvän hallintotavan mukaisesti?                

10. Kuopion kaupungin kaupunginjohtajien työjärjestyksen mukaan apulaiskaupunginjohtaja johtaa ja valvoo (mm.) energiahuoltoa.

Kaupunginvaltuuston 27.11.1995 hyväksymän Kuopion energiatoimen johtosäännön 2 §:n mukaan Kuopion Energian johtokunnan jäseneksi ja samalla sen puheenjohtajaksi on valittava kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja. Vuodesta 1997 alkaen apulaiskaupunginjohtaja on toiminut Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtajana.

Onko lainhengen mukaista ja toteutuuko kunnallinen demokratia lain tarkoittamalla tavalla, kun virkamies, joka johtaa ja valvoo kaupungin energiahuoltoa, on samalla poliittisena päätöksentekijänä johtokunnan          puheenjohtajana ja ns. valvoo omia toimiaan?

Kaupunginvaltuutettu
Kapteeni evp.                                Kalevi Kauhanen


TIEDOKSI

- Kuopion kaupungin tarkastuslautakunta
- Kuopion Energian johtokunta


LIITTEET

1. Lauhdevoimalaitosprojekti / Esisopimus / Luonnos 6.4.2004/hh / Luottamuksellinen, 6 lehteä.
2. Jyväskylän Energia – 3.9.04: Kumppanit voimalaitosselvityksissä, 1 lehti.
3. Tiedustelu Kuopion Energialle / Kalevi Kauhanen 02.10.2004, yht. 3 lehteä.
4. Kuopion Energian vastaus tiedusteluun 02.10.2004 / 27.10.2004, 1 lehti.
5. Savon Sanomien artikkelit: Kuopion Energia piilotti lauhdevoimahankkeen, Kuopion Energia investoisi Jyväskylään / 06.10.2004, 3 lehteä.