Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Kysymyksiä "pelimiehille" ja päättäjille 17.02.1999

Kalevi Kauhanen                                                                        Kysymyksiä ”pelimiehille” ja päättäjille
Taivaanpankontie 1 C 34
70200 Kuopio                                                                                                                                                                                   Puh. 017-2828844
Puh. 041 436 8398                                                                     17.02.1999

 

Kysymyksiä ”pelimiehille” ja Kuopion kaupunginvaltuutetuille Kuopion Energian ja Espoon Sähko Oyj:n fuusioimisesta – pörssiin viemisestä


1. Onko Kuopion kaupunginhallitus tehnyt virallista päätöstä fuusioneuvotteluiden aloittamisesta pörssiyhtiö Espoon Sähkö Oyj:n kanssa? Jos vastaus on ei, niin miksi ei ole tehty?

2. Kuka antoi luvan neuvotteluiden aloittamiseen Espoon Sähkö Oyj:n kanssa kaupunginjohtaja Kauko Heurulle ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantaselle?

3. Kuka valitsi neuvottelukumppaniksi juuri pörssiyhtiö Espoon Sähkö Oyj:n?

4. Miksi ei järjestetty tarjouskilpailua Kuopion Energian myymisestä?

5. Kuopion Energia on omavaraisessa tuotannossa sekä tuloksentekokyvyssä suhteellisesti mitaten Suomen parhaita ellei peräti paras energia- ja sähköyhtiöistä.
Miksi päätäntävalta ja suurinosa voitoista pitää antaa jakeluyhtiölle Espooseen ja sijoittajille joita Kuopio ei tarvitse sekä käydä vielä lisäksi maksamaan hurhia veroja, mm. 28%:n yhteisöveroa, verottajalle?

6. Miksi yhtiöiden arvonmääritystä ei annettu puolueettomien asiantuntijoiden suoritettavaksi?

7. Miksi, ilmeisesti Espoon Sähkön tilaamaa ja Mandatum Pankin tekemää, 18.12.1997 päivättyä salaista arvonmääritysmuistiota ei kukaan allekirjoittanut ja miksi se salattiin valtuutetuilta?

8. Miksi ennen Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 kokousta varten valtuutetuille jaettuja, ilmeisesti Mandatum Pankin, asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:n ja Espoon Sähkö Oyj:n tekemiä, asiakirjoja ei kukaan ole allekirjoittanut?

9. Mitä salattavaa muistiossa oli? Miksi valtuutetuilla ei teetetty salassapitosopimusta, niin että he olisivat voineet tutustua 18.12.1997 päivättyyn arvonmääritysmuistioon, jossa ns. salaisena olisi voitu pitää ainoastaan Espoon Sähkön vuoden 2000 tuloksentekoon liittyviä ennusteita?

10. Miksi salaisen 18.12.1997 arvonmääritysmuistion, jonka perusteella Kuopion Energian ja Espoon Sähkön arvonmääritys on suoritettu, Kuopiolle epäedullisia  virheitä ei oikaistu?
Ks. Kalevi Kauhasen 11.2.1999 muistio - Mittaritietoa/kohta 2.1 – 2.9.

11.  Miksi salaisen 18.12.1997 arvonmääritysmuistion mittareissa ei otettu huomioon oman tuotannon osuutta eriyttämällä se osto/jakeluenergian myynnin tuloksesta?

12.  Miksi valtuutetuille ei kerrottu, että arvonmääritykseen liittyvät muistiot ja arvonmäärityksen oli tilannut Espoon Sähkö Oyj ja tehnyt Mandatum Pankki ja että muina asiantuntijoina oli ollut Espoon Sähkön tilintarkastus KHT-yhteisö Arthur Andersen Kihlman Oy ja asianajotoimisto Castren & Snellman Helsingistä?

13.  Miksi valtuutetuilta salattiin lähes kaikki se oleellinen tieto mitä he olisivat tarvinneet vastuullista päätöstä fuusiosta 9.3.1998 tehdessään, kuten
-   kummankin yhtiön jo silloin valmiina olleet tilinpäätöstiedot vuodelta 1997,
-   vuosikertomukset vuodelta 1997,
-   tulosenusteet seuraaville vuosille,
-   kaukolämmön ja sähkön omatuotanto ja niiden osuus tuloksesta,
-   sähkönsiirron osuus tuloksesta,
-   voimalaitosten tuotantoteknilliset ominaisuudet,
-   arviolaskelmat oman tuotannon ja osto/jakelusähkön myynnin vaikutuksesta tulokseen kilpailun alettua                   1.9.1999,
-   arviot yhtiöiden tuloksiin sähkömarkkinoiden auettua EU:n alueelle Keski-Eurooppaan v. 2002?

14. Onko tehty ja jos on, niin miksi valtuutetuille ei ole esitetty ennen 9.3.1998 kokousta minkäänlaisia laskelmia lyhyelle eikä pitkälle aikavälille energiafuusiosta Kuopiolle tulevista eduista ja tuotoista?

15. Miksi valtuutetuille ei esitetty ennen 9.3.1998 kokousta minkäänlaisia laskelmia fuusiosta koituvista verotuksellisista ja muista Kuopiolle ja kuopiolaisille tulevista valtavista haitoista?

16. Miksi ennen 9.3.1998 kokousta ei pyydetty fuusiota koskevista asoista lausuntoa
tarkastuslautakunnalta,
kaupungin tilintarkastajilta ja
kaupunkisuunnitteluosastolta?

17. Miksi valtuutetuille jaetuista asiakirjoista puuttuivat eli ts. salattiin
liitteet ja luettelot Espoon Sähkölle luovutettavista kiinteistöistä ja muusta omaisuudesta, joiden omistusoikeus siirtyy luovutuksen saajalle sekä
liitteet noin 600 hehtaarin tuotantopinta-alaisten turvesoiden turpeenotto- ja käyttöehdoista, joiden arvioitu minimi turvemäärä vastaa käyttöpaikalle tuotuna n. 250 miljoonaa markkaa?

18. Miksi valtuutetuille annettiin virheellistä tietoa Espoon Sähkön talouteen liittyvistä asioista, eli luotiin aiotusta yhtiökumppanista todellista parempi kuva?
Ks. Kalevi Kauhasen 11.2.1999 muistio - Mittaritietoa/kohta 4.1 – 4.3

19. Miksi valtuutetuille ei annettu käytännöllisesti katsoen minkäänlaista tietoa Espoon  Sähkön sekä Kuopion Energian tuotantoon ja talouteen liittyvistä asioista eikä niistä  esitetty minkäänlaisia vertailulaskelmia?

 20. Miksi valtuutetuille uskoteltiin, että Kuopion Energia ei pärjää sähkökilpailussa ja ei  kerrottu, että
- Kuopion Energia on yksi parhaimmista ja omavaraisimmista Suomen kaikista n. 110 sähkö- ja energiayhtiöistä joista vain n. 20:llä on varteenotettavia omia  voimalaitoksia?
Kuopion Energian nettotuloksesta tulee n. 54 % kaukolämmöstä ja n. 19 % tulee sähkönsiirrosta jotka ovat monopolia ja 100 %:sti omaa tuotantoa ja vain n. 27 % kilpailtavaa sähkön myyntiä josta omaatuotantoa on n. 80 % eli vain n. 5 % t uloksesta on osto/jakelusähköstä kilpailtavaa.

21. Miksi ei tehty sopimusta, että tariffeja ei nosteta Kuopiossa nykyisestä tasosta, poikkeuksena vain energian raaka-aineen hinnan nousu ja veron korotus?

22.  Miksi markkinoitiin, että energian hinnat eivät nouse kolmeen vuoteen (mm. Kauko Heuru), vaikka sopimuksissa ei ollut siitä minkäänlaista mainintaa?

23.  Miksi Kuopion Energian toimitusjohtaja Raimo Martikka harhautti valtuutettuja  kertomalla, että kilpailuetua vaarantava verottomuus poistuu kuntien liikelaitoksilta eli ts. 28 %:n yhteisövero tulee myös kaikkien kuntien liikelaitoksille?

24.  Miksi energiafuusiohankkeesta ei tiedotettu kuten kunta- ja hallintomenettelylaki velvoittaa, eli miksi kaupunki ei julkaissut yhtään maksettua ilmoitusta fuusio/ myyntihankkeesta?

25.  Miksi valtuutetuille ei kerrottu, että Kuopion Energian investointeihn rahastoitu 127 miljoonaa markkaa oli jo käytetty kaupungin muihin menoihin?

26.  Miksi valtuutettuja painostettiin nopeaan päätöksentekoon (mm. Kauko Heuru), eli luotiin kuva, että ”vitkutteluun ei ole aikaa” etujen saamiseksi Kaupunkienergiasta?

27.  Miksi Pekka Kantanen, Hannu Isotalo, Jukka Pulkkinen, Toivo Yläjrvi ja Raimo Martikka kävivät puuhaamaan Kuopiolle ja kuopiolaisille näin epäedullista energiafuusiota? Jos fuusio toteutuu, niin mitä puuhamiehet siitä hyötyvät? Kuinka monta prosenttia myyntipalkkiot ovat energialaitoksen myyntihinnasta?


Kapteeni evp.
                                            Kalevi Kauhanen