Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Luettelo laatimistani "energisistä" asiakirjoista ja kirjoituksista 03.11.2015

KALEVI KAUHANEN                                                                            LUETTELO / MUISTIO   
Taivaanpankontie 1 C 34 
70200 Kuopio
041 436 8398
www.kalevikauhanen.fi                                                                        23.01.2016


Luettelo laatimistani asiakirjoista ja kirjoituksista - ”taistellessani ” kuopiolaisten / Kuopion talouden puolesta - monopolien yksityistämistä vastaan - Kuopion Energian ja Kuopion Veden säilyttämiseksi Kuopion / kuopiolaisten omistuksessa  

 • 13.12.1997  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, ”Lypsävää lehmää ei  kannata myydä”.
 • 23.12.1997  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, ”Myynti olisi melkein epäisänmaallinen teko”.
 • 06.03.1998  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, "Myydäänkö vai lahjoitetaanko Kuopion  Energia?".
 • 6.-8.3.1998  Laskelmat ja selvitykset Kuopion Keskustan valtuustoryhmän /  kunnallisjärjestön 8.3.1998 ns. listakokoukseen Kuopiolle ja kuopiolaisille aiheutuvista valtavista tappioista ja menetyksistä, jos Kuopion Energia ”lahjoitetaan” Espoon Sähkö Oyj:lle - pörssiyhtiölle, 5 lehteä.
 • 02.04.1998  Muutoksenhaku Kuopion lääninoikeuteen Kuopion kaupunginvaltuuston  9.3.1998 § 19 päätöksen kumoamiseksi, jolla valtuusto myi äänin 51-8 Kuopion Energian Espoon Sähkö Oyj:lle eli pörssiyhtiölle. Sanottua, ”lahjoittamispäätöstä”, edelsi tahalliseksi harhauttamiseksi  katsottava erittäin puutteellinen ja virheellinen laittomaksi katsottava  valmistelu, 10 lehteä ja liitteissä (4 kpl) 47 lehteä +  videonauha valtuuston  9.3.1998 kokouksesta.
 • 07.04.1998  Toimenpidekiellonhaku Kuopion lääninoikeuteen Kuopion valtuuston  9.3.1998 § 19 päätöksen täytäntöönpanon estämiseksi, 1 lehti.
 • 28.04.1998  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, "Vuosisadan kaappausko?".
 • 19.05.1998  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, "Nykyinen verotus ei riittänyt".
 • 08.06.1998  Selitys Kuopion lääninoikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen vastineesta, ks.02.04.1998, 10 lehteä ja liitteissä (20 kpl) 51 lehteä.
 • 28.06.1998  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, "Löylynlyömä päätöskö?".
 • 17.08.1998  Ehdotus Kuopion Keskustan kunnallisjärjestölle / valtuustoryhmälle, ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin  Kuopion Energian myyntiä Espoon Sähkö Oyj:lle  koskevan sopimuksen / myyntipäätöksen purkamiseksi, ks. 02.04.1998, Kalevi Kauhanen / Puijonlaakson Keskustaklubi, 1 lehti ja liitteissä (4 kpl)  238 lehteä.
 • 11.09.1988 Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, "Päättäjät fuusiopäätöstä purkamaan".
 • 18.09.1998  Alustuksen / selvitysten valmistelu Kuopion Keskustan valtuustoryhmän  20.9.1998 kokoukseen Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 § 19 /  Kuopion Energian myyntipäätöksen purkamiseksi, eli ”lahjanomaisen  luovutuksen” perumiseksi, ks. 02.04.1998, 4 lehteä.
 • 07.10.1998  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, "Kuopio ja Espoo yhteistyöhön jo keväällä 1997, Itä-Suomen Energia kuin Potemkinin kulissi".
 • 12.10.1998  Vastine/selitys Kuopion lääninoikeuteen, ks. 02.04.1998, 4 lehteä ja liitteissä  (6 kpl) 10 lehteä + 1 ääninauha 26.1.1998 tiedotustilaisuudesta + 1 ääni-  nauha 9.3.1998 valtuuston kokouksesta.
 • 16.10.1998  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, "Vastine Martikan kirjoitteluun".
 • 21.10.1998  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, "Oliko lupaa neuvotella fuusiosta?".
 • 06.11.1998  Vastine/selitys Kuopion lääninoikeuteen, ks. 02.04.1998, 8 lehteä ja liitteissä  (8 kpl) 15 lehteä.
 • 21.11.1998  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, "Kiitos valtuustoaloitteen allekirjoittajille".
 • 25.11.1998  Lehtikirjoitus, Viikkosavo, mielipide, "Valtuutetuilta salattiin tietoja".
 • 30.12.1998  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, "Onko Kuopiolla varaa menettää 60 Mmk  vuosittain?".
 • 11.01.1999  Muutoksenhaku Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Kuopion lääninoikeuden  hylättyä 10.12.1998 nro 1232 päätöksellään huhtikuussa 1998 tehdyt  muutoksenhaut) Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 § 19 / Kuopion  Energian myyntipäätöksen kumoamiseksi, ks. 02.04.1998 ja 07.04.1998, 10 lehteä ja liitteissä (15 kpl) 267 lehteä.
 • 31.01.1999  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, ”Puuttuuko Kuopion Energian arvosta miljardi  markkaa?".
 • 06.02.1999  Muistio, ”Taulukkotietoa Espoon Sähköstä ja Kuopion Energiasta”, TV 4:n  ”Palaneen Käry” ohjelmaa (18.2.1999) varten, 2 lehteä.
 • 09.02.1999 Muistio, "Taskutietoa Kuopion Energiasta ja Espoon Sähköstä", TV 4:n  ”Palaneen Käry” ohjelmaa (18.2.1999) varten, 3 lehteä. 
 • 11.02.1999 Muistio, "Mittaritietoa Kuopion Energiasta ja Espoon Sähköstä", TV 4:n  ”Palaneen käry” ohjelmaa (18.2.1999) varten, 3 lehteä.
 • 17.02.1999 Muistio, "Kysymyksiä Kuopion Energian ja Espoon Sähkön fuusioimisesta",  TV 4:n ”Palaneen Käry” ohjelmaa (18.2.1999) varten, 3 lehteä.22.02.1999 Muistio, valitusasiakirjojen pyytäminen / lähettäminen Kuopion  lääninoikeudesta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ennen 11.1.1999  valitusten vireille tuloa (liitteeksi Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja  Oikeuskanslerille 24.2.1998 lähetettyä selvityspyyntöä / kantelua  varten),  ks. 02.04.1998 ja 24.02.1999, 2 lehteä.
 • 26.02.1999  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, "Vieläkö energialla uunotetaan?".
 • 02.03.1999  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, "Maakunnan edun ja energian puolustajat".
 • 04.03.1999 Lehtikirjoitus, mielipide/vastine, "Suliko Kantasen hatusta jäät?", (SS ei  julkaissut tätä kirjoitusta).
 • 09.03.1999  Täydennys muutoksenhakuun Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ks. 11.01.1999, 2 lehteä ja liitteissä (5 kpl) 12 lehteä.
 • 25.03.1999  Vastaselitys kaupunginhallituksen selitykseen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ks. 11.01.1999, 7 lehteä ja liitteissä (3 kpl) 9 lehteä.
 • 06.04.1999  Lisävastaselitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ks. 11.01.1999, 7 lehteä ja  liitteissä (5 kpl) 17 lehteä.  
 • 27.04.1999  Täydennys lisävastaselitykseen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ks. 11.01.1999, 6 lehteä ja liitteissä (10 kpl) 48 lehteä.
 • 16.05.1999  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, ”Miksi Savon Voiman voitot Dallasin  pohatoille?”.
 • 26.07.1999  Lisätäydennys muutoksenhakuun Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ks. 11.01.1999, 3 lehteä ja liitteessä (1 kpl) 18 lehteä.
 • 08.09.1999  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, "Häkämiestä tarvitaan Kuopiossa".
 • 04.10.1999  Toinen lisätäydennys muutoksenhakuun Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 11.01.1999, 5 lehteä ja liitteessä (1 kpl) 23 lehteä.
 • 20.10.1999  Lehtikirjoitus SS, mielipide, "Palkittiinko energialla seikkailu?".
 • 03.12.1999  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, "Markkinavoimat jakavat kansan kahtia".
 • 07.12.1999 Muistio, "Kuopion Energia ja Voimarengas-yhtiö", Kuopion kaupunginvaltuutetuille ja vaikuttajille, 8 lehteä.
 • 16.12.1999  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, "Miksi energialla uunottaminen ei lopu?”.
 • 02.01.2000  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, "Kauhanen vastaa Martikalle".
 • 17.01.2000 Kirje kaikille Kuopion kaupunginvaltuutetuille, 1 lehti; kirjeen liitteenä muistio  07.12.1999 ”Kuopion Energia ja Voimarengas-yhtiö”, jossa 8 lehteä.
 • 22.01.2000  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, "Miksi Voimarengaspuuhista vaietaan?".
 • 07.02.2000  Kolmas lisätäydennys muutoksenhakuun Korkeimpaan hallinto-oikeuteen,  ks. 11.01.1999, 4 lehteä ja liitteissä (7 kpl) 98 lehteä.
 • 09.02.2000  Lehtikirjoitus SS, mielipide, "Oikaisuna valtuustossa sanailtuun".
 • 17.02.2000  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, "Vastaan Pekka Kantaselle".
 • 28.02.2000  Neljäs lisätäydennys muutoksenhakuun Korkeimpaan hallinto-oikeuteen,  ks. 11.01.1999, 4 lehteä ja liitteissä (8 kpl) 53 lehteä.
 • 07.03.2000  Ehdotus toimenpiteistä Kuopion Keskustan kunnallisjärjestölle /  valtuustoryhmälle Kuopion kaupunginhallituksen johtosäännön, Kuopion  energiatoimen johtosäännön ja Kuopion kaupungin energialaitoksen  investointirahaston säännön muuttamiseksi, Kalevi Kauhanen /  Puijonlaakson Keskustaklubi, 3 lehteä ja liitteissä (4 kpl) 8 lehteä.
 • 16.03.2000 Muistio, "Numerotietoa Kuopion Energiasta", 2 lehteä.
 • 20.03.2000 Muistio, "Kuopion Energiaan ja sen toimintaan liittyvää tietoa", 9 lehteä.
 • 23.03.2000  Lehtikirjoitus SS, mielipide, "Energia-hankkeen kaatuminen pohjautui  niukkoihin tietoihin".
 • 28.03.2000  Laskelma energia-hankkeen vaikutuksesta Kuopion talouteen, jos Kuopion  Energia olisi ”lahjoitettu” Espoon Sähkö Oyj:lle, 1 lehti.
 • 10.04.2000  Kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle Korkeimman hallinto-oikeuden  17.3.2000 nro 574  päätöksestä, jolla KHO oli hylännyt 11.01.1999 tehdyt  muutoksenhaut Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 § 19 / Kuopion  Energian myyntipäätöksen kumoamiseksi, ks. 02.04.1998 Kalevi  Kauhanen, 7 lehteä ja liitteissä (26 kpl) 547 lehteä.
 • 02.09.2000  Valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle Korkeimman hallinto-oikeuden 17.3.2000 nro 574 päätöksestä, jolla KHO oli hylännyt 11.01.1999  tehdyt muutoksenhaut Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 § 19 /  Kuopion Energian myyntipäätöksen kumoamiseksi, ks. 02.04.1998, Kalevi  Kauhanen, 7 lehteä ja liitteissä (26 kpl) 47 lehteä.
 • 02.09.2000  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, "Kuopion kaatopaikan yhtiöittäminen olisi  lyhytnäköistä politiikkaa".
 • 19.09.2000  Kuntalaisen valtuustoaloite Kuopion kaupunginvaltuustolle: Kuopion  kaupunginhallituksen johtosäännön, Kuopion energialaitoksen  investointirahaston säännön ja Kuopion energiatoimen johtosäännön  tarkistamiseksi ja muuttamiseksi, ks. 07.03.2000 Kalevi Kauhanen /  Puijonlaakson Keskustaklubi, 3 lehteä .
 • 24.09.2000  Tiedote lehdistölle ja radiolle, 2 lehteä ja liitteessä (1 kpl) 7 lehteä.
 • 02.10.2000  Selvitys Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle, joka liittyy aiemmin  (02.09.2000) Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle tehtyyn valitukseen, ks. 02.04.1998, 5 lehteä.
 • 14.10.2000  Tiedote lehdistölle ja radiolle, 1 lehti ja liitteessä (1 kpl) 5 lehteä.
 • 12.11.2000  Muodollinen valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle Korkeimman  hallinto-oikeuden
 • 17.3.2000 nro 574 päätöksestä, jolla KHO oli hylännyt 11.01.1999 tehdyt muutoksenhaut Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998  § 19 / Kuopion Energian myyntipäätöksen kumoamiseksi, ks. 02.04.1998  Kalevi Kauhanen, 27 lehteä ja liitteissä (36 kpl) 591 lehteä. 
 • 01.12.2000  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, ”Energiameklareista pysyttävä erossa!"
 • 15.12.2000  Ennakkoilmoitus muutoksenhausta Kuopion kaupunginhallitukselle, jos  kaupunginhallitus päättää delegoida toimivallan Kuopion Energian  johtokunnalle, eli liittää Kuopion kaupunki Energiameklarit Oy:n osakkaaksi, ks. 09.12.2000, 1 lehti ja liitteessä (1 kpl) 1 lehti.
 • 29.12.2000  Oikaisuvaatimus/muutoksenhaku Kuopion hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen 11.12.2000 § 793 päätöksestä, jolla kaupunginhallitus päätti äänin 8-3 oikeuttaa Kuopion Energian johtokunnan liittämään Kuopion kaupungin Energiameklarit Oy:n osakkaaksi, ks. 17.12.2000, 10 lehteä ja liitteissä (2 kpl) 21 lehteä.
 • 11.12.2000 § 793 päätöksestä, jolla kaupunginhallitus  päätti äänin 8-3 oikeuttaa Kuopion Energian johtokunnan liittämään Kuopion  kaupungin Energiameklarit Oy:n osakkaaksi, ks. 17.12.2000, 10 lehteä ja  liitteissä (2 kpl) 21 lehteä.
 • 17.01.2001  Ehdotus valtuustossa, Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksen esityslistan  22.01.2001 § 8:aan / valtuustoaloite ja kuntalaisen aloite Kuopion kaupungin  kaupunginhallituksen johtosäännön, Kuopion energiatoimen johtosäännön ja  Kuopion kaupungin energialaitoksen investointirahaston säännön muuttamisesta, ks. 07.03.2000 ja 19.19.2000 Kalevi Kauhanen, 2 lehteä.
 • 29.01.2001 Lehtikirjoitus, mielipide, ”Selvitykset, meklarit ja kuopiolaisten edunvastainen  toiminta”. (Savon Sanomat ja Viikkosavo ei julkaissut tätä kirjoitusta).
 • 14.02.2001  Lehtikirjoitus, Viikkosavo, mielipide, ”Johtosääntöjen muutosehdotukset ja  äänestykset valtuustossa”. (Savon Sanomat ei julkaissut tätä kirjoitusta).
 • 08.03.2001 Numerotietoa (päivitys) Kuopion Energiasta, 2 lehteä.
 • 09.03.2001 Muistio, ”Kuopion Energiaan ja sen toimintaan liittyvää tietoa”, 11 lehteä.
 • 12.03 2001 Muistio, ”Energian tuotannon ja jakelun huoltovarmuus poikkeusoloissa”, 2 lehteä.
 • 02.04.2001  Muutoksenhaku Kuopion hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen 5.3.2001 § 214 päätöksen kumoamiseksi, jolla kaupunginhallitus oli hylännyt  29.12.2000 tehdyn oikaisuvaatimus/muutoksenhaun kaupunginhallituksen 11.12.2000 § 793 päätöksestä, ks. 29.12.2000 Kalevi Kauhanen, 16 lehteä  ja liitteissä (25 kpl) 141 lehteä.
 • 10.04.2001  Saatelehti rehtori Petteri Paroselle Kuopion Energian esittelyaineistoon, 1 lehti.
 • 01.05.2001 Tiedustelu valituksen käsittelyn edistymisestä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle, 1 lehti.
 • 16.05.2001  Vastine kaupunginhallituksen antamaan lausuntoon Kuopion hallintooikeuteen, ks. 02.04.2001, 2 lehteä.
 • 24.05.2001  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, ”Kuopion pysyttävä erossa Voimatelistä”.          
 • 09.10.2001  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, ”Saalistajat jahtaavat energiayhtiöitä”. 
 • 20.11.2001  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, ”Energiapolitiikkaa Kuopiossa”.
 • 13.12.2001 Lehtikirjoitus, Kuntalehti, mielipide, ”Kuopion Energian yhtiöittäminen kuntalaisten edun vastaista”.
 • 31.12.2001  Kiitoskirje Kuopion kaupunginvaltuutetuille, 1 lehti ja liitteissä (3 kpl) 3 lehteä.
 • 01.01.2002  Kiitoskirje Savon Sanomille, 1 lehti ja liitteissä (3 kpl) 3 lehteä.
 • 20.01.2002  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, ”Velkarahojen järveen upottamisesta luovuttava”.
 • 03.05.2002  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, ”Kuopion talous säästökuurille”.
 • 09.05.2002 Lehtikirjoitus, mielipide, ”Tarvitsemme lisää ydinvoimaa”, Iisalmen Sanomat, 10.5.2002/Keskisuomalainen, 14.5.2002 / Kauppalehti, 16.5.2002 /  Suomenmaa sekä 19.05.2002 / Savon Sanomat otsikolla ”On parempi  tuottaa kuin ostaa ydinvoimaa”.
 • 18.05.2002 Muistio, ”Tarjoukset Savon Voimasta ja Kuopion Energiasta”, 1 lehti.
 • 02.07.2002 Numerotietoa Kuopion Energiasta (päivitys), 2 lehteä.
 • 18.07.2002 Lehtikirjoitus, Savon Sanomat, 19.7.2002/Iisalmen Sanomat,  25.7.2002 / Warkauden Lehti,
 • 28.7.2002 / Keskisuomalainen ja 29.8.2002 /  Kuntalehti, mielipide, ”Savon Voiman osakkeet ostettava takaisin”.
 • 06.08.2002  Muutoksenhaku Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion kaupungin- hallituksen (11.12.2000 § 793) 5.3.2001 § 214 päätöksen kumoamiseksi, jolla kaupunginhallitus päätti liittää Kuopion kaupungin Energiameklarit Oy:n osakkaaksi, ks. 02.04.2001 Kalevi Kauhanen, 13 lehteä ja liitteissä (13 kpl)  211 lehteä.
 • 14.07.2002  Lehtikirjoitus, Savon Sanomat, 19.7.2002 / Iisalmen Sanomat, 14.8.2002 /  Kuntalahti, mielipide, ”Savon Voiman osakkeet ostettava takaisin”.
 • 19.08.2002 Valtuustoaloite Kuopion kaupunginhallituksen 5.3.2001 § 214 (11.12.2000 §  793) päätöksen purkamiseksi, jolla kaupunginhallitus oikeutti Kuopion  Energian johtokunnan liittämään Kuopion Energiameklarit Oy:n osakkaaksi, ks. 01.12.2000 - 02.01.2001 Kalevi Kauhanen, 2 lehteä ja liitteessä (1 kpl) 1 lehti.
 • 03.10.2002 Vastaselitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen  10.09.2002 antamaan lausuntoon, joka koski 06.08.2002 tehtyä  muutoksenhakua, ks. 06.08.2002, Kalevi Kauhanen 8 lehteä ja liitteissä (8 kpl) 17 lehteä.
 • 10.11.2002 Lehtikirjoitus, mielipide, SS, ”Energiameklareiden  osakkaaksi liittävä päätös  purettava”.
 • 25.11.2002 Valtuustoaloite Kuopion kaupungin tuottamiseen soveltuvan omaisuuden  paremman hyödyntämisen selvittämiseksi, 1 lehti.
 • 08.12.2002 Lehtikirjoitus, mielipide, SS, ”Tuottava omaisuus tavoitteeksi”.
 • 23.12.2002  Muutoksenhaku Kuopion hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginvaltuuston  25.11.2002 / 86 § päätöksen kumoamiseksi asiassa, joka koski 19.08.2002  tehtyä valtuustoaloitetta Kuopion kaupunginhallituksen päätöksen  purkamiseksi, jota käsiteltäessä valtuuston puheenjohtaja päätti (keskeytti)  asian käsittelyn, katsoen päätösvallan kuuluvan kaupunginhallitukselle,  vaikka valtuutetun tekemää purkamisehdotusta oli kahdessa  puheenvuorossa kannatettu, ks. kirjoitukset ja kirjelmät 01.12.2000 ja  19.08.2002 Kalevi Kauhanen, 12 lehteä ja liitteissä (8 kpl) 48 lehteä.
 • 17.03.2003 Vastine Kuopion kaupunginhallituksen antamaan lausuntoon Korkeimpaan  hallinto-oikeuteen, ks. 23.12.2002, 2 lehteä.
 • 02.06.2003 Lehtikirjoitus, mielipide, ”Kuopion on pysyttävä erossa Atrosta”, (SS ei  julkaissut tätä kirjoitusta).
 • 06.08.2003 Numerotietoa Kuopion Energiasta (päivitys), 4 lehteä.
 • 13.12.2003  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, ”Vaajasalon silta ykköskohteeksi”.
 • 07.02.2004 Lehtikirjoitus, Kuopion Kaupunkilehti, mielipide, ”Kuka myisi sähköjohtonsa pörssiyhtiölle?”
 • 07.07.2004 Lehtikirjoitus, SS, mielipide, ”Näpit irti Kuopion Vedestä”.
 • 11.08.2004 Lehtikirjoitus, SS, mielipide, ”Kaatopaikan yhtiöittäminen oli kuopiolaisten edunvastaista politiikkaa”.
 • 28.09.2004 Vastaus Kuopion hallinto-oikeuden lähetteeseen, jossa kyseenalaistettiin muutoksenhakumme oikeudellisuus, ks. 23.12.2002, 2 lehteä. Sanottu vastaus lähetetty tiedoksi Korkeimmalle hallinto-oikeudelle,  Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Oikeuskanslerille, 2 lehteä liitteissä (2 kpl) 21 lehteä.
 • 02.10.2004 Tiedustelu / kysely Kuopion Energian toimitusjohtaja Esa Lindholmille, Kuopion Energian osallistumisesta Jyväskylän Energia Oy:n käynnistämään  lauhdevoimalalaitosprojektiin, 1 lehti ja liitteissä (2 kpl) 2 lehteä.
 • 17.10.2004 Ehdotus / pyyntö kaikkien puolueiden eduskuntaryhmille hallituksen  esityksen 127/2004 tarkistamiseksi ja muuttamiseksi, joka koski  sähkömarkkinalain muuttamista. Kyseisessä hallituksen esityksessä  esitettiin sähkönsiirron eriyttämistä yli 18000 asiakkaan yrityksille, vaikka  EU:n direktiivi 2003/54/EY vaati vain yli 100000 asiakkaan yrityksiltä  eriyttämistä. Suomen hallitus esitti siis 5,56 kertaa tiukempaa menettelyä oman kansansa  yrityksille/kansalaisille, 2 lehteä.
 • 09.11.2004 Muistio kansanedustajille, ”Huomioita Euroopan parlamentin ja neuvoston  antamasta direktiivistä 2003/54/EY”, jossa oli mm. tuotu esiin hallituksen ko. direktiiviä kovemmat esitykset, ”miksi meillä vedetään asiat ja pykälät kireämmiksi kuin mitä EU vaatii, miksi pitää aina olla EU:n mallioppilas”, ks. 17.10.2004, 2 lehteä.
 • 10.11.2004 Lehtikirjoitus, SS, mielipide, ”Jyväskylän voimalaitoshankkeista eroon”.
 • 10.11.2004 Kysely Suomen Kuntatarkastus Oy:n (Kuopion) tilintarkastaja Kari Janhoselle, ”Kysely Kuopion Energian osallistumisesta  lauhdevoimaprojektiin”, ks. 02.10.2004 Kalevi Kauhanen, 3 lehteä ja  liitteissä (5 kpl) yhteensä 14 lehteä.
 • 16.11.2004 Lehtikirjoitus, SS, mielipide, ”Kauhanen tutkii ennen kuin hutkii”.
 • 16.11.2004 Muistio kansanedustajille, ”Sähkönsiirron eriyttäminen”, jossa oli vielä tähdennetty ja ihmetelty hallituksen yli 5 kertaa tiukempaa linjaa kuin mitä  EU vaati, ks. 17.10.2004 ja 09.11.2004, 1 lehti.
 • 29.12.2004 Selitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen  valituksesta, jossa kaupunginhallitus valitti Kuopion hallinto-oikeuden  päätöksestä jolla hallinto-oikeus oli kumonnut Kuopion kaupunginvaltuuston  päätöksen 25.11.2002 / 86 §, ks. 23.12.2002, 2 lehteä ja liitteessä (1 kpl) 3 lehteä.                
 • 11.03.2005 Lehtikirjoitus, Uutis-Kukko ja 16.03 Viikkosavo, mielipide, ”Heuru oli myymässä ja yhtiöittämässä Kuopion Energiaa”. 
 • 01.04.2005 Numerotietoa Kuopion Energiasta (päivitys), 4 lehteä.
 • 09.04.2005 Lehtikirjoitus, SS ja 07.04 Iisalmen Sanomat, mielipide, ”Kuopion Energia on pidettävä Atrosta erillään”.
 • 15.05.2005 Muistio / Kuopion Energiasta, Atrosta, fuusiosta ja yhtiöittämisestä, 5 lehteä.
 • 07.06.2005 Lehtikirjoitus, SS ja 07.06 Viikkosavo sekä 03.06 Iisalmen Sanomat, mielipide, ”Neuvottelut sähköfuusiosta lopetettava”.
 • 21.06.2005 Lehtikirjoitus, SS ja 29.6 Viikkosavo, mielipide, ”Kuopion Energia myytiin Espoon Sähkölle”.
 • 22.10.2005 Lehtikirjoitus, SS, mielipide, ”Jatkaako Pulkkinen puheenjohtajana?”.
 • 27.10.2005 Muistio / Energian hinnoista ja optioista, 1 lehti.
 • 14.12.2005 Lehtikirjoitus, Viikkosavo ja 21.12 Iisalmen Sanomat, mielipide, ”Energian  monopoleilla voi rahastaa”.
 • 28.12.2005 Lehtikirjoitus, Viikkosavo, mielipide, ”Kenen nilkkaan veijari kalahtaa?”
 • 24.01.2006 Kirje / pyyntö Kuopion kaupunginvaltuutetuille, jossa on selvitetty miksi  Kuopion Energiaa ei pidä yhtiöittää, 2 lehteä ja liitteinä 1) Muistio  5.05.2005, liitteenä 2) Muistio 27.10.2005 ja liitteenä 3) Numerotietoa Kuopion Energiasta 01.04.2005 (liitteissä yht. 10 lehteä).
 • 28.02.2006  Selvityspyyntö Kuopion kaupungin tarkastustoimiston sisäiselle tarkastajalle  Kuopion Energian vuosina 2001 - 2005 maksamista asiantuntijapalkkioista, jotka yhteensä olleet n. 3,9 miljoonaa euroa, 1 lehti.
 • 08.03.2006 Lehtikirjoitus, SS ja 8.3 Viikkosavo, mielipide, ”Mihin Paronen esityksellään tähtää?”.
 • 03.05.2006 Numerotietoa Kuopion Energiasta (päivitys), 4 lehteä.
 • 08.05.2006 Muutoksenhaku Kuopion hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginvaltuuston päätökseen 03.04.2006 / 36 § / Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleen  järjestely, jolla se oikeutti Kuopion kaupunginhallituksen valmistelemaan  asiaa ja tekemään tarvittavat päätökset Kuopion Energian  sähköverkkotoiminnan eriyttämiseksi ilman minkäänlaisia vertailulaskelmia  sekä hinta- ja tuottovertailuja muihin sähköverkkoliiketoimintojen  eriyttämismalleihin, 11 lehteä ja liitteissä (9 kpl) 112 lehteä.
 • 15.05.2006 Valtuustoaloite Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleen järjestelystä, 2 lehteä.
 • 07.08.2006 Vastine Kuopion hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen antamaan lausuntoon, joka koski  08.05.2006 tehtyä muutoksenhakua, 3 lehteä ja  liitteessä (1 kpl) 3 lehteä.
 • 13.09.2006 Kirje Kuopion kaupunginjohtajalle ja valtuutetuille (valtuutetuille  sähköpostilla) Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleen järjestelystä, 1 lehti ja liitteessä 2 lehteä.
 • 21.10.2006 Lehtikirjoitus, SS ja Viikkosavo, mielipide, ”Aloitteet Energiasta jätetty  selvittämättä”.
 • 23.10.2006 Valtuustoaloite Kuopion Energian liiketoimintojen järjestelystä, 1 lehti.
 • 29.10.2006 Kirje Kuopion kaupunginhallituksen jäsenille ja kaikille valtuutetuille  sähköpostilla Kuopion Energian liiketoimintojen eriyttämisestä, 1 lehti.
 • 20.12.2006 Muutoksenhaku Kuopion hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginvaltuuston  päätöksestä 20.11.2006 / 112 §, joka koski Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleenjärjestelyä, jonka valtuusto joutui tekemään erittäin puutteellisiksi ja harhauttaviksi katsottavilla tiedoilla, 12 lehteä ja liitteissä (2 kpl) 24 lehteä.
 • 27.12.2006  Muutoksenhaku Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion hallinto-oikeuden päätöksestä 746/2/
 • 29.11.2006, jolla se hylkäsi 08.05.2006 tehdyn  muutoksenhaun Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksestä / 3.4.2006 / 36 §, 4 lehteä liitteissä (14 kpl) 149 lehteä.
 • 20.02.2007 Vastine Kuopion hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen antamaan lausuntoon 15.01.2006 / 41 §, joka koski 08.05.2006 tehtyä muutoksenhakua, 2 lehteä.
 • 29.03.2007  Vastaselitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen 26.02.2007 / 166 § antamaan lausuntoon, joka koski 27.12.2006 tehtyä muutoksenhakua, 2 lehteä.
 • 22.04.2007 Numerotietoa Kuopion Energiasta (päivitys), 6 lehteä.
 • 09.07.2007  Muutoksenhaku Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion hallinto-oikeuden päätöksestä 30.05.2007 / 272/2, jolla se hylkäsi muutoksenhaun 20.12.2006,  joka oli tehty Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksestä 20.11.2006 / 112 §, 4 lehteä ja liitteissä (4 kpl) 43 lehteä.
 • 19.09.2007  Vastaselitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen  20.08.2007 / 481 § antamaan selitykseen, joka koski 09.07.2007 tehtyä muutoksenhakua, 3 lehteä ja liitteenä 10 kpl lehtileikkeleitä / Savon  Sanomat.
 • 23.09.2007 Lehtikirjoitus, SS, mielipide, ”Kuopion Vesi on säilytettävä omana liikelaitoksena”.
 • 23.10.2007 Selvityspyyntö Kuopion kaupungin tarkastustoimiston sisäiselle tarkastajalle  Kuopion Veden vuosina 2004 - 2007 maksamista asiantuntijapalkkioista, 1 lehti.      
 • 14.11.2007 Lehtikirjoitus, SS ja 29.11 Kuopion Kaupunkilehti, mielipide, ”Energia, vesi ja  monopoli”.
 • 29.01.2008 Lisävastaselitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen 20.08.2007 / 482 § antamaan selitykseen, joka koski 09.07.2007 tehtyä muutoksenhakua, ks. 09.07.2007, 4 lehteä ja liitteissä (4 kpl) 4 lehteä.
 • 25.02.2008   Valtuustoaloite erityistilintarkastuksesta, joka koski koko Kuopion kaupunkia  ja kaikkia Kuopion kaupungin yli viisikymmentä (50) prosenttisesti omistamia  tytäryhtiöitä Kuopion kaupungin Teknistä virastoa ja teknistä lautakuntaa.                                                                                                                       
 • 29.04.2008  Numerotietoa Kuopion Energiasta (päivitys), 6 lehteä.
 • 18.06.2008  Lehtikirjoitus, SS, IS, KL, mielipide, "Esittelijät, päättäjät ja optiot".
 • 05.11.2008  Lehtikirjoitus, VS, mielipide, "Energiasta Jukka Pulkkiselle".
 • 11.11.2008  Lehtikirjoitus, SS, IS, mielipide, lehden muuttama otsikko - "Porina ei ole vielä hyytynyt". Kirjoittamani alkuperäinen otsikko - "Sonera-soppa ja sen keittäjät".
 • 06.12.2008  Lehtikirjoitus, VS, mielipide, "Kuopaksen sotkuista".
 • 30.12.2008  Valtuustoaloite erityistilintarkastuksesta, joka koski aluksi kaikkia Kuopion kaupungin yli viisikymmentä (50) prosenttisesti omistamia tytäryhtiöitä sekä
 • 26.04.2009  Lehtikirjoitus, HS, IS, SS, mielipide, "Valtion omistajapolitiikka saatava vihdoinkin raiteilleen".
 • 08.01.2011  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, "Myynti jälleen mielessä".
 • 22.01.2011  Lehtikirjoitus, KL, SS, mielipide, "Onko Energia taas myyntilistalla?
 • 11.03.2011  Lehtikirjoitus, SS, MT, IS,  mielipide, "Kansallisvahinko ja Kalliomäki aloitti myynnin".
 • 19.04.2011  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, "Esittelijät ja päättäjät".
 • 13.06.2011  Valtuustoaloite Kuopion Enrgianliiketoimintojen järjestelystä ja sähkön myynnistä.
 • 26.09.2011  Valtuustoaloite Kuopion Pysäköinti Oy:n rahoitusratkaisun ja Alatorihankkeen uudelleenvalmistelusta.
 • 31.10.2011  Valtuustoaloite Kuopion Energia Oy:n toimitusjohtaja Esa Lindholmin siirtämiseksi toisiin tehtäviin.
 • 19.12.2011  Valtuustoaloite Kuopion Pysäköinti Oy:n erityistilintarkastuksesta.
 • 22.01.2012  Lehtikirjoitus, KL, WL, SS, mielipide, "Vattenfall ja Fortum ovat nyt pop?
 • 18.02.2012  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, lehden muuttama otsikko - "Lisää johtajia". Kirjoittamani alkuperäinen otsikko - "Onko Kuopiossa nyt kuusi apulaiskaupunginjohtajaa?".
 • 17.03.2012  Lehtikirjoitus, KL, VS, mielipide, "Eduskunnassa ja hallituksessa päätetään".
 • 26.03.2012  Valtuustoaloite Kuopion Pysäköinti Oy:n erityistilintarkastuksesta.
 • 20.06.2012  Lehtikirjoitus, VS, mielipide, "Kyllä oikeus aina voittaa?".
 • 03.07.2012  Lehtikirjoitus, SS, IS, mielipide, "EU:sta ja Eurosta eroon".
 • 27.08.2012  Valtuustoaloite Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleen järjestelystä.
 • 10.10.2012  Lehtikirjoitus, VS, mielipide, "Torinalus ja pysäköinti".
 • 21.12.2012  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, "Tarvitaan hyvää yhteistyötä".
 • 17.01.2013  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, "Päätös oli omani".
 • 16.08.2014  Lehtikirjoitus, KL, mielipide, "Natoon liittyminen esille".
 • 30.08.2014  Lehtikirjoitus, KL, mielipide, ”Huoltovarmuudesta ei saa tinkiä!”.
 • 29.09.2014  Valtuustoaloite Kuopion pysäköinti Oy:n erityistilintarkastuksesta.
 • 23.03.2015  Lehtikirjoitus, IL ja KL, mielipide, ”Maanmyynti ja maanpuolustus?”.
 • 13.04.2015  Valtuustoaloite Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Parosen siirtämiseksi toisiin tehtäviin. 
 • 27.06.2015  Lehtikirjoitus, KL, mielipide, ”Rikkaat rikkaammiksi ja köyhäkansa kyykkyyn”.
 • 29.07.2015  Lehtikirjoitus, KL, mielipide, ”Onko aloitteeni koulukiusaamista?”.
 • 07.09.2015  Lehtikirjoitus, IL, mielipide, ”Euroopan ytimessä  - torpparina ja maksajana”.
 • 23.11.2015  Lehtikirjoitus, IL, IS ja KL, mielipide "Kuinka kauan eläkeläisten alasajo ja lyöminen jatkuu?"
 • 19.01.2016  Lehtikirjoitus, IL., mielipide, "Ymmärtämättömät pois valtakunnan johdosta!".

SS = Savon Sanomat, KL = Kuopion Kaupunkilehti, VS = Viikkosavo, IS = Iisalmen Sanomat, WL = Warkauden Lehti, HS = Helsingin Sanomat, MT = Maaseudun Tulevaisuus, IL = Iltalehti

 

Kuopio 23.01.2016

Kapteeni evp.                                                                                                                                                                                   Kalevi Kauhanen