Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Lisävastaselitys Korkeinpaan hallinto-oikeuteen 29.01.2008

Kalevi Kauhanen                                                                           LISÄVASTASELITYS             
Kuopio                                                                                              29.01.2008

 

Korkein hallinto-oikeus
HELSINKI


Viitteet:

1. Korkeimman hallinto-oikeuden kirje / Diaarin:o 2137/1/07 / 4.9.2007.

2. Kuopion kaupunginhallituksen lausunto (selitys) 20.08.2007 / 481 § Korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 

3. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 09.07.2007 Korkeimmalle hallinto-oikeudelle.                                                                                                                                                                                    

4. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastaselitys 19.09.2007 Korkeimmalla hallinto-oikeudelle.                    


LISÄVASTASELITYS VIITTEESSÄ 2 SANOTTUUN KUOPION KAUPUNGIN- HALLITUKSEN 20.08.2007 / 481 § ANTAMAAN LAUSUNTOON 

  Kaiken sen lisäksi mitä olemme viitteessä 3 mainitussa muutoksenhaussamme 09.07.2007 ja viitteessä 4 mainitussa vastaselityksessämme 19.09.2007 sekä niiden liitteinä olevissa asiakirjoissa esittäneet, tuomme julki lisävastaselityksenä kunnioittavasti seuraavaa:
 

1. Kertauksena, lisäyksenä ja tarkennuksena aiemmin sanottuun
 
  Erkki Karvonen (sd.) on toiminut Kuopion kaupungin kokonaan omistaman Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n (Kuopaksen) toimitusjohtajana vuodesta 1998 alkaen 31.12.2004 saakka.
  Sittemmin Erkki Karvonen on toiminut Kuopion kaupungin omistajaohjausjohtajana 1.1.2005 alkaen 15.1.2007 saakka, jolloin Erkki Karvosen esimiehenä on ollut Kuopion apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen (sd.).    
 

Omistajaohjausjohtajana toimiessaan Erkki Karvonen on valmistellut Kuopion kaupunginvaltuuston erittäin ”sekavan 5 mallin” 20.11.2006 / 112 § päätöstä. Koska apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkisen on katsottava ainakin vuodesta 1998 alkaen olleen valmistelemassa Kuopion Energian myyntiä, yhtiöittämistä ja/tai pilkkomista, on sanotulla valmistelullakin ilmeisesti pyritty tietoisesti ja toistuvasti harhauttamaan päätöksentekijöitä. Sanotulla päätöksellä ilmeisesti tähdätään jatkossa Kuopion Energian myyntiin Kuopion    edunvastaisesti.

  Erkki Karvosen esimiehenä Kuopion Energiaan kohdistuvissa päätöksenteon valmisteluissa apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkisella (sd.) on katsottava olleen merkittävä osuus, sillä hän vastaa Kuopion kaupungin energiahuollosta ja on lisäksi Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtaja. Lisäksi varatuomari Jukka Pulkkisen (sd.) ja hallintotieteiden maisteri Erkki Karvosen (sd.) on katsottu toimineen läheisessä yhteistyössä 1990 luvulta alkaen mm. energia- asioissa.


2. Lisäyksenä ja täydennyksenä poliisille toimitettuun tutkintapyyntöön

  Lehtitietojen mukaan Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n (Kuopaksen) hallitus on jättänyt ilmeisesti lähinnä Kuopaksen entisen toimitusjohtajan Erkki Karvosen toimiin kohdistuvan esitutkintapyynnön poliisille jo 22.02. 2007.
 
  Lehtitiedon mukaan myös Valtion Asuntorahasto (Ara) on 13.8.2007 tehnyt esitutkintapyynnön poliisille.
 
  Lehtitiedon mukaan poliisi on käynnistänyt Erkki Karvosta koskevan esitutkinnan joulukuussa 2007.

  Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n (Kuopas) hallitus on täydentänyt Erkki Karvosta (Sd.) koskevaa tutkintapyyntöä (SS 11.1.2008) ja pyytää nyt poliisia tutkimaan, että onko Erkki Karvonen syyllistynyt  törkeään petokseen Asuntola Fillarin rakentamisen ja autopaikkajärjestelyjen yhteydessä jo v. 2000.
Ks. LIITE Lvs 1 ja LIITE Lvs 2.
 
  Merkillepantavaa on että Kuopaksen tilintarkastajat eivät jostakin syystä huomanneet ilmeisesti lähinnä Erkki Karvosen toiminnasta aiheutuneita ”sotkuja” vuosien 2000 - 2004 aikana.
  Merkillepantavaa on myös se, että lähinnä kaupunginjohtajien alaiseksi virkamieheksi katsottava tarkastuspäällikkö toimii Kuopio- konsernin ja/tai sen tytäryhteisön tilintarkastajana.


3. Kuopion ja kuopiolaisten menetyksistä

  Huomattakoon, että jos Kuopion kaupunki / Kuopion Opiskelija-  asunnot menettää huomattavia summia lähinnä Kuopaksen entisen toimitusjohtajan Erkki Karvosen / Kuopaksen ”sotkujen tiimoilta”, niin menetykset ovat pieniä siihen verraten kuin mitä ne olisivat olleet, jos Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 / § 19 päätös, myydä Kuopion Energia Espoon Sähkö Oyj:lle, olisi toteutunut.
Ks. LIITE Lvs 3.
                                                                                                                                                                                                      Jos kauppa olisi toteutunut, niin Kuopion / kuopiolaisten menetykset  olisivat ilmeisesti n. 20 miljoonaa euroa vuodessa eli jopa n. 200 miljoonaa euroa tähän mennessä. Kaupungin noin 10 miljoonan euron vuosittaisen menetyksen ohella esim. Kuopion Energian ”lämpöputken ja sähköjohdon päässä” olevan kuopiolaisen    energiankuluttajan menetys puolestaan olisi ollut noin 4,0 - 4,5 euroa/m2/vuosi. Esim. kerrostalon 100 m2:n asunnon omistajan menetys energiamaksuina olisi siis noin 400 - 450 euroa vuodessa. 

  Kuten jo aiemmin on sanottu, niin 9.3.1998 myyntipäätöstä valmisteli Kuopion apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen (Sd.). Kaupunginjohtajien työjärjestyksen mukaan apulaiskaupunginjohtaja vastaa kaupungin energiahuollosta. Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen on myös Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtaja, eli ”istuu kahdella pallilla”. Sittemmin apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen (sd.) on ollut valmistelemassa viite 3 / Liite Ku 2 / kohdissa 1.2.3 - 1.2.7 mainittuja Kuopiolle / kuopiolaiselle epäedullisia    ehdotuksia ja/tai päätöksiä.

  Sanotun Kuopion kaupunginvaltuuston (9.3.1998 / § 19) myyntipäätöksen perumisen 19.04.1999 / § 34 mahdollisti vain ja   ainoastaan meidän allekirjoittaneiden tekemät muutoksenhaut (valitukset). Muutoksenhaut viivyttivät 9.3.1998 tehdyn myyntipäätöksen tuloa lainvoimaiseksi ja antoivat valtuutetuille aikaa perehtyä päätöksenteossa tarvittavaan oikeaan ja riittävään tietoon tekemänsä myyntipäätöksen perumiseksi. Oikeaa sekä riittävää tietoa Kuopion kaupunginvaltuutetut saivat pääasiassa meiltä allekirjoittaneilta.
  Tietoa sanotusta löytyy mm. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös / Taltionumero 574 / Diaarinumero 87 ja 88/1/99 / Antopäivä 17.3.2000 asiakirjoista.


4. Kyseenalaiseksi katsottavasta päätöksenteon valmistelusta

  Liitteenä olevan lehtiartikkelin mukaan rikoksia saa valmistella varsin vapaasti. Koska valmistelu ei ole rangaistavaa, niin poliisi ei voi siihen puuttua. Toiminta sanotun valmistelun kriminalisoimiseksi on ilmeisesti käynnissä. Ks. LIITE Lvs 4.

  Vastaavankaltaiseksi toiminnaksi pitäisi myös katsoa ja samalla kriminalisoida kunnallisten ehdotusten ja/tai päätösten valmistelu, jossa virkamies ilmeisen tietoisesti valmistelee kunnalle / kuntalaisille epäedullista päätöksentekoa. Samoin olisi asia nähtävä myös valtiollisella tasolla. Nythän kukaan valmistelija ei joudu   vastuuseen päättäjien tahalliseksi harhauttamiseksi katsottavasta valmistelusta, vaikka menetykset olisivat satoja miljoonia euroja eli miten suuria tahansa.
 
  Tämänkaltainen toiminta voi tulla kyseeseen esimerkiksi ns. monopoliyrityksen, kuten energia- ja vesilaitoksen myynnin valmistelussa, joissa myyntipalkkioiden sanotaan olevan jopa 10 prosenttia kauppahinnasta jos kauppa toteutuu.
  Ei voi katsoa olevan uskottavaa, että korkeasti koulutetut virkamiehet, aivan vain yksinkertaisuuttaan, vuodesta toiseen, puuhaisivat / valmistelisivat esim. kuntalaisille epäedullista energialaitoksen myyntiä.


Pyynnöt Korkeimmalle hallinto-oikeudelle
 
  Pyydämme kunnioittavasti, että Korkein hallinto-oikeus toimittaisi asiassa suullisen käsittelyn, kumoaisi Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen 20.11.2006 / 112 § virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena, meidän yksityistä sekä Kuopion kaupunkilaisten etua ja oikeutta loukkaavana ja velvoittaisi Kuopion kaupungin korvaamaan meille muutoksenhausta aiheutuneet kulut.            

Lisäksi pyydämme, että Korkein hallinto-oikeus määräisi kunnallislain 98 §:n tarkoittamat sanottua päätöstä koskevat kaikki toimet toimenpidekieltoon.

 

              
               Kalevi Kauhanen       
               Kapteeni evp.                          
               Kaupunginvaltuutettu                
               Taivaanpankontie 1 C 34         
               70200 KUOPIO       
               Puh. 017-2828844     
               Puh. 041-4368398      
               www.kalevikauhanen.fi


LIITTEENÄ

Lvs 1. ”Parkkitontin kauppa hiertää”, lehtileike 11.01.2008 / Savon Sanomat, 1 lehti.
Lvs 2. ”Kuopas kuittaa raskaat tappiot”, lehtileike 04.12.2007 / Savon Sanomat, 1 lehti.
Lvs 3. ”Energia, vesi ja monopoli”, lehtileike 29.11.2007 / Kuopion Kaupunkilehti, 1 lehti.
Lvs 4. ”Rikoksia saa valmistella varsin vapaasti”, lehtileike 02.01.2008 / Savon Sanomat, 1 lehti.