Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Luettelo "energiakolmikon" kirjelmistä ja kirjoituksista 28.12.2015

KALEVI KAUHANEN                                                                       LUETTELO   
Taivaanpankontie 1 C 34
70200 Kuopio
041 436 8398
kalevi.kauhanen@gmail.com
www.kalevikauhanen.fi                                                                    (29.01.2008)  28.12.2015

 

Luettelo ”energiakolmikon” kirjoituksista sekä allekirjoittamista kirjelmistä, taisteltaessa” kuopiolaisten / Kuopion talouden puolesta - monopolien yksityistämistä vastaan, Kuopion Energian ja Kuopion Veden säilyttämiseksi Kuopion / kuopiolaisten omistuksessa

Huom! Tässä luettelossa kyseisen kirjelmän ja/tai kirjoituksen laatijan nimi on kirjoitettu lihavoidulla tekstillä, eli - Kalle Keinänen ei ole laatinut mitään tässä luettelossa mainittua kirjelmää eikä kirjoitusta!


SS = Savon Sanomat

13.12.1997  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Lypsävää lehmää ei kannata myydä”.

23.12.1997  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, Kalevi Kauhanen, ”Myynti olisi melkein epäisänmaallinen teko”.

06.03.1998  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, Kalevi Kauhanen, "Myydäänkö vai lahjoitetaanko Kuopion Energia?".

06.03.1998  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Pekka Rantala, "Ei Kuopion Energian myynnille".

6.-8.3.1998  Laskelmat ja selvitykset Kuopion Keskustan valtuustoryhmän / kunnallisjärjestön 8.3.1998 ns. listakokoukseen Kuopiolle ja kuopiolaisille aiheutuvista valtavista tappioista ja menetyksistä, jos Kuopion Energia”lahjoitetaan” Espoon Sähkö Oyj:lle - pörssiyhtiölle, Kalevi Kauhanen, 5 lehteä.

02.04.1998  Muutoksenhaku Kuopion lääninoikeuteen Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 § 19 päätöksen kumoamiseksi, jolla valtuusto myi äänin 51-8 Kuopion Energian Espoon Sähkö Oyj:lle eli pörssiyhtiölle.
Sanottua, ”lahjoittamispäätöstä”, edelsi tahalliseksi harhauttamiseksi  katsottava erittäin puutteellinen ja virheellinen laittomaksi katsottava  valmistelu, Kalevi Kauhanen, 10 lehteä ja liitteissä (4 kpl) 47 lehteä +  videonauha valtuuston 9.3.1998 kokouksesta.

07.04.1998  Toimenpidekiellonhaku Kuopion lääninoikeuteen Kuopion valtuuston 9.3.1998 § 19 päätöksen täytäntöönpanon estämiseksi, Kalevi  Kauhanen, 1 lehti.

07.04.1998  Muutoksenhaku Kuopion lääninoikeuteen Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 § 19 päätöksen kumoamiseksi, ks. 02.04.1998, Pekka Rantala, 17 lehteä ja liitteissä (6 kpl) 72 lehteä.

14.04.1998  Muutoksenhaku Kuopion lääninoikeuteen Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 § 19 päätöksen kumoamiseksi, ks. 02.04.1998, Kalle Keinänen, 4 lehteä ja liitteissä (5 kpl) 82 lehteä.

15.04.1998  Lisäys muutoksenhakuun (07.04.1998) Kuopion lääninoikeuteen, Pekka Rantala, 3 lehteä ja liitteissä (2 kpl) 77 lehteä.

27.04.1998  Toimenpidekiellonhaku vastapuolta kuulematta Kuopion lääninoikeuteen Kuopion valtuuston 9.3.1998 / 19 § päätöksen täytäntöönpanon estämiseksi, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 1 lehti ja liitteissä (3 kpl)  60 lehteä.

28.04.1998  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, Kalevi Kauhanen, "Vuosisadan kaappausko?".

28.04.1998  Täytäntöönpanokiellon haku Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion valtuuston 9.3.1998 § 19 päätöksen täytäntöönpanon estämiseksi, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 2 lehteä ja liitteissä (5 kpl) 63  lehteä.

05.05.1998  Täytäntöönpanokiellon kiirehtiminen Korkeimman hallinto-oikeuden presidentille, ks. 28.04,1998, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka  Rantala, 1 lehti.

19.05.1998  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, "Nykyinen verotus ei riittänyt".

23.05.1998  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Pekka Rantala, "Mitä hyötyä Kaupunkienergiasta?".

03.06.1998  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, Kalle Keinänen, "Onko pörssipeli kaupunkipeli?".

08.06.1998  Selitys Kuopion lääninoikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen vastineesta, ks. 02.04.1998, Kalevi Kauhanen, 10 lehteä ja liitteissä (20 kpl) 51 lehteä.

11.06.1998  Selitys Kuopion lääninoikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen vastineesta,
ks. 02.04.1998, Pekka Rantala, 11 lehteä ja liitteissä (7 kpl) 60 lehteä.

12.06.1998  Selitys Kuopion lääninoikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen vastineesta, ks. 02.04.1998, Kalle Keinänen, 2 lehteä.

28.06.1998  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, Kalevi Kauhanen, "Löylynlyömä  päätöskö?".

03.08.1998  Tutkimuspyyntö Rahoitustarkastukseen Espoon Sähkö Oyj:n pörssikurssin mahdollisen tavoitteellisen manipuloinnin vuoksi, ks. 02.04.1998, Kalevi  Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 4 lehteä.

04.08.1998  Kirje Kari Häkämiehelle, ks. 02.04.1998, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 1 lehti.

17.08.1998  Ehdotus Kuopion Keskustan kunnallisjärjestölle / valtuustoryhmälle, ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin  Kuopion Energian myyntiä Espoon Sähkö Oyj:lle  koskevan sopimuksen / myyntipäätöksen purkamiseksi, ks. 02.04.1998,  Kalevi Kauhanen ja Teuvo Tirkkonen / Puijonlaakson Keskustaklubi, 1 lehti  ja liitteissä (4 kpl) 238 lehteä.

01.09.1998  Rahoitustarkastukseen lisätietoja, ks. 02.04.1998, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 3 lehteä.

11.09.1998  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, Kalevi Kauhanen, "Päättäjät  fuusiopäätöstä purkamaan".

11.09.1998  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalle Keinänen, "Kuumaa ja kallista energiapeliä Kuopiossa".

11.09.1998  Vastine / selitys kaupunginhallituksen vastineeseen ja toimenpidekiellonhaku Kuopion lääninoikeuteen, ks. 02.04.1998, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 7 lehteä.

16.09.1998  Lausunto Kuopion lääninoikeuteen, joka koski Kuopion Energian lahjanluontoista kauppaa Espoon Sähkö Oyj:lle, ks. 02.04.1998, asianajaja Pauli Markkanen, 4 lehteä.

18.09.1998  Alustuksen / selvitysten valmistelu Kuopion Keskustan valtuustoryhmän 20.9.1998 kokoukseen Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 § 19 /  Kuopion Energian myyntipäätöksen purkamiseksi, eli ”lahjanomaisen  luovutuksen” perumiseksi, ks. 02.04.1998, Kalevi Kauhanen, 4 lehteä.

25.09.1998 Tiedote, ei julkisuuteen, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 4 lehteä.

29.09.1998  Rahoitustarkastukseen lisätietoja, ks. 02.04.1998, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 5 lehteä.

07.10.1998  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, Kalevi Kauhanen, "Kuopio ja Espoo yhteistyöhön jo keväällä -97, Itä-Suomen Energia kuin Potemkinin kulissi".

12.10.1998  Rahoitustarkastukseen lisätietoja, ks. 02.04.1998, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 4 lehteä ja liitteessä (1 kpl) 14 lehteä.

12.10.1998  Vastine/selitys Kuopion lääninoikeuteen, ks. 02.04.1998, Kalevi Kauhanen,  Kalle Keinänen ja Rantala, 4 lehteä ja liitteissä (6 kpl) 10 lehteä + 1 ääninauha 26.1.1998 tiedotustilaisuudesta + 1 ääninauha 9.3.1998 valtuuston kokouksesta.

16.10.1998  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, "Vastine Martikan  kirjoitteluun".

21.10.1998  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, "Oliko lupaa neuvotella fuusiosta?".

21.10.1998  Täytäntöönpanokiellon haku Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion lääninoikeuden hylättyä 6.10.1998 / nro 945 päätöksellään huhtikuussa 1998  tehdyt Kuopion valtuuston 9.3.1998 § 19 / Kuopion Energian myyntipäätöstä  koskevat toimenpidekiellonhaut, ks. 02.04.1998, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 2 lehteä ja liitteissä (2 kpl) 38 lehteä.

28.10.1998 Rahoitustarkastukseen lisätietoja, ks. 02.04.1998, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 2 lehteä ja liitteissä (3 kpl) 15 lehteä.

06.11.1998  Vastine/selitys Kuopion lääninoikeuteen, ks. 02.04.1998, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 8 lehteä ja liitteissä (8 kpl) 15 lehteä.

16.11.1998  Rahoitustarkastukseen lisätietoja, ks. 02.04.1998, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 3 lehteä ja liitteessä (1 kpl) 1 lehti.

19.11.1998  Lisäys muutoksenhakuihin Kuopion lääninoikeuteen, ks. 02.04.1998, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 5 lehteä ja liitteissä (2  kpl) 2 lehteä.

21.11.1998  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, "Kiitos valtuustoaloitteen allekirjoittajille".

25.11.1998  Lehtikirjoitus, Viikkosavo, mielipide, Kalevi Kauhanen, "Valtuutetuilta salattiin tietoja".

08.12.1998  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, Pekka Rantala, "Valittavanamme menestys- tai menetyskierre".

30.12.1998  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, Kalevi Kauhanen, "Onko Kuopiolla varaa menettää 60 Mmk vuosittain?".

05.01.1999  Rahoitustarkastukseen lisätietoja, ks. 02.04.1998, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 2 lehteä ja liitteessä (1 kpl) 36 lehteä.

10.01.1999  Kirje TV 4:n ”Palaneen Käryn” tuottaja Tarinatalo Oy:lle, jossa pyydettiin tekemään ohjelma Kuopion Energian ”lahjoittamisesta” Espoon Sähkö Oyj:lle ”pelimiesten metkujen” esiin tuomiseksi, ks. 02.04.1998, Kalevi  Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 1 lehti ja liitteissä (2 kpl) 42  lehteä.

11.01.1999  Muutoksenhaku Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Kuopion lääninoikeuden hylättyä 10.12.1998 nro 1232 päätöksellään huhtikuussa 1998 tehdyt  muutoksenhaut) Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 § 19 / Kuopion  Energian myyntipäätöksen kumoamiseksi, ks. 02.04.1998 ja 07.04.1998, Kalevi Kauhanen ja Pekka Rantala, 10 lehteä ja liitteissä (15 kpl) 267  lehteä.

11.01.1999  Muutoksenhaku Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Kuopion lääninoikeuden hylättyä 10.12.1998 nro 1232 päätöksellään huhtikuussa 1998 tehdyt  muutoksenhaut) Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 § 19 / Kuopion  Energian myyntipäätöksen kumoamiseksi, ks. 02.04.1998 ja 14.04.1998, Kalle Keinänen, 10 lehteä ja liitteessä (1 kpl) 17 lehteä.

11.01.1999  Tiedote lehdistölle ja radiolle, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 1 lehti ja liitteissä (2 kpl) 4 lehteä.

15.01.1999 Tiedote, ei julkisuuteen, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen, Pekka Rantala, 7 lehteä.

26.01.1999  Lisätietoja Kuopion Energian fuusioimisesta, ei julkisuuteen, Kalevi  Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 3 lehteä.

31.01.1999  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, "Puuttuuko Kuopion Energian arvosta miljardi markkaa?".

06.02.1999  Muistio, ”Taulukkotietoa Espoon Sähköstä ja Kuopion Energiasta”, TV 4:n ”Palaneen Käry” ohjelmaa (18.2.1999) varten, Kalevi Kauhanen, 2 lehteä.

07.02.1999  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Pekka Rantala, "Onko Kuopiossa tarpeen purkaa aiesopimusta?".

09.02.1999  Muistio, "Taskutietoa Kuopion Energiasta ja Espoon Sähköstä", TV 4:n ”Palaneen Käry” ohjelmaa (18.2.1999) varten, Kalevi Kauhanen, 3 lehteä. 

11.02.1999  Muistio, "Mittaritietoa Kuopion Energiasta ja Espoon Sähköstä", TV 4:n ”Palaneen käry” ohjelmaa (18.2.1999) varten, Kalevi Kauhanen, 3 lehteä.

17.02.1999  Muistio, "Kysymyksiä Kuopion Energian ja Espoon Sähkön fuusioimisesta", TV 4:n ”Palaneen Käry” ohjelmaa (18.2.1999) varten, Kalevi Kauhanen, 3 lehteä.

22.02.1999  Muistio, valitusasiakirjojen pyytäminen / lähettäminen Kuopion  lääninoikeudesta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ennen 11.1.1999  valitusten vireille tuloa (liitteeksi Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja  Oikeuskanslerille 24.2.1998 lähetettyä selvityspyyntöä / kantelua  varten), ks. 02.04.1998 ja 24.02.1999, Kalevi Kauhanen ja Kalle Keinänen, 2 lehteä.

24.02.1999  Selvityspyyntö / kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle, ks. 02.04.1998 ja 11.01.1999, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 2 lehteä ja  liitteissä (2 kpl) 3 lehteä.

24.02.1999  Selvityspyyntö / kantelu Oikeuskanslerille, ks. 02.04.1998 ja 11.01.1999, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 2 lehteä ja liitteissä (2 kpl) 3 lehteä.

26.02.1999  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, "Vieläkö energialla uunotetaan?".

02.03.1999  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen "Maakunnan edun ja energian puolustajat".

02.03.1999  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalle Keinänen, "Jo riittää työn ja pääoman vienti".

04.03.1999  Lehtikirjoitus, mielipide/vastine, Kalevi Kauhanen, "Suliko Kantasen hatusta  jäät?", (SS ei julkaissut tätä kirjoitusta).

09.03.1999  Täydennys muutoksenhakuun Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ks. 11.01.1999, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 2 lehteä ja  liitteissä (5 kpl) 12 lehteä.

09.03.1999  Rahoitustarkastukseen lisätietoja, ks. 02.04.1998, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 2 lehteä ja liitteissä (2 kpl) 6 lehteä.

09.03.1999  Tiedustelu Helsingin Pörssiin Espoon Sähkö Oyj:n  osakkeiden noteerauksesta, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 1 lehti.

25.03.1999  Vastaselitys kaupunginhallituksen selitykseen Korkeimpaan hallinto- oikeuteen, ks. 11.01.1999, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka  Rantala, 7 lehteä ja liitteissä (3 kpl) 9 lehteä.

28.03.1999  Muistio Kuopion Energian toimitusjohtajan vs. lausunnosta, ei julkisuuteen, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 14 lehteä ja liitteissä (2  kpl) 6 lehteä.

06.04.1999  Lisävastaselitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ks. 11.01.1999, Kalevi  Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 7 lehteä ja liitteissä (5 kpl) 17 lehteä.  

08.04.1999  Uutinen ja uutisen oikaisu Helsingin Sanomiin, Pekka Rantala, 2 lehteä  liitteissä (4 kpl) 8 lehteä.

18.04.1999  Näkemys Kuopion kaupunginvaltuustolle käsiteltäessä 19.4.1999 Kuopion  Energian ja Espoon Sähkö Oyj:n liiketoimintojen yhdistämisestä luopumista,  ks. 02.04.1998, asianajaja Pauli Markkanen, 2 lehteä.

27.04.1999  Täydennys lisävastaselitykseen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ks. 11.01.1999, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 6 lehteä ja liitteissä (10 kpl) 48 lehteä.

16.05.1999  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, Kalevi Kauhanen, ”Miksi Savon Voiman voitot Dallasin pohatoille?”.

26.07.1999  Lisätäydennys muutoksenhakuun Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ks. 11.01.1999, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 3 lehteä ja liitteessä (1 kpl) 18 lehteä.

08.09.1999  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, Kalevi Kauhanen, "Häkämiestä tarvitaan Kuopiossa".

04.10.1999  Toinen lisätäydennys muutoksenhakuun Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ks. 11.01.1999, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 5 lehteä ja liitteessä (1 kpl) 23 lehteä.

20.10.1999  Lehtikirjoitus SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, "Palkittiinko energialla seikkailu?".

03.12.1999  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, "Markkinavoimat jakavat kansan kahtia".

07.12.1999 Muistio, "Kuopion Energia ja Voimarengas-yhtiö", Kuopion kaupunginvaltuutetuille ja vaikuttajille, Kalevi Kauhanen, 8 lehteä.

16.12.1999  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, Kalevi Kauhanen, "Miksi energialla uunottaminen ei lopu?".

21.12.1999  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Pekka Rantala, "Ikiliikkuja on keksitty Kuopiossa?".

02.01.2000  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, "Kauhanen vastaa Martikalle".

07.01.2000  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalle Keinänen, "Verot kansan verta juovat".

17.01.2000 Kirje kaikille Kuopion kaupunginvaltuutetuille, Kalevi Kauhanen, Kalle  Keinänen ja Pekka Rantala, 1 lehti; kirjeen liitteenä Kalevi Kauhasen muistio 07.12.1999 ”Kuopion Energia ja Voimarengas-yhtiö”, jossa 8 lehteä.

22.01.2000  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, "Miksi Voimarengas-puuhista vaietaan?".

07.02.2000  Kolmas lisätäydennys muutoksenhakuun Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ks. 11.01.1999, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 4 lehteä ja liitteissä (7 kpl) 98 lehteä.

09.02.2000  Lehtikirjoitus SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, "Oikaisuna valtuustossa sanailtuun".

17.02.2000  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, "Vastaan Pekka Kantaselle".

28.02.2000  Neljäs lisätäydennys muutoksenhakuun Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ks. 11.01.1999, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 4  lehteä ja liitteissä (8 kpl) 53 lehteä.

07.03.2000  Ehdotus toimenpiteistä Kuopion Keskustan kunnallisjärjestölle /  valtuustoryhmälle Kuopion kaupunginhallituksen johtosäännön, Kuopion  energiatoimen johtosäännön ja Kuopion kaupungin energialaitoksen  investointirahaston säännön muuttamiseksi, Kalevi Kauhanen ja Teuvo Tirkkonen / Puijonlaakson Keskustaklubi, 3 lehteä ja liitteissä (4 kpl) 8 lehteä.

16.03.2000  Muistio, "Numerotietoa Kuopion Energiasta", Kalevi Kauhanen, 2 lehteä.

20.03.2000  Muistio, "Kuopion Energiaan ja sen toimintaan liittyvää tietoa", Kalevi Kauhanen, 9 lehteä.

23.03.2000  Lehtikirjoitus SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, "Energia-hankkeen kaatuminen pohjautui niukkoihin tietoihin".

28.03.2000  Laskelma energia-hankkeen vaikutuksesta Kuopion talouteen, jos Kuopion Energia olisi ”lahjoitettu” Espoon Sähkö Oyj:lle, Kalevi Kauhanen, 1 lehti.

29.03.2000  Lehtikirjoitus, Viikkosavo / Kuopiosta nähtynä, Kalle Keinänen, "Onko Kuopio tuuliajolla?".

10.04.2000  Kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle Korkeimman hallinto-oikeuden 17.3.2000 nro 574  päätöksestä, jolla KHO oli hylännyt 11.01.1999 tehdyt  muutoksenhaut Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 § 19 / Kuopion  Energian myyntipäätöksen kumoamiseksi, ks. 02.04.1998, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 7 lehteä ja liitteissä (26 kpl)  547 lehteä.

02.09.2000  Valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle Korkeimman hallinto-oikeuden 17.3.2000 nro 574 päätöksestä, jolla KHO oli hylännyt 11.01.1999  tehdyt muutoksenhaut Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998 § 19 /  Kuopion Energian myyntipäätöksen kumoamiseksi, ks. 02.04.1998, Kalevi  Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 7 lehteä ja liitteissä (26 kpl)  547 lehteä.

02.09.2000  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, Kalevi Kauhanen, "Kuopion kaatopaikan yhtiöittäminen olisi lyhytnäköistä politiikkaa".

19.09.2000  Kuntalaisen valtuustoaloite Kuopion kaupunginvaltuustolle, Kuopion kaupunginhallituksen johtosäännön, Kuopion energialaitoksen  investointirahaston säännön ja Kuopion energiatoimen johtosäännön  tarkistamiseksi ja muuttamiseksi, ks. 07.03.2000, Kalevi Kauhanen ja  Teuvo Tirkkonen / Puijonlaakson Keskustaklubi, 3 lehteä .

24.09.2000  Tiedote lehdistölle ja radiolle, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 2 lehteä ja liitteessä (1 kpl) 7 lehteä.

02.10.2000  Selvitys Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle, joka liittyy aiemmin (02.09.2000) Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle tehtyyn valitukseen, ks. 02.04.1998, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 5 lehteä.

14.10.2000  Tiedote lehdistölle ja radiolle, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 1 lehti ja liitteessä (1 kpl) 5 lehteä.

30.10.2000  Valtuustoaloite Kuopion kaupunginvaltuustolle Kuopion kaupunginhallituksen  johtosäännön, Kuopion energialaitoksen investointirahaston säännön ja  Kuopion energiatoimen johtosäännön tarkistamiseksi ja muuttamiseksi, ks. 07.03.2000 ja 19.09.2000, Kalle Keinänen, 3 lehteä.

12.11.2000  Muodollinen valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle Korkeimman hallinto-oikeuden17.3.2000 nro 574 päätöksestä, jolla KHO oli hylännyt 11.01.1999 tehdyt muutoksenhaut Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998  § 19 / Kuopion Energian myyntipäätöksen kumoamiseksi, ks. 02.04.1998, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 27 lehteä ja liitteissä  (36 kpl) 591 lehteä. 

01.12.2000  Lehtikirjoitus, SS, puheenvuoro, Kalevi Kauhanen, "Energiameklareista  pysyttävä erossa!"

09.12.2000  Kirje Kuopion kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginjohtaja Kari Häkämiehelle, jossa toivottiin kielteistä päätöstä Energiameklarit Oy:öön liittymisestä, Kalevi Kauhanen ja Pekka Dementjeff, 1 lehti ja liitteissä (4 kpl)  19 lehteä.

15.12.2000  Ennakkoilmoitus muutoksenhausta Kuopion kaupunginhallitukselle, jos  kaupunginhallitus päättää delegoida toimivallan Kuopion Energian  johtokunnalle liittää Kuopion kaupunki Energiameklarit Oy:n osakkaaksi,  ks. 09.12.2000, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 1 lehti  ja liitteessä (1 kpl) 1 lehti.

17.12.2000  Avoin kirje Kuopion Energian johtokunnan jäsenille ja varajäsenille sekä kaupunginjohtaja Kari Häkämiehelle, jossa tuotiin esille jo silloin tiedossa ollut Energiameklarit Oy:n huono taloudellinen asema ja heikot  tulevaisuuden näkymät sekä pyydettiin etteivät päättäjät liittäisi Kuopion kaupunkia Energiameklarit Oy:n osakkaaksi, ks. 09.12.2000, Kalevi  Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 5 lehteä ja liitteissä (3 kpl) 4  lehteä.

29.12.2000  Oikaisuvaatimus/muutoksenhaku Kuopion hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen 11.12.2000 § 793 päätöksestä, jolla kaupunginhallitus päätti äänin 8-3 oikeuttaa Kuopion Energian johtokunnan liittämään Kuopion  kaupungin Energiameklarit Oy:n osakkaaksi, ks. 17.12.2000, Kalevi  Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 10 lehteä ja liitteissä (2 kpl) 21 lehteä.

29.12.2000  Kirje (liitteenä em. oikaisuvaatimus/muutoksenhaku 29.12.2000) Kuopion  kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginjohtaja Kari Häkämiehelle, jossa  tuotiin esiin mm. Energiameklarit Oy:n huono taloudellinen asema, heikot tulevaisuuden näkymät ja kielteinen kanta Energiameklarit Oy:n osakkaaksi  liittymiselle, ks. 17.12.2000, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 1 lehti ja liitteessä (1 kpl) 10 lehteä.

02.01.2001  Kirje (liitteinä em. oikaisuvaatimus/muutoksenhaku 29.12.2000 ja em. kirje 17.12.2000 Kuopion Energian johtokunnan jäsenille) Kuopion  kaupunginhallitukselle, ks. 29.12.2000, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja  Pekka Rantala, 1 lehti ja liitteissä (2 kpl) 19 lehteä.

04.01.2001  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Pekka Rantala, "Miksi kuopiolainen omistus ja osaaminen ei kelpaa päättäjillemme?"

13.01.2001  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Pekka Rantala, ”Partaselle ja Martikalle Energiameklareista”.

17.01.2001  Ehdotus valtuustossa, Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksen esityslistan 22.01.2001 § 8:aan / valtuustoaloite ja kuntalaisen aloite Kuopion kaupungin  kaupunginhallituksen johtosäännön, Kuopion energiatoimen johtosäännön ja  Kuopion kaupungin energialaitoksen investointirahaston säännön  muuttamisesta, ks. 07.03.2000 ja 19.19.2000, Kalevi Kauhanen, 2 lehteä.

29.01.2001  Lehtikirjoitus, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Selvitykset, meklarit ja kuopiolaisten edunvastainen toiminta”. (Savon Sanomat ja Viikkosavo ei julkaissut tätä kirjoitusta).

14.02.2001  Lehtikirjoitus, Viikkosavo, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Johtosääntöjen muutosehdotukset ja äänestykset valtuustossa”. (Savon Sanomat ei  julkaissut tätä kirjoitusta).

08.03.2001  Numerotietoa (päivitys) Kuopion Energiasta, Kalevi Kauhanen, 2 lehteä.

09.03.2001  Muistio, ”Kuopion Energiaan ja sen toimintaan liittyvää tietoa”, Kalevi  Kauhanen, 11 lehteä.

09.03.2001  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Pekka Rantala, ”Kuntaomaisuuden saalistajat liikkeellä!”.

12.03 2001  Muistio, Kalevi Kauhanen, ”Energian tuotannon ja jakelun huoltovarmuus poikkeusoloissa”, 2 lehteä.

02.04.2001  Muutoksenhaku Kuopion hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen 5.3.2001 § 214 päätöksen kumoamiseksi, jolla kaupunginhallitus oli hylännyt  29.12.2000 tehdyn oikaisuvaatimus/muutoksenhaun kaupunginhallituksen 11.12.2000 § 793 päätöksestä, ks. 29.12.2000, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 16 lehteä ja liitteissä (25 kpl) 141 lehteä.

02.04.2001  Tiedote Kuopion kaupunginvaltuutetuille ja tiedotusvälineille, jossa tiedotettiin 02.04.2001 tehdystä muutoksenhausta Kuopion hallinto- oikeuteen, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 1 lehti ja  liitteessä (1 kpl) 16 lehteä.

10.04.2001  Saatelehti rehtori Petteri Paroselle Kuopion Energian esittelyaineistoon, Kalevi Kauhanen ja Kalle Keinänen, 1 lehti.

01.05.2001  Tiedustelu valituksen käsittelyn edistymisestä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle, Kalevi Kauhanen, 1 lehti.

16.5.2001  Vastine kaupunginhallituksen antamaan lausuntoon Kuopion hallinto-oikeuteen, ks. 02.04.2001, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka  Rantala, 2 lehteä.

24.05.2001  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Kuopion pysyttävä erossa Voimatelistä”.          

09.10.2001  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Saalistajat jahtaavat  energiayhtiöitä”. 

20.11.2001  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Energiapolitiikkaa Kuopiossa”.

13.12.2001  Lehtikirjoitus, Kuntalehti, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Kuopion Energian yhtiöittäminen kuntalaisten edun vastaista”.

31.12.2001  Kiitoskirje Kuopion kaupunginvaltuutetuille, Kalevi Kauhanen, 1 lehti ja  liitteissä (3 kpl) 3 lehteä.

01.01.2002  Kiitoskirje Savon Sanomille, Kalevi Kauhanen, 1 lehti ja liitteissä (3 kpl) 3 lehteä.

20.01.2002  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Velkarahojen järveen upottamisesta luovuttava”.

03.05.2002  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Kuopion talous  säästökuurille”.

09.05.2002  Lehtikirjoitus, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Tarvitsemme lisää ydinvoimaa”, Iisalmen Sanomat,10.5.2002/Keskisuomalainen, 14.5.2002/Kauppalehti,16.5.2002/Suomenmaa sekä 19.05.2002/Savon Sanomat otsikolla ”On  parempi tuottaa kuin ostaa ydinvoimaa”.

18.05.2002  Muistio, Kalevi Kauhanen, ”Tarjoukset Savon Voimasta ja Kuopion Energiasta”, 1 lehti.

02.07.2002  Numerotietoa Kuopion Energiasta (päivitys), Kalevi Kauhanen, 2 lehteä.

18.07.2002  Lehtikirjoitus, Savon Sanomat, 19.7.2002/Iisalmen Sanomat,  25.7.2002/Warkauden Lehti,28.7.2002/Keskisuomalainen ja  29.8.2002/Kuntalehti, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Savon Voiman osakkeet ostettava takaisin”.

06.08.2002  Muutoksenhaku Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion  kaupunginhallituksen (11.12.2000 § 793) 5.3.2001 § 214 päätöksen  kumoamiseksi, jolla kaupunginhallitus päätti liittää Kuopion kaupungin  Energiameklarit Oy:n osakkaaksi, ks. 02.04.2001, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 13 lehteä ja liitteissä (13 kpl) 211 lehteä.

06.08.2002  Tiedote tiedotusvälineiden edustajille muutoksenhausta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja Energiameklarit Oy:n konkurssi alttiista tilasta, ks. 06.08.2002, Kalevi Kauhanen,Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 1 lehti  ja liitteessä (1 kpl) 6 lehteä.

06.08.2002  Tiedote Kuopion kaupunginvaltuutetuille ja muille päättäjille (06.08.2002) muutoksenhausta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ks. 06.08.2002, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 3 lehteä ja liitteessä (1 kpl) 6 lehteä.

14.07.2002   Lehtikirjoitus, Savon Sanomat, 19.7.2002/Iisalmen Sanomat, 14.8.2002/Kuntalahti, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Savon Voiman osakkeet  ostettava takaisin”.

19.08.2002  Valtuustoaloite Kuopion kaupunginhallituksen 5.3.2001 § 214 (11.12.2000 §  793) päätöksen purkamiseksi, jolla kaupunginhallitus oikeutti Kuopion  Energian johtokunnan liittämään Kuopion Energiameklarit Oy:n osakkaaksi,  ks. 01.12.2000 -  02.01.2001, Kalevi Kauhanen, 2 lehteä ja liitteessä (1 kpl) 1 lehti.

03.10.2002  Vastaselitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen 10.09.2002 antamaan lausuntoon, joka koski 06.08.2002 tehtyä  muutoksenhakua, ks. 06.08.2002, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja  Pekka Rantala, 8 lehteä ja liitteissä (8 kpl) 17 lehteä.

10.11.2002  Lehtikirjoitus, mielipide, SS, Kalevi Kauhanen, ”Energiameklareiden osakkaaksi liittävä päätös purettava”.

25.11.2002  Valtuustoaloite Kuopion kaupungin tuottamiseen soveltuvan omaisuuden paremman hyödyntämisen selvittämiseksi, Kalevi Kauhanen, 1 lehti.

08.12.2002  Lehtikirjoitus, mielipide, SS, Kalevi Kauhanen, ”Tuottava omaisuus  tavoitteeksi”.

23.12.2002   Muutoksenhaku Kuopion hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginvaltuuston  25.11.2002 / 86 § päätöksen kumoamiseksi asiassa, joka koski 19.08.2002  tehtyä valtuustoaloitetta Kuopion kaupunginhallituksen päätöksen  purkamiseksi, jota käsiteltäessä valtuuston puheenjohtaja päätti (keskeytti)  asian käsittelyn, katsoen päätösvallan kuuluvan kaupunginhallitukselle,  vaikka valtuutetun tekemää purkamisehdotusta oli kahdessa  puheenvuorossa kannatettu, ks. kirjoitukset ja kirjelmät 01.12.2000 -  02.01.2001 ja 19.08.2002, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka  Rantala, 12 lehteä ja liitteissä (8 kpl) 48 lehteä.

01.01.2003  Tiedote tiedotusvälineille, ks. 23.12.2002, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 1 lehti ja liitteissä (2 kpl) 18 lehteä.

17.03.2003  Vastine Kuopion kaupunginhallituksen antamaan lausuntoon Korkeimpaan  hallinto-oikeuteen, ks. 23.12.2002, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja  Pekka Rantala, 2 lehteä.

31.05.2003  Lehtikirjoitus, mielipide, SS, Pekka Rantala, ”Uunin myyjät asialla?”.

02.06.2003  Lehtikirjoitus, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Kuopion on pysyttävä erossa Atrosta”, (SS ei julkaissut tätä kirjoitusta).

06.08.2003 Numerotietoa Kuopion Energiasta (päivitys), Kalevi Kauhanen, 4 lehteä.

13.12.2003  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Vaajasalon silta  ykköskohteeksi”.

07.02.2004  Lehtikirjoitus, Kuopion Kaupunkilehti, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Kuka myisi sähköjohtonsa pörssiyhtiölle?”

06.05.2004  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Pekka Rantala, ”Mikä on Kuopion Energian  omistajastrategia?”

07.07.2004  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Näpit irti Kuopion Vedestä”.

11.08.2004  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Kaatopaikan yhtiöittäminen  oli kuopiolaisten edunvastaista politiikkaa”.

04.09.2004  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Pekka Rantala, ”Kuopion yhtiöittämisvimma jatkuu?”

28.09.2004  Vastaus Kuopion hallinto-oikeuden lähetteeseen, jossa kyseenalaistettiin muutoksenhakumme oikeudellisuus, ks. 23.12.2002, Kalevi Kauhanen,  Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 2 lehteä. Sanottu vastaus lähetetty  tiedoksi Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Oikeuskanslerille, 2 lehteä liitteissä (2 kpl) 21 lehteä.

02.10.2004  Tiedustelu / kysely Kuopion Energian toimitusjohtaja Esa Lindholmille, Kuopion Energian osallistumisesta Jyväskylän Energia Oy:n käynnistämään lauhdevoilaitosprojektiin, Kalevi Kauhanen, 1 lehti ja liitteissä (2 kpl) 2  lehteä.

17.10.2004   Ehdotus / pyyntö kaikkien puolueiden eduskuntaryhmille hallituksen esityksen 127/2004 tarkistamiseksi ja muuttamiseksi, joka koski  sähkömarkkinalain muuttamista. Kyseisessä hallituksen esityksessä esitettiin  sähkönsiirron eriyttämistä yli 18000 asiakkaan yrityksille, vaikka EU:n  direktiivi 2003/54/EY vaati vain yli 100000 asiakkaan yrityksiltä eriyttämistä.  Suomen hallitus esitti siis 5,56 kertaa tiukempaa menettelyä oman kansansa  yrityksille/kansalaisille, Kalevi Kauhanen, 2 lehteä.

09.11.2004  Muistio kansanedustajille, ”Huomioita Euroopan parlamentin ja neuvoston antamasta direktiivistä 2003/54/EY”, jossa oli mm. tuotu esiin hallituksen ko. direktiiviä kovemmat esitykset, ”miksi meillä vedetään asiat ja pykälät  kireämmiksi kuin mitä EU vaatii, miksi pitää aina olla EU:n mallioppilas”, ks. 17.10.2004, Kalevi Kauhanen, 2 lehteä.

10.11.2004  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Jyväskylän voimalaitoshankkeista eroon”.

10.11.2004  Kysely Suomen Kuntatarkastus Oy:n (Kuopion) tilintarkastaja Kari  Janhoselle, ”Kysely Kuopion Energian osallistumisesta  lauhdevoimaprojektiin”, ks. 02.10.2004, Kalevi Kauhanen, 3 lehteä ja  liitteissä (5 kpl) yhteensä 14 lehteä.

16.11.2004  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Kauhanen tutkii ennen kuin  hutkii”.

16.11.2004  Muistio kansanedustajille, ”Sähkönsiirron eriyttäminen”, jossa oli vielä  tähdennetty ja ihmetelty hallituksen yli 5 kertaa tiukempaa linjaa kuin mitä  EU vaati, ks. 17.10.2004 ja 09.11.2004, Kalevi Kauhanen, 1 lehti.

29.12.2004  Selitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen valituksesta, jossa kaupunginhallitus valitti Kuopion hallinto-oikeuden  päätöksestä jolla hallinto-oikeus oli kumonnut Kuopion kaupunginvaltuuston  päätöksen 25.11.2002 / 86 §, ks. 23.12.2002, Kalevi Kauhanen, Kalle  Keinänen ja Pekka Rantala, 2 lehteä ja liitteessä (1 kpl) 3 lehteä.                                                

11.03.2005  Lehtikirjoitus, Uutis-Kukko ja !6.03 Viikkosavo, mielipide, Kalevi  Kauhanen, ”Heuru oli myymässä ja yhtiöittämässä Kuopion Energiaa”. 

01.04.2005  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Pekka Rantala, ”Kuopiolle uusi suunta”.

01.04.2005  Numerotietoa Kuopion Energiasta (päivitys), Kalevi Kauhanen, 4 lehteä.

09.04.2005  Lehtikirjoitus, SS ja 07.04 Iisalmen Sanomat, mielipide, Kalevi  Kauhanen, ”Kuopion Energia on pidettävä Atrosta erillään”.

15.05.2005  Muistio / Kuopion Energiasta, Atrosta, fuusiosta ja yhtiöittämisestä, Kalevi Kauhanen, 5 lehteä.

01.06.2005  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Pekka Rantala, ”Kuopion Energian kaappausyritys”.

07.06.2005  Lehtikirjoitus, SS ja 07.06 Viikkosavo sekä 03.06 Iisalmen Sanomat, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Neuvottelut sähköfuusiosta lopetettava”.

21.06.2005  Lehtikirjoitus, SS ja 29.6 Viikkosavo, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Kuopion Energia myytiin Espoon Sähkölle”.

04.09.2005  Lehtikirjoitus, SS ja 07.09 Viikkosavo, mielipide, Pekka Rantala, ”Kuopion  Energian johtosääntö uudistettava”.

05.10.2005  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Pekka Rantala, ”Yhtiöittämiselläkö ”Savon  Fortum”?”.

22.10.2005  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Jatkaako Pulkkinen puheenjohtajana?”.

27.10.2005  Muistio / Energian hinnoista ja optioista, Kalevi Kauhanen, 1 lehti.

30.10.2005  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Pekka Rantala, ”Yhtiöittämisellä ei ole kiire”.

14.12.2005  Lehtikirjoitus, Viikkosavo ja 21.12 Iisalmen Sanomat, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Energian monopoleilla voi rahastaa”.

28.12.2005  Lehtikirjoitus, Viikkosavo, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Kenen nilkkaan veijari kalahtaaa?”

24.01.2006  Kirje / pyyntö Kuopion kaupunginvaltuutetuille, jossa on selvitetty miksi Kuopion Energiaa ei pidä yhtiöittää, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja  Pekka Rantala, 2 lehteä ja liitteinä 1) Muistio 15.05.2005, liitteenä 2) Muistio  27.10.2005 ja liitteenä 3) Numerotietoa Kuopion Energiasta 01.04.2005  (liitteissä yht. 10 lehteä).

28.02.2006   Selvityspyyntö Kuopion kaupungin tarkastustoimiston sisäiselle tarkastajalle Kuopion Energian vuosina 2001 - 2005 maksamista asiantuntijapalkkioista,  jotka yhteensä olleet n. 3,9 miljoonaa euroa, Kalevi Kauhanen ja Kalle  Keinänen, 1 lehti.

08.03.2006  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Pekka Rantala, ”Asumiskustannusten nousu  estettävä”.

08.03.2006  Lehtikirjoitus, SS ja 8.3 Viikkosavo, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Mihin  Paronen esityksellään tähtää?”.

03.05.2006  Numerotietoa Kuopion Energiasta (päivitys), Kalevi Kauhanen, 4 lehteä.

08.05.2006  Muutoksenhaku Kuopion hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginvaltuuston päätökseen 03.04.2006 / 36 § / Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleen järjestely, jolla se oikeutti Kuopion kaupunginhallituksen valmistelemaan asiaa ja tekemään tarvittavat päätökset Kuopion Energian sähköverkkotoiminnan eriyttämiseksi ilman minkäänlaisia vertailulaskelmia  sekä hinta- ja tuottovertailuja muihin sähköverkkoliiketoimintojen  eriyttämismalleihin, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 11 lehteä ja liitteissä (9 kpl) 112 lehteä.

15.05.2006  Valtuustoaloite Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleen järjestelystä, Kalevi Kauhanen, 2 lehteä.

07.08.2006  Vastine Kuopion hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen antamaan lausuntoon, joka koski  08.05.2006 tehtyä muutoksenhakua, Kalevi  Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 3 lehteä ja liitteessä (1 kpl) 3  lehteä.

13.09.2006  Kirje Kuopion kaupunginjohtajalle ja valtuutetuille (valtuutetuille sähköpostilla) Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleen järjestelystä, Kalevi Kauhanen, 1 lehti ja liitteessä 2 lehteä.

21.10.2006  Lehtikirjoitus, SS ja Viikkosavo, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Aloitteet  Energiasta jätetty selvittämättä”.

23.10.2006  Valtuustoaloite Kuopion Energian liiketoimintojen järjestelystä, Kalevi  Kauhanen, 1 lehti.

29.10.2006  Kirje Kuopion kaupunginhallituksen jäsenille ja kaikille valtuutetuille sähköpostilla Kuopion Energian liiketoimintojen eriyttämisestä, Kalevi Kauhanen, 1 lehti.

20.12.2006  Muutoksenhaku Kuopion hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginvaltuuston  päätöksestä 20.11.2006 / 112 §, joka koski Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleenjärjestelyä, jonka valtuusto joutui tekemään erittäin  puutteellisiksi ja harhauttaviksi katsottavilla tiedoilla, Kalevi Kauhanen, Kalle  Keinänen ja Pekka Rantala, 12 lehteä ja liitteissä (2 kpl) 24 lehteä.

27.12.2006  Muutoksenhaku Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion hallinto-oikeuden päätöksestä 746/2/29.11.2006, jolla se hylkäsi 08.05.2006 tehdyn  muutoksenhaun Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksestä / 3.4.2006 / 36 §, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 4 lehteä liitteissä (14  kpl) 149 lehteä.

20.02.2007  Vastine Kuopion hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen antamaan lausuntoon 15.01.2006 / 41 §, joka koski 08.05.2006 tehtyä  muutoksenhakua, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 2  lehteä.

29.03.2007  Vastaselitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen 26.02.2007 / 166 § antamaan lausuntoon, joka koski 27.12.2006 tehtyä  muutoksenhakua, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 2  lehteä.

22.04.2007  Numerotietoa Kuopion Energiasta (päivitys), Kalevi Kauhanen, 6 lehteä.

09.07.2007  Muutoksenhaku Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion hallinto-oikeuden  päätöksestä 30.05.2007 / 272/2, jolla se hylkäsi muutoksenhaun 20.12.2006,  joka oli tehty Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksestä 20.11.2006 / 112 §, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 4 lehteä ja liitteissä (4  kpl) 43 lehteä.

19.09.2007  Vastaselitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen 20.08.2007 / 481 § antamaan selitykseen, joka koski 09.07.2007 tehtyä  muutoksenhakua, Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 3 lehteä ja liitteenä 10 kpl lehtileikkeleitä / Savon Sanomat.

23.09.2007  Lehtikirjoitus, SS, mielipide, Kalevi Kauhanen, ”Kuopion Vesi on säilytettävä omana liikelaitoksena”.

23.10.2007  Selvityspyyntö Kuopion kaupungin tarkastustoimiston sisäiselle tarkastajalle Kuopion Veden vuosina 2004 – 2007 maksamista asiantuntijapalkkioista, Kalevi Kauhanen ja Kalle Keinänen, 1 lehti.                                                                                                                                                                                                                                 14.11.2007  Lehtikirjoitus, SS ja 29.11 Kuopion Kaupunkilehti, mielipide, Kalevi  Kauhanen, ”Energia, vesi ja monopoli”.

29.01.2008  Lisävastaselitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen 20.08.2007 / 482 § antamaan selitykseen, joka koski  09.07.2007 tehtyä muutoksenhakua, ks. 09.07.2007, Kalevi Kauhanen,  Kalle Keinänen ja Pekka Rantala, 4 lehteä ja liitteissä (4 kpl) 4 lehteä.

Tarkastuslautakunnalle ja/tai tilintarkastajalle osoitetut kirjeet / Kalle Keinänen:

Kirje 03.12.1998, 3 lehteä.
Kirje 25.01.1999, 2 lehteä.
Kirje 06.02.1999, 4 lehteä.
Kirje 14.02.1999, 2 lehteä.
Kirje 15.05.1999, 3 lehteä.
Kirje 28.03.2001, 3 lehteä.
Kirje 20.08.2002, 2 lehteä.
Kirje 08.03.2004, 5 lehteä.
Kirje 20.09.2004, 2 lehteä.
Kirje 26.03.2005, 3 lehteä.
Kirje 31.03.2005, 2 lehteä.

Em. kirjelmiä ja kirjoituksia on yhteensä 219 kpl, joissa yhteensä 626 lehteä.
Liitteitä em. kirjelmissä on yhteensä 384 kpl, joissa yhteensä n. 4169 lehteä.

Edellä mainitut tarkastuslautakunnalle ja/tai tilintarkastajalle Kalle Keinäsen nimissä osoitetetut ja lähetetyt kirjeet on laatinut Pekka Rantala.

 

LUETTELO NIIDEN KIRJELMIEN LAATIJOISTA JA LEHTIKIRJOITUSTEN KIRJOITTAJISTA, JOTKA EIVÄT KÄY SELVILLE EM. LUETTELOSTA LIHAVOIDULLA TEKSTILLÄ KIRJOITETTUNA:

- 14.04.1998   Kalle Keinäsen muutoksenhaun laati Olavi Snellman, saatuaan kopiot Kalevi Kauhasen (02.04.1998) ja Pekka Rantalan (07.04.1998) laatimista muutoksenhauista.

- 27.04.1998  Toimenpidekiellonhaun, Kauhanen, Keinänen ja Rantala, laati Olavi Snellman.

- 28.04.1998  Täytäntöönpanokiellonhaun, Kauhanen, Keinänen, Rantala, laati Olavi Snellman.

- 05.05.1998  Täytäntöönpanokiellon kiirehtiminen, Kauhanen, Keinänen ja Rantala, laati Olavi Snellman.

- 03.06.1998  Kalle Keinäsen lehtikirjoituksen kirjoitti Pekka Rantala.

- 12.06.1998  Kalle Keinäsen selityksen laati Olavi Snellman. 

- 11.09.1998  Kalle Keinäsen lehtikirjoituksen kirjoitti Pekka Rantala.

- 11.01.1999  Kalle Keinäsen muutoksenhaun laati Olavi Snellman, saatuaan kopion Kalevi Kauhasen (11.01.1999) laatimasta muutoksenhausta.

- 24.02.1999  Selvityspyynnöt / kantelut Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Oikeuskanslerille, Kauhanen, Keinänen ja Rantala, laati Olavi Snellman.

- 02.03.1999  Kalle Keinäsen lehtikirjoituksen kirjoitti Pekka Rantala.  

- 07.01.2000  Kalle Keinäsen lehtikirjoituksen kirjoitti Pekka Rantala.

- 29.03.2000  Kalle Keinäsen lehtikirjoituksen kirjoitti Pekka Rantala.

- 30.10.2000  Kalle Keinäsen valtuustoaloitteeseen tarvittavat muutostyöt teki / laati Pekka Dementjeff, saatuaan kopion Kalevi Kauhasen (19.09.2000) laatimasta kuntalaisen valtuustoaloitteesta. 

- 09.12.2000  Kirjeen Kuopion kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginjohtaja Kari Häkämiehelle kirjoitti Pekka Rantala.

- Kaikki Kalle Keinäsen nimissä Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnalle ja/tai tilintarkastajille osoitetut kirjeet on laatinut / kirjoittanut Pekka Rantala.

 

JATKOA LUETTELOON 29.01.2008

Tarkastuslautakunnalle ja/tai tilintarkastajalle osoitetut kirjeet / Kalle Keinänen:

Kirje 20.11.2007, Kysymyksiä Kuopion Energiasta, 1 lehti.
Kirje 06.03.2010, Kysymyksiä tarkastuslautakunnan jäsenenä Kuopion Energia liikelaitoksena, 4 lehteä.
Kirje 15.03.2010, Kysymyksiä tarkastuslautakunnan jäsenenä Kuopion Energia Oy:stä, 5 lehteä.
Kirje 07.03.2011, Kysymyksiä tarkastuslautakunnan jäsenenä tarkastuslautakunnan kokouksessa 8.3.2011 Kuopion Energia liikelaitoksesta, 2 lehteä.
Kirje 14.03.2011, Kysymyksiä tarkastuslautakunnan jäsenenä Kuopion Energia Oy:stä, 6 lehteä.

Kaikki edellä luetellut kirjeet, jotka Kalle Keinänen on omalla nimellään tarkastuslautakunnassa tuonut esiin, on laatinut Pekka Rantala.

Lopuksi vielä todettakoon, että kaikki Kalle Keinäsen lehtikirjoitukset sekä Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnalle ja/tai tilintarkastajille osoitetut kirjeet v. 1998 - 2015 on laatinut Pekka Rantala, eli Kalle Keinänen ei ole itse laatinut ja/tai kirjoittanut yhtään tässä luettelossa mainittua kirjelmää eikä lehtikirjoitusta.

 
Kuopio 28.12.2015

  Kalevi Kauhanen
  Kapteeni evp.