Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Mielipiteeni ja toimintani periaatteet

 • Kuopion Energia ja Kuopion Vesi on säilytettävä kunnallisina liikelaitoksina Kuopion / kuopiolaisten omistuksessa. Valtuuston päätös 20.11.2006 / 112 § Kuopion Energian sähkönsiirron ja sähkön myynnin eriyttämiseksi, "sotkuiseksi" osakeyhtiöksi, oli käsittämätön virhe.
 • Vielä suurempi virhe oli Kuopion kaupunginvaltuuston 10.11.2014 § 100 / Energiatoimintojen yhtiöittäminen kokonaan, sillä liikelaitoksena Kuopion Energia oli kaupungin omaan organisaatioon kuuluva julkishallinnollinen yksikkö, mutta yhtiönä Kuopion Energia Oy on tavallaan poissa kaupungin hallinnasta ja valvonnasta, eli kunnasta erillinen yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Yhtiötä ei koske mm. julkisuuslaki ja valitussäännökset, joten "kuntalaisten valitusoikeus kaikkosi ja lakkasi". Tein valtuksen 3.12.2014 sanotusta valtuuton päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja kun valitukseni oli hylätty, niin tein 10.8.2016 siitä valituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
 • Erittäin suuri virhe oli myös Kuopion kaupunginvaltuuston 5.9.2016 ns. Finnpulp-päätös, eli rakentaa maailman suurin sellutehdas keskelle Kuopiota Sorsasalon saareen - saastuttamaan Suomen suurinta vesistöä. Tein sanotusta päätöksestä valituksen 11.10.2016 Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja hylkäävän päätöksen saatuani valituksen 18.4.2017 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
 • Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä, jolla he olivat antaneet ympäristöluvan Finnpulp Oy:lle rakentaa biotuotetehdas Sorsasaloon, tein valituksen 24.4.2017 Vaasan hallinto-oikeuteen.
 • Kuopion kaupungin raskasta ja kömpelöä organisaatiota on uudistettava. Turhat ja/tai osaamattomat johtajat on poistettava. Sama koskee myös muita työntekijöitä.
 • Nykyisin konsulteilla teetettävän työn tekijöiksi, jotka maksavat kaupungille jopa miljoonia vuosittain ja joiden palkkaamisesta virkamies voi päättää, on rekrytoitava ammattitaitoisia, rehellisiä ja lahjomattomia henkilöitä.
 • Kaupungin virkaan tai tehtävään valittaessa on henkilökohtainen pätevyys, koulutus ja ammattitaito asetettava etusijalle. Poliittisin perustein tehtävistä valinnoista on luovuttava.
 • Kaupunginjohtajan alaisina toimivia kaupungintyöntekijöitä ei saisi valita kaupunginhallitukseen eikä lautakuntien (vastaavien) puheenjohtajiksi.
 • Kuopion on luovuttava turhista velkarahoilla tehtävistä investoinneista. Tarpeettoman kerskarakentamisen sijaan rahaa suunnattava korjausrakentamiseen, jota on laiminlyöty yli 20 vuotta.
 • Mm. hengenvaarallisten "homekoulujen ym. rakennusten rakentaminen on saatava kuriin ja valvontaan!"! Rakennusurakoitsijan kanssa tehtävään sopiimukseen on kirjattava, että urakoitsija korjaa kaikki mm. ilmenevät homevauriot ja vastaa kaikista siihen kuuluvista ja liittyvistä kuluista, eli maksaa kaikki niistä aiheutuvat korjauskulut ns. ikuisesti.
 • Veroja enemmän suurituloisille ja rikkaille.
 • Lasten hoitoon, kasvatukseen, koulutukseen ja oppilaiden terveydenhoitoon panostettava nykyistä enemmän.
 • Ammattikoulu on saatava pakolliseksi kaikille niille - jotka eivät jostakin syystä pääse ja/tai halua opiskella yliopistossa. 
 • Kaikille suomalaisille nuorille on saatava ns. ilmainen opiskelu ja vierasmaalaisten opiskelu maksulliseksi.
 • Sosiaali- ja terveystoimen toimintoja tehostettava. Sairaista ja vanhuksista huolehdittava nykyistä paremmin. Amerikkalaiseen malliin tähtäävä yksityistäminen, etenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa, on hylättävä.
 • Työllisyyden turvaamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen tähtäävää elinkeinojen kehittämistä on määrätietoisesti jatkettava ja tuettava.
 • Sotainvalidien ja veteraanien elinolosuhteita ja eläketurvaa parannettava. Eläkeläisiltä leikatut etuudet palautettava.
 • Valtion tuottavan omaisuuden myynti lopetettava. Valtion monopoleita, eli kansallisomaisuutta "lahjanomaisesti" myyneet päättäjät on asetettava vastuuseen.ja maksamaan aiheuttamansa valtavat tappiot!
 • Suomen liittyminen 1995 Euroopan Unioniin (EU) ja 1999 EMU:uun (Euro) ovat ilmeisesti suurinmat virheet valtakunnan historiassa. EU:sta ja Eurosta pitäisi erota nopeasti.
 • Käynnistettävä uudet tehokkaammat aluepoliittiset toimet valtakunnan pitämiseksi asuttuna reunoja myöten. Ongelmia aiheuttava väestön pakkautuminen ruuhka-Suomeen pysäytettävä.
 • Valtakunnan energian tuotannon ja jakelun huoltovarmuus turvattava. Energia ja vesi on pidettävä kokonaan oman yhteiskunnan, valtion ja kuntien omistuksessa.
 • Tähdättävä omavaraiseen energian tuotantoon, lisäämällä yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotantoon perustuvaa hajautettua energian tuotantoa maakuntia työllistävillä kotimaisilla polttoaineilla.
 • Sähkön tuotannossa on oltava niin omavarainen, että kovimmilla pakkasillakin sitä riittää yli oman tarpeen, eli jopa myytäväksi valtakunnan rajojen ulkopuolelle.
 • Energiayhtiöitä ja niiden sähköverkkoja ei saa antaa ulkomaalaisten pörssiyhtiöiden omistukseen.
 • Turvattava puhdas peruselintarvikkeiden omavarainen elintarviketuotantoketju ja huoltovarmuus.
 • Yritysten toimintaedellytyksiä parannettava ja lisättävä Kuopion vetovoimaisuutta yritysystävällisenä kaupunkina.Toimia ns. tuotannollisen teollisuuden hankkimiseksi / työpaikkojen lisäämiseksi on tehostettava.
 • Asevelvollisuuteen perustuva alueellinen maanpuolustus on säilytettävä. Puolustuskyvyn uskottavuutta tehostettava. Maamiinoista luopuminen ja reserviarmeijamme pienentäminen 230000 mieheen olivat suuria virheitä, suorastaan ns. iljettävän häpeällisiä.
 • Euroopan Unioniin (EU) ja Euroon liittyminen olivat erittäin suuria virheitä - "suurinta huijausta".
 • Kansallisomaisuuden lahjanomainen luovuttaminen ulkomaalaisille, kaksoiskansallisuuden myöntäminen maahanmuuttajille sekä maan myyminen ulkomaalaisille - ovat osoituksena suurimpien päättäjien epäisänmaallisuudesta ja/tai vähäisestä älystä ja/tai optio- ja rötöskultuurista!.
 • Eroon EU:sta ja eurosta!
 • Harmaatalous ja veronkierto saatava kuriin.
 • "Islamin uskoiset ja mutakuonot poistettava maastamme"!
 • Syrjäytyminen ja kansan kahtiajako pysäytettävä.
 • Eläkeläisten lyöminen ja eläkkeiden ns. taitettu indeksi (Eduskunnan päätös 10.3.2006) poistettava ja taitetun indeksin puolesta äänestäneet kansanedustajat on saatava maksamaan eläkeläisille aiheuttamansa kovat tappiot.  
 • Tehokkaampia toimenpiteitä nuorten ja pitkäaikaisten työttömien määrän vähentämiseksi ja työstä vieraantuneiden työelämään palauttamiseksi.
 • Ammattijärjestöt otettava mukaan tehokkaammin yhteiskunnalliseen toimintaan.
 • Kovemmat tuomiot talousrikoksista sekä törkeistä väkivalta- ja huumausainerikoksista.
 • Rikosten uhreille taattava parempi oikeusturva.
 • Tiukempi linja turvapaikka- ja pakolaispolitiikassa. "Mamut pitäisi poistaa Suomesta ja rajat kiinni"?
 • Puuhata edelleenkin vielä teknillistä tiedekuntaa Kuopioon sekä "Vaajasalon ns. vedenalaista siltaa"
 • Rakennettava Puijolle - "Suomen korkeimmalle ja parhainmalle mäelle - suuri näköala hotelli", mäen alle mm. uimala ja pitkät hiihtoladut, golfaajille annettava gofkenttä sekä Antikkalan laskettelurinnettä laajennettava ja kehitettävä ja siellä olevet sienet vietävä kaatopaikalle.
 • Kehitettäessä Kuopiota monipuoliseksi kasvukeskukseksi on muistettava ihmisläheisyys, eli heikointakaan suomalaista ei saa jättää, vaan hänelle on saatava apua kaikilta tarvittavilta tahoilta!