Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Mihin Paronen esityksellään tähtää? (SS 08.03.2006)

Mihin Paronen esityksellään tähtää? (08.03.2006)

Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen on esittänyt kaupunginhallitukselle Kuopion Energian laajaa yhtiöittämistä. Tajunnan ahtauden syventämiseksi on ilmeisesti konsultilla teetetty esityksen mukainen malli. Osakeyhtiöön siirtyisi kaukolämmön sekä sähkön tuotanto ja myynti. Liikelaitokseen jäisi vain sähkön siirto. Pelin jännittävyyden lisäämiseksi nyt kuitenkin vielä tutkaillaan kaupunginhallituksen nimeämän energiatyöryhmän sekavaa ehdotusta liiketoimintojen eriyttämiseksi.

Toimiessaan liikelaitoksena Kuopion Energia on tehnyt suhteellisesti mitaten parhainta tulosta Suomen kaikista energialaitoksista ja -yhtiöistä valtakunnan edullisimpiin kuuluvilla energian hinnoilla. Nettotulosprosentti vuosina 1996-2004 on ollut keskimäärin huikea 24 %.  Miksi siis pitäisi hypätä parhaiten toimivasta, tutusta ja turvallisesta liikelaitoksesta osakeyhtiöön - mustaan aukkoon, kuopiolaisten edunvastaisesti? Osakeyhtiössä Kuopion Energia joutuisi mm. yhteisöveron piiriin, jolloin kaupungille tulevan veronpalauksen jälkeenkin maksettavaa veroa jäisi n. 20 %.

Kuopion Energian yhtiöittämistä puuhanneet pelimiehet ovat hokeneet, että osakeyhtiö on todettu parhaaksi toimintamuodoksi liiketoiminnalle. Osakeyhtiön paremmuudesta ei kuitenkaan kukaan uskottelijoista ole osoittanut parempaa näyttöä eikä laskelmaa. Sopii kysyä - miksi? Sen sijaan liikelaitoksen yhtiöittäminen on yleensä ensimmäinen askel sen yksityistämiseen ja myymiseen. Yhtiötä ei koske mm. julkisuuslaki eikä valitussäännökset. Ennen pitkää yhtiö liukuu pois päättäjien käsistä - se elää kuin valtio valtiossa.

Yleensä konsulttien myötävaikutuksella johtavat virkamiehet ovat uunottaneet monissa kaupungeissa lyhytnäköiset päättäjät yhtiöittämään ja/tai myymään kaupungille suurinta tuloa tuottavan energialaitoksen. Näin myös Kuopiossa 9.3.1998 - kaupassa, joka onneksi peruttiin. Päällimmäisenä höynäytyksissä on kuitenkin nähty olleen vain yhtiön tulevan johdon ja/tai puuhamiesten etu, joissa kaupungin ja kaupunkilaisten etu on tietoisesti unohdettu. Arvatenkin mukavien päättäjien voitelu on voinut olla myös mukana?

Kenen etu nyt on kyseessä? Tähtääkö kaupunginjohtaja jatkossa eräänlaisiin Kuopion Energian fuusiojärjestelyihin ja/tai osakkeiden myyntiin? Muistettakoon, että verot, konsulttipalkkiot, optiot, velat, investoinnit ynnä muut maksut maksaa aina energiankuluttaja. Jos tuloutus kaupungille aiottaisiin pitää samansuuruisena kuin aiemminkin, olisi yhtiöitettäessä vääjäämättä edessä tuntuva energian hintojen ja kunnallisveron korotus.

Perustettavan osakeyhtiön tase muodostettaisiin valtaosin kaupungin lainalla, josta kaupungille maksettaisiin tuloutusta korkoina, eli keinoteltaisiin kiertämällä veronmaksua vähintäänkin kyseenalaisella ja arveluttavalla tavalla.  Moinen meno loppuu ennen pitkää, sillä velanmaksun jälkeen viimeistään alkaa myös todellinen veron maksaminen. Kun sitten ylivelkainen yhtiö käy investoimaan uusiin voimaloihin, niin rahoitusongelma on valmis. Silloin on helppoa käydä perustelemaan osakkeiden myyntiä kaupungin yhä pohjattomamman rahapussin täyttämiseksi.

Energian tuotanto ja jakelu on koko yhteiskunnan kannalta ylivoimaisesti tärkein teknillinen toiminta. Tärkeimpiä monopoleja - energiaa ja vettä, ei saa antaa saalistajien ja keinottelijoiden käsiin. Niissä on nähtävä periaatteessa satoja vuosia eteenpäin. Laaja yhtiöittäminen lisää riskiä osakkeiden myyntiin, sillä kaikista suojatoimista huolimatta betonointi voidaan purkaa. 

Kuopiolaisten etu on parhaiten turvattavissa niin, että monopolit - kaukolämpö ja sähkönsiirto - jäävät liikelaitokseen ja ainoastaan sähkön tuotanto ja myynti eriytetään yhtiöön - ellei parempaa eriyttämismuotoa voida käyttää. Vaihtoehtona, että sähkönsiirto eriytetään ja kaikki muu liiketoiminta jäisi liikelaitokseen. Kummassakin vaihtoehdossa perustettava yhtiö toimisi liikelaitoksen tytäryhtiönä. 

Eriyttäminen osuuskunnaksi on mm. vielä selvittämättä. Mitään kiirettä eriyttämiseen ei ole. Päätöksen siitä voi tehdä vasta syksyllä. 

KALEVI KAUHANEN
Kaupunginvaltuutettu                                                                                                                                                             Kuopio