Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Miksi Voimarengas-puuhista vaietaan? (SS 22.01.2000)

Miksi Voimarengas-puuhista vaietaan? (22.01.2000)

Kuopion kaupunginjohtajan vs. Jukka Pulkkinen ei ole vieläkään ilmaissut, kuka antoi luvan tai käski neuvotella Kuopiolle erittäin epäedulliseen Voimarenkaaseen liittymisestä? "Kaupunkienergiaa ryhdyttiin perustamaan Kuopion aloitteesta", lausui Espoon kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen Helsingin Sanomissa 30.3.1999. Niinpä aloitteen Voimarengas puuhailuun arvellaan nytkin lähteneen Kuopiosta tammikuussa 1999.

Myöskään minkäänlaista laskelmaa Kuopiolle Voimarenkaasta arvioimieni tappioiden kumoamiseksi, joiden 16.12.1999 katsoin Energia-Ekonon selvityksen perusteella olevan n. 85-70 % vuosittain vuoden 1997 tulokseen verraten, ei Jukka Pulkkinen tai Kuopion Energian toimitusjohtaja Raimo Martikka ole vieläkään esittänyt.
Onko nyt pyydetty kaupungin suunnittelutoimistosta selvitystä kannattavuudesta liittyä Voimarengas-yhtiöön?

Fuusioseikkailussahan Espoon Sähkön kanssa se silloiselta kaupunginjohtaja Kauko Heurulta jäi pyytämättä.
Jos joku sanoo, että Kuopion Energian yhdistäminen Voimarengas-yhtiöön on Kuopion ja
kuopiolaisten edunmukaista varsinkin pitkällä aikavälillä, niin hän ei joko ymmärrä tai ei jostakin syystä halua ymmärtää.

Mikäli Suomen 500 suurimman yrityksen vuoden 1998 paremmuutta mitattaisiin nettotulos %:lla sellaisista yrityksistä, jotka tuottavat raaka-aineesta myymäänsä hyödykettä, niin 28,5 %:aan Kuopion Energian sijaluku olisi 1. eli paras kaikista. (Talouselämä 20/99)

Jos osakkaiksi kaavailluista suhteellisesti parhainta tulosta tekevä Kuopion Energia yhdistetään Voimarenkaaseen: lisätään samalla veroja 29 %, lisätään yksi jakeluporras sähkön myyntiketjuun ja Kuopion Energian tuloksella nostetaan Voimarenkaan rapakuntoisten osakkaiden tulosta. Kuitenkin puolestapuhujat ovat jatkuvasti antaneet ymmärtää, että Kuopion Energian yhdistäminen Voimarengas-yhtiöön alentaisi kuopiolaisten kuluttajien energian hintoja sekä suurentaisi Kuopion saamaa tuloutusta vähentämättä KE:n henkilöstöä. 

Kun vielä otetaan huomioon, että Voimarengas-yhtiön oletetuista voitoista jaetaan yleensä vain puolet osinkoina osakkeiden omistajille, niin ilman todella rajuja kuopiolaisten energian hinnan korotuksia tuloutus Kuopiolle ei suurene. Ne Voimarenkaan puuhaajat jotka muuta väittävät, pyydän julkiseen keskustelutilaisuuteen.

Kulutuksen kasvaessa, tuotantoa leikattaessa (mm. ydinvoimaloita suljetaan) ja varsinkin sähkömarkkinoiden avauduttua Eurooppaan eli v. 2002 jälkeen, odotetaan sijoitetun pääoman tuoton kasvavan voimakkaasti, jatkossa jopa lähes kaksinkertaiseksi.

Tämän vuoksi käydään sähköyhtiöiden omistuksesta nykyisin kovaa kamppailua ja päättäjiä houkutellaan myymään tuottavat ja riskittömät sähkö- ja lämpöverkot saalistajille.
Mutta silloinkin, vaikka muualla Suomessa energian hinnat olisivat kohonneet Keski-Euroopan tasalle, voidaan kuopiolaisten sähkön ja lämmön hinta pitää edullisena, jos Kuopion Energia on kaikilta toiminnoiltaan Kuopion omistuksessa.

Kuopion Energian säilyttäminen yhtenäisenä liikelaitoksessa kokonaan Kuopion hallinnassa, on kuopiolaisten sekä myös maakunnan kannalta edullisinta, varminta ja turvallisinta toimintaa sekä nyt että varsinkin pitkällä tähtäyksellä. Ja lisäksi päättäjille: Muutamien virkamiesten Kuopion edunvastainen puuhastelu pitäisi saada loppumaan.

KALEVI KAUHANEN                                                                                                                                                           Kapteeni evp.                                                                                                                                                                                    Kuopio