Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Muistio / kysymyksiä Keskustan kansanedustajille 2003/54/EY direktiivistä 09.11.2004

Kalevi Kauhanen                                                                                       Muistio
Taivaanpankontie 1 C 34
70200 Kuopio
(017) 282 8844 ja 041 436 8398
kalevi.kauhanen@dnainternet.net
www.kalevikauhanen.net                                                                        09.11.2004

 


Viitteet:

1. EU:n direktiivi 2003/54/EY
2. Hallituksen esitys HE 127/2004
3. Kalevi Kauhasen kirje kaikkien puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajille /  Ehdotus hallituksen esitys 127/2004 tarkistamiseksi ja muuttamiseksi / 17.10.2004 .

HUOMIOITA EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ANTAMASTA DIREKTIIVISTÄ 2003/54/EY

1.  Direktiivin 2 artiklassa on määritelmät siitä mitä kullakin sanonnalla tarkoitetaan.

Kohdassa 21) on määritelty mitä ”vertikaalisesti integroituneella” yrityksellä tarkoitetaan.
Kyseessä voidaan katsoa olevan lähinnä sellainen yritys (yksinkertaistettu näkemys), joka myy lauhdevoimalassa tuottamaansa sähköä ja harjoittaa myös sähkönsiirtoa, mutta ei tuota eikä myy kaukolämpöä. Esim. yrityksellä on vaan ydinvoimala.

Kohdassa 23) on määritelty mitä ”horisontaalisesti integroituneella” yrityksellä  tarkoitetaan.
Kyseessä voidaan katsoa olevan lähinnä sellainen yritys (yksinkertaistettu  näkemys), joka myy vastapainevoimalassa tuottamaansa sähköä, harjoittaa  sähkönsiirtoa ja harjoittaa ”lisäksi jotain muuta sähköön liittymätöntä toimintaa” eli  tuottaa ja myy kaukolämpöä. Esim. Kuopion Energia, jonka tuloksesta noin ½  tulee kaukolämmöllä (vuosina 1996-2003 keskimäärin n. 51 %).
Sanotun kohdan mukaan voidaan katsoa, että sähköverkkoliiketoimintojen tai  sähkötuotanto- ja sähkönmyyntitoimintojen eriyttäminen ei koskisi Kuopion Energian kaltaisia liikelaitoksia tai yhtiöitä.
 
2. Direktiivin 10 artiklassa on säännöt siirtoverkonhaltijoiden eriyttämisestä ja 15 artiklassa on säännöt jakeluverkonhaltijoiden eriyttämisestä.
Eriyttämisvelvoite koskee vertikaalisesti integroituneita yrityksiä. Kummassakaan artiklassa ei puhuta oikeushenkilöstä ja niissä ei vaadita yhtiöittämään eriytettäessä yrityksen sähköverkkoliiketoimintaa sekä  sähköntuotanto- ja myyntitoimintoja.                                                                                                                                   Sanottujen artiklojen estämättä oikeudellinen eriyttäminen voidaan suorittaa perustamalla toinen liikelaitos, joka toimii eri johtokunnan tai lautakunnan alaisena. Kaksi erillistä liikelaitosta on katsottava täyttävän sekä oikeudellisesti että toiminnallisesti direktiivin velvoitteen. Huomattava on, että horisontaalisesti integroituneita yrityksiä eriyttäminen ei näyttäisi koskevan lainkaan.

3. Vaikka niitä kuntia kohtaan tunnetaan suurta kateutta, jotka ovat viisaasti  säilyttäneet energialaitoksensa liikelaitoksina kunnan hallussa ja valvonnassa, niin  kuntia ei saa pakottaa yhtiöittämään edes osaa liikelaitoksestaan, koska direktiivi  ei sitä vaadi.
Jos sähkömarkkinalain muuttamisessa pääasiallisena tarkoituksena on  yhdenmukaistaa liikelaitosten ja yhtiöiden verotuksellinen kohtelu, niin  muutettakoon lakia niin, että myös liikelaitokset velvoitetaan maksamaan veroa.

4. Eriyttämiseen pitäisi lähteä ensisijaisesti direktiivissä asetetun 100000 asiakkaan kynnysrajan mukaan ja niin, että omistaja saa valita eriyttämiseksi myös toisen  liikelaitoksen.

5. Miksi meillä aina vedetään asiat ja pykälät kireämmiksi kuin olisi tarvetta?                                                                        Miksi aina pitää olla EU:n mallioppilas?


Kapteeni evp.         Kalevi Kauhanen