Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Muutoksenhaku 08.05.2006 Kuopion hallinto-oikuteen

Kalevi Kauhanen                                                       MUUTOKSENHAKU
Kuopio                                                                          08.05.2006

 

Kuopion hallinto-oikeus
KUOPIO

 

MUUTOKSENHAKU KUOPION KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSEEN                                                  

Tyytymättömänä Kuopion kaupunginvaltuuston päätökseen 03.04.2006 / 36 § / Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleen järjestely, jolla se oikeutti Kuopion kaupunginhallituksen valmistelemaan asiaa ja tekemään tarvittavat päätökset Kuopion Energian sähköverkkotoiminnan eriyttämiseksi ilman minkäänlaisia   vertailulaskelmia sekä hinta- ja tuottovertailuja muihin sähköverkkoliiketoimintojen eriyttämismalleihin, esitämme muutoksen saamiseksi sanottuun päätökseen kunnioittavasti seuraavaa:

1. Kuopion Energiaan liittyvää perustietoa

Ylivoimaisesti tärkein teknillinen toiminta sekä koko valtakunnan että kuopiolaisten kannalta on energian tuotanto ja jakelu.
  
Turvatakseen keskitetysti talojensa lämmön ja tarvitsemansa sähkön riskittömän ja edullisen saamisen, kuopiolaiset ovat perustaneet   ja kustantaneet Kuopion Energian, jonka ns. vastapainetekniikkaan  perustuvien voimaloiden kokonaishyötysuhde raakaenergiasta on n.  85 %. Vastaavasti lauhdutusvoimaloissa, jotka tuottavat pelkästään sähköä, kokonaishyötysuhde on vain n. 38 %. 

Sanottuun erittäin tehokkaaseen ja edulliseen sekä lämmön että sähkön yhteistuotantoon perustuvassa tuotannossa käytännöllisesti katsoen omavarainen Kuopion Energia, jolla lyhyistä                 energiansiirtoverkoista johtuen on pienet energiansiirtokustannukset, on tuotannon omavaraisuutta ja tuloksentekokykyä suhteellisesti mitaten ilmeisesti paras Suomen energiayrityksistä ja -laitoksista. Toimiessaan liikelaitoksena Kuopion Energia on tehnyt suhteellisesti mitaten nähtävästi parhainta tulosta kaikista Suomen     energialaitoksista ja -yhtiöistä valtakunnan edullisimpiin kuuluvilla energian hinnoilla.  
Kuopion Energian nettotulosprosentti vuosina 1996-2004 on ollut keskimäärin huikea 24 %.
  
Kuopion Energian merkitys sekä taloudellinen vaikutus Kuopiolle ja kuopiolaisille on suuri ja varsinkin jatkossa vielä nykyisestään entistä   enemmän voimistuu. Kuopion Energian rahoitustulos vuosina 1992-  2004 on ollut noin 144,6 miljoonaa euroa eli n. 11,12 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän lisäksi kaupunki on käyttänyt    rahoitukseensa Kuopion Energian investointirahastosta n. 21,4 miljoonaa euroa. Ilman Kuopion Energian tuloutusta Kuopioveroprosentti olisi ollut noin 1,0 - 1,5 prosenttia korkeampi.

Erityisesti on huomattava, että Kuopion Energian päätuote on  kaukolämpö, johon noin 90 % Kuopion kiinteistöistä on sopimusteitse sidottu, eli n. 4100 kiinteistöä ja n. 81000 kuopiolaista on kaukolämmön piirissä. Ns. monopoliasemassa olevien  kaukolämmön ja sähkön siirron osuus vuosien 1996-2004 nettotuloksesta on ollut keskimäärin n. 80 %, josta kaukolämmön osuus n. 55 % ja sähkön siirron n. 25 %.

Kun sähkömarkkinat avautuivat, ovat suuret energiayhtiöt pyrkineet saamaan haltuunsa hyvin tuottavia energialaitoksia ja -yhtiöitä.
Kauppaa on edeltänyt yleensä jonkun konsulttiyrityksen tai muun   vastaavan tilaustyönä tekemä selvitys, jossa suositellaan tai    ehdotetaan kyseisen yrityksen tai kunnallisen liikelaitoksen myyntiä   tai aluksi sen yhtiöittämistä ja/tai liiketoimintojen pilkkomista.
  Mallia yhtiöittämiseen on haettu väittämällä, että kun sielläkin on   yhtiöitetty, niin kyllä meidänkin energialaitos on yhtiöitettävä ja/tai   yksityistettävä. Päällimmäisenä on kuitenkin nähty olleen vain yhtiön   tulevan johdon ja/tai esittelijöiden etu, jossa kaupungin ja    kaupunkilaisten etu oli unohdettu.
 
Konsultointipalkkioiden ja/tai muiden vastaavien palkkioiden arvellaan olevan vähintään 3-5 % kauppahinnasta, jos kauppa toteutuu. Kauppahinnan ollessa esim. 300 milj. euroa, olisi palkkio siis noin 9-15 milj. euroa. Mitkä tahot sanottuja palkkioita olisivat mahdollisesti saaneet tai saisivat, ei ole meidän eikä ilmeisesti monenkaan kuntalaisen tiedossa.

Jos Kuopion Energiasta tehdään yhtiö, on se tavallaan poissa kaupungin hallinnasta ja valvonnasta, sillä liikelaitoksena se on   kaupungin omaan organisaatioon kuuluva julkishallinnollinen yksikkö, mutta yhtiönä kunnasta erillinen yksityisoikeudellinen   oikeushenkilö. Yhtiötä ei koske mm. julkisuuslaki ja valitussäännökset, joten esim. kuntalaisen valitusoikeus lakkaisi.
Jos Kuopion Energia olisi yhtiöitetty 1991 esityksen mukaisesti, niin turhaa veroa olisi maksettu jo noin 40 miljoonaa euroa.
   
Kaappaamisessa ensimmäinen askel on liikelaitoksen yhtiöittäminen ja/tai pilkkominen. Koska Kuopion Energia tekee erittäin loistavaa tulosta, varmasti ja riskittömästi, on se erittäin houkutteleva kohde kaapattavaksi. 

2. ”Kaappaus- ja/tai pilkkomisyritykset” lyhyesti

2.1 Kuopion Energian yhtiöittämistä koskevat ehdotukset / yritykset vuosina 1991, 1994 ja 1995.
                     
2.2 Kuopion Energian myyminen lahjan luontoiseksi luovutukseksi katsottavalla tavalla Espoon Sähkö Oyj:lle / Kuopion    kaupunginvaltuuston päätös 9.3.1998 / 19 §. Sanotun kaupan / päätöksen valtuusto sittemmin purki 19.4.1999 / 34 §.

2.3 Puuhailu Kuopion Energian liittämiseksi Voimarengas Oy:öön  vuonna 1999 - 2000.

2.4 Puuhailu Kuopion Energian liittämiseksi Energiameklarit Oy:n  osakkaaksi vuonna 2000.

2.5 Puuhailu Kuopion Energian liittämiseksi Voimatel Oy:n osakkaaksi  vuonna 2001.

2.6 Yritys ostaa 45 % Savon Energiaholding Oy:n osakkeista, jotka  silloin omisti TXU, Kuopion Energian liittämiseksi Atro Oy:öön  vuonna 2003.

2.7 Puuhailu Kuopion Energian fuusioimiseksi Atro Oy:öön v. 2004 -  2005.

3. Lisäys kohtaan 2.2

Keskeisintä Kuopion Energian yhtiöittämiseen, pilkkomiseen ja/tai   myymiseen tähtäävissä valmisteluissa on ollut sen salaaminen   valtuutetuilta, kuten kohdassa 2.2 mainitun toiminnan aikana todettiin. Toiminta ei siis ole tältä osin n. kymmenen vuoden aikana muuttunut. Esimerkkinä, että kohdassa 2.7 mainituista    fuusioneuvotteluista, jotka oli aloitettu jo tammikuussa 2004, Kuopion kaupunginvaltuutetut ja Kuopion Energian johtokunnan jäsenet saivat tiedon vasta 15.03.2005 Savon Sanomien artikkelista.

Kuopion kaupunginvaltuusto harhautettiin 9.3.1998 / 19 § (äänin 51-  8) fuusioimaan / myymään Kuopion Energia lahjanluontoiseksi luovutukseksi katsottavalla tavalla pörssiyhtiö Espoon Sähkö Oyj:lle. Virkamiehistä kuopiolaisten edunvastaista myyntiä olivat    puuhaamassa, valmistelemassa ja/tai esittämässä silloinen    kaupunginjohtaja Kauko Heuru, nykyinen apulaiskaupunginjohtaja, Kuopion Energian johtokunnan puheenjohtaja Jukka Pulkkinen, silloinen Kuopion Energian toimitusjohtaja Raimo Martikka sekä Kuopion Energian johtoryhmä. Luottamushenkilöistä myyntiä innokkaasti puuhasivat ja/tai kannattivat Toivo Yläjärvi (kesk.), Rauno Airas (sd.), Hannu Isotalo (kok.) ja Pekka Kantanen (kok.).
Ks. LIITE Val 5.

Kun valtuutetut saivat sittemmin pääasiassa meiltä allekirjoittaneilta  valittajilta riittävästi oikeaa tietoa Kuopion Energiaa ja fuusiota  koskevista asioista, niin he totesivat, että myynti ei ole Kuopion  edun mukainen ja päättivät yksimielisesti 19.4.1999 / 34 § luopua  Kuopion Energian yhdistämisestä Espoon Sähkö Oyj:een.
Sanotun valtuuston myyntipäätöksen purkamisen mahdollisti vain ja  ainoastaan siitä Kalevi Kauhasen, Pekka Rantalan ja Kalle Keinäsen  tekemät valitukset, sillä ilman valituksia myyntipäätös olisi saanut  lainvoiman 16.04.1998, jonka jälkeen kaupan purkaminen olisi ollut  käytännöllisesti katsoen mahdoton. ”Kukapa luopuisi lahjoituksena  saamastaan monopolioikeudet omaavasta kultakaivoksesta?”
 
Jos myyntihanke olisi toteutunut, niin Kuopio olisi menettänyt   laskennallisesti n. 10 milj. euroa vuosittain (virkamiesten laskelman   mukaan jopa n. 11 milj. euroa) silloisilla energian hinnoilla.Todellisuudessa kuopiolaisten menetykset, pörssiyhtiön / saksalaisen E.ON yhtiön luonteen huomioiden, olisivat olleet lähes jopa kaksinkertaiset vuosittain eli tähän mennessä ilmeisesti noin 140 miljoonaa euroa. Fortumin tai Savon Voiman hinnoilla jopa 2,5 kertaa suuremmat.

Yksi esimerkki ”kuopiolaisten edunvalvonnasta”: Kuopion   Energian silloinen toimitusjohtaja Raimo Martikka vastusti ainakin   vielä joulukuussa 1994 voimakkaasti Kuopion Energian myyntiä. Tämä käy ilmi hänen 15.12.1994 kirjoituksestaan energialaitoksen lehdestä ”Pika Sähläys”. Kuitenkin ainakin jo vuodesta 1997 alkaen hän oli valmistelemassa ja/tai esittelemässä vähintäänkin innokkaasti Kuopion Energian myyntiä Espoon Sähkö Oyj:lle.
Mikä sai toimitusjohtaja Raimo Martikan muuttamaan mielensä? Miksi Raimo Martikka lähti tietoisesti mukaan näin voimakkaaseen kuopiolaisten edunvastaiseen toimintaan?
Ks. LIITE Val 6.

4. Toiminta pääpiirteittäin Kuopion Energian sähköverkkoliiketoiminnan eriyttämiseksi

4.1 Konsultin tekemät selvitykset

Kun 21.12.2004 muutettu sähkömarkkinalaki edellytti sähköverkkoliiketoimintojen eriyttämistä, oli Kuopion Energia teettänyt Pankkiiriliike Ice-Capital Oy:llä selvityksen kolmesta päävaihtoehdosta. Selvityksessä, joka oli valmistunut kesäkuussa   2005, oli tutkittu seuraavia vaihtoehtoja / malleja:  
1. Sähköverkkoliiketoiminnan yhtiöittäminen.
2. Sähkön myynnin ja tuotannon yhtiöittäminen.
3. Koko Kuopion Energian yhtiöittäminen siten, että sähkönsiirrosta muodostetaan oma osakeyhtiönsä.
 
Vaihtoehtojen / mallien vertailusta käy selkeästi ilmi, että mitä laajemmin yhtiöitetään, niin sitä epäedullisempaa se on Kuopion kaupunkilaisille. Selvitysten mukaan yhtiössä Kuopion kaupunkilaiset joutuisivat mm. maksamaan sähkönsiirrosta ja kaukolämmöstä noin 6 % korkeampia hintoja.
 
Mallin 3 osalta todettiin, että liiketoiminnoille on tulevaisuudessa helpompi etsiä kumppaneita tai tehdä muita yritysjärjestelyjä niiden ollessa osakeyhtiössä osakeyhtiölainsäädännön alaisuudessa. Sanotussa laajassa yhtiöittämisessä tuotiin siis esiin ”helpompi tapa käydä pilkkomaan ja/tai myymään energialaitosta”, mihin   ilmeisesti juuri todellisuudessa tähdätään.
 
Todellisuudessa 6 % korotus energian hinnoissa ei riittäisi kuin ehkä aluksi. Osakeyhtiössä Kuopion kaupunkilaiset joutuisivat ennen pitkää maksamaan huomattavasti korkeampia hintoja, jopa 15-30 %   korotus olisi mahdollinen. 
 
Myös Kuopion kaupungin teknillisten laitosten työntekijät KTV ry. 182, alan ammattilaiset, toteavat 31.10.2005 kirjeessään osakeyhtiöstä, että ”mikäli Kuopion Energian tuloutustaso kaupungille pidetään samantasoisena osakeyhtiössä, verrattuna liikelaitosmalliin, tulevat nämä kustannukset perittäväksi käyttäjiltä tuotteiden hinnoissa”. Ks. LIITE Val 3. 
 
Kuopiolaisten kannalta selkeimmin edullisimmiksi ja muutoinkin  parhaimmiksi nousivat malli 1 ja malli 2. Ks. LIITE Val 2.
 
Todettakoon vielä, että muutettu sähkömarkkinalaki ei vaadi kuin sähköverkkotoiminnan tai sähkön tuotannon ja sähkön myynnin   oikeudellista eriyttämistä, ei siis laajaa tai koko liikelaitoksen yhtiöittämistä, vaikka jotkut virkamiehet ja luottamushenkilöt ovatkin sitä puuhanneet juuri sähkömarkkinalain muutoksen varjolla.
On sanottu, että osakeyhtiö on sopivin, tarkoituksenmukaisin ja   todettu parhaaksi toimintamuodoksi liiketoiminnalle. Näin uskottelee   myös Kuopion omistajaohjausjohtaja Erkki Karvonen kirjeessään 12.9.2005 ja muistiossaan 19.9.2005 - virkamies, joka jostakin syystä on puuhannut voimakkaasti koko energialaitoksen    yhtiöittämistä. Ks. LIITTEET Val 1 ja 7.                                                                                                                                         Kuitenkaan minkäänlaista laskelmaa eikä näyttöä siitä, että osakeyhtiö toimisi energia-alalla paremmin kuin liikelaitos, ei kenelläkään ole ollut esittää. Sanotut lausumat ja uskottelut osakeyhtiön paremmuudesta liikelaitokseen verraten on katsottava tahalliseksi harhauttamiseksi, koska myös valtakunnallisesti katsoen juuri energialaitoksilla on parhaimmat näytöt mm. tuloksenteosta edullisimpiin kuuluvilla energian hinnoilla.
4.2 Sähköverkkoliiketoimintojen käsittely Kuopion Energian johtokunnassa

Käsiteltäessä kohdassa 4.1 sanottuja Kuopion Energian sähköverkkoliiketoiminnan eriyttämismalleja Kuopion Energian   johtokunnan kokouksessa 18.11.2005, oli johtokunnan puheenjohtaja, Kuopion apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen ehdottanut mallin 1 toteuttamisen esittämistä kaupunginhallitukselle,   mutta hänen esityksensä oli hävinnyt äänestyksessä 3-2 toimitusjohtaja Esa Lindholmin esitykselle, joka oli esittänyt mallia 3 eli koko Kuopion Energian yhtiöittämistä. Ks. LIITE Val 1.


4.3 Sähköverkkoliiketoimintojen käsittely Kuopion kaupunginhallituksessa

Sittemmin tammikuussa 2006 oli kohdassa 4.1 sanotulla Pankkiiriliike Ice-Capital Oy:llä teetetty lisäselvitys, eli niin sanottu ”malli 4”, jossa sähkön myynti ja tuotanto sekä kaukolämpö olisi   yhtiöitetty ja sähköverkkotoiminta olisi  jäänyt liikelaitokseen.
Myös tästä lisäselvityksestä ilmenee, että mitä laajemmin yhtiöitetään, niin sitä epäedullisempaa se on kuopiolaisille. Selvityksen mukaan Kuopion kaupunkilaiset joutuisivat maksamaan noin 6 % korkeampia hintoja kaukolämmöstään.                                                                                                                                                                    Myös mallista 4 todetaan, että sähkön myynnille, tuotannolle, kaukolämmölle ja datasähkölle on helpompi tulevaisuudessa etsiä kumppaneita tai tehdä muita yritysjärjestelyjä sen ollessa osakeyhtiössä osakeyhtiölainsäädännön alaisuudessa, eli ”käydä pilkkomaan ja/tai myymään energialaitosta”. Ks. LIITE Val 4.

Vaikka selvityksistä on todettavissa, että malli 4 on tehdyistä selvityksistä / malleista ilmeisesti toiseksi huonoin vaihtoehto, niin kaupunginjohtaja Petteri Paronen oli kuitenkin jostakin syystä esittänyt sitä 30.01. 2006 kaupunginhallitukselle.                                                                                                                                                       Tuolloin asia oli jäänyt pöydälle. 
 
Huomattakoon, että sanottua mallia 4 Kuopion Energian johtokunta ei ollut käsitellyt.
 
Seuraavan kerran asiaa käsiteltäessä kaupunginhallitus oli päättänyt 13.2.2006 asettaa työryhmän jonka tehtävänä oli: 1) Selvittää Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleenjärjestelyt sähkömarkkinalain sallimissa puitteissa ja 2) tehdä arvio eri vaihtoehdoista ja esittää ne valtuustoryhmille niin, että ratkaisu voidaan tuoda asianmukaisesti valmisteltuna kaupunginvaltuustoon 3.4.2006 pidettävään kokoukseen.      
Energiatyöryhmän kokoonpanoa tarkasteltaessa on katsottava, että siihen ei oltu nimetty ketään varsinaista energia-alan asiantuntijaa, ellei sellaisiksi voi katsoa Toivo Yläjärveä ja Rauno Airasta, jotka jostakin syystä olivat v. 1998 innokkaasti myymässä Kuopion   Energiaa. Ks. Kohta 3 ja LIITE Val 5.
Työryhmä ei kuitenkaan ollut tehnyt arviota eri vaihtoehdoista kuten tehtävä edellytti, vaan oli ehdottanut 23.2.2006, että
1) Kuopion Energian organisaatiota muutetaan siten, että sähköverkkotoiminta, kaukolämpöverkko ja kaukolämmön myynti jäävät kaupungin liikelaitokseksi ja muu liiketoiminta eli sähkön myynti, energian tuotanto sekä hallinto ja johto yhtiöitetään kaupungin kokonaan omistamaan osakeyhtiöön kuitenkin siten, että   liikelaitoksella tulee olla oma toimitusjohtaja, 2) kh:n (kaupunginhallitus) oikeutetaan valmistelemaan asiaa edellä 1 kohdassa  sanotun periaatteen mukaisesti ja tekemään tarvittavat päätökset kuitenkin siten, että varsinainen yhtiöittämistä   ja liiketoimintasiirtoa koskeva päätös, joka sisältää sopimukset henkilöstön ja omaisuuden siirrosta yhtiölle, tuodaan kv:n (kaupunginvaltuuston) päätettäväksi ja 3) … jne. (Ks. LIITE Val 1)
 
Myöskään tätä sanottua energiatyöryhmän esitystä Kuopion Energian johtokunta ei ole käsitellyt.

Sittemmin kaupunginhallituksen kokouksessa 13.3.2006 apulaiskaupunginjohtaja oli ehdottanut työryhmän ehdotuksen mukaista ns. laajan yhtiöittämisen hyväksymistä hieman täsmennettynä. Sanottu ehdotus oli tullut päätökseksi, kun jäsen Marja-Leena Puputin ehdotusta rinnakkaisvaihtoehdon selvittämisestä ei oltu kannatettu. Jäsen Marja-Leena Puputti oli jättänyt asiaan eriävän mielipiteen.
 
Etenkin johtavat energia-alan ammattilaiset sanovat, että jos tuotantokokonaisuudet hajautetaan, kuten kaukolämmön tuotanto, kaukolämpöverkko ja kaukolämmön myynti, niin niistä tulee niin huonosti toimivia, että sen jälkeen ilmeisesti kaikki toiminta on yhtiöitettävä.
 
Sanottu energiatyöryhmän / kaupunginhallituksen sekava esitys on katsottava tahalliseksi harhauttamiseksi, jonka todellinen tarkoitus lienee koko Kuopion Energian yhtiöittäminen, jolla puolestaan tähdättäneen jatkossa sen ”pilkkomiseen ja/tai myymiseen”. Ks. LIITE Val 1. 

4.4 Energiatyöryhmän esityksen käsittely ryhmässä

Erityisesti merkillepantavaa on, että liitteissä Val 2 ja Val 4 olevat sanotun pankkiiriliikkeen selvitykset ja muut § 36 koskevat asiakirjat jaettiin valtuutetuille vasta 23.03.2006 kaupunginvaltuuston kokouksen 3.4.2006 esityslistan mukana (liitteet 7, 8 ja 9).
Kuitenkin ryhmäpäätöksiä piti tehdä jo monta viikkoa aiemmin, vaikka minkäänlaisia laskelmia ja selvityksiä sanotuista malleista 1,  2, 3 ja 4 ei oltu vielä valtuutetuille jaettu/esitetty, ja energiatyöryhmän esittämästä mallista minkäänlaista selvitystä ja laskelmaa, tai vertailua muihin sanottuihin neljään malliin, ei oltu edes tehty.
 
Esim. Keskustan valtuustoryhmässä valtuutettujen kantaa tiukattiin jo 06.03.2006 ja ensimmäisen kerran jopa 27.2.2006, vaikka  pienintäkään laskelmaa laajan yhtiöittämisen tueksi puuhaajilla ei ollut esittää.
Painostus ”konsensuksen” ja energiatyöryhmän arvovallan nimissä  kävi 06.03.2006 Keskustan valtuutettujen ryhmäkokouksessa niin kiivaana, että puheenjohtajana toiminut Marja-Leena Puputti joutui lopettamaan kokouksen kesken asian käsittelyn, koska hän pelkäsi jo käsirysyä ”manipuloitujen konsensusmiesten” taholta.

4.5 Sähköverkkoliiketoiminnat Kuopion kaupunginvaltuustossa 03.04.2006 / 36 §

Kuten pöytäkirjasta käy ilmi, niin käsiteltäessä Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleenjärjestelyä kaupunginvaltuuston kokouksessa 03.04.2006 / 36 §, teki Varpu Puskala kannatetun ehdotuksen asian palauttamisesta lisävalmistelua varten ja Marja-  Leena Puputti kannatetun ehdotuksen rinnakkaisvaihtoehdon   selvittämiseksi kaupunginhallituksen ehdottamalle mallille.
Kumpikin ehdotus hävisi äänestyksessä, joten valtuusto hyväksyi äänin 47-12 kaupunginhallituksen ehdotuksen, vaikka minkäänlaista selvitystä, laskelmaa tai vertailua esityksen tueksi kaupunginhallituksella ei ollut vieläkään esittää.
Jo pelkästään kohdassa 4.1 sanottuihin malleihin 1 ja 2 nähden päätös oli Kuopion kaupunkilaisten edunvastainen. Etusijalla ei siis ollut Kuopion kaupunkilaisten edun mukainen toiminta, vaan jostakin syystä ”konsensushenki”.
 
Kuopiolaisten edunvalvontaa ajatellen olisi pitänyt selvittää esim. sellainen malli, jossa sähkön siirron myyntiä varten perustetaan erillinen yhtiö joka vuokraa sähköverkon Kuopion kaupungilta / energialaitokselta ja myy sitten sähkön siirtoa sähkön käyttäjille.
Nyt enemmistö valtuutetuista ei katsonut aiheelliseksi, jostakin syystä, toimia kuopiolaisten edunmukaisesti. Ks. LIITE Val 1.

Päätöksentekoa varten valtuutetut eivät ilmeisesti ennättäneet tutustua riittävästi sanotun konsultin tekemiin ja vasta 23.03.2006 jaettuihin selvityksiin tai monet saattoivat katsoa sen tarpeettomaksi, koska ilmeisesti monissa valtuustoryhmissä oli jo aiemmin vaadittu ja/tai painostettu ottamaan sitova kanta energiatyöryhmän esitykseen ”konsensuksen” nimissä.
 Niinpä esim. Keskustan 16 valtuutetusta vain 5 uskalsi äänestää energiatyöryhmän / kaupunginhallituksen esitystä vastaan. Sosiaalidemokraattien ryhmän 15 valtuutetusta vain yksi.
 
Esimerkki ”konsensuksesta”: Kokoomuksen valtuustoryhmällä oli jo helmikuussa 2006 selkeä kirjallisesti muotoiltu kanta siitä, että vain sähkön myynti ja sähkön tuotanto yhtiöitetään. Kuitenkin he   jostakin syystä peruivat päätöksensä ja äänestivät yksimielisesti   energiatyöryhmän ja kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti sekä samalla kantakuopiolaisten edunvastaisesti. Ks. LIITTEET  Val   8 ja Val 9.

Viitaten energiatyöryhmän / kaupunginhallituksen ehdotuksen kohtaan 2 (Ks. kohta 4.3), niin sanotun valtuuston päätöksen jälkeen ei enää selvitetä muita vaihtoehtoja / malleja Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleen järjestämiseksi ja tehdä vertailulaskelmia hinta- ja tuottovertailuja muihin malleihin. Siltä osin päätös on lopullinen, ellei valtuuston päätöstä peruta/muuteta tai kumota.

On katsottava, että kaupunginvaltuutettuja ja Kuopion kaupunkilaisia harhautettiin luomalla väärä kuva energiatyöryhmän / kaupunginhallituksen ehdotuksesta, että valtuusto voi vielä sanottua päätöstään perumatta päättää ”siitä parhaimmasta eriyttämismallista”. Ks. LIITTEET Val 1, 2, 3 ja 4.

5. Tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönti
 
Vaikka kyseessä on taloudelliselta vaikutukseltaan suuresta ja kauaskantoisesta, kaikkia kuopiolaisia koskevasta asiasta, niin Kuopion kaupunki ei ole tiedottanut asukkailleen Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleenjärjestelyn vaikutuksista kuten kuntalain
29 § edellyttää. Kuntalaisten tiedonsaanti muutoinkin on ollut niukkojen ja asian ratkaisun vaikutukseen nähden jälkijättöistä mitäänsanomattomien lehtiartikkeleiden varassa.

Kuopion kaupungin on katsottava laiminlyöneen tiedottamisvelvollisuutensa sanotussa Kuopion Energian    liiketoimintoja koskevassa asiassa.

6. Virheellisessä järjestyksessä syntynyt, puutteellinen päätöksenteon valmistelu ja lainvastainen päätös

Kuntalain 13 §:n mukaan valtuuston tulee mm.
päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista;
päättää talouden ja rahoituksen perusteista;
päättää kunnan liikelaitoksille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.
Kaupunginvaltuusto on siis ns. kuntalaisten vaikutusvaltaisin  edunvalvoja.
Itsestään selvänä asiana pidetään, että valtuusto toimii sekä yksityisen kuntalaisen että koko kaupungin parhaaksi, niin taloudellisten kuin muidenkin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Nyt näin ei voi nähdä tapahtuneen. On katsottava, että kaupunginvaltuutetut joutuivat tekemään sanotun 03.04.2006 / 36 § päätöksen enemmän uskottelun kuin tiedon pohjalta.
 
Päätös loukkaa sekä yksityistä että Kuopion kaupunkilaisten etua ja oikeutta. Päätöksenteon valmistelu on katsottava virheelliseksi, puutteelliseksi sekä tahallisesti valtuutettuja harhauttavaksi.


7. Pyynnöt Kuopio hallinto-oikeudelle

Edellä esittämiemme perusteella pyydämme kunnioittavasti, että Kuopion hallinto-oikeus toimittasi asiassa suullisen käsittelyn, kumoaisi Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen 03.04.2006 / 36 § virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena, meidän yksityistä sekä Kuopion kaupunkilaisten etua ja oikeutta    loukkaavana ja velvoittaisi Kuopion kaupungin korvaamaan meille   tästä muutoksenhausta aiheutuneet kulut. Lisäksi pyydämme, että Kuopion hallinto-oikeus määräisi kunnallislain 98 §:n tarkoittamat sanottua päätöstä koskevat kaikki toimet toimenpidekieltoon. 


Kalevi Kauhanen                 
Kapteeni evp.                                                                                                                                                                 Kaupunginvaltuutettu                                                                                                                                                           Taivaanpankontie 1 C 34                       
70200 KUOPIO                                                                                                                                                                        Puh. 017-2828844                                                                                                                                                                  Puh. 041-4368398

Myös Pekka Rantala ja Kelle Keinänen ovat vat allekirjoittaneet tämän muutksenhaun.

                                

LIITTEET

Val 1. Kuopion kaupunginvaltuuston pöytäkirja / asia 6 / 03.04.2006 / 36 §, yhteensä 11  lehteä.

Val 2. Kuopion kaupunginvaltuuston esityslistan 3.4.2006 / § 36:n liite 7, yhteensä 70  lehteä (Kv:n liitteestä 7 jätetty pois ilmeisen tarpeettomana 58 lehteä).

Val 3.  Kuopion kaupunginvaltuuston esityslistan 3.4.2006 / § 36:n liite 8, 1 lehti

Val 4.  Kuopion kaupunginvaltuuston esityslistan 3.4.2006 / § 36:n liite 9, yhteensä 21  lehteä.

Val 5. Kuopion kaupunginvaltuuston kokous 09.03.1998 / asia 2 / 19 §:n äänestyslista, 1 lehti.

Val 6. Kuopion Energian toimitusjohtaja Raimo Martikan kirjoitus 15.12.1994 ”Pika  Sähläyksessä”, 2 lehteä.

Val 7. Kuopion omistajaohjausjohtaja Erkki Karvosen muistio 19.9.2005, 3 lehteä.
                                                                                                                                                                                                        Val 8. Kuopion kaupunginvaltuusto @ 3.4.2006 / asia 6 / 36 § / äänestykset 3 ja 4,  yhteensä 2 lehteä.

Val 9. Kokoomuksen valtuustoryhmän päätös / kannanotto Kuopion Energian  liiketoimintojen eriyttämiseen helmikuussa 2006, 1 lehti.