Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Myynti olisi epäisänmaallinen teko (SS 23.12.1997)

Myynti olisi epäisänmaallinen teko (23.12.1997)

Kun Suomi kuului Ruotsin valtakuntaan, niin sotaväenoton lisäksi parhaiten Ruotsi huolehti veronkannosta Suomesta. Suomesta koottujen verojen osuus koko valtakunnan veroista saattoi olla jopa 60 %. Verokapinalliset teloitettiin ja miehiä vietiin sotimaan ympäri Eurooppaa. Suomen puolustusta laiminlyötiin – se sai monesti olla oman onnensa nojassa. Vielä nykyisinkin olemme Ruotsille itää vastaan ”miinakenttä”.

Maanpuolustus on osa Suomen turvallisuuspolitiikkaa. Maanpuolustusta koskevassa lainsäädännössä on keskeinen osa valmiuslainsäädännöllä. Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa mm. turvata väestön toimeentulo, maan talouselämä, valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys. Laissa määriteltyjä poikkeusoloja ovat mm. suuronnettomuus, taloudellinen kriisi, vieraiden valtioiden välinen sota, sodan uhka sekä sota ja sen jälkitila.

Valmiuslain nojalla mm. valtion liikelaitoksilla ja valtion sekä kuntien viranomaisilla on erityinen velvollisuus varautua ennakolta poikkeusoloihin. Varautuminen koskee erityisesti energiahuoltoa. Pääsääntöisesti yksityisen elinkeinoelämän varautuminen perustuu kuitenkin vapaaehtoisiin sopimuksiin yhteiskunnallisen vastuuntunnon pohjalta.

Energian tuotanto ja jakelu on koko yhteiskunnan kannalta ylivoimaisesti tärkein teknillinen toiminta. Koska lähes kaikki yhteiskunnan toiminnat ovat sähkön käyttöön perustuvia, on jatkuva sähkön saanti keskeisintä energiahuollossa myös poikkeusoloissa.

Varmuuden kannalta on olennaista, että energian tuotanto- ja jakelukoneisto on riittävästi varmistettu hajautetun energian tuotannon avulla ja rinnakkaisilla siirtoyhteyksillä. Varautuminen normaaliajan jatkuvaan ja omavaraiseen sähkön saantiin on varautumista myös poikkeusoloihin. Mitä suurempi omavaraisuusaste niin sitä parempi. Tuontisähköä rajojen ulkopuolelta poikkeusoloja katsoen ei pitäisi periaatteessa olla ollenkaan.

Vähintäänkin huolestuttavaa huoltovarmuuden kannalta on mm. valtion yritysten yksityistäminen ja erityisesti yritysten kansainvälistyminen. Monikansalliset markkinavoimat kun eivät kustannusvaikutusten vuoksi ”ymmärrä” varautumista. Markkinavoimilla ei ole isänmaata - tärkeintä on mahdollisimman suuren voiton tekeminen.

Näkyvimpänä esimerkkinä yritysten kansainvälistymisestä on se, että n. 10 % Suomen sähkömarkkinoista on siirtynyt ruotsalaisen Vattenfallin omistukseen parin viime vuoden aikana. Nyt omassa maakunnassakin jotkut ”kunnanisät” ovat kovalla kiireellä myymässä Savon Voimaa Vattenfallille, eli antamassa määräysvallan myös varautumisesta poikkeusoloihin Ruotsin valtion omistamalle yhtiölle.

Sopii kysyä – miksi? Eihän puolustusvoimatkaan anna asevarastojensa avaimia tai usko poikkeusoloihin varautumista vieraan valtakunnan haltuun. Uskooko joku, että ”raakaa  bisnestä” tekevä yhtiö panostaisi sähkönjakeluverkon kuntoon myös poikkeusoloja silmällä pitäen? Jos panostaisi, niin se olisi kaikkien hintojen, maksujen, prosenttien, korkojen ”ym. porkkanoiden” takaisin lypsyn lisäksi.

Huolehtisivatko ruotsalaiset puolustusvalmiudestamme nyt paremmin kuin silloin, kun Suomi kuului Ruotsin vallan alle? Sitä sopii miettiä. On syytä pitää mielessä, että sopimukset ja lupaukset ovat vain papereita joilla tiukan paikan tullen on vain paperin arvo. Käytäntö ja todellisuus on eri asia kuin teoria.

”Verottaa” ruotsalaiset sen sijaan osaavat ja hoitavat sen varmaan ”tunnollisesti” - onhan heillä siihen vuosisatojen kokemus ja perinteet. Jos Savon Voiman myyntiä pidetään moraalittomana tekona todellisia omistajia - kuluttajia kohtaan, niin Savon Voiman myyntiä ulkomaiselle omistajalle on samalla pidettävä myös epäisänmaallisena tekona.

  KALEVI KAUHANEN
  Kuopio