Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Palkittiinko Energialla seikkailu? (SS 20.10.1999)

Palkittiinko Energialla eikkailu? (20.10.1999)

Omavaraiseen vastapainetuotantoon perustuvan Kuopion Energian (KE) tuloksentekokyky, taloudellinen asema ja kannattavuus on ollut ja on edelleenkin valtakunnan parhaimpia. Kuopion Energian tulos on niin hyvä, että vaikka se laskisi sähkön ja kaukolämmön hintoja 15 %, niin vieläkin Kuopio saisi noin 10 % tuoton sijoitukselleen.

Esim. Kuopion Energian nettotulos % suhteessa liikevaihtoon oli vuonna 1996  24 %, 1997  23 % ja 1998  28 %  ja ne ovat olleet kaikkein korkeimmat tulokset Suomen kaikista merkittävistä sähkö- ja energiayhtiöistä tai -laitoksista. Vain Kuopion Energia on yltänyt yli 20 %:n. Ei siis ihme, että se haluttiin kaapata.

Vastaavasti Sähköenergialiiton sähköyhtiöiden taloustilastossa esim. 1996 kaikkien huomioitujen yhtiöiden ja -laitosten nettotulos on ollut keskimäärin 4 % liikevaihdosta. Myös Talouselämä-lehden  tietojen mukaan Suomen 100 suurimman yrityksen nettotulos  on ollut vuosina 1996-98 keskimäärin vain 3- 5 %. Kuopion Energian nettotulos % on siis ollut huikea eli  5-6 kertaa suurempi kuin muilla yrityksillä keskimäärin koko Suomessa. Esim. sijoittajien himoitsemalla Savon Voimalla sanottu nettotulos % kyseisenä aikana on ollut 6 %.

Vaikeaa ei myöskään ole osoittaa, etteikö  Kuopion Energian huima tuloskunto olisi ollut tarkasti tiedossa pelimiehillä silloin, kun he kävivät puuhaamaan KE:n ja Espoon Sähkön fuusioimista, eli KE:n "lahjoittamista".
Niinpä mm. toimitusjohtaja Raimo Martikka ylistikin Kuopion Energian tuloksentekokykyä vielä 15.12.1994 KE:n henkilöstölehdessä seuraavasti: "Vastapainetuotanto on kaikkien voimamiesten unelma: kaukolämpöputouksen ansiosta hiilivoimalaitoksen investointikustannuksella voidaan tehdä erittäin edullista vastapainesähköenergiaa.

Tämä on kuopiolaisten luonnonvara, jota hyvin voidaan verrata vesiputoukseen. Se, että energialaitos on pystynyt tulouttamaan kaupungille viime vuosina noin 50 miljoonan markan vuotuisen näkyvän tuloutuksen, se on pystynyt myös "piilotulouttamaan" rahaa sähkön ja lämmön käyttäjille valtakunnan halvimpiin kuuluvalla energian hinnalla".

Mutta kun kuopiolaisten edunvastaiseen toimintaan käytiin, muuttui ääni kellossa. Peloteltiin Kuopion Energian kilpailukyvyttömyydellä ja valtavilla investoinneilla. Salattiin mm., että voimaloiden saneeraaminen lähes uuden veroisiksi maksaa seuraavan 15 vuoden aikana vain 100 - 150 milj. mk. Fuusiossa nämä "investointikustannukset" olisivat olleet joka vuosi yli 60 milj. mk eli 15 vuodessa n. miljardin (1000 milj. mk).

Ja vallaton meno jatkui vielä uunotuksen jälkeenkin. Vaikka fuusiopäätöksestä 9.3.1998 oli valitusten jättöaikaa jäljellä vielä runsaat kaksi viikkoa, niin silloinen kaupunginjohtaja Kauko Heuru oli ehdottanut jo 30.3.1998 kaupunginhallitukselle, että hänet valtuutettaisiin allekirjoittamaan Kuopion puolesta fuusiota koskeva aiesopimus ennen valtuuston päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Kaupunginhallitus oli hyväksynyt yksimielisesti ehdotetun lainvastaiseksi katsottavan menettelyn.

Niinpä heti seuraavana päivänä eli 31.3.1998 kaupunginjohtaja Heuru oli jo allekirjoittanut aiesopimuksen, vaikka kaupunginhallituksen pöytäkirjaa ei oltu vielä edes tarkastettu. "Lahjoituksella" oli näet kiire. Olihan Kaupunkienergia Oy:n yhtiöt, Kuopion Kaupunkienergia Oy ja Espoon Kaupunkienergia Oy, perustettu heti fuusiopäätöksen jälkeisenä päivänä eli 10.3.1998, jolloin niiden tilikausi olisi myös alkanut.
 

Ja sitten palkitsemaan. Niinpä  puuhailusta fuusion eteen Kuopion Energian johtoryhmälle (6 henk.), johtokunnan puheenjohtaja Jukka Pulkkisen johdolla, korotettiin palkkoja 1800 - 3740 mk/kk 1.3.1998 lukien.

Pulkkisesta itsestään tehtiin kaupunginjohtajan viransijainen ja Heuru sai ansioistaan Kuopio mitalin.
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle kaupunginhallitus sen sijaan päätti yksimielisesti ehdottaa, että se  velvoittaisi fuusiopäätöksestä valittaneet korvaamaan kaupungin oikeudenkäyntikulut.

Ainutlaatuista menettelyä, sillä ainoastaan valitusten takia Kuopiolle erittäin vahingollinen fuusio oli mahdollista perua. Koskaan aikaisemminhan ei tiettävästi korvausvaadetta ole Kuopiossa valittajille esitetty.  Ei edes silloin, kun yksi valtuutettu valitti Kuopio-hallista aiheuttaen kymmenien miljoonien vahingot kaupungille.                          

Näin toimii demokratia. Ei siis ihme, että puhutaan Kuopion taudista. Eikö päättäjien olisi jo aika ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin taudin nujertamiseksi?

KALEVI KAUHANEN                                                                                                                                                             Kapteeni evp                                                                                                                                                                                     Kuopio