Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Puhe ja esitys - "Finnpulpin vastainen" - valtuustossa 05.09.2016

Puhe ja esitys Kuopion kaupunginvaltuuston 5.9.2016 kokouksessa / asia nro 8

Arvoisa herra puheenjohtaja - hyvät naiset ja herrat

Viitaten Kuopion kaupunginhallituksen nyt kyseessä olevaan esitykseen, niin periaatteessa Finnpulp-hanke on hyvä hanke, mutta sen suunniteltu paikka - rakentaa maailman suurin biotuotehdas keskelle Kuopiota - Sorsasalon saareen, pilaamaan Suomen suurinta vesistöä - ei ole oikea paikka vesistöjemme suojelun ja maamme taloutta - etenkin pitemmällä tähtäyksellä katsoen.

Jo pelkästään ilmitullut 2 vuoden aikainen Finnpulp-salailu ja, että jo nyt on tiedossa, että korvauksia vesien pilaamisesta muka maksettaisiin, ovat riittäviä tietoja ei-päätökselle.

Asiantuntijoiden perusteluita siitä, että miksi Finnpulppia ei pidä rakentaa Sorsasaloon, löytyy ns. metritolkulla, mutta nyt vain muutamia sanoja siitä.

Meillä Suomessa, jossa WC:n pönttöönkin löräytetään hyvää ja puhdasta juomavettä, ei vielä osata antaa riittävästi arvoa suhteellisesti puhtaille pohjavesillemme ja järvillemme, eli - meidän suurimmille aarteille.

Asiantuntijat ja tiedemiehet ovat jo kauan sitten sanoneet, että suurimmat sodat tullaan tulevaisuudessa käymään puhtaista vesistä. Kun ”Urho Kekkosen aikaan” japanilaiset herrat tutustuivat maahamme, niin he olivat aivan haltioissaan ja sanoivat, että ”jos meillä olisi käytettävissämme näin laajat ja puhtaat vesistöt hallussamme, niin voisimme tuottaa ja myydä kalaa kaikille maailman asukkaille”.

Tehtaasta aiheutuvat vesistö- ja terveyshaitat eivät kosketa pelkästään kuopion seutua, vaan koko Saimaan vesistön ympäristöä ja siihen liittyvää elinympäristöä. Siis lyhyesti sanoen - emme tarvitse toista Talvivaaraa keskelle Kuopion kaupunkia - yksi puuhamiesten ja/tai ketaleiden Talvivaara riittäköön opiksi Suomessa - kaikille suomalaisille.

Ottaen huomioon vesistön turmelemisen lisäksi myös rekkojen ns. pullonkaulaliikenteen, Jännevirran ja Kallansillat sekä haju- ja meluhaitat, niin Sorsasalo on sopimattomin paikka Finnpulpille.

Muistettakoon, että EU:n tutkimuksen, eli Vihreän kirjan 1995 mukaan jo 3-akselinen moottoriajoneuvo, jonka perässä on 3-akselinen perävaunu, eli yhteensä 6-akselia ja paino 44 tonnia - kuluttaa tietä 20 800 kertaa enemmän kuin yksi henkilöauto.

Finpulpin kaltaiset isot tehtaat on rakennettava merien ääreen - edellyttäen, että sielläkin toteutetaan parasta mahdollista vedenpuhdistustekniikkaa. Puiden kuljetuksissa on otettava vesitiet käyttöön ja kunniaan koska vesitie ei kulu ja se on erittäin energia- ja ympäristöystävällinen, sillä yksi proomu vetää 700 rekan puukuorman samalla energiamäärällä. 

Ilmenneiden tietojen mukaan Finnpulpin suurimmat omistajat olisivat jatkossa ilmeisesti ulkomaalaisia pörssisijoittajia, joten voitot menisivät pääosin ulkomaille, mutta tehtaasta aiheutuvat kymmenien- ellei peräti satojen vuosien aikaiset - ympäristö-, kalastus-, terveys- ja muut siihen liittyvät kulut jäisivät suomalaisten ja etenkin kuopiolaisten maksettaviksi.

Esitän, että Kuopion kaupunginvaltuusto ei tee nyt päätöstä tästä ehdotetusta asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta sekä tontteja 22-21-10 ja 11 koskevasta sitovasta tonttijaosta, vaan keskeyttää sanotun kaavatyön Finpulpin tehdashankkeen osalta,

koska tämä maailman suurimman havusellutehtaan (biotuotetehtaan) rakentamiselle ei ole olemassa toiminnallisia ja terveydellisiä edellytyksiä Sorsasalon saareen ja

koska myös maankäytölliset edellytykset puuttuvat tehtaan rakentamiselle tässä asemakaavaehdotuksessa.

Samalla esitän, että Sorsasalon kaavoitustyötä jatketaan yritysalueen pienen ja keskisuuren teollisuuden tarvepohjalta, joka on käynnistetty jo v. 2006, mutta keskeytetty ilmeisesti 2013 Finpulp-tehdashankkeesta johtuen.

     Kalevi Kauhanen
     Kaupunginvaltuutettu