Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Puhe ja esitys Kuopion Energian yritysrakenteesta valtuustossa 10.11.2014

Puhe 10.11.2014 Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksessa (asia nro 3)
 
Ylivoimaisesti tärkein teknillinen toiminta sekä koko valtakunnan että kuopiolaisten
kannalta on energian tuotanto ja jakelu. Energiakysymys, eli energintarve on ns. iänikuinen.

Energiamonopolilla on kaikkein helpointa rahastaa - tai, saada puuttuvalla energialla yhteiskunta sekaisin. Jo n. 20 prosentin puute sähköstä lamauttaa paljon.

Energiamonopolin kaappaamisessa ensimmäinen askel on liikelaitoksen yhtiöittäminen ja/tai - pilkkominen. Koska suhteellisesti mitaten Kuopion Energia on valtakunnan parhaita, ellei peräti paras, eli - tekee loistavaa tulosta, varmasti ja riskittömästi, niin se on erittäin houkutteleva kohde kaapattavaksi.

Jos liikelaitoksesta tehdään yhtiö, niin se on tavallaan poissa kaupungin hallinnasta ja valvonnasta, sillä liikelaitoksena se on kaupungin omaan organisaatioon kuuluva julkishallinnollinen yksikkö, mutta yhtiönä kunnasta erillinen yksityisoikeudellinen oikeushenkilö.
Yhtiötä ei koske mm. julkisuuslaki ja valitussäännökset, joten esim. kuntalaisen valitusoikeus muuttuisi tai lakkaisi. Lisäksi yhtiö maksaa, toisin kuin liikelaitos, liikevoitostaan myös veroa. 

Kuopiolaiset ovat maksaneet Kuopion kaupungin kaikki sähkönsiirron- ja lämmöntuotantolaitteet, eli niin sanotusti kantakuopiolaiset "omistavat" Kuopion Energian   uunit ja sähköjohdot.

”Omien uunien ja sähköjohtojen" omistaminen ja niiden toimintakuntoisina pitäminen on katsottava olevan yhä enenevässä määrin tärkeintä, mikä meidän kaikkien kuopiolaisten     on todettava ja hyväksyttävä.

Teen seuraavan esityksen:

Viite: Kuopion Energian vuosikertomus 2013, sivu 5; Kuopion Energia liikelaitoksen ja Kuopion Energia Oy:n Yritysrakenne (kaaviokuva).

Esitän, että Kuopion kaupungin omistamaa, Kuopion Energian nykyistä organisaatiota muutetaan 31.12.2014 siten, että

1. Kuopion Energian liikelaitokseen, joka vastaa sähköverkko- ja kaukolämpöliike- liiketoiminnasta, siirretään sähkö- ja lämpöenergian tuotantotoiminta Kuopion Energia Oy:stä ja;

2. Kuopion Energia Oy siirretään Kuopion Energia liikelaitoksen tytäryhtiöksi.


Kuopiossa 10.11.2014

Kaupunginvaltuutettu  Kalevi Kauhanen