Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Puheeni valtuustossa 03.04.2006

Puheeni valtuustossa 03.04.2006 käsiteltäessä Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleen järjestelyä

Kuopion Energian liiketoimien eriyttämisessä on kyse meitä kaikkia kuopiolaisia koskevasta taloudellisesti erittäin merkittävästä ja kauaskantoisesta toiminnasta ja sitä koskevasta päätöksestä. Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleen järjestämisessä Pankkiiriliike Ice-Capital on kesäkuussa 2005 selvittänyt 3 vaihtoehtoa:
1) Sähköverkkoliiketoiminta yhtiöitetään, 2) sähkön tuotanto ja myynti yhtiöitetään ja
3) koko Kuopion Energia yhtiöitetään kahdeksi eri yhtiöksi, ja sittemmin tammikuussa 2006 selvittänyt vielä neljännen vaihtoehdon, jossa 4) sähköverkkotoiminta jäisi liikelaitokseen ja kaikki muu toiminta yhtiöitettäisiin.
Selvityksistä on nähtävissä, että mitä enemmän yhtiöitetään, niin sitä enemmän kuopiolaiset maksavat lämmöstään ja sähköstään. Tuo 6 % laskelma korkeammista hinnoista ei ilmeisesti todellisuudessa riittäisi kuin alkupaloiksi. Selvitys viestittää, että malleista vaihtoehdot 1 ja 2, joissa vähiten yhtiöitetään, olisivat edullisimmat kuopiolaisille.
Kaupungin hallituksen nimeämän energiatyöryhmän ja kaupunginhallituksen esittämä malli Kuopion Energian liiketoimintojen eriyttämiseksi ei ole  kuopiolaisten edunvalvonnan kannalta niin hyvä, kuin se voisi olla. Se on myös sekavan oloinen.
Energia-alan ammattilaiset sanovat, että sähkön ja lämmön tuotantokokonaisuuksia ei saisi pirstoa - jos hajoitetaan, niin toiminta kärsii ja siitä saattaisi tulla niin huonosti toimiva, että jouduttaisiin sitten yhtiöittämään kokonaan. Etenkin kaukolämpö, jonka osuus nettotuloksesta on noin 50 %, on syytä pitää kokonaan yhdessä verkon, tuotannon ja myynnin osalta.
Nähtävästi parasta on, että toimintojen eriyttämisessä lähdetään varovasti liikkeelle ja yhtiöitetään vain sen verran mitä laki minimissään vaatii. Siinä emme häviä mitään. Jos myöhemmin nähtäisiin olevan tarvetta laajentaa yhtiöittämistä, niin se on helppoa, mutta pakin ottaminen on vaikeaa.
On siis syytä selvittää nyt ehdotetun mallin rinnalla selvitettäväksi esim. sellainen malli, jossa perustettaisiin Verkkopalvelu Oy, jolle kaupunki / liikelaitos vuokraisi sähköverkon, kaikki muu toiminta säilyisi liikelaitoksessa ja tietenkin kaikki kaupungin 100 % omistuksessa.
Toimiessaan liikelaitoksena Kuopion Energia on tehnyt suhteellisesti mitaten parhainta tulosta Suomen kaikista energialaitoksista ja energiayhtiöistä - valtakunnan edullisimpiin kuuluvilla energian hinnoilla. Nettotulosprosentti vuosina 1996-2004 on ollut keskimäärin huikea 24 %.
Miksi siis pitäisi hypätä parhaiten toimivasta, tutusta ja turvallisesta liikelaitoksesta laajaan yhtiöittämiseen - mustaan aukkoon.
Kuten meillä, niin kautta koko Suomen energialaitokset ovat toimineet hyvin ja tehneet loistavaa tulosta. Jo pelkästään veroteknillisistä syistä on parasta vierastaa laajaa yhtiöittämistä.
Osakeyhtiössä toimitaan yhtiölain mukaan. Yhtiötä ei koske mm. julkisuuslaki eikä valitussäännökset. Koska Kuopion Energia on kyseessä, on samalla kyse myös meidän kuopiolaisten omistamista ”uuneista ja sähköjohdoista”, niin toiminnan pitää olla mahdollisimman avointa. Siksi liikelaitos puoltaa parhaiten myös avointa tiedottamista, sillä liikelaitoksessa noudatetaan  kuntalakia ja julkisuuden pelisääntöjä.
Energian tuotanto ja jakelu on koko yhteiskunnan kannalta ylivoimaisesti tärkein teknillinen toiminta. Niissä on nähtävä periaatteessa satoja vuosia eteenpäin. Vara ei venettä kaada. Parhaimman ratkaisumallin löytämiseksi on parempi tutkia, kuin tehdä taloudellisesti raskaita ja kauaskantoisia virheratkaisuja.
Selvittämällä rinnakkaisvaihtoehto emme menetä mitään - mutta voimme saavuttaa kuopiolaisten kannalta katsoen paremman toimintamallin energialaitoksen toimintojen eriyttämiseen.
Kannatan valtuutettu Puskalan tekemää ehdotusta.