Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Puheeni valtuustossa 13.12.2004

Arvoisa puheenjohtaja – hyvät naiset ja herrat

Yli kaksi vuotta sitten eli tarkemmin sanoen 25 päivä marraskuuta vuonna 2002 jätin VALTUUSTOALOITTEEN  KUOPION KAUPUNGIN TUOTTAMISEEN SOVELTUVAN OMAISUUDEN  PAREMMAN HYÖDYNTÄMISEN SELVITTÄMISEKSI 
Aloitteen oli allekirjoittanut myös 8 muuta valtuutettua. Aloite kuuluu näin:

Nykyisten näkymien valossa, etenkin verotulokertymää tarkastellen, on Kuopion kaupungin talouden tasapainottaminen seuraavina vuosina vaikeaa.

Menoja karsivasta tiukasta säästämisestä huolimatta, pelkästään kasvavien lakisääteisten palveluiden ylläpitämiseksi, kaupunki tarvitsee jatkossa enemmän tuloja. Kuitenkin Kuopion kaupungin tuottamiseen soveltuvasta suuresta omaisuusmassasta ainoastaan Kuopion Energia ja Kuopion Vesi tekevät merkittävää tulosta palveluiden rahoittamiseksi.

Kaupungin toimintakulujen ja investointien rahoittamiseksi on selvitettävä, kuinka Kuopion kaupungin omistamia kuntakonserniin kuuluvia asunto- ym. kiinteistöyhtiöitä ja kaupungin osakkuusyrityksiä sekä maa-alueita saadaan hyödynnettyä nykyistä paremmin.

Valtuuston työjärjestykseen viitaten me allekirjoittaneet Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenet esitämme, että Kuopion kaupunginhallitus selvittää, kuinka sanottu omaisuus saadaan paremmin tuottamaan kaupungin edun mukaisesti, onko heikosti tuottavaa omaisuutta myytävä ja missä laajuudessa sitä voidaan myydä sekä miten varoja voidaan sijoittaa paremmin kaupungille tulosta tuottaviin kohteisiin.

Vaikka aloitteen jättämisestä on jo yli kaksi vuotta, niin sitä ei ole vieläkään tuotu kaupunginvaltuustolle.

Jos aloite oli tuotu valtuustoon normaaliajan puitteissa eli noin 3 – 6 kuukauden kuluttua sen jättämisestä, niin ilmeisesti vuoden 2005 talousarvio olisi kirjoitettu monilta osin eri tavalla.

Tosin merkkejä siitä on, että aloite tulee valtuustoon ensi vuonna, sillä virkamiesten valmistelema aloite oli viime viikolla tuotu kaupunginhallituksen esityslistalle, mutta ei ilman savua. Aloitteen ensimmäiseksi allekirjoittajaksi oli valmisteluvaiheessa jostakin syystä kirjattu Petter Savola.

Kun totesin virheen, niin menin viime perjantai aamuna kaupungintalolle ja pyysin, että virhe korjataan heti. Minulle luvattiin, että virhe korjataan.
 
Kun kävin tänään klo 09.50 kaupungin internet-sivulla, niin virhe oli vielä korjaamatta, mutta käydessäni puolen päivän jälkeen sivuilla, niin oli virhe jo korjattu.

Mitä tästä opimme, kun virheen korjaaminen internet-sivulle kestää 3 päivää eli vuorokautta ja aloitteen tulo valtuustoon viipyy yli 2 vuotta.

Joudumme toteamaan, että vanha sanonta pitää vieläkin paikkansa,
hitaita on herrojen kiireet.

Tein tuon aloitteen kun näin kuinka heikoissa kantimissa kaupungin talouden hoito oli. Yhtenä esimerkkinä valtuuston päätös 9.1998, myydä äänin 52-8 Kuopion Energia.

Kuopion kaupungin konserniohjeen (joka on hyväksytty kaupunginhallituksessa  02.12.1996) mukaan Kuopion kaupunki ja sen määräysvallassa olevat yhteisöt ja  säätiöt muodostavat Kuopio-konsernin. Vastuu konsernin operatiivisesta  johtamisesta on kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla. Tytäryhteisön  talousarvion käsittelyn ja hyväksymisen yhteydessä määritellään yhteisön  tulostavoitteet sekä toimintaa ja taloutta kuvaavat tunnusluvut. Kaupunginjohtaja ja  apulaiskaupunginjohtaja käy vuosittain tuloskeskustelut tytäryhteisön johdon  kanssa.

Kun minut oli valittu vuodesta 2001 alkaen kaupunginvaltuustoon ja minulle oli  vielä lisäksi uskottu Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtajuus,  niin minulle  lopullisesti selvisi, kuinka huonoissa kantimissa oli kaupungin talous ja  kaupungin omaisuuden hoitaminen. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon, että  koskaan ei minun Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n puheenjohtajuuden aikana ole  ainakaan minun tieten käyty konserniohjeessa sanottua tuloskeskustelua. Jo  aiemmin, kun vuonna 1998 kun kävin pelastamaan Kuopion Energiaa, minulle oli  herännyt vähintäänkin epäilys Kuopion kaupunginjohtajien osaamisesta ja/tai  muu syy kaupungin omaisuuden hoitamisesta.

Kun tähän ”osaamiseen” lisätään mm. Nilsiä-seikkailu ja tyrmistyttävä esitys  Saaristokadun rakentamisesta ”konkurssin partaalla olevan kaupungin toimesta”,  eli syytää velkarahoja järveen - vaikka mm. kaupungin korjausrakentamista oli  laiminlyöty jo 20 vuotta - katsoin valtuutettuna velvollisuudekseni tehdä viitteessä 1  sanotun valtuustoaloitteen.