Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Puheeni valtuustossa 24.09.2007

Arvoisa puheenjohtaja
Hyvät naiset ja herrat

Nyt käsiteltävänämme on toinen niistä suurimmista peruspalveluihimme kuuluvista asioista eli ehdotuksista, joita valtuutetun päätettäväksi voi yleensä tulla.
Koska me kaikki tarvitsemme näitä tärkeimpiä – niin sanotusti monopolisoituja peruspalvelujamme, sekä vettä että energiaa, niin kummankin kohdalla pitäisi katsella asioita realistisesti, ilman tunteita ja politisointia, pitkällä tähtäyksellä – vain ja ainoastaan meidän kaikkien kuopiolaisten parhaaksi.

Kuopion kaupungista voidaan sanoa, että se on yhtä kuin kuopiolaiset eli kuopiolaiset omistavat tavallaan Kuopion ja siten myös Kuopion Veden.
Kuopion Veden kohdalla kyse on siis meitä ja etenkin jälkipolviamme koskevasta yhteisestä suuresta asiasta, sen säilyttämisestä jatkossakin turvallisesti kuopiolaisten hallinnassa ja omistuksessa.
Nyt kun päätöstä tehdään, niin on katsottava pitkällä tähtäyksellä kauas tulevaisuuteen, kymmeniä ja jopa satoja vuosia eteenpäin.

Mitä lisäarvoa ja erityistä hyötyä vesilaitoksen yhtiöittämisellä ja suuruuden ekonomialla saavutettaisiin? Sitä ei ole vielä pystytty osoittamaan.
Sen sijaan liikelaitoksen etuja ja yhtiöstä koituvia haittapuolia ovat monet todelliset asiantuntijat sekä pitemmällä tähtäyksellä katsovat osaajat tuoneet julki vuosikausia.
Sadantuhannen asukkaan Kuopio on riittävän suuri yksikkö ja yhteisö pitämään Kuopion Veden omana liikelaitoksena, ilman, että siitä pitäisi tehdä yhtiö ja liittää se osakkaaksi ympäristön pieniin vesiyhtiöihin.
Nyt ei ole mitään tarvetta yhtiöittämiseen alueellisen vesihuollon varjolla. Kuopio pärjää omillaan, kuopiolaiset eivät tarvitse enää lisää avustettavia.

Oikeudellisesti sekä kuntalaisten edun kannalta ei ole yhdentekevää toimitaanko liikelaitoksena vai yhtiössä. On muistettava, että liikelaitoksena Kuopion Vesi on kaupungin omaan organisaatioon kuuluva julkishallinnollinen yksikkö, mutta yhtiönä kaupungista erillinen yksityisoikeudellinen oikeushenkilö.
Yhtiössä kuopiolaisten seuranta ja ote vesilaitoksesta vähenisi merkittävästi, jopa lähes totaalisesti, sillä yhtiötä ei koske esimerkiksi julkisuuslaki tai kuntalain valitussäännökset. Sanonta, ”kunnan yhtiö elää kuin valtio valtiossa”, ei ole tuulesta temmattu.

Yhtiötä yleensä perustellaan ja ollaan perustamassa, kun jostakin syystä halutaan irrottautua kaupungin julkishallinnosta  ja toimia markkinavoimien ehdoilla.
Yhtiöittäminen onkin nähty yleensä ensimmäisenä askeleena liikelaitoksen myymiseen ja sen yksityistämiseen tähtäävässä toiminnassa, mikä etenkin jatkossa on aina tällöin vaarana. Voidaanhan liikelaitoskin myydä, mutta sen myyntiin voi tavallinen kuopiolainenkin tarttua, kuten Kuopion Energian myynnin kohdalla vuonna 1998, vieläpä hyvällä menestyksellä.
Kaupungin ja kuntien rahapulan tietäen tulisi suuri kiusaus myydä osakkeita lyhytnäköisesti. Ostajiahan vesiyhtiölle riittäisi globaalisesti. Kukapa ei ostaisi osakkeita, jossa sijoittajille avautuisi tie huikeisiin voittoihin.
Yhtiön muuttaminen takaisin liikelaitokseksesi tai myytyjen osakkeiden palauttaminen kaupungin omistukseen, olisi sen sijaan ilmeisesti sulamahdottomuus. Monopoli myydään vain kerran.
Jos sitten joskus, vuosien päästä - todella ja pakottavista syistä nähtäisiin parhaaksi vaihtoehdoksi yhtiöittäminen, niin se on vielä silloinkin helppo toteuttaa.

Osuuskunta olisi ilmeisesti yhtiötä parempi vaihtoehto, mutta - vesilaitoksen myynti olisikin kaikkein huonoin vaihtoehto. Vesimaksujen huikeat nousut olisivat tosiasia.
Se nopeuttaisi niin sanotusti jakoa A- ja B- luokan kansalaisiin, sillä vettä kuten energiaakin - kaikissa talouksissa käytetään suhteellisesti samoissa määrin, elintasosta riippumatta.

Meidän on syytä pysyä poissa ehdotetusta hankkeesta, sillä alueellisessa vesihuoltoyhtiössä suurimmiksi maksajiksi joutuisimme me kuopiolaiset.
Jos esim. tuloutus pidettäisiin samana kuin nyt, niin taksat nousisivat kuopiolaisilla vääjäämättä. Jo pelkästään veroteknillistä syistä on parasta pitää vesimonopoli liikelaitoksena. 

Yhteistyötä kuntien kanssa on tietenkin pyrittävä tekemään, mutta siihen ei tarvita yhtiötä. Kuopion Vesi voi tehdä tarvittavat sopimukset ympäristökuntien kanssa ja toimittaa niille maksua vastaan vesi- ja jätevesipalveluja.

Vesihuolto on varsinkin jatkossa tärkein palvelumme. Pyydän - pitäkäämme Kuopion Vesi – vesimonopoli - tiukasti omissa näpeissämme ja liikelaitoksena!

Kannatan valtuutettu Puskalan  tekemää ehdotusta.