Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


R 25 - Tietoa kirkkoherra Kari Kauhasen ja metsänhoitaja Uuno Kauhasen "rötöstelyistä"?

  • V  Tietoa kirkkoherra Kari Kauhasen ja metsänhoitaja Uuno Kauhasen "rötöstelyistä"?

KALEVI KAUHANEN   VAATIMUS
Taivaanpankontie 1 C 34
70200 Kuopio
Puh. 017-2828844
Puh. 041-4368398  
Sp. kalevi.kauhanen@raketti.net  23.03.2002

 


Kauhasen sukuseura ry:n
sukuneuvosto
KUOPIO

 

ERIÄVÄN MIELIPITEEN MERKITSEMINEN KAUHASEN SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUKSEN 5.3.1997 PÖYTÄKIRJAAN 1/1997

1. Johdanto

Saatuani 28.4.1995 vihdoinkin kopion Kauhasen sukuseura ry:n sukuneuvoston  6.8.1988 pöytäkirjasta, jota kuusi vuotta olin tavoitellut ja pyytänyt nähtäväkseni,  koin yhden elämäni suurimmista yllätyksistä. Vasta silloin minulle selvisi, miksi  pöytäkirjaa ei oltu annettu nähtäväkseni. Ehdotukseni hyväksytystä pöytäkirjasta  oli pyyhitty pois, eli pöytäkirja oli väärennetty. Totesin joutuneeni lainvastaisen  teon kohteeksi.
Tapaus oli minua järkyttävä. Sukuseuran toimintaan olin lähtenyt ns. täydellä  sydämellä ja luottamuksella. Kuinka sukuneuvostossa voi tällaista tapahtua?
Kun sitten 8.6.1996 ehdotin pöytäkirjan muuttamista aiemmin hyväksyttyyn  muotoon, alkoi varsinainen ”painajainen”, jota silloisen sukuseuran esimies  metsänhoitaja Uuno Kauhasen jälkeen seuran nykyinen esimies kirkkoherra  Kari Kauhanen on jostakin syystä jatkanut.
Sanottu painajainen on käsittänyt sellaisen määrän lain- ja sääntöjenvastaista  toimintaa, perättömyyksiä ja salailua, joka lienee ainutlaatuista aatteellisten  yhdistysten historiassa. Se on ollut tyrmistyttävää. Moisesta en ole aiemmin  kuullut, vaikka vuodesta 1958 alkaen olen toiminut monissa erilaisissa  luottamustehtävissä, kuten työmarkkinajärjestöissä, lautakunnissa ja  kaupunginvaltuutettuna.


2. Sukukirjan tekoon liittyviä toteamuksia, lisäyksiä ja tarkennuksia


2.1 Lue ja tutustu tarkoin ensin LIITTEINÄ Sp 1. - Sp 8. oleviin asiakirjoihin.

2.2 Liitteessä Sp 1., Kalevi Kauhasen esitys 08.06.1996, olen tuonut julki, että  6.8.1988 sukuneuvoston kokouksessa Uuno Kauhanen ehdotti sukukirjan  tekemistä. Tällöin ehdotin, että ei tehdä vielä kirjaa, kerätään lisää rahaa kirjaa  varten, tehdään myöhemmin komea kovakantinen kirja jonka kelpaa laittaa esille  kirjahyllyyn ja kirjan tekemisestä päätetään sukukokouksessa. Tekemääni  ehdotusta ei kukaan kannattanut ja päätökseksi jäi Uunon tekemä ehdotus.

Ellei toisin pystytä osoittamaan, niin silloinen sukuseuran esimies  (puheenjohtaja) Uuno Kauhanen ja sihteeri Kaija Valkola muuttivat yksissä  tuumin sukuneuvoston 6.8.1988 kokouksen pöytäkirjan, joka oli hyväksytty  sukuneuvoston 4.11.1988 kokouksessa, poistamalla pöytäkirjasta liitteen Sp 1.  kohdassa 1.1 sanotun ehdotukseni.
Ilmeisesti hyväksytyn pöytäkirjan muuttaminen tapahtui samoihin aikoihin jolloin  metsänhoitaja Uuno Kauhanen joutui työttömäksi aikana, jolloin valtakunnassa  vallitsi ennen näkemätön noususuhdanne ja suuri työvoimapula.

Hyväksytyn pöytäkirjan muuttaminen ilman ao. kokouksen hyväksymistä on  lainvastainen teko ja katsottu asiakirjan väärennökseksi, josta silloisen lain  mukaan rangaistuksena oli vankeutta vähintään yksi vuosi ja enintään 6 vuotta  tai jos asianhaarat olivat erittäin lieventävät vankeutta vähintään 2 kuukautta.

Pöytäkirjan muuttamisen tarkoituksena oli ilmeisesti saada myös minut  taloudelliseen vastuuseen sukukirjan teosta sekä ennen kaikkea näyttämään  kaikki 6.8.1988 sukuneuvoston kokouksessa mukana olleet yhtä osaamattomilta.
Ks. LIITE Sp 2. kohta 8.

Todettuani kirjan tarkastusvaiheessa toukokuun alussa 4.-7.5.1989, että  sukukirjasta tulee ”susi" kuten alun alkaen oli odotettavissa, yritin vielä  pysäyttää kirjantekoa ja saada sitä sukukokouksen päätettäväksi. Ei ole  epäilystäkään siitä, etteikö sukukokous olisi hyväksynyt kirjan julkaisemista ja  sen tarkastamista sekä myöntänyt lisää rahaa ja aikaa saadakseen sellaisen  sukuteoksen, jollaista olin 6.8.1988 ehdottanut. Ks. LIITE Sp 2. kohdat 2., 5.,  6.1., 6.2. ja 6.3.


2.3 Kun sukuneuvostossa vuosina 1988 ja 1989 käsiteltiin sukukirjan tekoon liittyviä  asioita, niin pastori Kari Kauhanen, vaikka oli sukuneuvoston varaesimies, oli  poissa kaikista näistä vuosien 1988 ja 1989 sukuneuvoston kokouksista. 
Samaan aikaan pastori Kari Kauhanen oli kuitenkin Suomen Rauhanpuolustajien  Pieksämäen paikallisosaston puheenjohtaja.
Asioita seuranneilla lienee selvä käsitys mistä kyseistä järjestöä johdettiin ja  rahoitettiin sekä kenen lukuun se toimi, kun ideologiaa ja toimintaa pintaa  syvemmältä raapaistiin. Ilmeisesti sellainen puuhailu kiehtoi pastoria enemmän  kuin toiminta sukuneuvostossa juuri silloin, kun sukuseuran ylivoimaisesti  kaikkein suurin ja taloudellisesti kallein hanke oli esillä.
Ks. LIITTEET Sp 14. ja 15.

Samanlaisen kirjeen jonka laitoin kirjattuna 9.5.1989 Uuno Kauhaselle, lähetin kirjattuna myös 9.5.1989 silloiselle sukuseuran varaesimies Kari Kauhaselle. Kopion kirjeestä laitoin myös sukuneuvoston sihteerille Kaija Valkolalle. Ks. LIITE Sp 2./liite 3 ja LIITE Sp 9.
   
Kun soitin 9.5.1989 Kari Kauhaselle, Aarne Kauhaselle ja Kaija Valkolalle, niin  he kaikki olivat samaa mieltä kanssani siitä, että kirjan teko on pysäytettävä,  sukuselvitys tarkastettava ja kirjan tekeminen tuotava päätettäväksi 1.7.1989  sukukokoukseen.
Soittaessani 18.5.1989 Kauko Skopalle ja Yrjö Argillanderille, niin he eivät  ottaneet kantaa asiaan, koska heidän sukuhaarojen tiedot oli ehditty tarkistaa.  Kauko mm. sanoi, että ”se on teidän Kauhasten ratkaistava”.
Kuitenkin ilmeisesti Uunon höynäyttäminä kaikki kolme, Kari, Aarne ja Kaija  "käänsivät takkinsa". Kolmen sukuneuvoston jäsenen vaatimus olisi riittänyt  myös sukuneuvoston koolle kutsumiseksi ja asian uudelleen käsittelemiseksi  sukuneuvostossa.


2.4 Koska yksin en voinut mitään, niin kirjanteko jatkui. Lyhytnäköisesti tehdyn päätöksen ja käsittämättömän hätäilyn tuloksena oli sitten erittäin paljon virheitä ja puutteita sisältävät konekirjoitusta muistuttavalla tekstillä painetut ja liimaamalla kokoon kyhätyt pehmeäkantiset kirjaset, ”monisteet”, joissa edes lehdet eivät pysy kiinni. Monisteet, joita silloisia sukuneuvoston jäseniä lukuun ottamatta en ole kuullut kenenkään seuran jäsenen kiittelevän vaan päinvastoin.

Todettakoon vielä, että minkäänlaista kiirettä ja painetta kirjan tekoon ei ollut. Joka muuta uskottelee, niin hän ei puhu totta. Ks. jäsenlehti Kauhaset 1/1997, jonka sivuilla 3-4 Kari Kauhanen antaa harhauttavaa ja virheellistä tietoa. Kukaan ymmärtävä ei hoputtanut kirjan tekoon eikä mitään aikataulua ollut. Sukukirjan tekeminen ei ollut edes talousarviossa eikä toimintasuunnitelmassa. Ks. LIITE Sp 2. kohta 2.

Liitteessä Sp 1. esiin tuomani 6.8.1988 sukuneuvoston kokouksen pöytäkirjan lainvastainen muuttaminen sekä pöytäkirjan minulta salaaminen oli järjestelmällistä ja harkittua. Kun neljännen kerran 11.4.1990 pyytäessäni Kaija Valkolalta kopiota sanotusta pöytäkirjasta tiedustelin, että miksi et toimita minulle kopiota sukuneuvoston 6.8.1988 kokouksen pöytäkirjasta, niin silloin Kaija Valkolalta lipsahti, että Uuno on kieltänyt antamasta ko. pöytäkirjasta kopiota. (Ks. Liite 7. kohta 2.6) Itsestään selvää on, että lainvastaisesti muutetusta pöytäkirjasta (asiakirjan väärennyksestä) ei anneta kopiota varsinkaan sille jota asia koskee.

Merkillepantavaa on myös se, että tekemiäni ehdotuksia sukuselvityksen  tarkastamisesta ja kirjan teosta päättämisestä 1.7.1989 sukukokouksessa  sekä Uunolle, Karille ja Kaijalle lähettämiäni kirjeitä ei kirjattu Uunon ja Kaijan  toimesta pöytäkirjoihin. Tämä osaltaan vahvistaa kuinka harkittua sukuneuvoston  6.8.1988 kokouksen lainvastainen pöytäkirjan muuttaminen oli. Ks. LIITE Sp 2.  kohdat 5., 6. ja 11.

Silloisen sukuseuran esimiehen Uuno Kauhasen häikäilemätöntä, säännöistä  sekä sukuneuvoston päätöksistä piittaamatonta käytöstä kuvaavaa on, että  vastoin sukuneuvoston 8.6.1996 kokouksen nimenomaista päätöstä, Uuno toi  ehdotukseni esille seuraavana päivänä avatessaan 9.6.1996 sukukokousta.  Häikäilemättömyydessään paradoksaalista, että Uuno uhkaili minua  oikeudenkäynnillä siitä, että olin tuonut lainvastaisesti muutetun pöytäkirjan  (asiakirjan väärentämisen) esille ja käynyt vaatimaan lainmukaista menettelyä ja  oikeutta itselleni. Niin loukkaavasta, törkeästä ja perättömiä väitteitä sisältävästä  kokouksen avauspuheesta en ole koskaan kuullut. Myös sukuseuran jäseniä  kohtaan, jotka olivat tulleet 10-vuotiaan seuran juhlakokoukseen iloisen  tapahtuman merkeissä, Uunon ”juhlapuhe” oli loukkaava ja iljettävä.
Ks. LIITE Sp 2. kohdat 1.1 – 1.3. sekä LIITE Sp 3 kohta 1.


3. Kunniajäsenyys ja 1.7.1989 sukukokouksen pöytäkirjan salaaminen

Kauhasen sukuseura ry:n sääntöjen 9 §:n mukaan sukuneuvoston esityksestä  sukukokous voi kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti  ansioitunut seuran toiminnassa. Ehdotuksen sukukokoukselle kunniajäseneksi  kutsumisesta tekee siis sukuneuvosto. Avatessaan 1.7.1989 sukukokousta Uuno  Kauhanen ehdotti Kaija Valkolaa ja Aarne Kauhasta yllättäen sääntöjen  vastaisesti kunniajäseneksi ennen kuin kokous oli virallisesti avattu ja ennen kuin  kokous oli vielä järjestäytynyt eli ennen kuin kokouksen puheenjohtaja ja muut  kokousvirkailijat oli valittu.

Kopiota sanotusta 1.7.1989 sukukokouksen pöytäkirjasta pyysin Kaija Valkolan  jälkeen sihteerinä toimineelta Markku Kauhaselta 2 kertaa kirjeellä (6.7.1996 ja  25.7.1996) ja 2 kertaa puhelimitse. Kopiota en saanut ja syyksi siihen Markku  kertoi, ettei ole saanut Kaija Valkolalta 1.7.1989 sukukokouksen pöytäkirjaa.

Sen jälkeen kun Kaija Valkola ilmoitti 25.9.1996 pöytäkirjassa (Ks. Liite 8. kohta  6) antaneensa 1.7.1989 sukukokouksen pöytäkirjan Kari Kauhaselle, pyysin  Kari Kauhaselta siitä kopiota kirjeellä 8.10.1996 sekä puhelimitse kaksi kertaa.  Kopiota sanotusta pöytäkirjasta Kari Kauhanen ei lähettänyt, mutta kertoi  4.3.1997 minulle, ettei hän ole saanut Kaijalta sanottua pöytäkirjaa. Muistiko Kari  silloin väärin vai puhuiko hän perättömiä, sillä keskusteltuani 9.3.2002 Kari  Kauhasen kanssa asiasta, niin hän lähetti minulle 12.3.2002 kopion sanotusta  sukuseuran 1.7.1989 kokouksen pöytäkirjasta.

Sanotusta kahdeksan vuotta minulta salatusta pöytäkirjasta ilmeni juuri se mitä  olin aavistellut eli miksi pöytäkirjaa ei pyynnöistäni huolimatta oltu annettu  nähtäväkseni.
Mainitun 1.7.1989 sukukokouksen sihteerinä toiminut Kaija Valkola oli, sanotusta  Uuno Kauhasen vastoin sukuseuran sääntöjä tekemästä ehdotuksesta, kirjannut  pöytäkirjaan seuraavasti: ”Ansioitaan liiemmälti käsittämättä Aarne ja Kaija siis  hakivat ruusunsa ja kunniajäsenyytensä sukuneuvoston ja –kokouksen  hyväksynnän saattelemina”.
Sukuneuvoston jäsenille Uunon esitys tuli täydellisenä yllätyksenä, sillä  sukuneuvosto ei ole sanottua kunniajäsenyyttä koskaan käsitellyt eikä koskaan  hyväksynyt.
Kaija Valkolan ja Aarne  Kauhasen kunniajäsenyydestä kokous ei voinut tehdä  päätöstä eikä sitä hyväksyä, koska varsinainen kokous ei ollut vielä alkanut,  kokous ei ollut vielä järjestäytynyt, kunniajäsenasia ei ollut esityslistalla,  sukuneuvosto ei ollut tehnyt ehdotusta kunniajäsenyydestä ja kukaan ei  kannattanut Uuno Kauhasen ehdotusta.
Todettava on, että Kaija Valkola kirjoitti pöytäkirjaan perättömiä.

Niinpä sanotun 1.7.1989 sukukokouksen puheenjohtajaksi valittu ja kokouksen  puheenjohtajana toiminut opettaja Paavo Kauhanen ei ole ilmeisesti mainituista  seikoista johtuen suostunut allekirjoittamaan totuuden vastaista tietoa sisältävää  pöytäkirjaa, koska pöytäkirjan on allekirjoittanut sukuseuran esimies Uuno  Kauhanen ja varmentanut sihteerinä toiminut Kaija Valkola.
Ilmeisesti pöytäkirjan tarkastajina toimineet olivat tottuneet aina luottamaan  pöytäkirjan tekijöihin, sillä he olivat hyväksyneet pöytäkirjan, jota kokouksen  puheenjohtaja ei ollut allekirjoittanut. Ks. LIITE Sp 10.


4. Sukuneuvoston 6.8.1988 pöytäkirjaan liittyviä tapahtumia 9.6.1996 jälkeen

4.1 Soittaessani 13.7.1996 Kari Kauhaselle, vastavalitulle sukuneuvoston  esimiehelle, niin hän kielsi minua keskustelemasta pöytäkirja-asiasta ja tuomasta  sitä koskevaa ehdotusta sukuneuvoston 17.9.1996 kokouksessa käsiteltäväksi.  Lupasin, etten tuo asiaa kokoukseen, jos saan oikeaksi todistetun kopion  6.8.1988 sukuneuvoston pöytäkirjasta, johon ehdotukseni on merkitty kuten se  oli 4.11.1988 hyväksytyssä pöytäkirjassa. Lisäksi lupasin, että Uunon ja Kaijan ei  tarvitse pyytää edes anteeksi tekoaan. Mutta väärennetty pöytäkirja pysyi  väärennettynä. Ks. LIITE Sp 1., LIITE Sp 2. kohta 1. ja LIITE Sp 3.

Koska sanottua väärennettyä pöytäkirjaa ei muutettu sellaiseksi kuten se oli   hyväksyttyyn pöytäkirjaan kirjattu, olin pakotettu tekemään ehdotuksen (Liite Sp  3.) 17.9.1996 sukuneuvostolle, jota sittemmin käsiteltiin 25.9.1996  sukuneuvoston kokouksessa liitteessä Sp 5. ilmenevällä tavalla. Mainittakoon  vielä, että koska Kari Kauhanen keskeytti yllättäen lainvastaiseksi katsottavalla  tavalla asian käsittelyn, päätti kokouksen ja ei antanut minulle enää  puheenvuoroa, niin en voinut tehdä ehdotusta pöytäkirjamerkinnäksi ja  ehdotusta vastineeni 17.9.1996 lähettämisestä kaikille sukuseuran jäsenille.
Lähetin sittemmin sanotun vastineeni 38 sukukokouksessa 9.6.1996 läsnä  olleelle sukuseuran jäsenelle. Ks. LIITTEET Sp 11. ja Sp 12.


4.2 Kun sukuseuran esimies Kari Kauhanen oli allekirjoittanut sukuneuvoston  kokouksen 25.9.1996 pöytäkirjan kohdassa 6 kirjatut virheet ja perättömät  lausumat, keskustelin 28.2.1997 Kari Kauhasen kanssa sanotusta pöytäkirjasta.  Tällöin kävi ilmi, että Kari Kauhanen ei halunnut poistaa siinä esitettyjä virheitä ja  perättömyyksiä. Lisäksi Kari Kauhanen kielsi minua jo ennakolta  keskustelemasta seuraavassa sukuneuvoston 5.3.1997 kokouksessa  allekirjoittamansa pöytäkirjan muuttamisesta kohdan 6 osalta silloin kun sanottua  edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksymistä käsitellään. Sen vuoksi olin  pakotettu tekemään kirjallisesti perustellun eriävän mielipiteen pöytäkirjan  25.9.1996 kohtaan 6.
Todettakoon vielä, että puheenjohtaja vastaa yksin pöytäkirjan  asianmukaisuudesta. Ks. LIITTEET Sp 6. ja Sp 7.

Käsiteltäessä sukuneuvoston  5.3.1997 kokouksessa Kauhasen sukuseura ry:n  sukuneuvoston pöytäkirjan 25.9.1996 hyväksymistä, ilmoitin jättäväni eriävän  mielipiteeni sanotun pöytäkirjan kohtaan 6 (§) perusteltuna ja annoin  allekirjoitetun kappaleen sanotusta eriävästä mielipiteestä puheenjohtajana  toimineelle Kari Kauhaselle sekä kopiot siitä sihteerille ja muille kokouksessa  läsnä olleille sukuneuvoston jäsenille. Ks. LIITE Sp 7.

Seuraavaan 29.4.1998 sukuneuvoston kokoukseen, jossa sukukokouksen  5.3.1997 pöytäkirja oli hyväksytty, en voinut estyneenä osallistua. Kun sittemmin  sain sanotusta 5.3.1997 pöytäkirjasta kopion, niin totesin, että eriävää  mielipidettäni ei oltu merkitty pöytäkirjaan. Pöytäkirjan 3 §:ään oli sanottu  kirjallinen eriävä mielipide merkitty seuraavasti: Hyväksyttiin edellisen  kokouksen pöytäkirja. Kalevi Kauhanen jakoi monisteen. Liite 1.
Ks. LIITE Sp 8.

Sanotun eriävän mielipiteeni merkitsemistä pöytäkirjaan olen pyytänyt sukuseuran esimieheltä Kari Kauhaselta 23.3.1999 sukuneuvoston kokouksessa silloin kun käsiteltiin edellisen (29.4.1998) kokouksen pöytäkirjan hyväksymistä ja 11.4.2000 välittömästi sukuneuvoston kokouksen jälkeen. Kun kysyin Kari Kauhaselta 09.03.2002, että onko eriävä mielipiteeni merkitty sukuneuvoston 05.03.1997 pöytäkirjaan, niin Kari Kauhanen vastasi kieltävästi.

Erehdyksestä ei ilmeisesti ole kysymys, vaan erittäin harkitusta ja lainvastaiseksi katsottavasta minuun kohdistuvasta teosta.
Kun lisäksi ottaa huomioon, kuinka Kari Kauhanen on moitiskellut jopa kirjeellä minua mainituista laillisista toiminnoistani, niin voi vain ihmetellä pastorin tarkoitusperiä.


5. Yksi nykyisen sukuseuran esimiehen monista erikoispiirteistä

Kari Kauhanen on lähettänyt sukuseuran yksityiskirjeitä Sääksmäen seurakunnan kirkkoherran virkakirjeinä minulle 8 kpl ja ilmeisesti myös muille sukuneuvoston jäsenille. Mikäli kirkkoherra Kari Kauhasella ei ole osoittaa työnantajan kirjallista lupaa kyseiseen menettelyynsä, niin kyseinen yksityiskirjeiden lähettäminen virkakirjeinä on katsottava varastamiseksi (josta käytetään sanontaa näpistys) tai lieväksi kavallukseksi. Ks. LIITE Sp 13.


6. Yhteenveto

6.1 Olen palvellut Rajavartiostossa ja Puolustusvoimissa. Lainvalvonnan olen  aloittanut 1957, vannonut virkavalan ja tuomarinvalan. Vaikka joku muuta  väittäisi, niin koskaan en ole luvannut tai sitoutunut hyväksymään rikollisia  tekoja, laittomuuksia ja seuran sääntöjen rikkomista. Myöskään törkeitä ja  minuun kohdistuneita valheita tai perättömyyksiä en ole luvannut olla oikomatta.  Siihen minulla on oikeus ja myös velvollisuus.
Kaikissa liitteissä sanotuissa 08.06.1996 alkaneissa sukuseura/sukuneuvoston  pöytäkirjaa koskevissa toiminnoissani olen hakenut vain lakiin perustuvaa  oikeutta itselleni. Koska kyseessä on sukuseura, niin lienee ymmärrettävää,  että olen toiminut hienovaraisesti ja erittäin maltillisesti enkä ole käynyt  voimakkaampiin toimiin. En ole haastanut lainvastaisesti pöytäkirjan  muuttaneita oikeudelliseen vastuuseen ja/tai vaatinut oikeudellisin toimin  pöytäkirjoja nähtäväkseni. En ole edes kirjoittanut lehtiin ”malliesimerkkinä”  sukuseuran esimiehen toiminnasta. Olen varjellut suvun nimeä. 


6.1 Jos sukuneuvoston 6.8.1988 kokouksen hyväksyttyä pöytäkirjaa ei olisi muutettu  lainvastaisesti, poistamalla siitä ehdotukseni, niin minkäänlaista 08.06.1989  alkanutta ”painajaista” ei olisi syntynyt. Olen aina hyväksynyt laillisesti ja  demokraattisesti tehdyn päätöksen, vaikka päätös tai lopputulos ei olisikaan  paras mahdollinen.

Jos Uuno Kauhanen ei olisi käynyt puhumaan perättömiä ja uhkailemaan minua  avatessaan 9.6.1996 sukukokousta, vaan olisi tehnyt kuten sukuneuvoston  8.6.1996 kokouksessa päätettiin, niin painajainen ei olisi jatkunut.

Painajainen olisi loppunut, jos sukukokouksen 9.6.1996 jälkeen ennen  sukuneuvoston 25.9.1996 kokousta minulle olisi annettu nähtäväkseni pöytäkirja,  jossa 6.8.1988 tekemäni ehdotus olisi ollut kirjattuna kuten se oli 4.11.1988  kokouksessa hyväksytyssä pöytäkirjassa.

Painajainen olisi ollut mahdollista lopettaa myös 25.9.1996 kokouksessa, jos  sanottu pöytäkirja olisi muutettu aiemmin hyväksyttyyn muotoon, mutta jostakin  syystä sukuseuran esimies Kari Kauhanen ei halunnut lopettaa painajaista,  vaan keskeytti asian käsittelyn ja kokouksen.

Sanottu painajainen olisi ollut mahdollista lopettaa myös 25.9.1996 kokoukseen,  jos Kari Kauhanen olisi korjannut sukuneuvoston 25.9.1996 kokouksen  pöytäkirjan kohdassa 6 olevat virheet ja poistanut siinä esitetyt perättömät  lausumat.

Painajainen olisi ollut mahdollista lopettaa myös 5.3.1997 kokouksessa, jos Kari  Kauhanen olisi hyväksynyt pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän mielipiteeni. 

Lienee ymmärrettävää, että Kari Kauhanen, Uuno Kauhanen ja Kaija Valkola  eivät nauti luottamustani.


7. Vaatimukset

7.1 Vaadin, että Kauhasen sukuseura ry:n sukuneuvoston pöytäkirjan  1/1997/5.3.1997 3 §:ään merkitään eriävä mielipiteeni seuraavasti:
Kalevi Kauhanen jätti edellisen 25.9.1996 sukuneuvoston kokouksen  pöytäkirjan kohtaan 6. perustellun yhteensä 6 (4+2) sivua käsittävän  eriävän mielipiteen. Liite 1.                    
Sanottu pöytäkirja, johon eriävä mielipiteeni on merkitty, on annettava  nähtäväkseni 30.4.2002 mennessä.

7.2 Kauhasen sukuseura ry. on maksava Kalevi Kauhaselle edellä tässä asiakirjassa  sekä tämän asiakirjan liitteissä selostetuista toiminnoista aiheutuneita kuluja  yhteensä 1950 euroa. Pankkiyhteys: Kuopion Osuuspankki, Puijonlaakson  konttori, tilin nro 560070-5730819. Laskun eräpäivä on 30.04.2002 ja  viivästyskorko 11 %.

 

Kapteeni evp. Kalevi Kauhanen

 

LIITTEET

Sp 1. Kalevi Kauhasen esitys 08.06.1996 Kauhasen sukuseura ry:n sukuneuvostolle /  Pöytäkirjan muuttaminen aiemmin hyväksyttyyn muotoon, 5 lehteä.

Sp 2. Kalevi Kauhasen vastine 17.09.1996 Kauhasen sukuseura ry:n jäsenille /  Vastine Uuno Kauhasen pitämään puheeseen Kauhasen sukuseura ry:n  kokouksessa 09.06.1996 Pieksämäellä, 15 lehteä.

Sp 3. Kalevi Kauhasen esitys 17.09.1996 Kauhasen sukuseura ry:n sukuneuvostolle /  Pöytäkirjan muuttaminen aiemmin hyväksyttyyn muotoon/uudelleen käsittely,      2 lehteä.

Sp 4. Kalevi Kauhasen eriävä mielipide 25.09.1996 Kauhasen sukuseura ry:n  sukuneuvoston 25.09.1996 kokouksen pöytäkirjaan, jossa käsiteltiin Kalevi  Kauhasen edotusta (kirje) 17.09.1996, 1 lehti.

Sp 5. Kalevi Kauhasen muistio 25.09.1996 Kauhasen sukuseura ry:n jäsenille  sukuneuvoston 25.09.1996 kokouksesta, jossa käsiteltiin Kalevi Kauhasen  ehdotusta (kirje) 17.9.1996 / Pöytäkirjan muuttaminen aiemmin hyväksyttyyn  muotoon/uudelleen käsittely, 2 lehteä.

Sp 6. Pöytäkirja (2.10.1996) Kauhasen sukuseura ry:n sukuneuvoston 25.9.1996  kokouksesta, 3 lehteä.

Sp 7. Kalevi Kauhasen eriävä mielipide 05.03.1997 Kauhasen sukuseura ry:n  sukuneuvoston pöytäkirjan 25.09.1996 kohtaan 6., 6 lehteä.

Sp 8. Kauhasen sukuseura ry:n sukuneuvoston 05.03.1997 kokouksen pöytäkirja  1/1997, 2 lehteä.

Sp 9. Kalevi Kauhasen kirje 09.05.1989 Kari Kauhaselle, 1 lehti.

Sp 10. Sukukokouksen 1.7.1989 pöytäkirja, 2 lehteä.

Sp 11. Ehdotus pöytäkirjamerkinnäksi 25.9.1996, 1 lehti.

Sp 12. Ehdotus 25.9.1996 vastineen lähettämisestä sukuseuran jäsenille, 1 lehti.

Sp 13. Kuva (kopio) Kari Kauhasen lähettämästä kirjekuoresta, 1 lehti.

Sp 14. Lista sukuneuvoston kokouksiin osallistumisesta, 1 lehti.

Sp 15. Suomen teologit 1999 / sivu 300, 1 lehti.