Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Selitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle 29.12.2004

Kalevi Kauhanen                                                                                      Selitys
Kuopio                                                                                                        29.12.2004

 

Korkein hallinto-oikeus
HELSINKI

 

Viitteet:
1. Korkeimman hallinto-oikeuden kirje / Diaarinumero 3212/3/04 / 14.12.2004.

2. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan muutoksenhaku 23.12.2003 Kuopion hallinto-oikeuteen.

3. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan vastine 17.03.2003 Kuopion kaupunginhallituksen antamaan lausuntoon asianumero 4003/2000, joka koski viitteessä 2 mainittua muutoksenhakua.

4. Kalevi Kauhasen, Kalle Keinäsen ja Pekka Rantalan 28.09.2004 vastaus Kuopion hallinto-oikeuden lähetteeseen 2854/04 / 14.09.2004.

5. Kuopion hallinto-oikeuden päätös 679/3 / diaarinumero 02322/02/2100 / 04.11.2004 viitteessä 2 sanottuun muutoksenhakuun.

 

SELITYS KUOPION KAUPUNGIN KUNNALLISVALITUKSEN 4003 / 492 / 2000 / 17.11.2004 JOHDOSTA

  Kuopion kaupunginhallitus on valittanut viitteessä 5 mainitusta Kuopion hallinto-oikeuden päätöksestä 679/3 / 04.11.2004, jolla hallinto-oikeus kumosi Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen 25.11.2002 / 86 §. Selityksenä sanotun valituksen johdosta esitämme kunnioittavasti seuraavaa: 

  Vaikka Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen on lähettänyt 17.11.2004 valituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion kaupunginhallituksen nimissä, niin kaupunginhallitus ei ole käsitellyt sanotun valituksen jättämistä missään kokouksessa. Kaupunginhallitus ei siis ole päättänyt asiasta eikä antanut lupaa valittaa viitteessä 5 sanotusta Kuopion hallinto-oikeuden päätöksestä. Valituksen jättämisen jälkeen asia oli tuotu tiedoksi kaupunginhallitukselle 22.11.2004 kokouksen listan asianumero 13 / 641 § / tiedoksiannoissa seuraavasti: ”Asianro 4003/2000 Korkeimmalle hallinto-oikeudelle on kh:n nimissä valitettu Kuopion hallinto-oikeuden päätöksestä 4.11.2004 koskien Energiameklarit Oy:n osakkaaksi liittymisasiaa.” Sanotut tiedoksiannot   kaupunginhallitus oli päättänyt merkitä tiedoksi ja etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Ks. LIITE.
 
  Tiettävästi johtosäännön antamaa valtuutusta sanotunlaisen valituksen tekemiseen ei ole kaupunginjohtajalla. Mikäli millään säädöksellä tai johtosäännöllä ei voida osoittaa, että kaupunginjohtaja voi valittaa johonkin oikeusasteeseen kaupunginvaltuuston päätökseen liittyvästä Kuopion hallinto-oikeuden päätöksestä   kaupunginhallituksen nimissä ilman kaupunginhallituksen päätöstä, on kaupunginjohtaja Petteri Parosen katsottava ylittäneen toimivaltansa.

  Viitaten viitteessä 2 sanottuun muutoksenhakuumme, korostamme vielä sitä, että kuntalain 13 §:n mukaan päätösvalta sanotussa asiassa kuuluu yksinomaan kaupunginvaltuustolle ja että asia on kuntalain 90   §:n mukaan valituskelpoinen.

  Vaikka Kuopion kaupunginhallituksen valituksessa sanotaan, viitaten Kuopion kaupunginvaltuuston päätökseen 25.11.2002 / 86 §, että ”Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen”, niin kunnan ylintä valtaa käyttävän valtuuston todellinen tahto ei tullut päätöksessä esiin, koska valtuuston puheenjohtaja Marja-LiisaTykkyläinen lainvastaiseksi katsottavalla ja moitittavalla tavalla esti äänestämisen kaupunginhallituksen pohjaehdotuksesta ja valtuutettu Kalevi Kauhasen kannatetusta ehdotuksesta.

Keskeyttäessään asian käsittelyn ja sanelemalla, että ”päätösvalta asiassa on kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallituksella, joten kaupunginvaltuusto ei ole toimivaltainen elin päättämään   asiasta” ja, että kaupunginvaltuusto ei voi ottaa edellä mainitusta syystä valtuutettu Kalevi Kauhasen ehdotusta käsiteltäväkseen”, sekä päättämällä tylysti asian käsittelyn, puheenjohtaja Marja-Liisa Tykkyläisen on katsottava menetelleen virheellisesti ja lainvastaisesti sekä myös Kuopion kaupunginvaltuuston työjärjestyksen vastaisesti.

  Kaiken aiemmin ja edellä esittämämme perusteella katsomme, että kaupunginhallituksen valituksessa ei ole esitetty minkäänlaisia sellaisia laillisuusperusteita, jotka antaisivat aiheen Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen kumoamiseen.

  Kunnioittavasti pyydämme, että Korkein hallinto-oikeus hylkäisi Kuopion kaupunginhallituksen valituksen aiheettomana ja perusteettomana.


Kalevi Kauhanen                
Kaupunginvaltuutettu                             
Taivaanpankontie 1 C 34               
70200 KUOPIO                 
Puh. 017-2828844                
Puh. 041-4368398                 

Pekka Rantala ja Kalle Keinänen ovat myös allekirjoittaneet tämän minun latimani asiakirjan.

LIITTEENÄ

Kuopion kaupunginhallituksen kokouksen listan asianro 13 / 641 § / 22.11.2004.