Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Selvennyksenä päätoimittajan artikkeliin (26.01.2001)

Selvennyksenä päätoimittajan artikkeliin (26.01.2001)

Savon Sanomien päätoimittaja oli 24.1.2001 nimellä palstalla kirjoittanut Kuopion kaupunginvaltuuston 22.1 kokouksen asioiden käsittelystä ja erityisesti johtosääntöjen muutosehdotuksiin liittyvistä äänestyksistä. Ettei lukijoille jäisi väärää käsitystä asiasta, tuon julki seuraavaa:

Luottavainen Kuopion kaupunginvaltuusto höynäytettiin äänin 51-8 tekemään 9.3.1998 päätös Kuopion Energian lahjanomaista luovuttamisesta Espoon Sähkölle, jota kaupunginhallitus yksimielisesti ehdotti. Päätöksestä valitin 2.4.1998, koska kuopiolaisena katsoin asian sen arvoiseksi. Koskaan aikaisemmin en ole tehnyt valitusta.

Valitusta tehdessäni tutkin kaikkia saatavilla olleita tietoja ja aineistoa tapaukseen liittyvien toimintojen selvittämiseksi. Jo tällöin valittajille alustavasti selvisi tarkasti suunniteltu pelikuvio, jossa lähes kaikki mahdollinen oli otettu huomioon kaappauksen toteuttamiseksi.

Yhtenä palana kuvioon liittyivät seuraavat kolme sääntöä, jotka oli muutettu valtuustossa 1993-1996, jolloin toimitusjohtaja Hannu Isotalo oli kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja Kauko Heuru kaupunginjohtajana:

1) Energialaitoksen investointirahaston sääntöä oli 1994 muutettu niin, että velvoitteet rahaston kartuttamiseksi poistuivat. Tätä käytettiin sittemmin lyömäaseena, "Kuopiolla ei ole varaa suurinvestointeihin" ja "fuusiossa Kuopion ei tarvitse investoida". Miksi Suomen kaukolämmön ja sähkön tuottamisessa omavaraisimman ja suhteellisesti parhaiten tulosta tekevän energialaitoksen tuloksesta ei varattaisi markkaakaan suurinvestointeihin edes paperilla?
Ehdotin, että rahastoon siirretään vuosittain tilinpäätöksessä liittymismaksut, korot ja valtuuston päättämä määräraha.

2) Energiatoimen johtosääntöä oli 1995 muutettu siten, että Kuopion Energian johtokunnan yhdeksi jäseneksi ja samalla sen puheenjohtajaksi on valittava kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja. Sittemmin luottamushenkilönä johtokunnan puheenjohtajaksi on aina valittu apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen, vaikka kaupunginjohtajien työjärjestyksen mukaan apulaiskaupunginjohtaja johtaa ja valvoo energiahuoltoa eli istuu ns. kahdella pallilla.
Ehdotin, että Kuopion Energian omistus- ja/tai hallintosuhteiden muuttamisesta päättää aina kaupunginvaltuusto ja, että Kuopion Energian johtokunta muutetaan lautakunnaksi, jolloin johtavia virkamiehiä ei voi enää valita siihen luottamushenkilöiksi.

3) Kaupunginhallituksen johtosääntöä oli muutettu niin, että kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluu, (mikäli toimivaltaa ei ole annettu muulle toimielimelle), mm. kaupungin kaiken kiinteän ja irtaimen omaisuuden myyminen ja ostaminen kuitenkin siten, että rakentamattomien liiketonttien myymisestä päättää valtuusto.
Valtuusto oli siis 11.3.1996 delegoinut kaupunginhallitukselle ns. lähes rajattoman vallan mm. kaupungin miljardien omaisuuden myymiseen, myydä esim. Kuopion Energia tai Niiralan Kulma Oy:n 5000 asuntoa niin halutessaan. Päätökseen riittää 6-5 enemmistö. Ehdotin, että kaupunginhallituksen päätösvalta myymisessä samoin kuin ostamisessa rajataan 40 miljoonaan markkaan.

Sanottujen sääntöjen tarkistamiseksi ja muuttamiseksi olin jo 7.3.2000 tehnyt Puijonlaakson Keskustan toimeksiannosta ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä kunnallisjärjestölle sekä 19.9.2000 kuntalaisen valtuustoaloitteen Kuopion kaupunginvaltuustolle, koska kuopiolaisten edunvastainen toiminta Kuopion Energian ympärillä vain jatkui. Sittemmin myös Kalle Keinänen ja 7 muuta valtuutettua tekivät 30.10.2000 valtuustoaloitteen em. sääntöjen muuttamisesta.

Valtuustossa suoritetuissa äänestyksissä ehdotukseni 1 ja 3 hävisivät äänin 52 - 7 ja ehdotukseni 2 äänin 53 - 5. Keskustasta en ollut yksin, sillä lääket. tohtori Antti Tapaninaho äänesti ehdotuksieni puolesta.

Enemmistö valtuustosta ei siis halunnut rajata kaupunginhallituksen ns. rajatonta valtaa kaupungin omaisuuden myymisessä ja ostamisessa eikä myöskään halunnut, että Kuopion Energian omistus- ja/tai hallintosuhteiden muuttamisesta päättää aina valtuusto. Myöskään sitä, että virkamies istuu ns. kahdella pallilla, enemmistö ei halunnut muuttaa.

Toivoa vain sopii, että uuden kaupunginhallituksen päätöksillä ei tapahdu mitään kuopiolaisten edunvastaista ja peruuttamatonta. Luottamusta herättävää kun ei ole esim. se, että hallituksen uusi puheenjohtaja oli voimakkaasti puuhaamassa Kuopion Energian fuusioimista Espoon Sähköön.

Lopuksi ilmoitan, että silloin kun katson Kuopion ja kuopiolaisten edun sitä vaativan, niin uhkailut ja möllimiset eivät jatkossakaan käännä kelkkaani.


KALEVI KAUHANEN                                                                                                                                                       Kapteeni evp. 
Kuopio