Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Selvitykset, meklarit ja kuopiolaisten edunvastainen toiminta (SS 29.01.2001)

Selvitykset, meklarit ja kuopiolaisten edunvastainen toiminta (29.01.2001)

Kari Häkämies teettäisi asiatuntijaselvityksen Kuopion Energian omistajastrategian linjaamiseksi (SS 21.1.01). Avaisikohan puolueettomien selvitys jo viimeinkin kaikkien silmät, kenen edun mukaista on omistaa kuopiolaisten monopolit, uunit ja sähköjohdot, varsinkin pitkällä tähtäyksellä? Tuotannossa omavaraisinta ja suhteellisesti parhainta tulosta tekevää energialaitostamme koskevissa omien "asiantuntijoiden" selvittelyssä kun on ollut seuraavanlaista ilmaa:

Toimitusjohtaja Raimo Martikan aikana on Kuopion Energian yhtiöittämistä puuhattu jo vuosina 1991, 1994 ja 1995. Jos päättäjät eivät olisi hylänneet esim. 1991 ehdotusta yhtiöittämisestä, niin Kuopio ja kuopiolaiset olisivat menettäneet tähän mennessä jo pelkästään turhina veroina n. 150 miljoonaa markkaa.

Mikäli valtuutetut eivät olisi käyneet vastarintatalkoisiin ja tyrmänneet Kuopion Energian fuusioimista pörssiyhtiö Espoon Sähköön, niin Kuopio ja kuopiolaiset olisivat menettäneet n. 5 milj. mk kuukaudessa eli tähän mennessä n. 170 milj. mk. Ilmeisesti menetykset olisivat olleet paljon suuremmat, sillä salaiseksi julistetussa "mittarissa" asetetun tavoitteen mukaan jo v. 2000 Kuopion Energian nettotuloksen oli ennustettu olevan 44,7 % korkeamman vuoden 1997 nettotulokseen verraten.

Jos päättäjät eivät olisi hylänneet apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkisen (sd.) ja toimitusjohtaja Martikan Voimarengas-hanketta, niin Kuopion Energian tappiot olisivat olleet jo pelkästään sähkönmyynnin osalta n. 85 % omaan myyntitulokseen verrattuna.

Nyt Pulkkinen ja Martikka ovat hakemassa apua "riskienhallintaan" Energiameklareista, jonka esim. vuoden 1999 tulos oli -29265 markkaa tappiollinen. Kuopion Energian nettotulos vastaavasti 1999 oli 73 miljoonaa markkaa. On siinä tuloksissa eroa "palovakuutusta" hakevan Kuopion Energian ja sitä tarjoavan Energiameklarit Oy:n riskien hallinnassa.

Hyvin ei näytä olevan pullat uunissa myöskään kaikilla Energiameklareissa todellista valtaa käyttävällä 5:llä A-sarjan (20 ääntä/osake) osakkeen omistajalla, sillä kolme näistä oli tehnyt 1999 nolla tulosta.
Energiameklareiden nykyisistä valtaa käyttävistä omistajista voidaankin sanoa, että "Tuppurainen on Tappuraista takaamassa". Myös B-sarjan (1 ääni/osake) jakeluyhtiöt ovat tuloksenteossa ns. "romahduksen kokeneita" Kuopion Energiaan verraten.

Merkillepantavaa riski-vöyhötyksessä on, että riski huomattiin vasta sen jälkeen, kun "asiantuntijoiden" tilaamassa Electrowatt-Ekono Oy:n selvityksessä 5.6.2000 neuvottiin, että "Energiayritykset, joilla ei vielä ole voimassa olevaa riskipolitiikkaa ja riskikäsikirjaa, aloittavat riskiprojektin".

Kiistämätöntä on, että jos hynttyitä pannaan yhteen, niin rapakuntoisten pelastajaksi ja maksajan paikalle joutuu aina parhaiten tulosta tekevä. Nyt "palovakuutuksen" hakijasta tulisi vakuutuksen antaja ja takaaja. Jos joku luulee, että Kuopio tarvitsee nolla tulosta tekevän ja asiakkaidensa vakuuksia sähkökaupassa käyttävän Energiameklarit Oy:n apua "riskienhallinnassa", niin hän ei joko ymmärrä tai ei halua ymmärtää.

Kuopio ei tarvitse "palovakuutusta", Energiameklarit Oy:ssä, sillä lähes olemattomista riskeistä Kuopion Energia selviytyy parhaiten omalla erittäin ammattitaitoisella ja mahdollisesti lisätyllä henkilöstöllä.

KALEVI KAUHANEN                                                                                                                                                               Kapteeni evp.                                                                                                                                                                              Kuopio