Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Selvityspyyntö / kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle 24.02.1999

Kalevi Kauhanen                                                                         Selvityspyyntö/kantelu
Kuopio                                                                                           24.02.1999    

 

Oikeusasiamies Lauri Lehtimaja
HELSINKI


OIKEUDENMUKAINEN OIKEUDENKÄYNTI


Kunnioittavasti esitämme seuraavaa:

1. Asian tausta selvityspyynnölle

Kuopion kaupunginvaltuusto on 9.3.1998 päättänyt, että Kuopion kaupungin liikelaitos Kuopion Energia fuusioidaan Espoon Sähkö Oyj:een. Päätöksestä olemme me allekirjoittaneet Kalevi Kauhanen, Kalle Keinänen ja Pekka Rantala valittaneet Kuopion lääninoikeuteen. Kuopion lääninoikeus on antanut valitusten hylkäävän päätöksensä 10.12.1998. Valitusaika lääninoikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittaneiden Keinäsen ja Rantalan kohdalla on päättynyt 14.1.1999 ja Kauhasen osalta 16.1.1999.


2. Selvityspyynnön aihe

Oheistamastamme muistiosta lähemmin ilmenevin tavoin käy selville, että Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on pyydetty lähettämään lääninoikeudessa kertynyt asiakirja-aineisto Korkeimpaan hallinto-oikeuteen jo 31.12.1998 tai 4.1.1999, vaikka asia ei ollut tullut siellä vielä valitusten johdosta vireille. (Liite 1)

Valitukset Korkeimpaan hallinto-oikeuteen lähetimme vasta 11.01.1999. Tiedossamme ei ole, miksi Korkein hallinto-oikeus oli ryhtynyt valmistelemaan sellaisen asian ratkaisua, joka ei ole ollut vielä sen käsiteltävänä. Lääninoikeudesta saadun tiedon mukaan menettely on ollut poikkeuksellista.

Korkein hallinto-oikeus oli jo 20.1.1999 lähettänyt Kuopion kaupunginhallitukselle valituksiamme koskevan selityspyynnön. (Liite 2)
        

3. Syyt selvityspyynnön tekemiseen

Kuopiossa on aivan viime aikoina voimistunut sellainen käsitys, että fuusioratkaisun asianmukaisuus sekä menettelytapojen että edullisuutensa osalta pitäisi tutkia uudelleen. Tähän liittyy marraskuussa 1998 tehty 19 kaupunginvaltuutetun valtuustoaloite, jonka hyväksyminen valtuustossa merkitsisi tosiasiassa fuusiohankkeen kaatumista. Viime päivinä julkisuudessa esitettyjen valtuutetuille tehdyn tiedustelun mukaan enemmistö valtuutetuista olisi nyt valtuustoaloitteen hyväksymisen kannalla.

Useilta asiantuntijoilta saamamme käsityksen mukaan Korkeimman hallinto-oikeuden valituksiemme hylkäävä päätös merkitsisi käytännössä sitä, että Kuopiolla ei olisi enää todellista mahdollisuutta vetäytyä fuusiosta.

Valtuustoaloite tultaneen käsittelemään vasta huhtikuussa. Kaupunginhallitus antanee tekemiimme valituksiin vastauksensa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen lähipäivinä. On pelättävissä, että Korkein hallinto-oikeus antaa asiassa ratkaisunsa ennen kuin valtuustoaloite on käsitelty loppuun kaupunginvaltuustossa.

Edellä olevat seikat huomioiden valtuustoaloitteen käsittely ei ole edennyt sillä ripeydellä, jota asian merkitys olisi edellyttänyt.

Toisaalta tavanomaisesta poikkeava menettely Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja toisaalta valtuustoaloitteen verkkainen eteneminen on antanut aiheen useisiin vastausta vailla oleviin kysymyksiin.
Tässä yhteydessä laajempaa kantavuutta lienee sillä seikalla, että tuomioistuin on omasta aloiteestaan ryhtynyt   toimenpiteisiin asian ratkaisemiseksi ennen kuin asia on tullut siinä vireille.                                                                                                                                                                                                                                                                       Pyydämme kunnioittavasti Teitä Herra Oikeusasiamies selvittämään, mistä menettely on johtunut ja onko menettely asianmukaista.

 

Kalevi Kauhanen                                                                                                                                                               Kapteeni evp.                                                                                                                                                               Taivaanpankontie 1 C 34                                                                                                                                                   70200 KUOPIO                                                                                                                                                                             Puh. 017-2828844                   

Pekka Rantala ja Kalle Keinänen ovat myös allekirjoittaneet tämän minun laatimani asiakirjan.

Jk. Samanlalsen selvityspyynnön / kantelun lähetimme myös Oikeuskanslerille.
  
LIITTEET 

1.  Muistio 22.2.1999
2.  Selityspyyntö 20.1.1999