Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Täydennys 11.01.1999 muutoksen hakuumme Korkeinmalle hallinto-oikeudelle 09.03.1999

Kalevi Kauhanen                                                                 Täydennys muutoksenhakuun
Kuopio                                                                                    09.03.1999

 

Korkein hallinto-oikeus
HELSINKI

 

Viite: Kalevi Kauhasen ja Pekka Rantalan 11.01.1999 sekä Kalle Keinäsen 11.01.1999 muutoksenhaut (valitukset) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

LISÄTIETOJA MUUTOKSENHAKUIHIMME
     
Olemme valittaneet Kuopion lääninoikeuden 10.12.1998 päätöksestä 1232, jolla oli hylätty muutoksenhakumme Kuopion kaupunginvaltuuston 9.3.1998/19 § päätöksestä.
Lisäyksenä muutoksenhakuihimme esitämme kunnioittavasti seuraavaa:

1. Kuopion Energian ja Espoon Sähkö Oyj:n arvonmääritys

Espoon Sähkö on tarjouskilpailun perusteella  tarjonnut Joensuun Energiasta tammikuussa -99 yhteensä 575 Mmk (rahaa 440 Mmk ja vastattavia velkoja 135 Mmk). Joensuun Energian nettotulos saadun tiedon mukaan v. 1997 on ollut vain 18,7 Mmk, vaikka  sähkön keskihinta on ollut 10 % suurempi kuin Kuopion Energialla. Joensuun Energia on pelkkä jakeluyhtiö, sillä oman tuotantonsa se on myynyt jo aikaisemmin IVO:lle. Kuopion Energian nettotulos 1997 oli 60,7 Mmk. Kun Kuopion Energialle laskee arvoa suhteella Joensuun  Energiasta tarjotun 575 Mmk:n ja kummankin yhtiön nettotuloksen mukaan, niin fuusiosopimukseen 9.3.1998 Kuopion Energialle määritelty arvo 846 Mmk muuttuisi peräti 1866 Mmk:ksi.
 
Espoon Sähkön osakkeen arvoksi 9.3.1998 oli määritelty 137 mk ja markkina-arvoksi 2156 Mmk. Osakkeen arvo helmikuussa -99 on ollut 118,91 mk (on vielä nytkin), jolloin Länsivoima on ostanut Espoon Sähkön osakkeita omistaen niistä nyt 27,6 %. Espoon Sähkön markkina-arvo on siis tämän mukaan vain 1871 Mmk. Ei ole uskottavaa, että Espoon Sähkön kilpailija Länsivoima, joka edustaa myös alan asiantuntemusta, olisi saanut ostettua osakkeita pörssikurssin lukemiseen erikoistuneilta  sijoittajilta ainakaan alihintaan. Osakkeiden myyjinä kun ovat olleet markkinahintatietoiset sijoittajatahot.
 
Tarjouskilpailussa Kuopion Energian arvo olisi ollut satoja  miljoonia korkeampi, eli jopa kaksinkertainen 9.3.1998 annettuun 846 Mmk:n arvoon verraten.
Vastaavasti Espoon Sähkön silloinen markkina-arvo on ollut tarkoitushakuisesti yliarvostettu, vastaten 600-800 Mmk:n yliarvostusta Kuopion Energiaan verraten.
                                
On siis katsottava, että Kuopion kaupunginvaltuusto on tahallisesti harhautettuna ylittänyt toimivaltuutensa myymällä lahjanluontoisella kaupalla Kuopion Energian alihintaan.


2. Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Lehtitiedon mukaan Kuopion kaupunginhallitus pyytää, että Korkein hallinto-oikeus velvoittaisi valittajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Sanottu pyyntö on katsottava vähintäänkin kohtuuttomaksi, sillä jo tähän mennessä olemme valituksillamme  tuottaneet kaupungin kassaan vuoden aikana lisätuloja yli 60 Mmk eli vähintään 5 Mmk kuukaudessa.                                    

Mikäli kaupunginhallitus pyytää oikeudenkäyntikulujen korvaamista, niin kiistämme sen jyrkästi ja pyydämme edelleen, että Korkein hallinto-oikeus velvoittaisi Kuopion kaupunkia korvaamaan meille kaikki muutoksenhauistamme aiheutuneet kulut.   
3. Muutoksenhakuja selventävät muistiot
 
Lähetämme liitteinä olevat muistiot Korkeimmalle hallintooikeudelle, toivoen oheistamiemme muistioiden osaltaan selventävän muutoksenhakuihimme liittyvää laajaa  asiakirja-aineistoa.
 
Pyydämme kunnioittavasti, että myös sanotut muistiot otetaan huomioon muutoksenhakuja käsiteltäessä!

Kalevi Kauhanen                                                                                                                                                             Kapteeni evp                       
Taivaanpankontie 1 C 34   
70200 KUOPIO         

Pekka Rantala ja Kalle Keinänen ovat myös allekirjoittaneet tämän minun laatiman asiakirjan.        

LIITTEENÄ 

1.  Taulukkotietoa  6.2.1999, 2 lehteä
2.  Taskutietoa  9.2.1999, 3 lehteä
3.  Mittaritietoa  11.2.1999, 3 lehteä
4.  Kysymyksiä  17.2.1999, 3 lehteä        
5.  Lehtileike HS 5.3.1999, 1 lehti