Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


"Taskutietoa" Kuopion Energiasta ja Espoon Sähköstä 09.02.1999

Kalevi Kauhanen                                                          "Taskutietoa" / muistio                                                 Taivanpankonttie 1 C 34                                                                                                                                                     70200 Kuopio                                                                                                                                                                            Puh. 017-2828844                                                       09.02.1999

 

"TASKUTIETOA" KUOPION ENERGIASTA JA ESPOON SÄHKÖSTÄ       

1. Kuopion Energia on omavaraiselta tuotannoltaan ja  tuloksentekokyvyltään yksi Suomen  parhaimmista sähkö- ja  energiayhtiöstä. Ehkä Oulun, Helsingin, Tampereen tai Lahden energiat saattavat yltää suhteellisesti samalle tasolle.

2. Suomessa on n. 110 sähköyhtiötä, joista varteenotettavia omia voimalaitoksia on vain noin 20 yhtiöllä.

3. Kuopion Energia on velaton, omavarainen ja hyvin hoidettu.

4. Kuopion Energian nettotuloksesta (voitosta) kaukolämmön myynnin osuus on n. 55 %, sähkön siirron n. 20 % ja vain 25 % tulee sähkön myynnistä. Tuloksesta 3/4 eli kaukolämpö ja sähkön siirto ovat omaa tuotantoa ja monopoliasemassa, joten vain 25 % eli 1/4 on kilpailtavaa sähkön myyntiä ja myytävästä sähköstäkin 80 % eli 4/5 on omaa tuotantoa. (Yl. kesällä ja/tai huippuina ostetaan)

5. Kuopion Energian sähkön hinnat ovat keskimäärin Suomen edullisimpien joukossa. Lämmön hinnat ovat maan keskitasoa.
Jos tuloutus otettaisiin pois, niin sähkön hinta alenisi noin 10 penniä/kWh Kuopion Energialla.

6.  Kuopion Energian nettotulos oli
-  vuonna 1997    22 % 271 Mmk:n liikevaihdosta eli 61 mmk ja                                                                                           -  vuonna 1998    27 % 278 Mmk:n liikevaihdosta eli 76 Mmk.

7. Kuopion Energia tuottaa niin paljon, että se maksaisi sijoittajalle ostohintansa korkoineen takaisin 8 -10 vuodessa.

8. Kuopion Energian voima(vastapaine)laitokset ovat niin tehokkaat, että niiden käyttämästä energiasta saadaan hyödyksi yli 85 %.
Tavallisessa lauhdevoimalassa hyöty on korkeintaan 40 %.

9. Päätäntävalta fuusiossa menee Espooseen, Kuopio saa hallintoneuvoston 12 paikasta 4 ja hallituksen 8 paikasta 3.

10. Koska sopimuksissa ei ole merkintää energian hintojen pitämiseksi samalla tasolla Espoossa ja Kuopiossa, joutuu kuopiolaiset maksamaan energiastaan pian enemmän kuin espoolaiset.
Kuopiossa on nyt edullisemmat energian hinnat kuin Espoossa.

11. Kaukolämmön piirissä on n. 3000 kiinteistöä joissa asuu n. 77000 henkilöä eli 90 % kuopiolaisista. Kuopiossa on nyt Suomen toiseksi  suurimmat asumiskustannukset. Jos asuu 100 m2 kerrostaloasunnossa, niin 45 %:n energian hinnan nousu (yhtiövastike ja kotitaloussähkö) nostaa asumiskustannuksia n. 3500 mk vuodessa.

12. Energian hinnan nousu vaikuttaa myös kaikkeen tuotantoon, kauppaan ja edelleen kuluttajalle.
Energian hinnan korottaminen 10 penniä/kWh vie kuopiolaisilta 143 Mmk vuodessa, sähkössä 52 Mmk ja lämmössä 91 Mmk.

13. Keski-Euroopassa on energian hinnat keskimäärin kaksinkertaiset  Pohjoimaihin verraten. Ruotsista ja Norjasta on rakenteilla mittavat  merikaapelit Tanskaan, Saksaan ja Puolaan.

Kun sähkömarkkinat aukeavat v. 2002 EU:n alueelle, niin  pörssiyhtiöiden energian hinnat nousevat pian samalle tasolle, halpaa vesivoimaa ei enää ole myynnissä Pohjoismaista.
Jos tuotannossa omavarainen Kuopion Energia on Kuopion omistuksessa, niin vielä silloinkin kuopiolaisille voidaan turvata edulliset energian hinnat.

14. Energian tuotanto ja jakelu on yhteiskunnan ylivoimaisesti tärkein teknillinen toiminta. Sen vuoksi sitä ei pitäisi antaa pörssiyhtiön käsiin, sillä kukaan ei pysty takaamaan missä osakkeet jonkun vuoden tai vuosikymmenen kuluttua ovat.
Poikkeusoloja silmällä pitäen pörssiyhtiö ei panosta varmuuteen.

15. Yhtiössä Kuopion Energia joutuu maksamaan turhia ylimääräisiä  veroja, eli noin joka viides markka voitoista.
Mm. 28 %:n yhteisöverosta palautuu vain noin kolmannes (1/3)  v. 2001 jälkeen Kuopiolle, eli turhaa veroa voitosta jää vieläkin 18 - 20 %. Energiaveron lisäksi kuluttaja maksaa jo nyt alv 22 % ja sähköveroa 8 %.                

16. Fuusiossa Kuopio menettää n. 60 Mmk vuodessa, mikä vastaa n. 1 - 1,5 veroäyripenniä (%). (Yksi äyripenni on noin 50 Mmk)
Kuopion Energian ennätyksellinen vuoden 1998 kate on noin 109 Mmk ja nettotulos n. 76 Mmk.
Fuusiossa Kuopio saisi osinkoa (22 Mmk) ja yhteisöveropalautusta (8 Mmk) yhteensä n. 30 Mmk.

17. Kilpailun alettua 1.9.1998 on jakeluyhtiöiden tulos osto/jakelu sähkön myynnistä romahtanut, ollen jopa negatiivinen.

Mm. Espoon Sähkö on jakeluyhtiö, sillä sen oma tuotanto sähkön myynnistä oli 1997 vain 36 %.
Joensuun Energia, josta Espoon Sähkö on tehnyt huikean ostotarjouksen, on myös jakeluyhtiö jonka voimalat on myyty IVO:lle.

18. Kuopiolaiset, jotka omistavat Kuopion Energian ja ovat maksaneet  Kuopion Energian koko tuotanto- ja jakelukoneiston, joutuvat Kaupunkienergiassa jakeluyhtiöiden voittojen ja/tappioiden sekä investointien maksajiksi.
Tuotannossa omavaraisen ja parasta tulosta tekevän Kuopion Energian voitoista puolet menee Kaupunkienergialle, jonka  käytöstä päättää Espoo.

19. Vuonna 1997 Espoon Sähkön omavaraisuus on ollut 48 %, korollista velkaa 104 Mmk ja nettovelat  -379 Milj. mk.

Espoon Sähkö on vieläkin jakeluyhtiö, vaikka Espoon on pitänyt  hakea apua sijoittajilta, jotka omistavat siitä 32 %.Kuopioon verraten energiapolitiikkaa on siis Espoossa hoidettu huonosti.

20. Kaupunkienergiassa aiotun yhtiökumppanin veloista ja maksuista  Kuopio vastaa 28,2 %:n osuudella. Myös Joensuun Energian  kaupasta (575 Mmk), jos se toteutuu, Kuopio vastaa 162 Mmk:aa.

21. Aiotun yhtiökumppanin Espoon Sähkön tarjous Joensuun Energiasta ei ole näillä näkymin terveiden ja hyvien liikeperiaatteiden mukaista. Sijoitettavan pääoman takaisinmaksuaika näillä näkymin on n. 50 vuotta.

22. Kuopion Energian voimalainvestoinneista Kuopio selviää parhaiten itse, kuin antamalla kuopiolaisilta kerätyt voitot Espooseen ja sijoittajille, eli jos joskus Kuopioon investoidaan, niin kuopiolaiset ovat joutuneet maksamaan jo korkoa (veroa) 28 % ennakkoon, vaikka lainan saisi tarvittaessa alle 5 %:n korolla.

23. Haapaniemi 1 voimalan saneeraus, n. 60 - 80 Mmk, lähes uuden veroiseksi, pystytään hoitamaan jo Kuopion Energian yhden vuoden tuotolla.

                                                                                                                                                                                                    Kapteeni evp.                                                                                                                                                                                                                                     Kalevi Kauhanen

 

TIEDOKSI

1.  Kuopion kaupunginvaltuutetuille                                                                                                                                         2. Kaikille Energiasta kiinnostuneille kuopiolaisille