Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Tiedustelu KE:n toimitusjohtaja Esa Lindholmille 02.10.2004

Kalevi Kauhanen                                                                                       Tiedustelu
Taivaanpankontie 1 C 34
70200 Kuopio                                                                                             02.10.2004

 


Kuopion Energia
Toimitusjohtaja Esa Lindholm
KUOPIO

 


Viitteet:
1. Lauhdevoimalaitosprojekti / Luonnos 6.4.2004/hh / Ehdotus keskusteluja varten (6 lehteä) LUOTTAMUKSELLINEN.
2. Jyväskylän Energian asiakaslehti / 28.09.2004 / sivu 22.

KUOPION ENERGIAN OSALLISTUMINEN LAUHDEVOIMALAITOSPROJEKTIIN

Viitteessä 1 olevassa lauhdevoimalaitosprojektia koskevassa esisopimuksessa luetellaan osapuoliin / ”sopijapuoliin” kuuluvan seuraavat energiayhtiöt:
Jyväskylän Energia Oy, Keuruun Sähkö Oy, Kuopion Energia Oy,
KS Energiavälitys, Satapirkan Sähkö Oy ja Vapo Oy.

Viitteenä 2 olevasta Jyväskylän Energian asiakaslehdestä (sivu 22) käy  puolestaan ilmi, että osapuolet ovat allekirjoittaneet syyskuun (2004) alussa sopimuksen esiselvitysten aloittamisesta ja kustannusten jaosta.

Pyydämme Teiltä kirjallisia vastauksia 06.10.2004 mennessä seuraaviin  kysymyksiin:
1. Onko Kuopion Energia tai Kuopion Energia Oy allekirjoittanut viitteissä sanotun tai muun vastaavanlaisen lauhdevoimalaitosta koskevan sopimuksen edellä sanottujen osapuolien tai joidenkin sopijapuolien kanssa?
2. Jos Kuopion Energia on allekirjoittanut sanotun sopimuksen, niin milloin se allekirjoitettiin, kuka sen allekirjoitti Kuopion Energian puolesta ja kuka antoi luvan allekirjoittamiseen?
3. Miksi Kuopion Energiasta on käytetty nimeä Kuopion Energia Oy?

Kaupunginvaltuutettu
Kapteeni evp.                                Kalevi Kauhanen

LIITTEENÄ

1. Viitteessä 1 sanotun lauhdevoimalaitosprojekti / luonnos 6.4.2004/hh, sivu 1.
2. Viitteessä 2 sanotun Jyväskylän Energian asiakaslehden 28.09.2004, sivu 22.