Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Tuottava omaisuus tavoitteeksi (SS 08.12.2002)

Tuottava omaisuus tavoitteeksi (08.12.2002)

Kuopion on luovuttava jatkossa turhista menoista ja investoinneista sekä suunnattava voimavaroja yritysten / työpaikkojen lisäämiseksi tähtäävien toimien ohella myös muihin kaupungin tuloja kasvattaviin toimintoihin.
Palveluiden ylläpitoon tarvitaan rahaa, ilmaispalveluja kun ei ole. Pelkästään kasvavien lakisääteisten palveluiden ylläpitämiseksi kaupunki tarvitsee jatkossa enemmän tuloja. Säästäminen ja toimintojen tehostaminen tuottavuuden lisäämiseksi ei yksin riitä.

Vaikka kaupungilla on mahtava omaisuusmassa, niin Kuopion Energiaa ja Kuopion Vettä lukuun ottamatta niiden tuotoilla kaupungin kassa ei sanottavasti kilise. Siksi on selvitettävä, voidaanko myös Kuopion kaupungin omistamia kuntakonserniin kuuluvia asunto- ym. kiinteistöyhtiöitä ja kaupungin osakkuusyrityksiä sekä maa-alueita hyödyntää aiempaa paremmin kaupungin edun mukaisesti. Onko heikosti tuottavaa omaisuutta myytävä ja missä laajuudessa sitä voidaan myydä sekä miten varoja voidaan sijoittaa paremmin kaupungille tulosta tuottaviin kohteisiin.

Kuopio omistaa mm. Niiralan Kulma Oy:n, jossa asuntopinta-alaa on n. 295300 m2. Koska keskivuokra on vain 5,96 €/m2/kk (35,44 mk/m2/kk), niin yhtiöltä ei juuri liikene tuloutusta kaupungin kassaan, vaan vähäiset tuotot menevät pääosin lainojen hoitamiseen, kiinteistöjen ylläpitoon, korjaamiseen ja/tai rakentamiseen.  

Vertailun vuoksi todettakoon, että jopa opiskelijat maksavat Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n asunnoistaan vuokraa keskimäärin 1,23 €/m2/kk (7,31 mk/m2/kk) enemmän kuin Niiralan Kulman asukkaat. Pelkästään sanottujen vuokrien korotus opiskelijoiden maksamalle tasolle toisi kaupunginkassaan noin 4,4 milj. euroa (26 milj. mk) vuodessa.

Mihin tuottavaan kaupungin varoja voisi sijoittaa? Yksi varteenotettava kohde on Atro Oyj:n (Savon Voiman) vähemmistöosakkuus, joka ilmeisesti tulee myyntiin. Rahapulaa potevat Pohjois-Savon kunnat ”erehtyivät” vuonna 1999 myymään noin 45 % omistamistaan Savon Voiman osakkeista yhdysvaltalaisen energiajätti TXU:n eurooppalaiselle tytäryhtiölle. Myyntiä ilmeisesti vauhditti se, että silloinen Savon Voima ei kunnille juuri osinkoa jakanut, vaan tuloutti voitot ns. piilotuloutuksena asiakkailleen edullisina energian hintoina ja toimituksen varmuutena.

Nyt Savon Voimasta Atroksi nimensä muuttanut konserni tekee hyvää ja vakaata tulosta jakaen osinkoa omistajilleen. Yhtiön tuloksentekokykyä osoittaa mm. vuoden 2001 tunnusluvut seuraavasti: Liikevoitto 16,7 %, sijoitetun pääoman tuotto 14,7 %, omavaraisuusaste 66,9 % ja tilikauden voitto 74,6 milj. markkaa (12,5 milj. euroa).

Lehtitietojen mukaan TXU Europe on nyt selvitystilassa. Taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneen yhtiön päätös myydä kovia tappioita tuottaneen yhtiönsä lähes kaikki toiminnot Britanniassa ei ilmeisesti riittänyt. Lähiaikoina nähdään tuleeko muutoksia myös Atron vähemmistöosakkeiden omistukseen.

Jos osakkeet tulevat myyntiin, avautuu Kuopiolle mahdollisuus olla sanomansa mukaisesti maakunnan veturi ja ostaa Atron osakkeita. Myös muiden kuntien toivoisi olevan niitä ostamassa. Lainaa saisi tarvittaessa noin 3-4 prosentin korolla.

Voitot pitäisi jäädä hyödyntämään omaa maakuntaa. Se olisi sekä Kuopion että koko maakunnan edun mukaista. Samalla se osaltaan auttaisi pitämään koko maa asuttuna reunoja myöten.

  KALEVI KAUHANEN
  Kapteeni evp.
  Kaupunginvaltuutettu
  Kuopio