Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Valtuustoaloite Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleen järjestelystä (27.8.2012)

Valtuustoaloite Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleen järjestelystä

Energian tuotanto ja jakelu on koko yhteiskunnan kannalta ylivoimaisesti tärkein teknillinen toiminta. Energialla on kaikkein helpointa rahastaa ja saada tarvittaessa yhteiskunta sekaisin.

Sellainen henkilö, joka on ollut Kuopion Energiaa yhtiöittämässä, pilkkomassa, fuusioimassa ja/tai myymässä, tai joka vieläkin sanottuja toimintoja yrittää, on katsottava energiaan liittyvissä asioissa huonosti koulutetuksi, vajaaälyiseksi ja/tai ketaleeksi. Myyntipalkkioiden kun sanotaan olevan jopa 10 % Kuopion Energian tasoisen energiamonopolin myyntihinnasta. Hyvin tuottavan liikelaitoksen / monopolin kaappaamisessa ensimmäinen askel on sen yhtiöittäminen ja/tai pilkkominen.

Jos liikelaitoksesta tehdään yhtiö, on se tavallaan poissa kaupungin hallinnasta
ja valvonnasta, sillä liikelaitoksena se on  kaupungin omaan organisaatioon kuuluva julkishallinnollinen  yksikkö, mutta yhtiönä kunnasta erillinen yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Yhtiötä ei koske mm. julkisuuslaki ja valitussäännökset, joten esim. kuntalaisen valitusoikeus lakkaisi. Lisäksi yhtiö maksaa toisin kuin liikelaitos, liikevoitostaan myös veroa. Kuopiolaiset ovat maksaneet Kuopion kaupungin kaikki sähkön- ja lämmöntuotannonlaitteet sekä sähkönsiirronlaitteet, eli kuopiolaiset "omistavat" Kuopion Energian, joka on suhteellisesti mitaten ilmeisesti Suomen paras energiamonopoli.

”Omien uunien ja sähköjohtojen" omistaminen ja niiden toimintakuntoisina  pitäminen on katsottava olevan yhä enenevässä määrin tärkeintä, mikä meidän kaikkien kuopiolaisten on todettava ja hyväksyttävä.
Valtuuston työjärjestykseen viitaten me allekirjoittaneet Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenet esitämme, että Kuopion kaupunginhallitus käy pikaisesti toimiin Kuopion Energian liiketoimintojen uudelleen järjestämiseksi sellaisen mallin pohjalta, jossa sähkön myyntiä varten perustetaan erillinen liikelaitos, Kuopion Sähköpalvelu, joka myisi 01.05.2013 alkaen sähköä Kuopion Energian omistaman sähköverkon toimialueen asiakkaille eli kuopiolaisille asukkaille ja yrityksille sekä julkiselle sektorille. Kaikki muut liiketoiminnat (energian tuotanto, sähköverkko ja kaukolämpö) siirrettäisiin Kuopion Energia liikelaitokseen.

Sanotuilla muutetuilla toiminnoilla Kuopio ja/tai Kuopion Energia ilmeisesti välttyisi EU:n kaavailemilta uusilta "omien uunien verorasituksilta", mikäli suomalaisten kaikkien uunien lämmitystä pitäisi myös meillä, ilmeisesti "Euroopan kylmimpiin kuuluvassa maassa", eli Suomessa, käydä verottamaan. 

Kuopiossa 27.08.2012

Kaupunginvaltuutettu
Kapteeni evp.     Kalevi Kauhanen