Olen Kalevi Kauhanen

kapteeni evp., "Kuopion Energian pelastaja"Tervetuloa kotisivuilleni!


Valtuustoaloite Kuopion kaupungin tuottamiseen soveltuvan omaisuuden paremman hyödyntämisen selvittämiseksi (18.11.2002)

VALTUUSTOALOITE KUOPION KAUPUNGIN TUOTTAMISEEN SOVELTUVAN OMAISUUDEN  PAREMMAN HYÖDYNTÄMISEN SELVITTÄMISEKSI 


Nykyisten näkymien valossa, etenkin verotulokertymää tarkastellen, on Kuopion kaupungin talouden tasapainottaminen seuraavina vuosina vaikeaa.

Menoja karsivasta tiukasta säästämisestä huolimatta, pelkästään kasvavien lakisääteisten palveluiden ylläpitämiseksi, kaupunki tarvitsee jatkossa enemmän tuloja. Kuitenkin Kuopion kaupungin tuottamiseen soveltuvasta suuresta omaisuusmassasta ainoastaan Kuopion Energia ja Kuopion Vesi tekevät merkittävää tulosta palveluiden rahoittamiseksi.

Kaupungin toimintakulujen ja investointien rahoittamiseksi on selvitettävä, kuinka Kuopion kaupungin omistamia kuntakonserniin kuuluvia asunto- ym. kiinteistöyhtiöitä ja kaupungin osakkuusyrityksiä sekä maa-alueita saadaan hyödynnettyä aiempaa paremmin.

Valtuuston työjärjestykseen viitaten me allekirjoittaneet Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenet esitämme, että Kuopion kaupunginhallitus selvittää, kuinka sanottu omaisuus saadaan paremmin tuottamaan kaupungin edun mukaisesti, onko omaisuutta myytävä ja missä laajuudessa sitä voidaan myydä sekä miten varoja voidaan sijoittaa paremmin tulosta tekeviin kohteisiin.

  Kuopiossa  18.11.2002


  Kaupunginvaltuutettu
  Kapteeni evp.                                              Kalevi Kauhanen


Muut allekirjoittajat: